F-Secure Elements EPP for Servers

Rozwiązanie określane dawniej jako Server Protection

Kiedy bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla ciągłości biznesowej

F-Secure Elements EPP for Servers

Bezpieczeństwo serwerów ma kluczowe znaczenie

Serwery to klucz do komunikacji, współpracy i przechowywania danych w Twojej firmie. Server Protection zapewnia najskuteczniejszą ochronę serwerów, jednocześnie pozwalając im działać z pełną wydajnością.

 • ZAAWANSOWANA OCHRONA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM Wiele mechanizmów detekcji zapewnia znacznie wyższy stopień bezpieczeństwa
 • ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI Poprawki ponad 2500 aplikacji serwerowych i oprogramowania firm trzecich, takiego jak Apache, BizTalk, SQL, Flash itd.
 • Centralnie zarządzana zapora sieciowa Zaawansowana zapora sieciowa wzmacnia bezpieczeństwo zapory Windows.
 • KONTROLA APLIKACJI PREMIUM Blokuje lub ogranicza działanie nieautoryzowanych aplikacji.
 • CICHE AKTUALIZACJE Nie wymagają żadnej interakcji ze strony użytkownika i nie zakłócają pracy.

Chronione platformy serwerowe

F-Secure Elements Endpoint Protection oferuje najskuteczniejszą ochronę serwerów Windows, Citrix, i Linux, jednocześnie pozwalając im działać z pełną wydajnością. Możesz wykorzystać opcjonalne komponenty dla wyspecjalizowanych serwerów, takich jak Exchange i SharePoint.

 • Windows Server Protection Nagradzana ochrona i zarządzanie poprawkami dla terminali i serwerów plików Windows.
 • Citrix Protection Certyfikat Citrix-Ready. Pełna obsługa środowisk Citrix, w tym zarządzanie poprawkami dla opublikowanych aplikacji.
 • Linux Protection Zapewnia podstawową ochronę klientów Linuksa, oprócz kluczowego sprawdzania integralności.

Nie narażaj serwerów na niebezpieczeństwo

Głośne ataki dowiodły, że serwery pozostają kluczową częścią ogólnej strategii bezpieczeństwa. Ze względu na ich ważną rolę stanowią jeden z najczęściej atakowanych zasobów biznesowych.

Oprócz odpowiedniej konfiguracji potrzebujesz sprawdzonych zabezpieczeń, które wykorzystują aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach, nowoczesne technologie, takie jak analiza heurystyczna, oraz takie narzędzia, jak zarządzanie poprawkami, aby zagwarantować, że poziom ochrony będzie spełniał rygory współczesnego krajobrazu bezpieczeństwa.

Prawdziwe bezpieczeństwo dla Twoich serwerów

F-Secure Elements Endpoint Protection oferuje zaawansowaną, nowoczesną ochronę Twoich środowisk serwerowych. Informacje o zagrożeniach dostarczane w czasie rzeczywistym z F-Secure Security Cloud oraz takie narzędzia, jak zarządzanie poprawkami, pomogą Ci utrzymać poziom bezpieczeństwa przekraczający współczesne standardy.

ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI

Automatycznie aktualizuje oprogramowanie, aby zapobiec nawet 80 procentom ataków.

 

ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI

Automatyczne aktualizowanie całego oprogramowania za pomocą zintegrowanego zarządzania poprawkami pozwoli Ci udaremnić nawet 80 procent ataków.

NAJLEPSZA OCHRONA

Instytut AV-TEST przyznał F-Secure prestiżową nagrodę Best Protection za zapewnianie najwyższego poziomu ochrony przez cały rok 2020.

NAJLEPSZA OCHRONA

F-Secure jest jedynym dostawcą w branży z 7 nagrodami Best Protection zdobytymi przez ostatnie 10 lat.

NAJLEPSZY PAKIET DLA PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Zaawansowana i kompleksowa ochrona biznesowych punktów końcowych w jednym opłacalnym pakiecie.

NAJLEPSZY PAKIET DLA PUNKTÓW KOŃCOWYCH

Łącząc zabezpieczenia punktów końcowych w jednym pakiecie, zapewniamy lepszą, szerszą i bardziej ekonomiczną ochronę.

SECURITY CLOUD

Chmurowy system analityczny, który w czasie rzeczywistym buduje obraz globalnych zagrożeń.

 

SECURITY CLOUD

Ten chmurowy system nieustannie pozostaje w kontakcie z systemami klienckimi, identyfikując pojawiające się zagrożenia i zapewniając ochronę w ciągu kilku minut.

Szczegóły

Software Updater

Zintegrowane zarządzanie poprawkami

Software Updater to zintegrowane narzędzie zarządzania poprawkami, które jest dołączone do klientów serwerowych F-Secure. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań do zarządzania aktualizacjami nie trzeba instalować oddzielnych agentów, serwerów zarządzania ani konsol.

Narzędzie to wyszukuje brakujące aktualizacje opublikowanych aplikacji i oprogramowania serwerowego. Tworzy na ich podstawie raport o lukach w zabezpieczeniach, dzięki czemu administratorzy mogą aktualizować oprogramowanie, gdy jest to niezbędne lub automatycznie (można też wykluczać oprogramowanie z aktualizacji).

Software Updater obejmuje ponad 2500 programów serwerowych i innych firm, takich jak Apache, BizTalk, Microsoft SQL, Flash, Java i wiele innych. Może ono zapobiec nawet 80% ataków, po prostu uniemożliwiając wykorzystywanie luk w oprogramowaniu, które są często używane do przeprowadzania ataków.

DeepGuard 6

Analiza heurystyczna i analiza zachowań

Funkcja DeepGuard łączy nasze najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczeń. Jest to ostateczna i najważniejsza warstwa zabezpieczeń przed nowymi zagrożeniami — nawet takimi, które atakują wcześniej nieznane luki w zabezpieczeniach.

Funkcja DeepGuard obserwuje działanie aplikacji i przechwytuje potencjalnie szkodliwe działania, zanim wyrządzą szkody. Skupiając się na wzorcach szkodliwego działania, a nie na typowych charakterystykach, funkcja DeepGuard może zidentyfikować i zablokować złośliwe oprogramowanie, zanim jego próbka zostanie pobrana i zbadana.

Podczas pierwszego uruchomienia nieznanego lub podejrzanego programu funkcja DeepGuard tymczasowo opóźnia jego wykonanie, aby sprawdzić reputację i częstotliwość występowania pliku, następnie uruchamia go w ograniczonym środowisku (piaskownicy), a na koniec uruchamia go w celu analizy działania i przechwytywania prób wykorzystania luk w zabezpieczeniach.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Deep Guard, przeczytaj dokumentację techniczną.

DataGuard

Chroń dane przed atakami typu ransomware

Funkcja F-Secure DataGuard stosuje do wybranych folderów (o wysokim ryzyku i kluczowym znaczeniu) zaawansowany monitoring i dodatkowe mechanizmy wykrywania. Dzięki temu są one znacznie lepiej chronione przed atakami typu ransomware oraz nieznanymi i złośliwymi aplikacjami, które mogą próbować zniszczyć dane lub manipulować nimi. Foldery o wysokim ryzyku i kluczowym znaczeniu to na przykład folder z plikami pobranymi z Internetu, foldery dokumentów, pliki tymczasowe (załączniki do wiadomości e-mail) czy repozytoria danych.

Dodatkowe mechanizmy wykrywania tej funkcji znacznie zwiększają szansę wykrycia ataków typu ransomware i ich procesów szyfrowania. Moduł Data Access uniemożliwia zniszczenie, zaszyfrowanie czy zmanipulowanie danych w tych folderach przez złośliwe lub nieznane aplikacje, takie jak oprogramowanie typu ransomware. Oprócz innych zalet, moduł Data Access pozwala odzyskiwać dane w przypadku udanego ataku typu ransomware, ponieważ nie może on zaszyfrować danych w tych folderach.

Funkcja F-Secure DataGuard jest dostępna w produkcie Server Protection Premium for Windows servers.

Kontrola urządzeń

Dostęp tylko do zaaprobowanego sprzętu

Device Control zapobiega przenikaniu zagrożeń do Twojego systemu za pośrednictwem takich urządzeń, jak pamięci USB, napędy CD-ROM i kamery internetowe. Zapobiega również wyciekom danych, na przykład poprzez zezwolenie na dostęp w trybie tylko do odczytu.

Kiedy zostanie podłączone zabronione urządzenie, Device Control wyłącza je, aby uniemożliwić użytkownikowi dostęp. Możesz blokować dostęp do urządzeń poprzez ustawianie wstępnie zdefiniowanych reguł oraz określać reguły, które zezwalają na korzystanie z konkretnych urządzeń, jednocześnie blokując wszystkie inne urządzenia tej samej klasy. Możesz na przykład:

 • Zabronić działającym programom dostępu do USB/CD/innych napędów: wyłączyć automatyczne uruchamianie, przypadkowe wykonywanie lub wczytywanie modułów z dysków wymiennych.
 • Całkowicie zablokować klasę urządzeń
 • Zezwolić na dostęp do USB/CD/innych napędów w trybie tylko do odczytu
 • Zablokować klasę urządzeń z wyjątkami dla konkrentych urządzeń

Funkcja Device Control jest dostępna w produkcie Server Protection for Windows servers.

Kontrola aplikacji

Powstrzymuj aplikacje przed wykonywaniem

Application Control powstrzymuje zagrożenia przed wykonywaniem i uruchamianiem skryptów, nawet jeśli ominęły one inne warstwy ochrony. Zmniejsza to ryzyka stworzone przez szkodliwe, nielegalne lub nieautoryzowane oprogramowanie w firmowym środowisku.

Dzięki Application Control możesz:

 • Identyfikować i kontrolować, które aplikacje mogą być uruchamiane w środowisku
 • Automatycznie identyfikować zaufane, autoryzowane oprogramowanie
 • Powstrzymać wszystkie inne aplikacje - szkodliwe, niezaufane czy niechciane - przed uruchomieniem.
 • Eliminować nieznane i niechciane aplikacje w swoim środowisku, by zmniejszyć złożoność i ryzyka.
 • Monitorować wszystkie aplikacje uruchomione w środowisku urządzeń końcowych.

Na koniec, możesz wykorzystać tę funkcję, by powstrzymać aplikacje przed uruchomieniem skryptów, na przykład:

 • Powstrzymaj wszystkie aplikacje Microsoft Office przed uruchomieniem skryptów PowerShell
 • Powstrzymaj wszystkie aplikacje Microsoft Office przed uruchomieniem skryptów Batch

Application Control działa bazując na zasadach stworzonych przez naszych pentesterów, którzy wykorzystują różne wektory do zaatakowania firmowych środowisk. Alternatywnie, administrator może zdefiniować zasady w oparciu o różne kryteria, takie jak nazwa lub wersja aplikacji.

Funkcja Application Control jest dostępna w produkcie Server Protection Premium for Windows servers.

Security Cloud

Informowanie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym

Usługa F-Secure Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z technologii Big Data i uczenia maszynowego oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o zagrożeniach cyfrowych. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią, i zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Usługa analizy zagrożeń działająca w chmurze ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Zbieramy informacje o zagrożeniach z setek tysięcy węzłów obsługujących wielu klientów, dzięki czemu otrzymujemy obraz globalnej sytuacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ta wiedza pozwala nam w ciągu minut opracować rozwiązania chroniące naszych klientów.

Jeśli na przykład analiza heurystyczna i analiza działania funkcji DeepGuard zidentyfikują atak typu „zero-day", informacje na ten temat zostaną udostępnione wszystkim chronionym urządzeniom za pomocą usługi F-Secure Security Cloud, dzięki czemu ten zaawansowany atak stanie się nieskuteczny w ciągu minut po jego wykryciu.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i zaletach usługi F-Secure Security Cloud, przeczytaj dokumentację techniczną

Wielosilnikowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Najlepsza ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Składnik zabezpieczeń serwerów korzysta z naszej platformy zabezpieczeń obejmującej wiele aparatów do wykrywania i blokowania złośliwego oprogramowania (zarówno lokalnie, jak i przy użyciu terminali). Oferuje on znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne technologie oparte na sygnaturach:

 • Wykrywa szerszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń — nawet nieznanych wcześniej wersji złośliwego oprogramowania.
 • Korzystanie z usługi F-Secure Security Cloud w czasie rzeczywistym umożliwia szybszą reakcję na nowe i powstające zagrożenia oraz zmniejsza zużycie zasobów.
 • Emulacja pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które używa technik zaciemniania i oferuje dodatkową warstwę zabezpieczeń przed uruchomieniem pliku.
Ochrona przeglądania

Proaktywne zabezpieczenia internetowe

Ochrona przeglądania to kluczowa warstwa zabezpieczeń, która nie pozwala użytkownikom terminali na odwiedzanie złośliwych witryn internetowych. Jest to bardzo skuteczne, ponieważ wczesna interwencja pozwala zminimalizować kontakt ze szkodliwą treścią, a więc ograniczyć ataki.

Dzięki Ochronie przeglądania użytkownicy terminali nie zostaną na przykład nakłonieni do wejścia na pozornie nieszkodliwe witryny wyłudzające informacje, nie klikną łącza w wiadomości e-mail prowadzącego do złośliwej witryny ani nie zostaną zainfekowani przez złośliwe reklamy na niegroźnych stronach.

Ta funkcja pobiera najnowsze wyniki sprawdzania reputacji witryn internetowych i plików z usługi F-Secure Security Cloud na podstawie różnych danych, takich jak adresy IP, słowa kluczowe w adresach URL czy zachowanie strony.

Ochrona przeglądania nie jest zależna od przeglądarki, ponieważ działa na poziomie sieci. Dzięki temu funkcja ta zapewnia ochronę nawet wtedy, gdy użytkownik końcowy nie korzysta z przeglądarki zatwierdzonej przez firmę.

Ochrona serwerów SharePoint

Bezpieczna współpraca i udostępnianie

Oferujemy dodatkowe składniki zabezpieczeń dla dedykowanych serwerów SharePoint. Zapewniają one bezpieczne udostępnianie plików na intranetowych i extranetowych serwerach SharePoint podczas przesyłania i pobierania plików. Otrzymujesz opisowe i skategoryzowane informacje na temat plików, które zostały przeskanowane.

To rozwiązanie korzysta z naszej platformy przeciw złośliwemu oprogramowaniu obejmującej wiele aparatów. Oferuje ono znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne technologie oparte na sygnaturach:

 • Wykrywa szarszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń.
 • Emulacja pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które używa technik zaciemniania i oferuje dodatkową warstwę zabezpieczeń przed uruchomieniem pliku
Citrix Protection

Dodatkowa ochrona środowisk Citrix

Oprócz tych samych podstawowych zabezpieczeń, które są przeznaczone dla serwerów Windows, komponent Citrix oferuje dodatkową ochronę środowisk Citrix, rozszerzając zintegrowane funkcje zarządzania poprawkami na opublikowane aplikacje. Program kliencki ma certyfikat Citrix Ready, co gwarantuje, że będzie działał bezproblemowo w środowiskach Citrix.

Linux Protection

Podstawowe zabezpieczenia dla klientów Linuksa

Linux Security zapewnia podstawiową ochronę klientów Linuksa: wiele mechanizmów zwalczających złośliwe oprogramowanie i wbudowane zarządzanie zaporą sieciową, a także kluczową kontrolę integralności. Rozwiązanie wykrywa i blokuje zarówno ataki bazujące na Windows, jak i na Linuksie, przez co jest szczególnie użyteczne w środowiskach mieszanych, w których niezabezpieczony komputer linuksowy może zostać wykorzystany jako wektor ataku.

30-dniowa wersja próbna

F-Secure Elements

Wypróbuj produkt F-Secure Elements przez 30 dni. Na początek proponujemy dwa nagradzane rozwiązania wchodzące w skład tego produktu: F-Secure Elements Endpoint Protection oraz F-Secure Elements Endpoint Protection and Response

 • Najlepsze w branży rozwiązanie do zabezpieczania stacji roboczych z Windows, macOS i Linux — ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi i atakami backdoor
 • Natychmiastowa widoczność środowiska informatycznego. Szybkie wykrywanie cyberataków oraz problemów z systemami informatycznymi
 • Reagowanie na zagrożenia przy użyciu automatyki i wytycznych lub korzystanie z pomocy firmy F-Secure w przypadku wykrycia poważnych zagrożeń
 • Informacje o firmie
 • Informacje kontaktowe

Przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, zgodnie z naszą Korporacyjną Polityką Prywatności Biznesu.

Średnie firmy coraz częściej są celem cyberataków

Zwiększ swoje bezpieczeństwo, korzystając z usług partnera doświadczonego w zakresie cyberzabezpieczeń

Skuteczna ochrona wymaga zautomatyzowanych zabezpieczeń, ale potrzebne jest też ludzkie doświadczenie. W pełni zarządzany produkt F-Secure Elements możesz zakupić w formie abonamentu od jednego z naszych certyfikowanych partnerów. Zaletą tej opcji jest fakt, że nieustannie będzie Cię wspierał światowej klasy zespół ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Zarządzaj

(detekcją i reakcją w punktach końcowych)

(lukami w zabezpieczeniach)

(ochroną punktów końcowych)

(ochroną Microsoft 365)

z centralnej konsoli zabezpieczeń

Rozwiązanie F-Secure Elements Endpoint Protection jest częścią produktu F-Secure Elements — modułowej, kompleksowej platformy, która zawiera cztery elementy dostarczające pełen zakres wartości w zakresie zabezpieczeń. Z rozwiązania F-Secure Elements Endpoint Protection można korzystać oddzielnie lub dodać do niego detekcję i reakcję na zagrożenia, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach oraz ochronę platformy Microsoft 365. W ten sposób zapewnisz firmie kompleksowy pakiet zabezpieczeń, zarządzając wszystkimi funkcjami z poziomu jednej centralnej konsoli.

F-Secure Elements EPP for Servers

Rozwiązanie określane dawniej jako Server Protection