Personvernerklæring for F-Secure Support-verktøy

Kortfattet

Når du kjører F-Secure Support-verktøyet, innhenter det informasjon om datasystemet ditt og konfigurasjonen, i tillegg til loggene som tjenestene våre oppretter. Informasjonen brukes til feilsøking og problemløsing i tjenestene våre.

Informasjonen blir lagret som en arkivfil på skrivebordet eller datamaskinen. Du kan gå gjennom og redigere informasjonen før du sender arkivfilen til kundestøtte.

Fullstendig

Vi skrev dette for å fortelle om personlige og private data som du sender via verktøyet, og hva vi bruker disse til. Vi tror at disse temaene betyr mest for deg, så vi fokuserer på dem i denne policyen. Når det gjelder andre aspekter med hensyn til behandlingen av personopplysninger (internasjonale overføringer, rettighetene til datasubjekter, kontaktinformasjon osv.), kan du se F-Secures personvernerklæring, som gjelder for alle våre tjenester og som denne tjenestespesifikke policyen er et tillegg til.

Hva innhenter vi, og hva gjør vi med det?

Informasjon innhentet fra F-Secure-tjenestelogger

Informasjonen inkluderer F-Secure-tjenestelogger. Den omfatter detaljert informasjon om tjenesteaktivitet, for eksempel nedlasting og installering av oppdateringer, kommunikasjon mellom tjenestekomponentene, aktivering av funksjoner og sikkerhetshendelser. Informasjonen kan inneholde krasjdumper fra tjenesten, filbaner, banknettsteder og blokkerte nettsteder.

Informasjon innhentet fra operativsystemloggene

Informasjonen inneholder operativsystemets gjeldende konfigurasjon, for eksempel nettverkskonfigurasjon, installerte programmer, operativsystemtjenester (f.eks. OS-oppdateringstjenester) og prosesser og programmer som kjøres (f.eks. nettleser), tilordnede stasjoner og enhets- og brukernavn, systemkrasjdumper og logger. Den innsendte informasjonen inkluderer også et situasjonsbilde av systemhendelseshistorikken.

Formål

Tjenestelogginformasjon innhentes for å finne ut om tjenesten har fungert etter intensjonene, og for å løse potensielt feilaktig kategoriserte problemer. Operativsysteminformasjon innhentes for å kunne løse problemer der våre egne tjenestelogger ikke gir tilstrekkelig informasjon. Arkivfilen blir også brukt som datakilde for å støtte utviklingsaktiviteter, slik at vi kan unngå gjentakelse av problemet på enheten din eller enhetene til andre kunder.

Korrigeringer

Hvis du har blitt bedt av F-Secures kundestøtte om å endre loggenivå til "Fullt" før du kjører verktøyet (på nytt) for å registrere informasjon fra en F-Secure-tjeneste, inkluderer skanningen som utføres av verktøyet, ytterligere data i forhold til det overnevnte. Hva slags ekstra data som innhentes, varierer med målet for feilsøkingsaktiviteten. Vår kundestøtte vil kunne fortelle deg hva slags data som sannsynligvis vil bli innhentet for det aktuelle problemet. Vi må vanligvis gjøre dette når vi ikke har nok data til diagnostisere problemene på enheten din.

Informasjonen i arkivfilen er i tekstformat, slik at du kan se i detalj hva slags informasjon vi har innhentet. Hvis du er bekymret for noe av informasjonen som arkivfilen inneholder, kan du trekke ut filene og redigere informasjonen før du komprimerer dem igjen og sender arkivfilen til oss.

Juridisk grunnlag

Vårt juridiske grunnlag for behandlingen av personopplysninger er forskjellig, avhengig av om du bruker dette verktøyet som forbruker eller bedriftskunde. I begge tilfeller er innhentingen av ovennevnte data nødvendig for at vi skal kunne gi deg eller arbeidsgiveren din effektive kundestøttetjenester. Uten slike data vil det være mye vanskeligere å hjelpe deg med å løse problemer som oppstår med tjenestene våre.

Hvis du er forbruker, innhentes det i tillegg til det ovennevnte data på grunnlag av tjenesten som du har inngått en kontrakt om (dvs. med tanke på kontraktsinnfrielse). Slike kontrakter kan inngås direkte med oss eller med en annen juridisk enhet (som nettbutikken vår eller en operatørpartner) som har tilbudt deg tjenestene.

Når du har levert dataene (som arkivfil) via støtteverktøyet, har vi en legitim interesse av å bruke de innsendte dataene til å løse akkurat det problemet som var opphav til kundestøttesaken, og også til å lagre dataene så lenge som nødvendig for å hindre at hendelsen oppstår på nytt i tjenestene våre.

Overføringer

Når du får tjenesten via en av våre forhandlere eller operatørpartnere, er kontaktpersonen din for støtte sannsynligvis hos disse enhetene. Disse enhetene vil typisk videresende arkivfilen til F-Secure for analyse og inngående problemløsingsaktiviteter. I noen tilfeller kan filen også bli håndtert av forhandleren hvis de utfører problemløsingsaktiviteter uavhengig av oss.

F-Secure benytter også datterselskaper og underleverandører i samsvar med prinsippene som er beskrevet under "Overføringer" i personvernerklæringen. Kort fortalt kan arkivfilen bli behandlet av F-Secure Corporation, våre datterselskaper, relevante underleverandører og kundestøttepartnere, men bare for formålene som er beskrevet i denne erklæringen.

Oppbevaring

Filen lagres hos kundestøtte så lenge kundestøttesaken er åpen og i maksimalt seks måneder etter at saken er avsluttet.

Filen lagres i forsknings- og utviklingsavdelingens billetteringssystem så lenge som nødvendig for å påse at de oppståtte problemene vil bli rettet og vil forbli rettet i fremtidige tjenesteutgaver, og i maksimalt to år etter at saken er avsluttet.

Når filene er i vår forvaring, respekterer vi det faktum at informasjonen i filene kan være av privat og konfidensiell natur, og bruker eller deler den ikke, unntatt slik det kreves for ovennevnte formål.

Unntak og tillegg til det ovennevnte er beskrevet i F-Secures personvernerklæring.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om hvordan F-Secure håndterer personopplysninger i F-Secures personvernerklæring på de offentlige F-Secure-nettsidene.

(Mai 2018)