Zasady zachowania prywatności usługi F‑Secure KEY

Prywatność

Głównym założeniem tej usługi jest anonimowość, dzięki której możemy zapewnić całkowite bezpieczeństwo Twoich haseł. Nie zbiera ona żadnych danych umożliwiających zidentyfikowanie Ciebie.

Twoje hasła są przechowywane na naszych serwerach w zaszyfrowanym formacie chronionym hasłem głównym, a my nie znamy właścicieli tych haseł. Wszystkie Twoje dane są zaszyfrowane za pomocą hasła głównego, którego my nie znamy, więc nikt nie może nas o nie poprosić lub zmusić do jego wyjawienia. Jeśli przekażesz nam informacje o sobie innym kanałem, możemy wiedzieć, że korzystasz z tej lub innych usług F-Secure. Poza tym nie mamy dostępu do żadnych informacji, które zdradzają Twoją tożsamość.

Analiza

Chcemy usprawniać tę usługę. W tym celu musimy wiedzieć, które funkcje są najczęściej używane, co należy naprawić, skąd inni dowiadują się o tej usłudze i jak jej używają. Korzystamy z agregacji danych, pseudonimów i innych sposobów pozwalających na zachowanie anonimowości tej analizy danych. Nie próbujemy zidentyfikować Twojej tożsamości. Chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób użytkownicy ogólnie korzystają z tej usługi i czego od niej oczekują. Nie chcemy śledzić tego, jak Ty osobiście jej używasz.

Mówiąc dokładniej zbieramy dane na temat powodzenia instalacji, ścieżki, w której zainstalowano i uruchomiono usługę, typu licencji (wersja próbna lub płatna), wydajności usługi w danym środowisku (model urządzenia przenośnego i język systemu), lokalizacji oraz innych podobnych metadanych, na przykład — które funkcje usługi są używane i jak często. Jedyny sposób, w jaki możesz zauważyć zbieranie tych danych, to typy reklam wyświetlanych podczas przeglądania lub korzystania z aplikacji. Dzieje się tak, gdy próbujemy zebrać informacje o zdarzeniach występujących podczas instalacji, korzystając z naszych zewnętrznych dostawców usług, ale nie ma to wpływu na liczbę reklam wyświetlanych online.

Jeśli nie chcesz przekazywać tych informacji, możesz zmienić ustawienia produktu i anulować zbieranie danych do analizy.

Sierpień 2014