F-Secure Elements Endpoint Detection and Response

To rozwiązanie nosiło wcześniej nazwę F-Secure Rapid Detection & Response

F-Secure Elements Endpoint Detection and Response

Chroń swoją organizację przed ukierunkowanymi cyberatakami

Aby powstrzymać atak, trzeba go zauważyć

Najbardziej wartościowe dane dla cyberprzestępców znajdują się w punktach końcowych, dlatego potrzebny jest mechanizm wykrywania związanych z nimi zagrożeń oraz szybkiego reagowania na incydenty.

F-Secure Elements Endpoint Detection and Response zapewnia w jednym miejscu czytelny wgląd w całe środowisko informatyczne i stan zabezpieczeń firmy. Rozwiązanie chroni firmę i jej dane, efektywnie wykrywając ataki i reagując zgodnie z zaleceniami specjalistów. Zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy, eskalując najtrudniejsze przypadki do doświadczonych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa ekspertów F-Secure.

Endpoint Detection and Response to część produktu F-Secure Elements – zintegrowanej platformy, która obsługuje pełny zakres funkcji: m.in. zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, ochronę narzędzi do współpracy, ochronę punktów końcowych, a także detekcję i reakcję na zagrożenia. Zarządzanie tymi rozwiązaniami jest możliwe z poziomu jednej konsoli zarządzania. Korzystaj z wybranych rozwiązań, które odpowiadają na Twoje potrzeby lub zapewnij sobie pełną ochronę łącząc je wszystkie.

Dlaczego wybrać F-Secure Elements Endpoint Detection and Response?

Lepsza widoczność

Rejestry aplikacji i punktów końcowych ułatwiają sprawdzanie środowiska informatycznego oraz stanu zabezpieczeń. Dane behawioralne (zbierane nie tylko o złośliwym oprogramowaniu) pozwalają szybko odróżnić niewłaściwe działania od normalnych procesów.

Szybkie wykrywanie naruszeń zabezpieczeń

Natychmiastowe powiadomienia niemal zawsze informują o rzeczywistym zagrożeniu i pozwalają szybko wykrywać ataki ukierunkowane. Konfigurując zaawansowane mechanizmy wykrywania zagrożeń i reagowania na nie możesz wzmocnić ochronę środowiska firmy zanim nastąpi naruszenie zabezpieczeń.

Błyskawiczne reagowanie na ataki

Wbudowane funkcje automatyzacji i analityki usprawniają pracę zespołu, umożliwiając szybkie reagowanie na zaawansowane zagrożenia i ataki ukierunkowane. Dodatkowo, w każdym momencie możesz korzystać ze wskazówek dotyczących właściwego reagowania i automatyzacji działań.

Wykrycie naruszenia zabezpieczeń zajmuje średnio 220 dni

Wykrywanie i usuwanie naruszeń zabezpieczeń

Nie możesz powstrzymać zagrożenia, którego nie wykryjesz. Najnowsze metody analizy i uczenia maszynowego sprawiają, że rozwiązanie F-Secure Elements Endpoint Detection and Response skutecznie chroni firmy przed zaawansowanymi zagrożeniami i cyberatakami.

Zaawansowane rozwiązanie

Broad Context Detection™

Broad Context Detection™

Kontekst ataków ukierunkowanych jest natychmiast widoczny na osi czasu, która wyświetla wszystkie zaatakowane hosty, zdarzenia skojarzone z atakiem oraz zalecane działania. Rozwiązanie jest oparte na analizie zachowań, wiarygodności i szerokich zbiorów danych, a dodatkowo jest wspierane mechanizmem uczenia maszynowego. Pozwala to automatycznie określić szerszy kontekst incydentów — między innymi ustalić zakres zagrożenia i jak istotne są atakowane hosty oraz ustalić zbiór najczęściej stosowanych ataków. Więcej informacji znajdziesz w oficjalnym dokumencie na temat technologii Broad Context Detection™.

Obejrzyj materiał wideo ze szczegółowymi informacjami

Eskalacja do firmy F-Secure

Przejdź na rozwiązania F-Secure

Czasami skuteczne wykrycie zagrożenia wymaga rozszerzonej analizy i wskazówek doświadczonych specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W takich trudnych przypadkach nasze rozwiązanie oferuje specjalną usługę eskalacji do firmy F-Secure. Przeprowadzamy wtedy profesjonalną analizę incydentu, która obejmuje wykorzystane metody i techniki, trasy sieciowe, źródła ruchu oraz oś czasu Broad Context Detection™. Na tej podstawie udzielamy indywidualnie dobranych porad, aby pomóc w odpowiednim reagowaniu na wszelkie ataki.

Obejrzyj materiał wideo ze szczegółowymi informacjami

Automatyczne reagowanie

Automatyczne reagowanie

Automatyzacja reakcji na zagrożenia pozwala ograniczyć skutki ukierunkowanych ataków cyfrowych przez ich szybkie izolowanie — niezależnie od pory dnia i w oparciu o poziom ryzyka. Ten mechanizm jest szczególnie przydaje się zespołom, które są aktywne wyłącznie w określonych godzinach. Bierze też pod uwagę, jak istotne jest wykrycie dla danego konta.

Obejrzyj materiał wideo ze szczegółowymi informacjami

Izolacja hostów

Izolacja hostów

Blokowanie naruszeń zabezpieczeń musi być jak najszybsze. Można to osiągnąć dzięki izolacji hostów. W przypadku wykrycia ataku, host może zostać automatycznie lub ręcznie odizolowany od sieci, tak aby przestał być użyteczny jako platforma ataku.

Specjaliści mogą następnie zbadać taki host, aby odkryć mechanizm ataku. Nawet odizolowanym hostem można zarządzać z poziomu portalu zarządzania.

Obejrzyj materiał wideo ze szczegółowymi informacjami

F-Secure’s detection and response capabilities shine in 3rd MITRE ATT&CK® Evaluation

Independent evaluation by using MITRE Engenuity’s open methodology based on Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge (ATT&CK®) framework - April 2021

Read the article

Poznaj historie naszych klientów

Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna

F-Secure Elements

Wypróbuj produkt F-Secure Elements przez 30 dni. Na początek proponujemy dwa nagradzane rozwiązania wchodzące w skład tego produktu: F-Secure Elements Endpoint Protection oraz F-Secure Elements Endpoint Protection and Response.

  • Najlepsze w branży rozwiązanie do zabezpieczania stacji roboczych z Windows, macOS i Linux — ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, końmi trojańskimi i atakami backdoor
  • Natychmiastowa widoczność środowiska informatycznego. Szybkie wykrywanie cyberataków oraz problemów z systemami informatycznymi
  • Reagowanie na zagrożenia przy użyciu automatyki i wytycznych lub korzystanie z pomocy firmy F-Secure w przypadku wykrycia poważnych zagroże
  • Informacje o firmie
  • Informacje kontaktowe

Przetwarzamy dane osobowe, które nam udostępniasz, zgodnie z naszą Korporacyjną Polityką Prywatności Biznesu.

Średnie firmy coraz częściej są celem cyberataków

Zwiększ swoje bezpieczeństwo, korzystając z usług partnera doświadczonego w zakresie cyberzabezpieczeń

Skuteczna ochrona wymaga zautomatyzowanych zabezpieczeń, ale potrzebne jest też ludzkie doświadczenie. W pełni zarządzany produkt F-Secure Elements możesz zakupić w formie abonamentu od jednego z naszych certyfikowanych partnerów. Zaletą tej opcji jest fakt, że nieustannie będzie Cię wspierał światowej klasy zespół ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Zapoznaj się z podstawami rozwiązania EDR w 10 minut

W zeszłym roku ponad dwie trzecie firm doświadczyło cyberataków. Chcesz wiedzieć, kiedy Twoja firma jest atakowana? Rozwiązanie EDR umożliwia wykrywanie zagrożeń cyfrowych i reagowanie na nie, zanim wyrządzą one poważne szkody wpływające na działalność biznesową.

Zarządzaj

(detekcją i reakcją w punktach końcowych)

(lukami w zabezpieczeniach)

(ochroną punktów końcowych)

(ochroną Microsoft 365)

z centralnej konsoli zabezpieczeń

Rozwiązanie F-Secure Elements Endpoint Detection and Response jest częścią produktu F-Secure Elements — modułowej, kompleksowej platformy, która zawiera cztery elementy dostarczające pełen zakres wartości w zakresie zabezpieczeń. Z rozwiązania F- Secure Elements Endpoint Detection and Response można korzystać osobno lub dodać do niego detekcję i reakcję na zagrożenia, ochronę punktów końcowych oraz zarządzanie lukami w bezpieczeństwie. W ten sposób zapewnisz firmie kompleksowy pakiet zabezpieczeń, zarządzając wszystkimi funkcjami z poziomu jednej centalnej konsoli.

F-Secure Elements Endpoint Detection and Response

To rozwiązanie nosiło wcześniej nazwę F-Secure Rapid Detection & Response