Policy Manager

Zarządzaj bezpieczeństwem swojej firmy i kontroluj je

Skonatkuj się z nami

Skalowalne, scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem dla wszystkich organizacji.

Najlepsze oprogramowanie zabezpieczające zawiera warstwową ochronę, która jest łatwa w zarządzaniu. Policy Manager, główne narzędzie zarządzające w F-Secure Business Suite, oferuje zaawansowaną, lokalną ochronę punktów końcowych połączoną z automatyzacją procesów. Możesz zarządzać wszystkimi aplikacjami ochronnymi w jednym miejscu, definiować i dystrybuować polityki bezpieczeństwa, monitorować ogólne bezpieczeństwo firmy i kontrolować zachowania użytkowników w sieci firmowej.

 • Zabezpiecz wszystkie poziomy infrastruktury IT dzięki automatycznym aktualizacjom
 • Centralnie definiuj i dystrybuuj polityki bezpieczeństwa i monitoruj ogólny poziom ochrony firmy
 • Zarządzaj fizycznymi i wirtualnymi środowiskami za pomocą jednego urządzenia
 • Kontroluj dostęp do internetu, by chronić swoją siec i podnieść produktywność
 • Blokuj określone treści z nieznanych stron i nie zezwalaj na zewnętrzną kontrolę nad przejętymi zasobami
 • Pozwól użytkownikom końcowym na bezpieczne korzystanie z bankowości online i innych istotnych serwisów
 • Redukuj ruch sieciowy i zwiększaj skalowalność z F-Secure Proxy
 • Zautomatyzuj zarządzanie aktualizacjami z Software Updaterem

Policy Manager jest zaprojektowany tak, by dać Ci kontrolę nad wszystkimi warstwami Twojego bezpieczeństwa IT. Dzięki temu ochrona jest prosta i elastyczna.

Korzyści

Automatyzacja to klucz do bezpieczeństwa i skuteczności

Policy Manager oferuje prostszą i inteligentniejszą metodę zarządzania bezpieczeństwem IT w jednym miejscu - jest systemem nerwowym pakietu F-Secure Business Suite.

Jest to dobrze skalowalne, zautomatyzowane narzędzie do centralnego zarządzania bezpieczeństwem i zapewnia najlepszą kontrolę nad wymagającymi środowiskami IT.

 • Zaawansowane zarządzanie dla złożonych środowisk
 • Łatwa kontrola nad wszystkimi zasobami IT i zadaniami użytkowników
 • Zredukowane administrowanie dzięki automatyzacji codziennych działań
 • Jedno narzędzie zarządzania fizycznymi, wirtualnymi, mieszanymi i hybrydowymi środowiskami
 • Zarządzanie bezpieczeństwem od bramy do punktów końcowych

Funkcje

Zarządzanie Bezpieczeństwem

Zarządzaj ustawieniami ochrony i personalizuj profile bezpieczeństwa

Centralne Wdrażanie

Wdrażaj instalacje aktualizacji

F-Secure Proxy

Znacząco zmniejszaj ruch sieciowy

Synchronizacja Active Directory

Automatycznie synchronizuj z Active Directory

Wsparcie MySQL

Skaluj wsparcie dla baz danych, by ulepszać raportowanie, monitorowanie i backupy

Monitoring bezpieczeństwa

Miej szybki wgląd w ogólny poziom bezpieczeństwa i twórz szczegółowe raporty

Raportowanie

Otrzymuj zaplanowane raporty dla domen

Hierarchia zarządzania

Definiuj widoki admina i upoważnienia zarządzania

Wsparcie Syslogu

Przekazuj alerty dla Syslogów firm trzecich i serwerów SIEM

Software Updater

Windows i oprogramowanie firm trzecich automatycznie zaktualizowanie

Device Control

Zapobiegaj infekcjom przez USB

Web Content Control

Popraw bezpieczeństwo i produktywność przez kontrolę dostępu do stron internetowych

Connection Control

Zwiększ bezpieczeństwo wrażliwych aktywności, takich jak bankowość online

Zaawansowana ochrona

Uzyskaj zawansowaną ochronę przed wybranymi typami plików z nieznanych stron

Browsing Protection

Zapewnij bezpieczną i efektywną pracę online

Botnet Blocker

Zapobiegaj zewnętrznej kontroli nad przejętymi zasobami, blokuj ransomware i ataki ukierunkowane

Server Management

Centralnie zarządzaj bezpieczeństwem serwerów i miej szczegółowy wgląd w bezpieczeństwo

Więcej informacji

Centrala kontrola bezpieczeństwa

Administratorzy mogą dystrybuować polityki bezpieczeństwa z Policy Managera, by zarządzać ochroną punktów końcowych indywidualnie i dla grup. Jednocześnie cyfrowe podpisy zapewniają integralność aktualizacji.

 • Zarządzaj centralnie ustawieniami bezpieczeństwa
 • Twórz i dostosowuj indywidualne polityki bezpieczeństwa
 • Przypij zindywidualizowane polityki do dowolnych komputerów bądź ich grup.
 • Podejmuj wiele jednoczesnych sesji administratora
 • Definiuj, jakie ustawienia i funkcje mogą być modyfikowane przez użytkowników

Kontroluj aktualizacje baz danych F-Secure

F-Secure Proxy oferuje prosty sposób kontroli bazy danych i aktualizacji oprogramowania. F-Secure Proxy pozwala na:

 • Znaczące zmniejszenie ruchu sieciowego
 • Zwiększeni skalowalności przez dystrybucję obciążenia z Policy Managera do serwerów Proxy
 • Kontrolę i dystrybucję aktualizacji sygnatur i oprogramowania firm trzecich
 • Wspieranie jednej lub więcej instancji Proxy tak, jak w skonfigurowałeś to w polityce

Automatyczne zarządzanie aktualizacjami

Ponad 80% cyberataków jest wynikiem niezaktualizowanego oprogramowania. Software Updater automatycznie utrzymuje Windows i zainstalowane oprogramowanie aktualne. Ponieważ jest zintegrowany, z łatwością możesz unikać ataków bazujących na znanych podatnościach.

 • Skanuj komputery w poszukiwaniu brakujących aktualizacji, utrzymuj Windows i oprogramowanie Microsoft a także programy firm trzecich załatane przed lukami.
 • Centralnie definiuj i dystrybuuj polityki bezpieczeństwa i monitoruj ogólny poziom ochrony firmy
 • Ustawiaj wyjątki od trybu automatycznego, bazując na nazwie oprogramowania bądź ID w biuletynach
 • Wyfiltruj wykluczenia w interfejsie konsoli, by uniknąć bałaganu
 • Aktualizacje typu proxy by minimalizować ruch internetowy

Automatycznie synchronizuj z Active Directory

Policy Manager może teraz automatycznie synchronizować się z Active Directory, odkrywając zmiany w strukturze Active Directory i odnajdując niezarządzane hosty.

 • Automatycznie utrzymuj drzewko domen w Policy Managerze zsynchronizowane z Active Directory
 • Informuj administratora, gdy znajdziesz niezarządzane hosty
 • Wsparcie dla wielu serwerów Active Directory

Zwiększ bezpieczeństwo i produktywność

Web Content Control pozwala Ci ograniczyć nieproduktywne i niewłaściwe użycie internetu i zarządzać, do jakich treści mają dostęp użytkownicy w ramach sieci firmowej.

 • Zmniejsz straty produktywności, wykorzystanie przepustowości i ryzyko prawne związane z niewłaściwymi treściami internetowymi
 • Wdrażaj restrykcje związane z kategorią treści stron internetowych w Policy Managerze
 • Zwiększ bezpieczeństwo dzięki dodatkowej warstwie ochrony

Bezpieczne transakcje biznesowe online

Connection Control uniemożliwia trojanom bankowym przesyłanie wrażliwych danych cyberprzestępcom. Dzieje się tak dzięki automatycznemu zamknięciu połączeń z nieznanymi stronami w trakcie krytycznych aktywności, jak bankowość online. Connection Control zapobiega również połączeniu z nowymi stronami podczas sesji. Możesz umożliwić łączenie z witrynami wspierającymi HTTPS.

 • Zwiększaj bezpieczeństwo dzięki kontrolowanemu i bezpiecznemu dostępowi do krytycznych zasobów firmowych
 • Chroń przeglądarkę - najsłabsze ogniwo istotnych z punktu widzenia biznesu sesji
 • Zezwalaj na łączenie się wyłącznie ze stronami, które zostały pozytywnie zweryfikowane jako bezpieczne przez F-Secure, podczas sesji bankowości online
 • Chroń przed stratami finansowymi, wynikającymi z kradzieży danych uwierzytelniających sesji online
 • Zapobiegaj kradzieży firmowych sekretów z chmurowego CRMa

Blokuj wybrane treści z nieznanych stron

Web Traffic Scanning Advanced Protection umożliwia Ci blokowanie określonych treści z nieznanych stron, dając pewność, że pracownicy bezpiecznie i efektywnie wykonują swoje zadania online

 • Blokuj zawartości taką jak Flash, Silverlight, pliki wykonywalne, Javę i komponenty ActiveX na nieznanych stronach
 • Blokuj 100% apletów Java z niezaufanych źródeł
 • Twórz listę zaufanych stron
 • Botnet Blocker chroni sieć przed aktywnościami związanymi z znanymi botnetami przez blokowanie zapytań DNS na poziomie hosta

Centrala kontrola bezpieczeństwa

Administratorzy mogą dystrybuować polityki bezpieczeństwa z Policy Managera, by zarządzać ochroną punktów końcowych indywidualnie i dla grup. Jednocześnie cyfrowe podpisy zapewniają integralność aktualizacji.

 • Zarządzaj centralnie ustawieniami bezpieczeństwa
 • Twórz i dostosowuj indywidualne polityki bezpieczeństwa
 • Przypij zindywidualizowane polityki do dowolnych komputerów bądź ich grup.
 • Podejmuj wiele jednoczesnych sesji administratora
 • Definiuj, jakie ustawienia i funkcje mogą być modyfikowane przez użytkowników