BRIGHTER: Financial Services Threat Landscape Report

Brighter

Financial services threat landscape report

Detaljerad analys av de senaste hoten och hur de utvecklas

Under de senaste två åren har det skett en snabb ökning av cyberkriminalitet som riktar sig mot finansiella organisationer.

Ransomware-grupper utgör den största risken för finansiella organisationers operativa motståndskraft. Men hotvektorer är olika och det finns många andra risker kvar ha i åtanke. 

Supply chain-risk är ett nyckelområde som finanssektorn måste ta itu med eftersom cyberkriminella grupper alltmer utnyttjar nationalstatens aktörer.

Inkonsekventa strategier för övergång till molnet, bristande Detection & Response och brist på kompetens utgör ytterligare utmaningar för organisationer att säkra sina molnmiljöer.

Läs denna rapport:

  • För analys av dessa viktiga teman och hot, baserat på interna och externa data och vår kunskap från våra experter 
  • För att förstå hur den senaste banktekniken kan utsätta finansiella tjänster för större risker

Ladda ner rapporten

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till rapporten

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.