The CISOs' new dawn

THE CISOs' NEW

DAWN

Chapter 4: Cyber triggers influence change

Vi ville ta reda på hur CISO:s erfarenheter har varit under 2020 och vilka nya utmaningar de har ställts inför. Därför har vi intervjuat CISO:s från Europa och USA och samlat allt i en omfattande studie. I kapitel 4 tittar vi närmare på huruvida organisationer formar - eller formas av - cybersäkerhetsbeslut samt hur CISO:s väljer att spendera sin budget och rekrytera sina team.

En oberoende forskningsstudie av Omnisperience på uppdrag av F-Secure Countercept.

Påverkar cybersäkerhet nu organisationernas riktning och beslut? Kan interna säkerhetsteam stå emot avancerade attacker?

De CISO:s som intervjuades för denna studie hade mycket att säga om cybersäkerhet borde vara en nydanare för organisationer. De hade också starka åsikter om hur övergången till molnet förändrade prioriteringar inom organisationen och hur implementering av "säkerhet genom design" har skapat konkurrensfördelar.

I detta kapitel behandlas också utgiftsfrågor, tredjepartsleverantörer och, sist men inte minst, rekrytering och utbildning.

Ladda ner rapporten

Fyll i formuläret för att få tillgång till rapporten och för att bli meddelad när nya kapitel publiceras

Vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss ​​i enlighet med vår integritetspolicy för företag.


Chapter #1

An effective security leader

Our panels most pressing priorities over the last 18 months

Sign in and read now

Chapter #2

A reality check

With great power comes great responsibility - and a to-do list

Sign in and read now

Chapter #3

The cyber threat surface

What adversaries are up to – and what keeps CISOs awake at night

Sign in and read now