Webinar

Cybersecurity inom life science

Hur påverkas läkemedels- och medicinteknikföretag av det uppdaterade direktivet kring Security of Network and Information Systems (NIS2)?

Den 20 april 2021

09.30 - 10.15

NIS direktivet är ett EU direktiv som syftar till att uppnå en hög säkerhet i informationssystem och nätverk i samhällsviktiga tjänster. Direktivet berör leverantörer av sådana tjänster i både privat och offentlig sektor. Det antogs i Svensk lag 2018, Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I samband med att EU uppdaterar sin cybersäkerhetsstrategi föreslås en ny version av NIS direktivet, det så kallade NIS 2.

Syftet med NIS2 är att modernisera det tidigare direktivet för att uppnå en högre gemensam motståndskraft mot cyberrelateradehot inom EU, samt att bättre anpassa direktivet efter nuvarande och framtida cybersäkerhetsbehov. Förändringarna innebär bland annat att flera aktörer berörs av direktivet, säkerhetskraven blir högre samt utökade möjligheter att utdöma sanktioner.

Plantvision kommer tillsammans med F-Secure ge er en unik chans att reda ut vad det nya direktivet innebär för läkemedels och medicintekniska företag som omfattas av direktivet NIS2. Gemensamt har företagen 51 års av erfarenhet av cybersäkerhet och datoriserade system och av att hjälpa LifeScience-bolag att efterleva regelverk. 

Talare

Ingrid Waldheim
Head of Security and Risk Management, F-Secure

Ingrid kommer att hjälpa er reda ut vad NIS2 är, vad det innebär för er organisation och vilka säkerhetsåtgärder som ni behöver vidta för att efterleva det nya direktivet. 

Anna-Lena Mann
Affärsområdeschef för Compliance, PlantVision

Anna-Lena Mann kommer att sätta cyber security i ett LifeScience sammanhang och belysa varför och hur detta berör er just nu. 

Anmäl dig till webinaret

Värdar

Plantvision är ett av marknadens ledande konsultföretag av tjänster inom kvalitetssäkring och regulatoriska frågor inom Life Science. Vi stödjer kunder med professionella tjänster och strategiska frågor, vi erbjuder även marknadens mest kompletta utbud av produktionsnära informationslösningar.

F-Secure är Europas största företag inom cybersäkerhet. Vår portfölj innehåller produkter och tjänster som sträcker sig från förutsägelse och förebygga hot till detection & response. Vi har över 100 000 nöjda företagskunder och är stolta över att ha lett branschen framåt i över 30 år.