Narzędzia pomocy technicznej

Pobierz i uruchom

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows — Client Security 13.00 & Workstation Security

Program służący do odinstalowywania produktów firmy F-Secure z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows — Client Security 13.x & 14.x, Computer Protection, and Rapid Detection & Response

Program służący do odinstalowywania produktów firmy F-Secure z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z komputera Mac

Skrypt służący do odinstalowywania produktów F-Secure Anti-Virus for Mac i F-Secure Mac Protection z komputera Mac. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Online Scanner

Przeskanuj i wyczyść komputer z zagrożeń — bezpłatnie.

Narzędzie do resetowania składnika FSAUA

To narzędzie pozwala zresetować agenta automatycznej aktualizacji F-Secure (F-Secure Automatic Update Agent — FSAUA).

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Windows

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.exe) aktualizuje wszystkie bazy danych (ochrony przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i spamem, kontroli rodzicielskiej itd.) każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Windows.

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Linux

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.run) aktualizuje wszystkie bazy danych każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Linux.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG)

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Mac

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Mac można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Linux

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Linux można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Poznaj zagrożenia

Udostępnione przez Laboratorium firmy F-Secure łącza do informacji o zagrożeniach wraz z instrukcjami ich usuwania.

DB Tracker

Najnowsze aktualizacje baz danych

Opisy zagrożeń

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium.

Instrukcje usuwania

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium wraz z instrukcjami usuwania.

Klasyfikacja zagrożeń

Opis klasyfikowania zagrożeń przez firmę F-Secure.