F-Secure person­vern­erklæring for tjenester

Kortfattet

 • Vi har en kultur som respekterer personvern.
 • Vi må behandle enkelte data for å kunne levere tjenestene.
 • Så langt det er mulig, gjør vi dataene dine anonyme eller nesten anonyme.
 • Vi kan sikkerhet.

Prinsippene våre for behandling av personlige data finner du her.

Struktur

Denne personvernerklæringen gis av F-Secure Corporation, et finsk, offentlig registrert selskap med forretnings-ID 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vår", "oss"). Alle våre datterselskaper bruker også denne erklæringen.

Datainnsamlingen vår kan kategoriseres som følger:

 • Tjenestedata. Dataene som vi automatisk behandler for å levere deg tjenestene du har bedt om. Dette omfatter også dataene som du aktivt sender til oss når du abonnerer på tjenestene våre. Dette er forklart i disse bestemmelsene.
 • Sikkerhetsdata. Anonyme data som vi trenger å samle inn for å holde deg beskyttet. Slike data behandles separat fra andre data i samsvar med vår personvernerklæring for Security Cloud.
 • Analysedata. Anonyme eller pseudonyme data som vi samler inn for å lære om når og hvordan tjenestene våre blir funnet og brukt. Disse er beskrevet her.

Denne personvernerklæringen for tjenester beskriver hvordan vi behandler kundenes personlige data. Den utfyller også tjenestespesifikke personvernerklæringer samt våre lisensvilkår og andre, kortere merknader om saksspesifikk datainnsamling (som støtteverktøy). Avhengig av hvilke F-Secure-tjenester du bruker og hvor mye du samhandler med oss, kan det hende at deler av denne erklæringen ikke gjelder for deg eller bare delvis gjelder for deg.

Definisjoner

Dette er hva vi mener når vi bruker visse referanser innenfor disse bestemmelsene.

"Kunde", "du" refererer til en privatbruker eller bedriftsbruker eller andre som kjøper, registrerer for bruk eller bruker våre tjenester og som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester (inkludert webløsninger), nettsteder, telefon, e-post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon om enkeltpersoner og deres personlige kjennetegn eller forhold som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e-post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen informasjon som er aktuell for tjenestene og leveringen av dem.

"Tjenester" refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F-Secure, inkludert programvare, nettløsninger, verktøy og relaterte støttetjenester.

"Nettsted" refererer til nettstedet www.f-secure.com og alle andre nettsteder som F-Secure driver eller kontrollerer, inkludert undernettsteder og nettleserbaserte tjenesteportaler.

Hva samler vi inn?

Vi må vanligvis spørre om e-postadresse, telefonnummer og navn for å kunne levere tjenestene våre. De enkelte tjenestene samler også inn tilleggsdata både gjennom tjenesten og fra enheten din og relatert datatrafikk. Ved slik automatisert innsamling er fokuset for datainnsamlingen på tjenestene våre, ikke dine private data.

Den tilhørende tjenesten og interaksjonsspesifikke erklæringer forklarer mer detaljert hvilke personlige data som samles inn per tjenestetype.

Hvis det ikke er noen spesifikk erklæring for en tjeneste eller interaksjon, gjelder dette hoveddokumentet med "personvernerklæring for tjenester".

Hva gjør vi med det?

Denne listen beskriver de generelle formålene for de innsamlede personlige dataene.

 • Kundereise. For å identifisere uautoriserte brukere og kontrollere kundekvalifikasjoner, behandle og spore transaksjoner som utstedelse av fakturaer, administrere kontoer, levering, innsamling og behandling av betalinger, og administrasjon av lisenser;
 • Levere, fikse og forbedre. For å levere tjenestene våre til deg, vedlikeholde og utvikle tjenester og nettsteder, og levere støtte og hjelp for tjenestene;
 • Analysere. For å spore hvordan tjenestene våre anskaffes og brukes slik at vi kan forbedre tjenestene, administrere kunderelasjonen og kontakte deg med relevante meldinger;
 • Kommunisere. For å sende deg informasjon relatert til tjenestene, gjennomføre kundeundersøkelser, arrangere konkurranser, reklamere for og markedsføre tjenestene våre overfor deg;
 • Forskrifter. For å hindre svindel, fjerne eller stoppe deling av ulovlig eller injurierende materiale og overholde juridiske eller forskriftsmessige krav.

De tilhørende tjeneste- og interaksjonsspesifikke erklæringene forklarer mer detaljert de spesifikke formålene for de innsamlede personlige dataene.

Hvorfor vi trenger å behandle dataene dine

Hvis du bruker tjenestene våre, er du vår kunde. Denne relasjonen gir oss rett til å behandle relevante personlige data.

Slik databehandling kan skje når du kommuniserer med oss eller våre forretningspartnere om våre tjenester, installerer og bruker våre tjenester, fyller ut et skjema eller en spørreundersøkelse, registrerer deg for å bruke våre tjenester, sender inn informasjon gjennom våre Internett-løsninger, deltar i en konkurranse eller et lotteri, registrerer e-postadressen din hos oss eller sender oss en e-postmelding.

Vi trenger å kunne samle inn og behandle relevante personlige data automatisk for at tjenestene våre skal fungere, for å forbedre dem og for å levere dem til deg. På grunn av tjenestenes natur er det umulig å fullstendig unngå datainnsamling uten å hindre tjenestene i å fungere. Fordi slik behandling ikke kan skilles fra tjenestene vi leverer til deg, gir dette oss gyldig grunn til å behandle dataene dine, og juridisk rett til å gjøre det. Vi ønsker imidlertid å gi deg så mye kontroll som mulig. Vi kan for eksempel be deg om separat samtykke til innsamling av enkelte data, eller gi deg mulighet til ikke å delta i innsamling av ikke-kritiske data.

Selv om noen av tjenestene våre har egne personvernerklæringer for å gi deg en bedre forståelse av hvilke data som samles inn for den bestemte tjenesten, betrakter vi deg som en kunde av F-Secure, ikke en kunde av den individuelle tjenesten. Derfor vil data som samles inn av ulike tjenester (f.eks. SAFE) og interaksjoner (f.eks. kontakt med kundestøtte) kombineres i F-Secure-kontoen din. Vi vil imidlertid ikke samle inn data i strid med våre spesifikke løfter om personvern (for eksempel rører vi ikke trafikken din innenfor VPN-tjenesten vår).

Overføringer

Vi gjør mye selv, men har også partnere som hjelper oss med å levere tjenestene. Dette betyr også at vi må utveksle data med partnerne våre. Når vi gjør det, er vi svært nøye med at vi bare deler de nødvendige personlige dataene.

Nedenfor forklarer vi de to viktigste forekomstene av slik utveksling av personlige data.

1) Underleverandører

Vi kan fremlegge noen av dine personopplysninger til underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen som leverer deler av tjenestene våre som du bruker.

Når kundenes personlige data må fremlegges for våre underleverandører, krever vi, i kontraktene våre med dem, at de bruker slik informasjon kun for å levere de avtalte tjenestene (for eksempel for å løse en støttesak, sende informasjonen til logistikkpartnere for levering av produktet, eller for å sende markedsføringsmeldinger på vegne av oss). Vi krever at slike underleverandører handler i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldene lover. I den grad det er mulig, anonymiserer vi dataene som sendes.

2) Salg og markedsføring

Vi utveksler (både sender og mottar) noen av dine personopplysninger med våre distribusjonspartnere (forhandlere av IT-tjenester for bedrifter, operatører, nettbutikker osv.) som markedsfører, selger og distribuerer tjenestene våre. Vi gir disse selskapene tilgang til personopplysningene de trenger til de avtalte aktivitetene. Logikken i denne datadelingen er å levere en sømløs opplevelse til kundene. Dette omfatter aktiviteter som kundeadministrasjon, service, støtte og problemløsing, direkte markedsføring og fakturering. Våre distribusjonspartnere må også overholde avtalene og lovgivningen når de håndterer dine personopplysninger.

De fleste av våre distribusjonspartnere kan på forhånd ha et eksisterende kundeforhold til deg og behandler personopplsyningene dine som en uavhengig del. I slike tilfeller har både F-Secure og distribusjonspartneren separate kundedataoppføringer om kunderelasjonen, som er underlagt våre respektive erklæringer.

Internasjonale overføringer

Noen av våre tilknyttede selskaper, underleverandører, distributører og partnere er plassert utenfor EEA for å sikre global tilgjengelighet av våre tjenester. Når vi overfører personopplysninger utenfor EEA, sikrer vi personopplysningene i henhold til lovens krav. Det gjør vi ved å bruke passende tekniske og kontraktsmessige sikringer på relevante underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen, for eksempel ved å bruke dataoverføringsklausuler som er godkjent av EU. Vi overfører data globalt eller på tvers av grenser kun når det foreligger god grunn og etter å ha vurdert risikoen for personvernet.

Og viktigere, vi lagrer mer sensitive kundeopplysninger innenfor Finland og EEA-området og sørger for at de er under vår kontroll.

Andre fremlegginger

Det finnes forhold som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan være begrunnet eller tillatt, eller der vi i henhold til gjeldende lover er forpliktet til å fremlegge informasjon uten å innhente samtykke fra deg eller uavhengig av tjenestelevering.

Ett eksempel er å overholde en rettskjennelse eller ordre fra myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen som pålegger produksjon av informasjon. Vi vurderer hvert fremleggingskrav nøye og tar muligheten for slike fremleggingsforespørsler med i beregningen når vi avgjør hvor og hvordan vi lagrer personopplysningene dine.

Fremlegging av personopplysninger kan også begrunnes når vi må beskytte oss selv mot erstatningskrav eller hindre straffbar aktivitet, eller der det er nødvendig for å løse eller avgrense et vedvarende problem. Alle slike handlinger vil bli gjort i samsvar med gjeldende lover.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som et salg, en fusjon eller annen omorganisering av F-Secure, der informasjonen gis til den nye enheten som styrer forretningsdriften.

Vi kan også fremlegge dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og til offentlige forskriftsbyråer hvis det kreves i henhold til gjeldende lover.

Oppbevaring

Vi beholder dine personopplysninger i våre databaser i samsvar med vår datalagringspraksis.

Standardregelen i henhold til finsk lov, og mange andre aktuelle lover, er at personlige data skal slettes eller anonymiseres når de ikke lenger trengs for formålet de ble innsamlet for.

Derfor lagrer vi kundenes personlige data i perioder med varierende lengde, avhengig av typen data. Dette betyr også at vi kan beholde dine personlige data utover slutten på kundeforholdet ditt med oss, men bare så lenge det er en gyldig årsak til det. Typiske årsaker inkluderer:

 • For at vi skal kunne forfølge tilgjengelige tiltak eller begrense eventuelle skader vi påføres (f.eks. på grunn av en pågående tvist eller etterforskning)
 • For å løse eller avgrense et tilbakevendende problem eller for å ha nok informasjon til å svare på fremtidige problemer (f.eks. din støttesak relatert til et problem som ikke ble løst permanent i løpet av kundeforholdet)
 • For å opprettholde avtaler mellom deg og oss (f.eks. hvis du fortsetter å abonnere på andre tjenester fra oss)
 • For å hindre straffbar aktivitet (f.eks. for å håndheve et forbud i fellesskapet vårt)
 • Hvis gjeldende lovgivning krever at vi lagrer dataene (f.eks. for å holde oversikt over kjøp og betaling av tjenestene)
 • For å kommunisere med deg (f.eks. lagre dine personlige data i utsettelsesperioden etter at abonnementet er avsluttet, eller sende deg informasjon etter at kundeforholdet er avsluttet hvis du har valgt å motta den).

Vi ønsker ikke å lagre dine kundekontodata på ubestemt tid. Når det ikke har vært noen aktivitet i noen av tjenestene våre relatert til kundekontoen din eller fellesskapet vårt i løpet av en fastsatt tidsperiode, sletter vi kontoen. Vi vil kontakte deg før slik sletting slik at vi ikke sletter kontoen mot din vilje.

Vi har egen oppbevaringspraksis for mer sensitive data relatert til spesifikke tjenester.

Data som ikke inneholder personlige data (f.eks. sikkerhetsdata og sammenslåtte analysedata) beholdes så lenge slike data er nødvendige og nyttige for formålet de ble innsamlet for.

Datasikkerhet

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplsyninger.

Vi lagrer dine personopplysninger på sikre servere som er plassert enten i våre kontorer, i kontorene til våre underleverandører eller i fullt klassifiserte datasentre. Det er kun autorisert personell som har tilgang til informasjonen på disse serverne. I tilfeller der våre kunders personopplysninger må fremlegges for underleverandører, krever vi at de behandler og beskytter personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lover. Hvis du kontakter oss gjennom vårt nettsted eller via e-post, må du være oppmerksom på at informasjon som sendes via Internett, kanskje ikke er sikret.

Dine rettigheter

Vi forsøker å holde dine personopplysninger nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.

Noen av tjenesteportalene våre tillater at du oppdaterer kundeinformasjonen din. På slike bør du oppdatere personopplysningene dine når det inntreffer endringer, for eksempel endring av adresse eller e-postadresse. Hvis du ikke kan gjøre endringene selv, kan du informere oss om nødvendige endringer.

Du kan kontakte oss for å få flere detaljer om hvordan dine personopplysninger behandles, eller for å avbryte din godkjenning. Kontaktinformasjonen vår er inkludert i denne erklæringen. Du kan stoppe abonnementet på markedsføringsmeldinger ved å følge instruksjonene som følger med hver melding.

Du har rett til å spørre oss om hvilke personopplysninger om deg vi har lagret.

Hvis du vil minimere mengden data vi samler inn når vi leverer tjenester til deg, gir vi deg mulighet til å fravelge ikke-kritisk datainnsamling. Det samme gjelder for kommunikasjonen vår.

Tredjeparter

Tjenestene og nettstedene våre kan bygge inn eller operere sammen med tjenester fra tredjeparter.

De vanligste tilfellene av slikt er følgende:

 • Nettbutikk. Nettbutikken vår drives delvis av en tredjepartsforhandler. Selv om dataene du oppgir i registreringsfasen håndteres i henhold til F-Secures erklæringer, er faktiske kjøp og relaterte aktiviteter underlagt erklæringene til leverandørene av nettbutikken.
 • Stedstjenester. Når du spør om plasseringen av enheten din via våre tjenester, må leverandøren av kart behandle de relaterte geografiske dataene. På publiseringsdatoen for denne erklæringen bruker F-Secure Google Maps i våre funksjoner for enhetsplassering og søk. Googles personvernerklæringer vil derfor gjelde for din bruk av funksjonene.
 • Eksterne funksjoner. Der tredjepartstjenesten er en synlig, merket del av brukeropplevelsen din, skal erklæringene til slike tredjeparter gjelde i stedet for denne erklæringen.

Kilder

Selv om vi samler inn mesteparten av dataene som er nevnt ovenfor, direkte fra deg eller enheten din, mottar vi også data fra våre tilknyttede selskaper, distribusjonspartnere (som operatører) og bedriftsenheter som du har kjøpt tjenestene fra. Slike enheter kan være forhandlerne våre, men inkluderer også eksterne nettbutikk-partnere. Vi innhenter også noen grunnleggende personlige data (bestillingsdata ved kjøp) og aggregerte analysedata fra nettbutikker der tjenestene våre selges. Slike andre kilder kan videre inkludere underkontraktører som har levert støttetjenester til deg, eller annonsepartnere som har hjulpet oss med gjennomføring av markedsføringsaktiviteter.

Vi gjør dette for å lage en sømløs kundeopplevelse og for å få nødvendig informasjon for å løse kundestøttesaker.

Typiske eksempler på slik "tredjepartsinnsamling" er:

 • Innsamling av dine data fra registreringsinformasjon som du har sendt til vår eksterne nettbutikk,
 • innhenting av dine kontaktopplysninger fra tidligere påloggingsdata fra vår operatørforhandler som leverer tjenesten til deg, og
 • når du bruker din konto på sosiale medier til å registrere deg for våre tjenester, samler vi inn e-postadressen fra kontoen din slik at vi kan godkjenne registreringen og kontakte deg.

Analyse

Kortfattet

 • For å kunne levere tjenester som kundene våre trenger, analyserer vi måten tjenestene brukes på.
 • Vi ser på trender blant brukerne våre, ikke enkeltbrukere.
 • Vi gjør dette på nettstedet vårt og i produktene våre.
 • Du kan velge om du vil delta.

Fullstendig

Hvorfor vi gjør dette. Vi ønsker å gi deg en mer personlig kundeopplevelse og levere enda bedre tjenester i fremtiden. Da må vi spore bruksmønstre og kundesegmenter i aggregrert form. For eksempel hvilke funksjoner som brukes mest, hvor tjenestene mislykkes, hva som må fikses og hvordan du ble oppmerksom på tjenestene våre.

Hva vi samler inn. Dataanalyse som kjører i tjenestene, inkluderer ting som Internett-leseren du bruker, elementer du klikker på, tidsstempler, generell plassering, enhetsidentifikator og relasjoner mellom enheter/brukere/brukergrupper, tjenestedriftstid, enhetsdata (som telefonmodell og operativsyste, språk), delvis IP-adresse, tjenestefeil, problematiske filer og ytelsesdata for tjenesten, hvordan du samhandler med tjenestene (som hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte de brukes), navnet på domenet som du kobler deg til tjenesten fra, og tjenestefunksjonene du bruker, effekten av reklamen vår, hvor vellykket installasjonen er, installasjons- og aktiveringsbaner, ytelse, driftsmiljø, tilkoblinger, dataruting, kvoter og andre lignende data.

Dataanalyse som kjøres på nettstedene våre, er beskrevet i en egen erklæring.

Hvordan vi behandler slike data. Vi er interessert i hva som er behovene og bruksmåtene til kundene våre som en del av en gruppe, ikke som enkeltbrukere. Når vi analyserer data innenfor F-Secure, overfører vi de innsamlede analysedataene til statistikk, demografi og kundesegmenter. Vi behandler de innsamlede dataene anonymt og har sikringsprosedyrer på plass for å hindre at enkeltkunder kan identifiseres.

Vi lagrer det fulle datasettet på en sikker måte. Vi bruker kun det fulle settet med innsamlede data internt, og vi gir ikke dataene til andre.

Enkelte data utveksles. På grunn av det tekniske miljøet (det vil si Internett, App Store-økosystemet og sosiale medier) er vi ikke i stand til å utføre all innsamling og analyse selv. Vi må utveksle noen pseudonyme data (som "Android-markedsføringsidentifikator" og lignende identifikatorer) med våre analyse- og markedsføringspartnere på nettet. Data om dine handlinger kan bli delt i scenarier som de følgende:

 • Vi bruker dataaggregatorer for at du skal kunne få tilgang til produktet vårt gjennom andre applikasjoner, og for å spore handlingene som følger umiddelbart etter. I slike tilfeller blir dataene som opprettes fra slik aktivitet, delt med de relevante partene.
 • Våre underkontraktører som leverer analysetjenester til oss, kan også opprette og publisere samlerapporter basert på de innsamlede dataene. Statistikken og samlerapportene inneholder ingen data som kan kobles til noen enkeltperson.

Dette er et nødvendig onde i nesten alle analyse- og markedsføringsaktiviteter. Den eneste måten dette er synlig for deg på, er i typen annonser du ser når du surfer eller bruker programmene våre, men det har ingen betydning for mengden annonser du ser.

Vi ofrer ikke personvernet ditt. Vi er forskjellig fra de fleste andre selskaper som gjør dette, ved at vi skjønner hvordan økosystemet fungerer, velger partnerne våre med omhu og fjerner alle data som ikke er absolutt nødvendige for formålet som er nevnt ovenfor. Du kan selvfølgelig når som helst velge å ikke delta i innsamlingen av analysedata. Det gjør du via tjenesteinnstillingene.

Vi begrenser også analysedata til kun overflaten av tjenestene våre, og vi holder dem på en armlengdes avstand fra de viktige personvernområdene i tjenestene våre. Vi har for eksempel ikke noen ekstern analyse i vår Security Cloud eller i trafikken innenfor VPN-tjenesten.

Markedsføring

Kortfattet

 • Vi streber etter å gjøre markedsføringen relevant.
 • Markedsføringstillatelsen kobler de samlede resultatene fra datanalyse til kontoen din.
 • Du kan justere markedsføringsvalgene i abonnementsportalen.

Fullstendig

Våre markedsføringsaktiviteter

Vi håper at vi sender deg relevante nyheter, råd, tilbud og annen markedsføringsinformasjon. Denne vil hjelpe deg med å få mer ut av tjenestene våre og beskytte ditt elektroniske liv.

For det første vil vi, med ditt samtykke, sende direkte markedsføringsinformasjon til e-postadressen din eller lignende kontaktinformasjon som vi har om deg (f.eks. at du angir at du ønsker å motta nyhetsbrev når du abonnerer på tjenesten elelr når du deltar i en konkurranse).

For det andre kan vi, i tillegg til direkte markedsføringsinformasjon, sende informasjon som er relatert til tjenester, med mindre du har bedt om ikke å motta slik informasjon.

For det tredje driver vi markedsføring på Internett, gjennom tredjeparts apper og gjennom andre kanaler.

Vi forsøker å gjøre markedsføringsinformasjonen relevant for deg. Der det er tillatt av tjenesten din og nettleserinnstillingene dine profilerer vi deg basert på din samhandling med tjenestene våre, nettsteder og dataene som samles inn via markedsføringsaktivitetene våre på Internett og i apper. Når vi gjør det, aggregerer vi data, bruker pseudonymer og iverksetter andre tiltak for at markedsføringsanalysen ikke skal være påtrengende.

Når du gir tillatelse til direkte markedsføring, kobler vi resultatene fra dataanalyse til deg slik at vi kan gi deg en bedre tjeneste. Du kan når som helst be om å bli fjernet fra markedsføringskommunikasjonen.

Vi kan bruke våre underkontraktører og partnere til å utføre markedsføringsaktiviteter på vegne av oss. Markedsføringskommunikasjonen vår er i hovedsak relatert til tjenestene våre. I enkelte tilfeller kan den også være relatert til tjenester fra våre distribusjonspartnere som er relatert til våre tjenester. Forretningsmodellen vår er imidlertid ikke basert på salg av dine personlige data til tredjeparts massemarkedsførere. For oss er du ikke et produkt. For oss er du en kunde.

Dine valg for analyse og markedsføring

Vi har forsøkt å lage en gjensidig fordelaktig løsning ved å koble ditt nivå av engasjement hos oss med hvor nøyaktig våre analysedata er for din konto.

Som standard blir analysedataene du bidrar med, behandlet som anonyme. Hvis vi imidlertid har din tillatelse til å sende deg "tips og tilbud" om hvordan tjenestene kan brukes på en bedre måte, vil vi koble noe av informasjonen som er utledet fra analysedataene, til deg, slik at vi kan gi deg mer relevante tips og tilbud.

Hvis du velger ikke å motta "tips og tilbud", blir analysedataene du sender, kun brukt til å bygge bedre produkter, men koblingen mellom analysedataene og din kundekonto blir vanskeligere.

Du kan velge fra tjeneste til tjeneste om du vil bidra til analyseaktivitetene våre. Valget for å motta "tips og tilbud" fra oss og få utledet informasjon fra analysedataene koblet til deg, gjelder for alle tjenestene som du har under samme F-Secure-brukerkonto. Du kan justere slike innstillinger ytterligere fra abonnementssenteret ditt, som vi gradvis vil gjøre tilgjengelig for alle tjenestene våre.

Vi setter virkelig pris på at du hjelper oss med å forbedre tjenestene våre. Hvis du imidlertid ønsker å minimere all datatrafikk mot F-Secure, respekterer vi det. De av tjenestene våre som benytter ytterligere analyse, lar deg fravelge påfølgende innsamling av slike ikke-grunnleggende data.

Hvis du har valgt ikke å delta i noen form for datainnsamling, vil informasjonen til deg kun være basert på tjenestedatainnsamlingen (dataene vi uansett samler inn for å kunne levere tjenestene til deg), og tipsene vil sannsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imot innsamlingen av analysedata, vil en mer komplett metode for å hindre nettannonsører i å lage profiler av din mobilenhetsbruk, være å nullstille markedsføringsidentifikatoen fra tid til annen og å slå på ingen-sporing-innstillingen i enhetsinnstillingene eller bruke personvernproduktet vårt.

Endringer

Denne versjonen av bestemmelsene klargjør, oppdaterer og erstatter de forrige bestemmelsene. For å fortsette å holde disse bestemmelsene oppdaterte vil vi også i fremtiden gjøre endringer og tilføyelser i dem.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter, som å legge ut en merknad på hjemmesiden vår eller sende deg en e-postmelding. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen på nettstedet vårt.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende denne personvernerklæringen, kan du kontakte:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/support

© F-Secure, desember 2015