Włamania się zdarzają:
bądź przygotowany

Chroń swoją firmę i dane przed zaawansowanymi atakami

Skuteczne zapobieganie zagrożeniom jest fundamentem cyberbezpieczeństwa, ale nie możesz polegać wyłącznie na środkach prewencyjnych, jeśli chcesz ochronić swoją firmę i dane przed atakami ukierunkowanymi.

Szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń oraz regulacje w zakresie ochrony danych wymagają, aby firmy były przygotowane na wykrywanie włamań oraz zainwestowały w środki szybkiej reakcji na ataki zaawansowane i ukierunkowane.

Dzięki usługom detekcji i reakcji zarządzanym bezpośrednio przez ekspertów F-Secure, certyfikowanego dostawcę albo Twój własny zespół IT będziesz przygotowany do szybkiego wykrywania i powstrzymywania zagrożeń.

Przed włamaniem

Przewiduj Zapobiegaj Wykrywaj Reaguj Usługi konsultingu i oceny końcowymi i usługą lukami w zabezpieczeniach Zarządzanie punktami Ochrona przed Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami

Po włamaniu

Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami

F-Secure Rapid Detection & Response

Usługa detekcji i reakcji na zagrożenia związane z punktami końcowym (endpoint detection and response, EDR) monitoruje status i bezpieczeństwo Twojego środowiska IT, automatyzując reakcję i oferując doradztwo w razie ataku.

F-Secure Rapid Detection & Response Service

Zarządzana usługa detekcji i reakcji (managed detection and response, MDR) firmy F-Secure jest świadczona przez ekspertów F-Secure, którzy monitorują Twój status bezpieczeństwa przez całą dobę i alarmują Cię w ciągu minut od wykrycia ataku.

F-Secure Countercept

Zaawansowana zarządzana usługa wyszukiwania zagrożeń, mająca na celu całodobowe wykrywanie i reagowanie na aktywne ataki przestępców przeprowadzane w czasie rzeczywistym.

Jak szukanie igły w stogu siana - rzeczywisty przykład

W instalacji klienta liczącej 1300 węzłów nasze specjalnie czujniki zgromadziły około 2 miliardów zdarzeń w ciągu miesiąca. Behawioralna analiza zdarzeń w czasie rzeczywistym wspierana przez sztuczną inteligencję i maszynowe uczenie się ograniczyła tę liczbę do 900 000 zdarzeń.

Podejrzane zdarzenia zostały dokładniej przeanalizowane przez nasze mechanizmy detekcji w szerszym kontekście - Broad Context DetectionTM - pomagając zawęzić liczbę detekcji do zaledwie 25. Następnie szczegółowo zbadano te 25 detekcji, z których tylko 15 okazało się rzeczywistymi zagrożeniami.

Skupienie się na mniejszej liczbie dokładniejszych detekcji zwiększa szybkość i precyzję reakcji podczas rzeczywistego, ukierunkowanego cyberataku.

2 MILIARDY

ZDARZEŃ / MIESIĄC

gromadzonych przez około 1300 czujników w punktach końcowych

900 000

PODEJRZANE ZDARZENIA

Po przeprowadzonej w czasie rzeczywistym analizie behawioralnej zdarzeń

25

DETEKCJE

Po dodaniu szerszego kontekstu do
podejrzanych zdarzeń

15

RZECZYWISTE ZAGROŻENIA

Po weryfikacji detekcji jako prawdziwych zagrożeń

Eksperci F-Secure brali udział w większej liczbie europejskich dochodzeń w sprawie cyberprzestępstw, niż pracownicy jakiekolwiek innej firmy. Nasi eksperci nieustannie trzymają rękę na pulsie, a Ty otrzymujesz informacje o najnowszych zagrożeniach.