Personvernbestemmelser for F-Secure SAFE

Kortfattet

F-Secure SAFE er en sikkerhetsløsning for å beskytte datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Nyere versjoner inkluderer også en administrasjonsportal, My F‑Secure, som gjør det enklere å administrere lisenser på tvers av enheter og for familiemedlemmer.

For å oppsummere SAFE og personvern:

 • vi ber om navnet ditt, e-postadressen og/eller telefonnummeret;
 • vi innhenter anonyme sikkerhetsdata for å beskytte enheten din;
 • fokus for datainnsamlingen er ikke på deg, men på enheten og vår tjeneste; og
 • portalen gir begrenset synlighet blant dem som deler samme abonnement.

Fullstendig

Denne produktspesifikke erklæringen er et tillegg til F‑Secure personvernerklæring. Denne tilleggserklæringen fokuserer på 1) den typen personlige og private data som vi innhenter fra deg i denne tjenesten, og 2) hva vi bruker dataene til. Vi fokuserer på disse to forholdene fordi vi tror at de har størst betydning for deg. Når det gjelder andre sider ved behandlingen av personlige data, kan du se F‑Secure personvernerklæring, som gjelder for alle tjenestene våre.

Denne erklæringen er delt i følgende deler:

 • Brukerdata
 • My F‑Secure
 • Security Cloud
 • Juridisk grunnlag
 • Analyser
 • Oppbevaring
 • Kommunikasjon
 • Operatørpartnere

Brukerdata

Vi ber om navnet ditt, brukernavnet, e-postadressen og telefonnummeret.

Tjenesten innhenter også automatisk følgende data om deg, enheten din og tjenesten:

 • alle brukerne i gruppen (fornavn, etternavn, brukernavn);
 • lisensieringstidspunkt, antall kjøpte lisenser og tjenestetypene som brukeren abonnerer på;
 • språk;
 • enhetsmodell, operativsystem og versjon, i tillegg til unike identifikatorer, inkludert enhetens IMEI- og MSISDN-kode;
 • enhetens posisjon for stedsbaserte tjenester hvis brukeren trenger å lokalisere enheten;
 • tjenestestatistikk per enhet, f.eks. hvor mange ganger brukeren har låst eller låst opp enheten eller hva slags innstillingsprofiler brukeren har aktivert eller opprettet;
 • andre enhets- og tjenestedata av omtrent samme slag.

Vi bruker disse dataene til å:

 • levere tjenestene til deg (inkludert identifikasjon av autoriserte brukere og administrasjon av lisenser);
 • sørge for hjelp og kundestøtte til deg;
 • vedlikeholde, utvikle og forbedre tjenestene og kundeopplevelsen, og sørge for problemløsing og ytelsesmålinger;
 • forbedre funksjonaliteten til tjenestene og tilhørende nettsteder;
 • spore tjenestene som du har kjøpt og brukt, slik at vi kan administrere kundeforholdet og kommunisere med deg;
 • sende deg informasjon om tjenestene, for eksempel for å informere deg om lisenser som utløper, nye versjoner og funksjoner, digital sikkerhet generelt og beslektede tjenester, og for å arrangere konkurranser og foreta kundetilfredshetsundersøkelser.

My F‑Secure

Følgende data fra alle enhetene og brukerne i abonnementet er synlige for dem som deler det samme abonnementet, for å hjelpe deg med å administrere abonnementer og innstillinger og gjøre oss bedre i stand til å hjelpe deg i tilfelle du har problemer: bruker- og enhetsnavn, profilnavn, fornavn, etternavn.

Du kan bruke My F‑Secure-tjenesten til å finne forlagte enheter. I slike tilfeller blir posisjonsdata behandlet bare til ditt bruk i et begrenset tidsrom. Deretter vil vi enten slette dataene eller gjøre dem anonyme. Posisjonsdata fra tidligere spørringer blir bare lagret for spørringer som er synlige i tjenesten. En bruker kan bare finne sin egen enhet eller enhetene til barna hvis Familieregler brukes, ikke andre registrerte brukeres enheter.

Når du forsøker å lokalisere enheten din ved bruk en tredjeparts karttjeneste, bruker leverandøren av posisjonsdata slike data basert på egne vilkår, personvernerklæringer og aktuell lovgivning. Da denne erklæringen ble publisert, brukte F‑Secure Google Maps til å vise posisjonen til ettersøkte enheter, slik at Googles personvernregler vil gjelde for slik bruk. Slike data vil ikke være tilgjengelig for andre tredjeparter og brukes ikke til andre verdiøkende tjenester.

Juridisk grunnlag

Vi behandler dine data, slik at vi kan yte deg de tjenestene du har inngått en avtale om, eller som du er i ferd med å inngå avtale om. Slike avtaler kan enten inngås direkte med oss eller med en annen juridisk enhet (som nettbutikken vår eller en operatørpartner) som har tilbudt tjenestene våre til deg. Tilbudet av tjenester kan skje i form av et kjøp eller være kostnadsfritt.

Når det gjelder data som strengt tatt ikke er nødvendige for å yte deg tjenestene, men som vil hjelpe oss med å tilby deg bedre tjenester på lang sikt, innhenter vi slike data bare med ditt samtykke.

Brukergrensesnittet til tjenesten kan også inneholde andre innstillinger, slik at du stille inn preferansene dine.

Analyser

Tjenesten innhenter også analysedata om tjenesten og bruk av nettstedet (for eksempel hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte). Vi gjør dette slik at vi kan lage tjenester som er nyttige for deg og andre kunder. Interessen vår er knyttet til behovene og atferden til brukerne som gruppe, ikke til navnet på de enkelte brukerne. Analysene våre blir forklart i nærmere detalj i analyseavsnittet i personvernerklæring.

Oppbevaring

Personlig identifiserbare brukerdata beholdes så lenge et aktivt tjenesteabonnement varer. Denne oppbevaringsperioden utvides med seks måneder for at kunder skal kunne gjenoppta et utløpt abonnement. Etter den beskrevne oppbevaringsperioden settes kundekontoen på en tidsplan for fjerning.

Hvis du har kjøpt tjenesten via en av våre operatørpartnere, styres slettingen av kontoen av denne operatørpartneren. Når partneren underretter oss om at abonnementet er avsluttet, vil F‑Secure fjerne kontoen og slette eller anonymisere personlige data knyttet til kontoen.

Analysedata som er innhentet med brukerens samtykke, beholdes for statistiske formål og blir ikke slettet når personlige data og brukerkontoen blir fjernet. Analysedata anonymiseres, slik at de ikke kan knyttes til en identifiserbar bruker eller konto.

Security Cloud

Kjernen i tjenesten er Security Cloud, som tjenesten sender spørringer til angående potensielt skadelig aktivitet på enheten. Disse spørringene, for eksempel URL-adresser og filidentifikatorer, kan ikke knyttes til enkeltbrukere. Security Clouds innhenting av data blir forklart i nærmere detalj i egen personvernerklæring.

Kommunikasjon

Vi arbeider for å gi deg relevant informasjon. Du kan tilpasse hva slags meldinger du mottar fra oss, i markedsføringsvalgportalen for tjenesten.

Operatørpartnere

Hvis du har abonnert på tjenesten via operatøren din, kan vi innhente e-postadresse, navn og telefonnummer direkte fra operatørsystemet når du har abonnert på tjenestene våre. Vi utveksler også slike data med operatøren når det er nødvendig (f.eks. status for abonnementet ditt, data innhentet for å løse en sak om teknisk støtte). Vi gjør dette for å gi deg en problemfri brukeropplevelse og støttetjenester, og for å kommunisere med deg på en konsistent måte.

Med tillatelse fra deg kan operatøren også få tilgang til kontoen din med tanke på å yte kundestøtte.

Overholdelse av datapersonvern

F‑Secure bruker alltid strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten i dine personopplysninger.

Rettigheter som enhetsadministrator er påkrevd for at programmet skal kunne utføres, og F‑Secure bruker de respektive tillatelsene i fullt samsvar med Google Play-regler og med aktivt samtykke fra sluttbrukeren. Rettigheter som enhetsadministrator brukes til Finder og Foreldrekontroll-funksjoner, nærmere bestemt:

 • Fjernutløsing av alarmer, sletting og lokaliseringsfunksjonalitet i Finder-funksjonen
 • For å hindre at barn fjerner programmet uten veiledning fra foresatte
 • Nettleserbeskyttelse

April 2018