F-Secure Countercept

F-Secure Countercept wykrywa i reaguje na bezpośrednie cyberataki przeciwko Twojej firmie, przeprowadzane w czasie rzeczywistym przez człowieka.

Jak działa F-Secure Countercept?

Po dekadach współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami nad detekcją i odpieraniem przestępców atakujących w czasie rzeczywistym oraz po latach pracy nad F-Secure Countercept, stworzyliśmy metodę ciągłej reakcji łączącą ludzi, procesy i technologię. Pozwala ona odpierać ukierunkowane ataki w czasie rzeczywistym i może być wykorzystywana przez każdą firmę, bez względu na złożoność zabezpieczeń. Podstawą ciągłej reakcji są trzy elementy - współpraca, kontekst i kontrola.

WSPÓŁPRACA

Od momentu wykrycia ataku następuje mobilizacja zespołów zarówno w Twojej firmie, jak i po naszej stronie.

Współpraca oznacza płynne współdziałanie, komunikację i procesy umożliwiające podejmowanie szybkich decyzji oraz wewnętrzne i zewnętrzne porozumiewanie się pomiędzy ekspertami, a osobami na wyższych stanowiskach.

KONTEKST

Kiedy nastąpi atak, musisz mieć dostęp do stosownych danych i telemetrii z całej firmy.

W wykrywaniu zagrożeń najważniejszy jest udział osób wykwalifikowanych, wspieranych przez naszą autorską technologię. Dzięki temu możliwe jest szybkie zebranie jak największej ilości krytycznych danych na temat incydentu.

KONTROLA

Kontrola odpowiada za zbadanie i opanowanie incydentu oraz naprawienie powstałych szkód.

Kontrola wykorzystuje dane zebrane na etapie kontekstowym oraz narzędzia naszej platformy, aby zbierać dowody ataku, przeszukiwać urządzenia końcowe i odnajdywać kluczowe błędy w systemie i plikach zaatakowanego urządzenia. Celem jest opanowanie incydentu.

POWIĄZANE MATERIAŁY
Opinie użytkowników