Zasady zachowania prywatności narzędzia pomocy technicznej F-Secure

Podsumowanie

Kiedy uruchamiasz narzędzie pomocy technicznej F-Secure, gromadzi ono informacje o danym systemie komputerowym i jego konfiguracji, a także zbiera dzienniki utworzone przez nasze usługi. Te informacje są używane na potrzeby rozwiązywania problemów w naszych usługach.

Informacje są zapisywane jako plik archiwum na komputerze. Możesz je przejrzeć i edytować, zanim wyślesz plik archiwum do działu obsługi klienta.

Pełna treść

W tym dokumencie opisaliśmy, jakie dane osobowe i prywatne przesyłasz przy użyciu tego narzędzia, a także jak z nich korzystamy. Uważamy, że te kwestie mają dla Ciebie największe znaczenie, dlatego skupiamy się na nich w tych zasadach. Inne zagadnienia (międzynarodowe transfery danych, prawa podmiotów danych, informacje kontaktowe itd.) związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych opisujemy w oświadczeniu firmy F-Secure dotyczącym prywatności, które ma zastosowanie do wszystkich naszych usług. Niniejsze zasady specyficzne dla usług są dodatkiem do tego oświadczenia.

Jakie dane gromadzimy i co z nimi robimy?

Informacje gromadzone z dzienników usług firmy F-Secure

Informacje te obejmują dzienniki usług firmy F-Secure, w tym szczegółowe informacje o działaniu usług, na przykład związane z pobieraniem i instalowaniem aktualizacji, komunikacją między składnikami usług, włączaniem funkcji oraz zdarzeniami zabezpieczeń. Informacje te mogą zawierać zrzuty danych dotyczących awarii usług, ścieżki plików, dane witryn internetowych bankowości oraz zablokowane strony internetowe.

Informacje gromadzone z dzienników systemu operacyjnego

Te informacje obejmują bieżącą konfigurację systemu operacyjnego, na przykład konfigurację sieci, zainstalowane aplikacje, usługi systemowe (na przykład usługi aktualizacji systemu operacyjnego), uruchomione procesy i aplikacje (takie jak przeglądarka internetowa), mapowane napędy i urządzenia, nazwy użytkowników, a także zrzuty danych dotyczących awarii i dzienniki systemu. Przesłane informacje zawierają także migawkę systemowej historii zdarzeń.

Cele

Informacje z dziennika usług są gromadzone w celu ustalenia, czy usługi używano zgodnie z jej przeznaczeniem, między innymi w celu rozwiązywania błędnie sklasyfikowanych problemów. Informacje o systemie operacyjnym są gromadzone w celu rozwiązywania problemów w sytuacjach, kiedy dzienniki naszych usług nie zawierają wystarczających do tego informacji. Plik archiwum służy również jako źródło danych pomagające w rozwoju naszego oprogramowania. Pomagają nam one w zapobieganiu ponownemu wystąpieniu problemu na danym urządzeniu lub urządzeniach innych klientów.

Modyfikacje

Jeśli pracownik działu obsługi klienta F-Secure poprosił o zmianę poziomu rejestrowania na pełny przed ponownym uruchomieniem tego narzędzia w celu zarejestrowania informacji z usługi firmy F-Secure, kolejne skanowanie wykonane przez narzędzie obejmie dodatkowe dane niewymienione powyżej. Gromadzone informacje zależą od tego, jakich elementów dotyczy debugowanie. Pracownik działu obsługi klienta udzieli informacji na temat danych, jakie prawdopodobnie zostaną zgromadzone w przypadku określonego problemu. Zazwyczaj to działanie jest konieczne, gdy uzyskane już dane nie wystarczą do zdiagnozowania problemów występujących na urządzeniu.

Informacje zawarte w pliku archiwum są w formie tekstowej, co umożliwia szczegółowe sprawdzenie tego, co gromadzimy. Jeśli uważasz, że pewne informacje nie powinny się znaleźć w pliku archiwum, możesz go rozpakować, edytować zawartość poszczególnych plików składowych, spakować je ponownie i wysłać nam taki plik.

Podstawy prawne

Nasze podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych są różne zależnie od tego, czy uruchamiasz to narzędzie jako osoba fizyczna czy jako klient korporacyjny. W każdym przypadku gromadzenie opisanych wyżej danych jest konieczne, abyśmy mogli skutecznie udzielać pomocy technicznej Tobie albo Twojemu pracodawcy. Bez tych danych udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemu dotyczącego naszych usług będzie trudniejsze.

Oprócz powyższych ustaleń, jeśli jesteś osobą fizyczną, dane są gromadzone w związku z usługą, na którą masz umowę (czyli w celu wykonania umowy). Umowy takie mogą być zawarte bezpośrednio z nami lub z innym podmiotem (na przykład sklepem internetowym lub operatorem, który jest naszym partnerem), który udostępnia Ci nasze usługi.

Kiedy udostępnisz dane (plik archiwum) za pośrednictwem narzędzia pomocy technicznej, w naszym uzasadnionym interesie leży użycie przesłanych danych do rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego, a także przechowywanie tych danych przez czas potrzebny do zapobiegnięcia ponownemu wystąpieniu tego problemu w naszych usługach.

Przesyłanie danych

Jeśli usługa została Ci udostępniona przez sprzedawcę współpracującego z firmami lub operatora będącego naszym partnerem, prawdopodobnie to z nim kontaktujesz się w kontekście pomocy technicznej. Te podmioty zazwyczaj przekazują plik archiwum do firmy F-Secure na potrzeby analizowania i dokładnego rozwiązania problemu. Czasami plik może być także przetwarzany przez takiego sprzedawcę, jeśli rozwiązuje on problemy niezależnie od nas.

Firma F-Secure korzysta z usług partnerów i podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi w sekcji „Przesyłanie danych" w naszym oświadczeniu dotyczącym prywatności. W skrócie: plik archiwum może być przetwarzany przez firmę F-Secure Corporation, firmy będące naszymi partnerami, odpowiednich podwykonawców oraz naszych partnerów udzielających pomocy technicznej, ale wyłącznie w celach określonych w tych zasadach.

Przechowywanie

Plik jest przechowywany przez nasz dział obsługi klienta tak długo, jak długo pozostaje otwarte zgłoszenie, a także nie dłużej niż przez sześć miesięcy od zamknięcia zgłoszenia.

Plik jest przechowywany w naszych systemach zgłoszeń dotyczących badań i rozwoju tak długo, jak jest to konieczne w celu zagwarantowania, że występujący problem zostanie/pozostanie rozwiązany w przyszłych wersjach usług, nie dłużej niż przez dwa lata od zamknięcia zgłoszenia.

W czasie, kiedy przechowujemy pliki, mamy na uwadze potencjalną prywatną lub poufną naturę zawartych w nich informacji. Nie używamy ani nie udostępniamy plików w sposób inny niż zgodny z opisanymi wyżej celami.

Wyjątki i rozszerzenia powyższych zasad są opisane w oświadczeniu firmy F-Secure dotyczącym prywatności.

Więcej informacji

Więcej informacji o przetwarzaniu informacji umożliwiających identyfikację użytkowników przez firmę F-Secure można znaleźć w oświadczeniu firmy F-Secure dotyczącym prywatności, które jest dostępne na ogólnodostępnych stronach internetowych firmy F-Secure.

(Maj 2018 r.)