F-Secure Elements EPP for Computers

Rozwiązanie określane dawniej jako Computer Protection

Kiedy antywirus po prostu nie wystarczy

F-Secure Elements EPP for Computers

W awangardzie ochrony punktów końcowych

F-Secure Computer Protection to najlepsze rozwiązanie do ochrony komputerów Windows i Mac, którego skuteczność co rok potwierdzają niezależni eksperci od bezpieczeństwa, tacy jak AV-Test.

Oferuje ono znacznie więcej, niż zwykły antywirus. Zapewnia zabezpieczenia nowej generacji, takie jak aktualizowane na bieżąco informacje o zagrożeniach, maszynowe uczenie się oraz proaktywna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami, takimi jak ransomware i ataki dnia zerowego.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz swój system operacyjny:

Windows

Windows Protection

Microsoft Windows to najczęściej atakowany system operacyjny. Nieustannie rosnąca liczba ataków pokazuje, jak ważna jest ochrona komputerów Windows przed takimi zagrożeniami, jak ransomware. Na przykład z pewnych badań wynika, że w 2016 r. liczba ataków typu ransomware przeprowadzanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wzrosła o 6000 proc.

Ochrona Windows jest najbardziej skuteczna w przypadku podejścia wielowarstwowego, które obejmuje zaawansowane technologie, takie jak zautomatyzowane zarządzanie poprawkami, aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach oraz analiza heurystyczna. Te narzędzia to tylko niektóre funkcje oferowane standardowo przez F-Secure Elements Computer Protection for Windows.

Nowoczesna ochrona to znacznie więcej niż antywirus

F-Secure Computer Protection for Windows zapewnia zaawansowaną i efektywną ochronę komputerów Windows, znacznie wykraczającą poza tradycyjne zabezpieczenia antywirusowe.

 

 • ANALIZA HEURYSTYCZNA I BEHAWIORALNA Identyfikuje i blokuje zaawansowane złośliwe oprogramowanie bez korzystania z bazy sygnatur.
 • DEEPGUARD 6 Nowa funkcja DeepGuard korzysta intensywniej ze sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia się.
 • AKTUALIZOWANE W CZASIE RZECZYWISTYM INFORMACJE O ZAGROŻENIACH F-Secure Security Cloud identyfikuje, analizuje i unieszkodliwia nowe zagrożenia.
 • ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE POPRAWKAMI Bieżące aktualizowanie oprogramowania może zapobiec nawet 80 procentom ataków.
 • WIELE MECHANIZMÓW ZWALCZAJĄCYCH ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE Wykrywanie szerszej gamy złośliwych funkcji, wzorców i trendów.
 • ROZBUDOWANA OCHRONA INTERNETOWA Blokuje dostęp do złośliwych i phishingowych witryn, ograniczając kontakt ze szkodliwą treścią.
 • DATAGUARD PREMIUM Zapewnia dodatkową ochronę przed atakami typu ransomware oraz zapobiega niszczeniu danych i manipulowaniu nimi.
 • KONTROLA APLIKACJI PREMIUM Blokuje wykonywanie aplikacji i skryptów zgodnie z zasadami stworzonymi przez naszych pentesterów lub przez administratora.

F-Secure Elements EPP for Computers Premium

Możesz kupić F-Secure Elements EPP for Computers w wersji Standard i Premium.

Porównaj wersje

Standard

Premium

Software Updater

DeepGuard 6

Zapora sieciowa

Security Cloud

Wielosilnikowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Ochrona przeglądania

Ochrona ruchu internetowego

Kontrola treści internetowej

Kontrola połączenia

Device Control

Kontrola aplikacji

DataGuard

Szczegóły

Software Updater

Automatyczne zarządzanie poprawkami

Software Updater to zautomatyzowana funkcja zarządzania poprawkami, która jest w pełni zintegrowana z klientami F-Secure Computer Protection. Nie trzeba instalować oddzielnych agentów, serwerów zarządzania czy konsol.

Software Updater to krytyczny składnik zabezpieczeń. Jest to pierwsza warstwa ochrony przed złośliwą zawartością atakującą punkty końcowe i może zapobiec nawet 80% ataków, po prostu dbając o aktualność oprogramowania zabezpieczeń.

Software Updater wyszukuje brakujące aktualizacje, tworzy na ich podstawie raport o lukach w zabezpieczeniach, a następnie pobiera i wdraża aktualizacje automatycznie albo ręcznie. Poprawki zabezpieczeń obejmują ponad 2500 aplikacji innych firm, na przykład Flash, Java, OpenOffice czy innych programów często wykorzystywanych do przeprowadzania ataków (z powodu ich popularności i dużej liczby luk w zabezpieczeniach).

DeepGuard 6

Analiza heurystyczna i analiza działania

Funkcja DeepGuard łączy nasze najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczeń. Jest to ostateczna i najważniejsza warstwa zabezpieczeń przed nowymi zagrożeniami — nawet takimi, które atakują wcześniej nieznane luki w zabezpieczeniach.

Funkcja DeepGuard obserwuje działanie aplikacji i przechwytuje potencjalnie szkodliwe działania, zanim wyrządzą szkody. Skupiając się na wzorcach szkodliwego działania, a nie na typowych charakterystykach, funkcja DeepGuard może zidentyfikować i zablokować złośliwe oprogramowanie, zanim jego próbka zostanie pobrana i zbadana.

Podczas pierwszego uruchomienia nieznanego lub podejrzanego programu funkcja DeepGuard tymczasowo opóźnia jego wykonanie, aby sprawdzić reputację i częstotliwość występowania pliku, następnie uruchamia go w ograniczonym środowisku (piaskownicy), a na koniec uruchamia go w celu analizy działania i przechwytywania prób wykorzystania luk w zabezpieczeniach.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Deep Guard, przeczytaj dokumentację techniczną.

DataGuard

Chroń dane przed atakami typu ransomware

Funkcja F-Secure DataGuard stosuje do wybranych folderów (o wysokim ryzyku i kluczowym znaczeniu) zaawansowany monitoring i dodatkowe mechanizmy wykrywania. Dzięki temu są one znacznie lepiej chronione przed atakami typu ransomware oraz nieznanymi i złośliwymi aplikacjami, które mogą próbować zniszczyć dane lub manipulować nimi. Foldery o wysokim ryzyku i kluczowym znaczeniu to na przykład folder z plikami pobranymi z Internetu, foldery dokumentów, pliki tymczasowe (załączniki do wiadomości e-mail) czy repozytoria danych.

Dodatkowe mechanizmy wykrywania tej funkcji znacznie zwiększają szansę wykrycia ataków typu ransomware i ich procesów szyfrowania. Moduł Data Access uniemożliwia zniszczenie, zaszyfrowanie czy zmanipulowanie danych w tych folderach przez złośliwe lub nieznane aplikacje, takie jak oprogramowanie typu ransomware. Oprócz innych zalet, moduł Data Access pozwala odzyskiwać dane w przypadku udanego ataku typu ransomware, ponieważ nie może on zaszyfrować danych w tych folderach.

Funkcja F-Secure DataGuard jest dostępna w produkcie Computer Protection Premium.

Security Cloud

Informowanie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym

Usługa F-Secure Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z technologii Big Data i uczenia maszynowego oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o zagrożeniach cyfrowych. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią, i zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Usługa analizy zagrożeń działająca w chmurze ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Zbieramy informacje o zagrożeniach z setek tysięcy węzłów obsługujących wielu klientów, dzięki czemu otrzymujemy obraz globalnej sytuacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ta wiedza pozwala nam w ciągu minut opracować rozwiązania chroniące naszych klientów.

Jeśli na przykład analiza heurystyczna i analiza działania funkcji DeepGuard zidentyfikują atak typu „zero-day", informacje na ten temat zostaną udostępnione wszystkim chronionym urządzeniom za pomocą usługi F-Secure Security Cloud, dzięki czemu ten zaawansowany atak stanie się nieskuteczny w ciągu minut po jego wykryciu.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i zaletach usługi F-Secure Security Cloud, przeczytaj dokumentację techniczną.

Wielosilnikowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Najlepsza ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Składnik zabezpieczeń komputera korzysta z naszej platformy zabezpieczeń obejmującej wiele silników do wykrywania i blokowania złośliwego oprogramowania. Oferuje on znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne technologie oparte na sygnaturach:

  Wykrywa szerszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń — nawet nieznanych wcześniej wersji złośliwego oprogramowania.

  Korzystanie z usługi F-Secure Security Cloud w czasie rzeczywistym umożliwia szybszą reakcję na nowe i powstające zagrożenia oraz zmniejsza zużycie zasobów.

  Emulacja pozwala na wykrywanie złośliwego oprogramowania, które używa technik zaciemniania i oferuje dodatkową warstwę zabezpieczeń przed uruchomieniem pliku.

Ochrona przeglądania

Blokuj dostęp do złośliwych witryn

Ochrona przeglądania to kluczowa warstwa zabezpieczeń, która nie pozwala użytkownikom końcowym na odwiedzanie złośliwych witryn internetowych. Jest to bardzo skuteczne, ponieważ wczesna interwencja pozwala zminimalizować kontakt ze szkodliwą treścią, a więc ograniczyć ataki.

Dzięki Ochronie przeglądania użytkownicy końcowi nie zostaną na przykład nakłonieni do wejścia na pozornie nieszkodliwe witryny wyłudzające informacje, nie klikną łącza w wiadomości e-mail prowadzącego do złośliwej witryny ani nie zostaną zainfekowani przez złośliwe reklamy na niegroźnych stronach.

Ta funkcja pobiera najnowsze wyniki sprawdzania reputacji witryn internetowych i plików z usługi F-Secure Security Cloud na podstawie różnych danych, takich jak adresy IP, słowa kluczowe w adresach URL czy zachowanie strony.

Ochrona przeglądania nie jest zależna od przeglądarki, ponieważ działa na poziomie sieci. Dzięki temu funkcja ta zapewnia ochronę nawet wtedy, gdy użytkownik końcowy nie korzysta z przeglądarki zatwierdzonej przez firmę.

Ochrona ruchu internetowego

Blokowanie złośliwych treści internetowych

Ochrona ruchu internetowego zapobiega wykorzystywaniu luk w aktywnej treści, takiej jak Java czy Flash, które są używane w większości ataków internetowych. Te składniki są blokowane automatycznie na nieznanych i podejrzanych stronach na podstawie ich reputacji. Administratorzy mogą określać wyjątki, dodając witryny do listy zaufanych witryn. Jest to przydatne na przykład w przypadku stron firmowego intranetu, dla których F-Secure nie ma żadnych danych na temat reputacji.

Ochrona ruchu internetowego skanuje ruch HTTP w czasie rzeczywistym za pomocą wielu uzupełniających się silników przeciw złośliwemu oprogramowaniu i funkcji sprawdzania reputacji. Dzięki temu złośliwe oprogramowanie i luki w zabezpieczeniach są znajdowane i blokowane na etapie ruchu sieciowego, zanim dane zostaną zapisane na dysku twardym. Zapewnia to dodatkową ochronę przed bardziej zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem — na przykład takim, które znajduje się tylko w pamięci urządzenia.

Web Content Control

Zwiększ produktywność i zmniejsz ryzyko

Kontrola nad zawartością internetową pozwala ograniczyć bezproduktywne i nieodpowiednie korzystanie z internetu. Za pomocą tej funkcji możesz ograniczyć pracownikom możliwość przeglądania stron internetowych, blokując dostęp do witryn niezwiązanych z pracą, na przykład serwisów społecznościowych czy portali dla dorosłych, aby zwiększyć wydajność ich pracy i uniknąć infekcji ze złośliwych witryn.

Kontrola nad zawartością internetową zmniejsza straty w produktywności, zużycie przepustowości sieci i ryzyko problemów prawnych powstałych z powodu przeglądania przez pracowników nieodpowiedniej lub rozpraszającej zawartości internetowej. Ta funkcja znacznie zmniejsza też ryzyko kontaktu pracownika ze złośliwą zawartością.

Administratorzy IT mogą stosować lokalne wyjątki zastępujące wymuszone kategorie. Jeśli na przykład blokowane są portale społecznościowe, możesz dodać serwis Linkedin.com do listy zaufanych witryn jako wyjątek.

Application Control

Powstrzymuj aplikacje przed wykonywaniem

Application Control powstrzymuje zagrożenia przed wykonywaniem i uruchamianiem skryptów, nawet jeśli ominęły one inne warstwy ochrony. Zmniejsza to ryzyka stworzone przez szkodliwe, nielegalne lub nieautoryzowane oprogramowanie w firmowym środowisku.

Dzięki Application Control możesz:

 • Identyfikować i kontrolować, które aplikacje mogą być uruchamiane w środowisku
 • Automatycznie identyfikować zaufane, autoryzowane oprogramowanie
 • Powstrzymać wszystkie inne aplikacje - szkodliwe, niezaufane czy niechciane - przed uruchomieniem.
 • Eliminować nieznane i niechciane aplikacje w swoim środowisku, by zmniejszyć złożoność i ryzyka.
 • Monitorować wszystkie aplikacje uruchomione w środowisku urządzeń końcowych.

Na koniec, możesz wykorzystać tę funkcję, by powstrzymać aplikacje przed uruchomieniem skryptów, na przykład:

 • Powstrzymaj wszystkie aplikacje Microsoft Office przed uruchomieniem skryptów PowerShell
 • Powstrzymaj wszystkie aplikacje Microsoft Office przed uruchomieniem skryptów Batch

Application Control działa bazując na zasadach stworzonych przez naszych pentesterów, którzy wykorzystują różne wektory do zaatakowania firmowych środowisk. Alternatywnie, administrator może zdefiniować zasady w oparciu o różne kryteria, takie jak nazwa lub wersja aplikacji.

Zapora sieciowa

Większe bezpieczeństwo i kompatybilność

Nowa zapora F-Secure wykorzystuje domyślny mechanizm Windows do realizacji reguł zapory. Znacznie zwiększa to kompatybilność z innymi aplikacjami i urządzeniami. Ekspercki zestaw reguł F-Secure, który zawiera reguły zwalczające takie zagrożenia, jak propagacja złośliwego oprogramowania i ruch boczny, jest dodawany do standardowego zestawu reguł Windows.

Administrator może rozszerzyć zestawy reguł F-Secure, aby uwzględnić zagrożenia kontekstowe i specyficzne dla danej firmy. Ponadto reguły automatycznego wyboru pozwalają administratorom definiować profile dostosowane do wymagań różnych sieci w zakresie bezpieczeństwa.

Connection Control

Zwiększone bezpieczeństwo kluczowych witryn

Kontrola połączeń to warstwa zabezpieczeń, która znacznie zwiększa ochronę kluczowych czynności w firmie, takich jak korzystanie z intranetu lub poufnych usług w chmurze (na przykład systemów CRM).

Gdy pracownik otworzy witrynę, która wymaga dodatkowej ochrony, Kontrola połączeń automatycznie zwiększy poziom zabezpieczeń dla tej sesji. W tym okresie Kontrola połączeń zamyka połączenia sieciowe z punktu końcowego do wszystkich nieznanych witryn. Użytkownicy mogą nadal korzystać ze stron internetowych zweryfikowanych przez F-Secure jako bezpieczne, aby nie obniżać produktywności pracowników.

Dzięki blokowaniu niezaufanych połączeń konie trojańskie wyłudzające informacje bankowe oraz inne złośliwe programy nie mogą wysyłać przestępcom poufnych danych firmy, takich jak dane logowania użytkowników czy informacje z chmury. Zabezpieczenia wracają do normalnego poziomu, gdy dany proces przeglądarki zostanie zakończony lub użytkownik zakończy sesję.

Device Control

Dostęp tylko do zaaprobowanego sprzętu

Device Control zapobiega przenikaniu zagrożeń do Twojego systemu za pośrednictwem takich urządzeń, jak pamięci USB, napędy CD-ROM i kamery internetowe. Zapobiega również wyciekom danych, na przykład poprzez zezwolenie na dostęp w trybie tylko do odczytu.

Kiedy zostanie podłączone zabronione urządzenie, Device Control wyłącza je, aby uniemożliwić użytkownikowi dostęp. Możesz blokować dostęp do urządzeń poprzez ustawianie wstępnie zdefiniowanych reguł oraz określać reguły, które zezwalają na korzystanie z konkretnych urządzeń, jednocześnie blokując wszystkie inne urządzenia tej samej klasy. Możesz na przykład:

 • Zabronić działającym programom dostępu do USB/CD/innych napędów: wyłączyć automatyczne uruchamianie, przypadkowe wykonywanie lub wczytywanie modułów z dysków wymiennych.
 • Całkowicie zablokować klasę urządzeń
 • Zezwolić na dostęp do USB/CD/innych napędów w trybie tylko do odczytu
 • Zablokować klasę urządzeń z wyjątkami dla konkrentych urządzeń
Firewall Manager

Lepsze bezpieczeństwo i kompatybilność

Nowy program F-Secure Firewall Manager używa domyślnego mechanizmu reguł systemu Windows do wykonywania reguł zapory. Zwiększa to znacznie kompatybilność z innymi aplikacjami i urządzeniami. Do standardowego zestawu reguł systemu Windows dodawany jest zestaw reguł eksperckich firmy F-Secure, który zawiera zaawansowane reguły przeciwdziałające takim zagrożeniom, jak rozprzestrzenianie oprogramowania ransomware i ruchy boczne.

Administrator może rozszerzyć zestawy reguł firmy F-Secure o reguły przeciwdziałania zagrożeniom specyficznym dla danej firmy i kontekstu. Dodatkowo, reguły automatycznego wyboru umożliwiają administratorom definiowanie profili dostosowanych do potrzeb bezpieczeństwa różnych sieci.

Komputer Mac

Mac Protection

Różnorodność dzisiejszych punktów końcowych oznacza, że nie wystarczy zabezpieczyć komputerów PC z systemem Windows. W 2016 r. liczba złośliwych programów atakujących Maki wzrosła o 744 proc., co sugeruje, że napastnicy zaczęli badać słabsze szyki obronne Maców, i demonstruje konieczność zabezpieczenia ich w Twojej organizacji.

Bez względu na to, czy Twoi użytkownicy pracują na komputerach PC, czy na Macach, potrzebujesz nowoczesnej ochrony złożonej z wielu wzajemnie uzupełniających się warstw, wykraczającej poza tradycyjne, sygnaturowe rozwiązania zabezpieczające. Te nowe zabezpieczenia oferują takie możliwości, jak sztuczna inteligencja, maszynowe uczenie się i aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach - wszystkie wbudowane w F-Secure Elements EPP for Computers for Mac.

Nowoczesna ochrona to znacznie więcej niż antywirus

F-Secure Elements EPP for Computers for Mac brings you the latest in multi-layered security, going far beyond traditional antivirus protection.

 • F-SECURE XFENCE Monitoruje i chroni Maki przed wszystkimi zagrożeniami, takimi jak ransomware, backdoory i exploity.
 • AKTUALIZOWANE W CZASIE RZECZYWISTYM INFORMACJE O ZAGROŻENIACH F-Secure Security Cloud identyfikuje, analizuje i unieszkodliwia nowe zagrożenia.
 • WIELE MECHANIZMÓW ZWALCZAJĄCYCH ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE Wykrywanie szerszej gamy złośliwych funkcji, wzorców i trendów.
 • ROZBUDOWANA OCHRONA INTERNETOWA Blokuje dostęp do złośliwych i phishingowych witryn, ograniczając kontakt ze szkodliwą treścią.

Szczegóły

F-Secure XFENCE

Najlepsza w branży ochrona Maców

Rozwiązanie F-Secure Computer Protection zawiera XFENCE, unikatowy mechanizm zabezpieczający dla Maców. Chroni on Maki przed złośliwym oprogramowaniem, trojanami, backdoorami, podejrzanymi aplikacjami oraz innymi zagrożeniami, uniemożliwiając aplikacjom dostęp do plików i zasobów systemowych bez jawnego zezwolenia.

Narzędzie to wykorzystuje zaawansowaną, opartą na regułach analizę do monitorowania aplikacji, które próbują uzyskać dostęp do poufnych plików i zasobów systemowych, wspomagając się informacjami o zagrożeniach dostarczanymi przez Security Cloud, aby zminimalizować fałszywe pozytywy oraz interakcje z użytkownikiem za pośrednictwem monitów o zezwolenie/zablokowanie.

Security Cloud

Informowanie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym

Usługa F-Secure Security Cloud to nasz własny system analizy zagrożeń działający w chmurze. Korzysta ona z technologii Big Data i uczenia maszynowego oraz innych technologii, aby stale powiększać naszą bazę wiedzy o zagrożeniach cyfrowych. Usługa Security Cloud jest stale w kontakcie z systemami klientów, co pozwala na wykrywanie nowych zagrożeń, gdy tylko się pojawią, i zapewnianie ochrony w ciągu minut.

Usługa analizy zagrożeń działająca w chmurze ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Zbieramy informacje o zagrożeniach z setek tysięcy węzłów obsługujących wielu klientów, dzięki czemu otrzymujemy obraz globalnej sytuacji zagrożeń w czasie rzeczywistym. Ta wiedza pozwala nam w ciągu minut opracować rozwiązania chroniące naszych klientów.

Jeśli na przykład analiza heurystyczna i analiza działania funkcji DeepGuard zidentyfikują atak typu „zero-day", informacje na ten temat zostaną udostępnione wszystkim chronionym urządzeniom za pomocą usługi F-Secure Security Cloud, dzięki czemu ten zaawansowany atak stanie się nieskuteczny w ciągu minut po jego wykryciu.

Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach i zaletach usługi F-Secure Security Cloud, przeczytaj dokumentację techniczną.

Wielosilnikowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Najlepsza ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

Składnik zabezpieczeń komputera korzysta z naszej platformy zabezpieczeń obejmującej wiele silników do wykrywania i blokowania złośliwego oprogramowania. Oferuje on znacznie lepszą ochronę niż tradycyjne technologie oparte na sygnaturach:

 • Wykrywa szerszy zakres złośliwych funkcji, wzorców i trendów, co pozwala na bardziej niezawodne i dokładniejsze wykrywanie zagrożeń — nawet nieznanych wcześniej wersji złośliwego oprogramowania.
 • Korzystanie z usługi F-Secure Security Cloud w czasie rzeczywistym umożliwia szybszą reakcję na nowe i powstające zagrożenia oraz zmniejsza zużycie zasobów.
Ochrona przeglądania

Blokuj dostęp do złośliwych witryn

Ochrona przeglądania to kluczowa warstwa zabezpieczeń, która nie pozwala użytkownikom końcowym na odwiedzanie złośliwych witryn internetowych. Jest to bardzo skuteczne, ponieważ wczesna interwencja pozwala zminimalizować kontakt ze szkodliwą treścią, a więc ograniczyć ataki.

Dzięki Ochronie przeglądania użytkownicy końcowi nie zostaną na przykład nakłonieni do wejścia na pozornie nieszkodliwe witryny wyłudzające informacje, nie klikną łącza w wiadomości e-mail prowadzącego do złośliwej witryny ani nie zostaną zainfekowani przez złośliwe reklamy na niegroźnych stronach.

TTa funkcja pobiera najnowsze wyniki sprawdzania reputacji witryn internetowych i plików z usługi F-Secure Security Cloud na podstawie różnych danych, takich jak adresy IP, słowa kluczowe w adresach URL czy zachowanie strony.

30-dniowa wersja próbna

F-Secure Elements

Wypróbuj produkt F-Secure Elements przez 30 dni. Na początek proponujemy dwa nagradzane rozwiązania wchodzące w skład tego produktu: F-Secure Elements Endpoint Protection oraz F-Secure Elements Endpoint Protection and Response

 • Najlepsze w branży rozwiązanie do zabezpieczania stacji roboczych z Windows, macOS i Linux — ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi i atakami backdoor
 • Natychmiastowa widoczność środowiska informatycznego. Szybkie wykrywanie cyberataków oraz problemów z systemami informatycznymi
 • Reagowanie na zagrożenia przy użyciu automatyki i wytycznych lub korzystanie z pomocy firmy F-Secure w przypadku wykrycia poważnych zagrożeń
 • Informacje o firmie
 • Informacje kontaktowe

Przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, zgodnie z naszą Korporacyjną Polityką Prywatności Biznesu.

Średnie firmy coraz częściej są celem cyberataków

Zwiększ swoje bezpieczeństwo, korzystając z usług partnera doświadczonego w zakresie cyberzabezpieczeń

Skuteczna ochrona wymaga zautomatyzowanych zabezpieczeń, ale potrzebne jest też ludzkie doświadczenie. W pełni zarządzany produkt F-Secure Elements możesz zakupić w formie abonamentu od jednego z naszych certyfikowanych partnerów. Zaletą tej opcji jest fakt, że nieustannie będzie Cię wspierał światowej klasy zespół ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Zarządzaj

(detekcją i reakcją w punktach końcowych)

(lukami w zabezpieczeniach)

(ochroną punktów końcowych)

(ochroną Microsoft 365)

z centralnej konsoli zabezpieczeń

Rozwiązanie F-Secure Elements Endpoint Protection jest częścią produktu F-Secure Elements — modułowej, kompleksowej platformy, która zawiera cztery elementy dostarczające pełen zakres wartości w zakresie zabezpieczeń. Z rozwiązania F-Secure Elements Endpoint Protection można korzystać oddzielnie lub dodać do niego detekcję i reakcję na zagrożenia, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach oraz ochronę platformy Microsoft 365. W ten sposób zapewnisz firmie kompleksowy pakiet zabezpieczeń, zarządzając wszystkimi funkcjami z poziomu jednej centralnej konsoli.

F-Secure Elements EPP for Computers

Rozwiązanie określane dawniej jako Computer Protection