Narzędzia pomocy technicznej

Pobierz i uruchom

Zbiór narzędzi przydatnych w przypadku problemów z określonymi produktami.

Uwaga: Używaj tych narzędzi tylko w ostateczności, jeśli zawiodły wszystkie inne środki rozwiązania problemu. Przeczytaj uważnie wszystkie powiązane instrukcje.

 

Narzędzie do odinstalowywania produktów z systemu Windows - Produkty pakietu Business Suite, Email and Server Security, Computer Protection i Rapid Detection Service

Program służący do odinstalowywania produktów firmy F-Secure z komputera. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Narzędzie do odinstalowywania produktów z komputera Mac

Skrypt służący do odinstalowywania produktów F-Secure Anti-Virus for Mac i F-Secure Mac Protection z komputera Mac. Tego narzędzia należy używać tylko wtedy, gdy nie można usunąć produktu za pomocą normalnej metody odinstalowywania.

Online Scanner

Przeskanuj i wyczyść komputer z zagrożeń — bezpłatnie.

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Windows - F-Secure Server Security 12

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.exe) aktualizuje wszystkie bazy danych (ochrony przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym i spamem, kontroli rodzicielskiej itd.) każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Windows.

Narzędzie fsdbupdate dla systemu Linux

Narzędzie fsdbupdate (fsdbupdate9.run) aktualizuje wszystkie bazy danych każdego produktu firmy F-Secure działającego w systemie Linux.

F-Secure Connectivity Tool

Przed zainstalowaniem jakichkolwiek produktów firmy F-Secure można użyć narzędzia F-Secure Connectivity Tool w celu sprawdzenia, czy host jest w stanie połączyć się z systemami zaplecza firmy F-Secure. Jeśli później wystąpią problemy z zainstalowanymi produktami, można użyć tego narzędzia w celu wykluczenia wszelkich problemów związanych z łącznością.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG)

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Mac

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Mac można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Narzędzie pomocy technicznej (FSDIAG) dla systemu Linux

W przypadku występowania problemów technicznych z produktem zabezpieczającym w systemie Linux można utworzyć plik FSDIAG i wysłać go do naszego działu pomocy technicznej. Ten plik zawiera informacje, które mogą zostać użyte do zidentyfikowania i rozwiązania problemów dotyczących określonego komputera.

Poznaj zagrożenia

Udostępnione przez Laboratorium firmy F-Secure łącza do informacji o zagrożeniach wraz z instrukcjami ich usuwania.

DB Tracker

Najnowsze aktualizacje baz danych.

Opisy zagrożeń

Szczegóły techniczne dotyczące złośliwych zagrożeń zidentyfikowanych przez Laboratorium.

Klasyfikacja zagrożeń

Opis klasyfikowania zagrożeń przez firmę F-Secure.