Pożegnaj się ze słabymi hasłami

63 proc. przypadków naruszenia ochrony danych wynika ze słabych lub skradzionych haseł.* F-Secure Password Protection pomaga zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych, które mogłoby doprowadzić do surowych kar na mocy nowego ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Udostępnienie pracownikom łatwego w użyciu menedżera haseł sprawia, że przestrzeganie zasad higieny haseł jest wygodniejsze, a użytkownicy stają się bardziej produktywni.

 • * Źródło Verizon 2016 Data Breach Investigations Report.
 • Higiena haseł
  Minimalizuj wielokrotne wykorzystywanie i ustawianie słabych haseł w środowisku biznesowym.
 • Menedżer haseł
  Przechowuj i zarządzaj wszystkimi hasłami, poświadczeniami logowania itd. bezpiecznie w jednym miejscu.
 • Generator haseł
  Generuj mocne i unikatowe hasła jednym kliknięciem
 • Poufność haseł
  Wszystkie hasła są szyfrowane i przechowywane lokalnie.
 • Synchronizacja haseł
  Uzyskuj dostęp do wszystkich haseł z platform Windows i Mac.

Słabe hasła to podstawowy powód naruszeń bezpieczeństwa danych.

Niedawne badania* ujawniły, że 63 proc. przypadków naruszenia ochrony danych wynika ze zbyt słabych lub skradzionych haseł. A nowe ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych oznacza, że od maja 2018 r. naruszenie ochrony danych może zakończyć się wielomilionową grzywną.

W miarę, jak pracownicy korzystają z coraz liczniejszych urządzeń, usług, programów i witryn, zapamiętywanie mocnych haseł do wszystkiego z osobna staje się niepraktyczne. W związku z tym pracownicy często zaniedbują zasady zarządzania hasłami, na przykład wykorzystują te same hasła w mediach społecznościowych i krytycznych systemach biznesowych albo po prostu ustawiają słabe hasła.

*Verizon Data Breach Investigation Report 2016

Wpadka w porze największej oglądalności

Koszmar bezpieczeństwa w telewizji na żywo. Francuska stacja telewizyjna TV5Monde przypadkiem ujawniła swoje hasła do mediów społecznościowych wypisane na samoprzylepnych karteczkach za osobą udzielającą wywiadu. To klasyczny przypadek złej higieny haseł spowodowanej dążeniem pracowników do wygody.

Korzyści z ochrony i kontroli haseł

Menedżer haseł to najłatwiejszy sposób na znaczne zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w Twojej organizacji, zwłaszcza na ochronę przed próbami włamania, w których nie wykorzystuje się złośliwego oprogramowania. Dzięki niemu właściwa higiena haseł staje się wygodniejsza dla użytkowników, co zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak i produktywność.

Spokój ducha

Tylko jedno hasło główne

Spokój ducha

Użytkownicy posługują się tylko jednym hasłem głównym, a narzędzie zapewnia unikatowe, mocne hasło do każdej witryny i aplikacji.

Łatwość użycia

Menedżer haseł jest przyjazny dla użytkowników, a przez to chętnie wykorzystywany.

Łatwość użycia

Użytkownicy nie muszą zapamiętywać "jeszcze jednego hasła". Wygodna i łatwa higiena haseł (łącznie z automatycznym wypełnianiem) przekłada się na wysoki wskaźnik wykorzystania narzędzia i wyższy poziom bezpieczeństwa.

Centralne wdrożenie

Scentralizowane, chmurowe zarządzanie oznacza szybką i efektywną administrację.

Centralne wdrożenie

Wdrożenie i zarządzanie licencjami jest łatwe dzięki portalowi administracyjnemu. Kody licencyjne wbudowane w pakiet instalacyjny gwarantują szybką i prostą instalację.

Ograniczenie ryzyka

Ogranicz ryzyko naruszenia ochrony danych poprzez wyeliminowanie złej higieny haseł.

Ograniczenie ryzyka

Generator haseł tworzy mocne, unikatowe hasła dla Twoich użytkowników, gwarantując skuteczniejszą ochronę przed próbami włamania, które nie wykorzystują złośliwego oprogramowania, lecz skradzione, słabe lub wielokrotnie używane hasła.

Bardziej zadowoleni pracownicy

Udostępniając pracownikom efektywny menedżer haseł, zwiększasz ich bezpieczeństwo i produktywność. Przynosi to bezpośrednie korzyści użytkownikom, którzy mogą zrezygnować ze słabych, niebezpiecznych haseł oraz wskazówek dotyczących hasła - i nie muszą już nigdy więcej zapamiętywać "jeszcze jednego hasła". Bezpieczeństwo nie musi być czymś, co ogranicza użytkowników. Zamiast tego może zapewniać korzyści pracownikom, a przez to zwiększać ich satysfakcję.

Więcej informacji

Więcej informacji

Nie trzeba zapamiętywać "jeszcze jednego hasła"

Dzięki menedżerowi haseł Twoi użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać wszystkie hasła, dane logowania, konta i inne poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych. Muszą zapamiętać tylko jedno hasło, aby uzyskać dostęp do nich wszystkich. Nie muszą już przypominać sobie, które hasło pasuje do którego konta.

Tworzenie mocnych, unikatowych haseł

Generator haseł tworzy silne, unikalne hasła poprzez kombinację wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Możesz dostosowywać hasła, zmieniając ich długość bądź usuwając na przykład specjalne znaki i cyfry. Użytkownicy mogą również ręcznie wprowadzać hasła, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Mocne szyfrowanie na poziomie urządzenia zapewnia bezpieczeństwo danych

Rozwiązanie Password Protection używa algorytmu Advanced Encryption Standard (z 256-bitowym kluczem), zalecanego standardu nowoczesnego szyfrowania danych. Dane przechowywane przez aplikację są zaszyfrowane i odszyfrowane wyłącznie na urządzeniach poszczególnych użytkowników. Za każdym razem, kiedy wprowadzają oni hasło główne, generowany jest klucz do odszyfrowania danych Password Protection.

Nikt inny nie ma dostępu do danych przechowywanych przez Password Protection. Kiedy użytkownik wyłącza Password Protection, klucz deszyfrujący jest niszczony.

Poufność ma kluczowe znaczenie w środowiskach biznesowych

Inaczej niż w konkurencyjnych menedżerach haseł, wszystkie hasła są przechowywane, szyfrowane i odszyfrowywane tylko w Twoim własnym urządzeniu. Klucze szyfrowania są aktywne tylko wtedy, gdy używasz produktu. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy chcesz mieć pewność, że Twoje hasła pozostaną poufne. Nawet F-Secure nie może uzyskać dostępu do Twoich danych. Oznacza to jednak, że F-Secure nie może odzyskać Twojego hasła głównego ani danych.

Odzyskiwanie za pomocą wstępnie wygenerowanego kodu QR

Jeśli zapomnisz hasła głównego, produkt nie będzie w stanie zresetować go ani podać Ci kodu do odzyskania hasła. Jest to świadoma decyzja F-Secure, która ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i poufności.

Każdy użytkownik może jednak utworzyć unikatowy, osobisty kod odzyskiwania hasła bezpośrednio z poziomu aplikacji, a następnie schować go w bezpiecznym miejscu, żeby później móc uzyskać dostęp do menedżera haseł. Kod odzyskiwania hasła ma postać kodu QR, który można zapisać jako obraz i wydrukować do późniejszego użytku. Jest to jedyny sposób na odzyskanie dostępu do haseł, jeśli pracownik zapomni hasła głównego.

Bezproblemowa ochrona haseł

Wszystkie hasła są przechowywane, szyfrowane i odszyfrowywane lokalnie w urządzeniu. F-Secure nie może uzyskać dostępu do Twoich haseł ani odzyskać ich, jeśli użytkownik zapomni hasła głównego. Użytkownicy mogą jednak synchronizować dane haseł z innym komputerem. Nie musisz się więc martwić, jeśli Twoje urządzenie zostanie zgubione, skradzione lub uszkodzone, ponieważ Twoje hasła pozostaną nienaruszone w innym urządzeniu. Synchronizacja haseł jest dostępna w komputerach Windows i Mac. Obsługa systemów iOS i Android będzie dostępna wkrótce.

Osczędność czasu i wzrost produktywności

F-Secure Password Protection pomaga użytkownikom pracować z bezpiecznymi, długimi i skomplikowanymi hasłami. Nazwy użytkownika i hasła mogą być wprowadzane automatycznie na ekranach logowania - nie trzeba już ręcznie wpisywać haseł, co zwiększa produktywność użytkowników.

Większa efektywność dzięki chmurowemu zarządzaniu

Zarządzanie licencjami i wdrażanie oprogramowania jest scentralizowane w chmurowym portalu administracyjnym. Administratorzy widzą zainstalowane urządzenia i dodają nowych użytkowników z poziomu portalu w ramach standardowej procedury. Użytkownicy otrzymują szczegóły pocztą e-mail i mogą rozpocząć instalację. Kody licencyjne są wbudowane w pakiet instalacyjny, aby zagwarantować szybką i prostą instalację. Jeden użytkownik (jedna licencja) może zainstalować pakiet w najwyżej pięciu urządzeniach.

Nie trzeba zapamiętywać "jeszcze jednego hasła"

Dzięki menedżerowi haseł Twoi użytkownicy mogą bezpiecznie przechowywać wszystkie hasła, dane logowania, konta i inne poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych. Muszą zapamiętać tylko jedno hasło, aby uzyskać dostęp do nich wszystkich. Nie muszą już przypominać sobie, które hasło pasuje do którego konta.