Policy Manager

Ta kontroll över företagets säkerhet

Skalbar central säkerhetshantering för alla organisationer

Den bästa affärssäkerhetsprogramvaran har flernivåskydd som är lätt att hantera och kontrollera. Policy Manager, det centrala administrationsverktyget i F-Secure Business Suite, erbjuder avancerade hanteringsfunktioner för klientsäkerhet i krävande IT-miljöer, kombinerat med automation. Ni kan hantera alla säkerhetsapplikationer på ett ställe, definiera och distribuera säkerhetspolicyer, övervaka den övergripande säkerheten och kontrollera avvändarnas beteende i nätverket.

 • Säkra upp all IT-infrastruktur med automatiska uppdateringar
 • Definiera och distribuera säkerhetspolicys centralt och övervaka företagens övergripande säkerhet
 • Hantera både fysiska och virtuella miljöer med ett verktyg
 • Kontrollera webbåtkomsten för att skydda ditt nätverk och förbättra produktiviteten
 • Blockera visst innehåll från okända sajter och neka extern kontroll av osäkra tillgångar
 • Tillåt slutanvändare att göra bankärenden och andra affärskritiska transaktioner säkert
 • Minska nätverkstrafiken och öka skalbarheten med F-Secure Proxy
 • Automatisera patchningen med Software Updater

Policy Manager ger kontroll över alla nivåer av IT-säkerheten. Detta gör säkerhetshanteringen både enkel och flexibel.

Fördelar

Automation är nyckeln till effektiv säkerhet

Policy Manager erbjuder ett enklare, smartare sätt att hantera IT-säkerhet på ett ställe – navet i F-Secure Business Suite.

Det är ett mycket skalbart, automatiserat centralt säkerhetsverktyg som ger överlägsen kontroll över krävande IT-miljöer.

 • Avancerade adminfunktioner även för komplexa miljöer
 • Enkel kontroll av IT-resurser och användarinfo för ökad säkerhet
 • Automatisering ger minskad daglig administration
 • Delade hanteringsverktyg för fysiska, virtuella, blandade och hybridmiljöer
 • Säkerhetshantering från klient till gateway
Funktioner
 • SÄKERHETSHANTERING Hantera säkerhetsinställningar och anpassa profiler
 • CENTRAL DRIFTSÄTTNING Pushinstallation – uppdateringar
 • F-SECURE PROXY Minska nätverkstrafiken
 • ACTIVE DIRECTORY-SYNKRONISERING Synka automatiskt med Active Directory
 • MYSQL-STÖD Skala databasstödet för förbättrad rapportering, övervakning och backup
 • SÄKERHETSÖVERVAKNING Visa övergripande säkerhetsstatus och skapa detaljerade rapporter
 • RAPPORTER Få schemalagda rapporter per domän
 • ADMINISTRATIONSTRÄD Definiera adminvyer och -rättigheter
 • SYSLOG-STÖD Vidarebefordra varningar till Syslog- och SIEM-servrar
 • PROGRAMUPPDATERING Ha Windows® och tredjepartsprogram patchade och uppdaterade
 • ENHETSKONTROLL Förhindra infektioner från skadeprogram via USB
 • INNEHÅLLSKONTROLL Förbättra säkerhet och produktivitet genom att kontrollera åtkomsten till webbplatser
 • ANSLUTNINGSKONTROLL Öka säkerheten för känslig verksamhet såsom Internetbanktjänster
 • AVANCERAT SKYDD Få avancerat skydd mot utvalda filtyper från okända platser
 • SURFSKYDD Garantera säkert arbete online
 • BOTNET BLOCKER Stoppa extern kontroll av osäkra tillgångar, blockera gisslanprogram och avancerade hot
 • SERVERHANTERING Hantera centralt serversäkerhet och få en detaljerad bild av säkerhetsstatus
DETALJER
Säkerhetshantering

Central säkerhetskontroll

Administratörer kan distribuera säkerhetspolicyer från Policy Manager för arbetsstationer enskilt eller i grupp. Samtidigt kan digitala signaturer säkerställa uppdateringsintegritet.

 • Hantera säkerheten centralt
 • Skapa och anpassa individuella säkerhetspolicyer
 • Tilldela individualiserade policyer till en eller grupp av datorer
 • Genomför flera samtidiga adminsessioner
 • Definiera inställningar och funktioner som användarna får ändra
F-Secure Proxy

Kontrollera uppdateringar av F-Secure-databasen

F-Secure Proxy ger ett lätt sätt att kontrollera databas- och programuppdateringar. Du kan:

 • Minska nätverkstrafiken
 • Öka skalbarheten genom att fördela lasten från Policy Manager till proxyservrar
 • Kontrollera och distribuera uppdateringar av signaturer och program
 • Stöd för flera proxyinstanser som konfigureras i policyn
Software Updater

Automatisk patchhantering

Över 80 % av cyberattackerna beror på föråldrad programvara. Software Updater håller er programvara uppdaterad automatiskt. Eftersom det är inbyggt undviker man attacker baserade på kända sårbarheter.

 • Skanna datorer efter saknade programuppdateringar och håll Microsoft Windows operativsystem och program samt tredjepartsprogram patchade mot sårbarheter
 • Definiera och distribuera säkerhetspolicyer och övervaka företagets övergripande säkerhet
 • Definiera undantag från automatiskt läge baserat på mjukvarunamn eller ID
 • Filtrera bort undantag från gränssnittet för att undvika rörighet
 • Programuppdateringar via proxy minimerar trafiken
AD-synkronisering

Synka automatiskt med Active Directory

Policy Manager kan nu automatiskt synkronisera med Active Directory, upptäcka förändringar i Active Directory-strukturer och hitta ohanterade värdar.

 • Synkronisera automatiskt domänträdet i Policy Manager med Active Directory
 • Meddela administratör när oövervakade värdar hittas
 • Stöd för flera Active Directory-servrar
Innehållskontroll

Öka säkerhet och produktivitet

Innehållskontroll gör att man kan begränsa improduktiv och olämplig internetanvändning och styra vilket webbinnehåll användare får tillgång till från företagets nätverk.

 • Minska produktivitetsförluster, bandbreddsåtgång och risker som är förknippade med olämpligt webbinnehåll
 • Inför webbplatsbegränsningar i definierade innehållskategorier i Policy Manager
 • Förbättra säkerheten med en extra skyddsnivå
Anslutningskontroll

Säkra onlinetransaktioner

Anslutningskontrollen förhindrar banktrojaner från att skicka känslig information till nätbedragare. Det gör detta genom att automatiskt stänga nätverksanslutningar till okända sajter och förhindra nya under affärskritiska åtgärder som banktjänster. Man kan aktivera anslutningskontroll för HTTPS-sajter.

 • Förbättra säkerheten genom kontrollerad åtkomst till affärskritiska resurser
 • Skydda webbläsaren, den svagaste länken i affärskritiska sessioner
 • Tillåt endast anslutningar till webbplatser som har konstaterats säkra när banktjänster eller andra känsliga transaktioner görs
 • Förhindra ekonomisk förlust på grund av stöld av bankuppgifter
 • Förhindra att affärshemligheter stjäls genom molnbaserad CRM-åtkomst
Avancerat skydd

Blockera valt innehåll från okända sajter

Web Traffic Scanning Advanced Protection gör det möjligt att blockera visst innehåll från okända sajter så att personalen kan arbeta säkert och effektivt online.

 • Blockera Flash, Silverlight, körbara, Java- och ActiveX-komponenter från okända sajter
 • Blockera helt Java applets från opålitliga källor, liksom Windows malware
 • Vitlista platser
 • Med Botnet Blocker kan du förhindra nätverksaktiviteter avseende kända botnät genom att blockera DNS-frågor på värdnivå

Hitta en auktoriserad återförsäljare

Vi samarbetar med utvalda återförsäljare för att kunna erbjuda våra säkerhetslösningar.