Kvantifiera och kommunicera:
ROI för cybersäkerhet

Förmågan att kvantifiera din ROI för cybersäkerhet med förtroende och övertygelse är nyckeln till att få genom din önskade investering.

F-Secures ROI-kalkylator för cybersäkerhet är ute nu! Den är baserad på omfattande erfarenhet i kombination med statistiska modeller. Lär dig om faktorerna bakom formeln och se några exempelberäkningar från olika branscher och företagsstorlekar. Applicera kalkylatorn på ditt business case och dela resultaten med dina interna intressenter.

I vårt whitepaper kan du läsa om:

  • Introduktion till begreppet ROI inom cybersäkerhet
  • Förklaring av metodiken i F-Secures ROI-kalkylator
  • Utarbetade exempel på ROI-beräkningar
  • Tips för att kommunicera din ROI-beräkning för viktiga intressenter
  • Guide för att maximera din ROI

ROI och det nuvarande hotlandskapet

Styrelsediskussioner om cybersäkerhet startar alltid med frågor om det nuvarande hotlandskapet. Hotlandskapet utvecklas ständigt så det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Företag står idag inför samma hot som nationalstater, med en bråkdel av de resurser som finns tillgängliga för försvar.

F-Secure-modellen

Att kvantifiera kostnaden för ett dataintrång eller en incident är svårt. Direkta kostnader som skador på utrustning eller ökade försäkringspremier är enkla att beräkna, men de större effekterna av driftstörningar och anseendeskador är mindre konkreta.

F-Secures egen modell beräknar sannolikhet av risk med hjälp av en kombination av allmänt tillgänglig data och F-Secures egen databas.

Utarbetade exempel

I det här avsnittet arbetar F-Secure igenom två beräkningar för fiktiva företag för att visa den informationen som kalkylatorn kräver och en rad möjliga utdata. Detta inkluderar beräknade förluster från hypotetiska intrång och avkastningen på implementationen av en av F-Secures lösningar.

 

Maximera din ROI

Att maximera ROI innebär, i stora drag, att minimera kostnaderna för din cybersäkerhet utan att äventyra din förmåga att upptäcka & stoppa en attack eller ett hot. I det här avsnittet kommer vi att fokusera på faktorer att tänka på när du väljer en lösning för att göra din investering så effektiv som möjligt.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner hela vårt whitepaper

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.