Juridiske vilkår

Vi gjør oppmerksom på at du ved å bruke F-Secures websider samtykker i følgende vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på F-Secures websider utgis "som det er" og "som tilgjengelig". Vi gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, når det gjelder tilgjengelighet, nøyaktighet, pålitelighet eller innhold på sidene. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, skal ikke F-Secure være ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke disse sidene, selv om F-Secure er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

Tredjeparts nettsteder

Denne policyen gjelder utelukkende våre aktiviteter fra våre servere. Dette nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige for innhold eller kommentarer på eller bruk av disse nettstedene. Vi har inkludert disse koblingene som en service overfor deg, men det betyr ikke at vi går god for nettstedene de peker til.

Opphavsrett

Innholdet på F-Secures websider er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett, © F-Secure 1994–2006. Med enerett. Det er ikke tillatt å reprodusere, overføre, distribuere eller lagre deler av eller hele innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, designformat, logo, lydklipp, videoklipp og HTML-koder, i noen form uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra F-Secure. Enhver reproduksjon, hel eller delvis, av tekst, illustrasjoner, designformat eller logo, uansett metode, er ulovlig. Slik reproduksjon krever forhåndsgitt skriftlig samtykke fra F-Secure. Vi beskytter våre åndsverksrettigheter i lovens fulle utstrekning.

F-Secure" og trekantsymbolet er registrerte varemerker for F-Secure Corporation, og F-Secures produktnavn og symboler/logoer er enten varemerker eller registrerte varemerker for F-Secure Corporation. Alle andre varemerker som omtales på F-Secures websider, tilhører sine respektivere eiere.

Nokia er et registrert varemerke, og Nokia OK-logoen er et varemerke for Nokia Corporation. Nokias ID-koder er a00014, a00015 og a00018.

Symbian og alle Symbian-baserte merker og logoer er varemerker for Symbian Limited.

Sikkerhet

F-Secure tar informasjonssikkerhet på alvor. For å forhindre uautorisert tilgang til eller offentliggjøring av informasjon og for å opprettholde nøyaktigheten i informasjon og forsikre oss om at informasjonen brukes riktig, har vi iverksatt fysiske, elektroniske og administrative prosedyrer for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn via Internett.

Innsendinger

Meldinger på oppslagstavler eller forslag, ideer eller konsepter som sendes til F-Secure via dette nettstedet, blir F-Secures eiendom. F-Secure er ikke ansvarlig for konfidensialiteten til informasjon som kommuniseres på nettstedet. Ved å sende inn materiale til F-Secures nettsted samtykker du i at F-Secure har rett til å publisere materialet i produkter eller publikasjoner uansett formål, inkludert, men ikke begrenset til, annonse- og reklameformål. Du samtykker i ikke å anlegge sak mot oss når det gjelder materialet du har sendt inn.

Endringer

F-Secure forbeholder seg retten til når som helst å endre informasjonen på sidene eller nekte tilgang til dem. Endringer i policyen vil bli publisert på denne URL-adressen og vil gjelde fra publiseringstidspunktet. Se etter oppdateringer neste gang du besøker oss.