Zasady zachowania prywatności w usłudze F-Secure KEY

Podsumowanie

F-Secure KEY to bezpieczne rozwiązanie do zarządzania hasłami. Dostarcza zaszyfrowany magazyn haseł z opcją synchronizacji na wszystkich urządzeniach użytkownika końcowego.

Pełna treść

Niniejsze zasady dotyczące konkretnego produktu są dodatkiem do F-Secure oświadczenie dotyczące prywatności. Te zasady dotyczące dodatku skupiają się na tym, jakie prywatne dane zbieramy w tej usłudze i do czego ich używamy. Uważamy, że te tematy są dla użytkowników najważniejsze, więc skupiamy się na nich w tych zasadach. Inne aspekty przetwarzania prywatnych danych (transfery międzynarodowe, prawa podmiotów danych, dane kontaktowe itp.) są opisane w polityce prywatności F-Secure dotyczącej wszystkich naszych usług.

Te zasady zostały podzielone na następujące części:

  • Informacje o użytkowniku
  • Podstawy prawne
  • Przechowywanie
  • Partnerzy operatora
  • Analiza

 

Informacje o użytkowniku

Hasła są przechowywane na serwerach hostowanych przez F-Secure i lokalnie na urządzeniach klienta w zaszyfrowanym formacie. Kluczem szyfrowania jest hasło główne użytkownika końcowego. Hasło nie jest wysyłane poza usługę KEY na urządzeniu. Nie można również uzyskać dostępu do hostowanego pliku hasła bez uwierzytelnionego klienta będącego w posiadaniu użytkownika. Podsumowując, plików hostowanych przez F-Secure w formacie, w którym są przechowywane, nie da się odszyfrować ani powiązać z osobami, do których należą.

Produkt F-Secure KEY można również aktywować, korzystając z danych uwierzytelniających konta F-Secure. W takich przypadkach klient produktu KEY jest dostarczany w nazwą użytkownika i hasłem w ramach przepływu aktywacji, a na podstawie tych informacji określa się licencję użytkownika końcowego. Dane konta nie są powiązane z żadnym hasłem, którym zarządza usługa.

Podstawy prawne

Dane są przetwarzane, aby dostarczać klientom usługi wyszczególnione w zawartej umowie lub w celu przygotowania do świadczenia usług. Umowę można zawrzeć bezpośrednio z firmą lub innym podmiotem oferującym nasze usługi (na przykład sklepem internetowym lub partnerem — operatorem). Oferowanie usług może przyjąć formę zakupu lub być procedurą bezpłatną.

Dane niewymagane do świadczenia usług, ale przydatne do usprawniania usług w długim terminie, będziemy zbierali za zgodą użytkownika.

Przechowywanie

Dane konta są przechowywane na podstawie długości subskrypcji. Szczegóły znajdziesz w F-Secure oświadczenie dotyczące prywatności.

Partnerzy — operatorzy

Jeśli subskrybujesz tę usługę za pośrednictwem operatora, możemy pobrać Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu bezpośrednio z systemu operatora w chwili wykupienia subskrypcji naszych usług. Informacjami na Twój temat wymieniamy się z operatorem, gdy jest to potrzebne (na przykład jeśli potrzebujemy danych o stanie subskrypcji lub danych dotyczących zgłoszenia do pomocy technicznej). Robimy to w celu zapewnienia Ci bezproblemowej pomocy technicznej i spójnej komunikacji.

Za zgodą użytkownika operator może też uzyskać dostęp do jego konta F-Secure w celu zapewniania pomocy technicznej.

F-Secure korzysta z usług podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców na podstawie zasad nakreślonych w sekcji „Transfery" w oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Analiza

Pragniemy, aby nasza usługa była coraz lepsza. Aby było to możliwe, musimy wiedzieć, które funkcje są używane najczęściej, co powinniśmy poprawić, skąd klienci dowiadują się o naszej usłudze czy jak jej używają. Korzystamy ze zagregowanych danych, pseudonimów i innych metod, aby dane analityczne były jak najbardziej anonimowe. Nie podejmujemy prób identyfikacji osób. Interesuje nas wyłącznie to, w jaki sposób usługa jest używana, a także czego oczekują od niej klienci. Nie śledzimy tego, jak klienci korzystają z usługi.

Są to dane dotyczące wyniku instalacji, katalogu, w którym zainstalowano i aktywowano usługę, typu licencji (wersja próbna lub płatna), wydajności usługi w środowisku operacyjnym (nazwa urządzenia przenośnego, model, język systemu), lokalizacji w regionie oraz podobne metadane, na przykład dotyczące używanych funkcji usługi i częstotliwości ich użycia. Dodatkowe informacje w tym zakresie znajdziesz w F-Secure oświadczenie dotyczące prywatności.

Aby zebrać te dane, potrzebujemy Twojej zgody. Jeśli w późniejszym terminie zechcesz cofnąć zgodę na powyższe, możesz zmienić ustawienia usługi tak, aby zrezygnować przekazywania nam danych analitycznych.

Kwiecień 2018 r.