Vilka är era säkerhetsbehov?

Vi går längre än skydd mot skadlig kod, F-Secure ger klassledande klientskydd och avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för företag.

Endpoint security

Klientsäkerhet är en hörnsten inom cybersäkerhet. Våra produkter för klientsäkerhet har byggt på nästa generations teknologier, som beteendeanalys och maskininlärning i ett decennium redan.

F-Secure Protection Service for Business

Fullständigt företagsskydd med intern design på molnet med enkel och omedelbar driftsättning från din webbläsare.

F-Secure Business Suite

Komplett verksamhetssäkerhet på plats från F-Secure utformad för fysiska, virtuella och molnmiljöer.

F-Secure Rapid Detection & Response

Övervaka status och säkerhet för din IT-miljö, identifiera riktade attacker snabbt och svara med kontextuell synlighet och automatisering.

Managed detection and response

Hotlandskapet utvecklas snabbt. Vår sofistikerade teknik kombinerar maskininlärning med den senaste mänskliga expertisen för att skydda ditt företag och dess data mot skickliga hackare som genomför "man behind keyboard" attacker.

F-Secure Countercept

Avancerad managerad "Threat Huntig Service" för att kunna upptäcka och stoppa riktade attacker av skickliga mänskliga hackare - dygnet runt. 

Collaboration protection

Att säkra era tillgångar i molnet är kritiskt för er säkerhet. Våra banbrytande tjänster ger er ett utökat säkerhetsskydd och kontroll över ert nätverk, mejlapplikationer och tredjepartsprogramvara.

F-Secure Cloud Protection for Salesforce

Det bästa av F-Secures teknik kombinerat i en säkerhetsplattform med flera lager som både detekterar och förhindrar angrepp på Salesforce-plattformar.

F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365

Kompletterar de ursprungliga säkerhetsfunktionerna för Microsoft Office 365 genom att ge avancerat skydd mot attacker via e-post och webbadresser.

Vulnerability management

Sårbarhetsanalyser är en kritisk komponent i alla riskbedömningar av en IT-miljö. Våra sårbarhetsanalyser och sårbarhetshanteringslösningar hjälper företag att synliggöra hela IT-miljön och aktuellt säkerhetsläge. På så sätt kan du enkelt göra en riskbedömning och hjälpa till att vara regulatoriskt följsam med krav som ställs genom till exempel GDPR och PCI.

F-Secure Radar

Genomsökningsverktyg för hela ditt nätverk och alla dess resurser som är enkelt att driftsätta. F-Secure Radar genomsöker det dolda nätet, bekämpar utnyttjande av varumärke och sänker dina kostnader.

Professional services

Få ut mer av dina F-Secure lösningar. Våra erfarna konsulter kan hantera incidenter snabbt och effektivt, så att du kan fokusera på din verksamhet.