Narzędzia pomocy technicznej

Pobierz i uruchom

Zbiór narzędzi pomocy technicznej przydatnych w przypadku problemów z określonymi produktami.

Uwaga: tych narzędzi należy używać dopiero wtedy, gdy zawiodą wszystkie inne sposoby rozwiązania danego problemu. Należy przy tym uważnie przeczytać wszystkie dołączone instrukcje.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows

Program służący do odinstalowywania produktów firmy F-Secure z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows — PSB Computer Protection

Program służący do odinstalowywania produktu F-Secure PSB Computer Protection z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z komputera Mac

Skrypt służący do odinstalowywania produktów F-Secure Anti-Virus for Mac i F-Secure Mac Protection z komputera Mac. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Online Scanner

Przeskanuj i wyczyść komputer z zagrożeń — bezpłatnie.

Ratunkowy dysk CD

Ratunkowy dysk CD pozwala uruchomić komputer PC, który prawdopodobnie jest zainfekowany lub ma uszkodzone oprogramowanie zabezpieczające.

Narzędzie do resetowania składnika FSAUA

To narzędzie pozwala zresetować agenta automatycznej aktualizacji F-Secure (F-Secure Automatic Update Agent — FSAUA).

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Windows

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate.exe) aktualizuje wszystkie bazy danych (ochrony przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i spamem, kontroli rodzicielskiej itd.) każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Windows.

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Linux

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.run) aktualizuje wszystkie bazy danych każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Linux.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG)

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Mac

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Mac można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Linux

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Linux można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Poznaj zagrożenia

Udostępnione przez Laboratorium firmy F-Secure łącza do informacji o zagrożeniach wraz z instrukcjami ich usuwania.

DB Tracker

Najnowsze aktualizacje baz danych

Opisy zagrożeń

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium.

Instrukcje usuwania

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium wraz z instrukcjami usuwania.

Klasyfikacja zagrożeń

Opis klasyfikowania zagrożeń przez firmę F-Secure.