Person­vern­bestemmelser for F‑Secure SAFE

Kortfattet

F‑Secure SAFE-tjenesten er en sikkerhetsløsning fra F‑Secure Corporation for beskyttelse av datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Nyere versjoner av F‑Secure SAFE inkluderer også en administrasjonsportal som gjør det enklere å administrere lisenser på tvers av enheter og for familiemedlemmer.

For å oppsummere SAFE og personvern:

 • vi ber om navnet ditt, e-postadressen og/eller telefonnummeret;
 • vi innhenter anonyme sikkerhetsdata for å beskytte enheten din;
 • fokus for datainnsamlingen er ikke på deg, men på enheten og vår tjeneste; og
 • portalen gir begrenset synlighet blant dem som deler samme abonnement.

Fullstendig

Denne tjenestespesifikke erklæringen fokuserer på 1) hva slags personlige og private data tjenesten innhenter, 2) hva vi bruker slike data til, 3) typiske fremlegginger og 4) og hvor lenge vi oppbevarer slike data. Vi fokuserer på disse forholdene fordi vi tror de er mest relevante for deg. Når det gjelder andre aspekter (som rettighetene dine) angående behandling av personopplysninger i forbindelse med denne tjenesten, kan du se F‑Secures personvernerklæring.

Denne erklæringen er delt i følgende deler:

 • Brukerdata
 • Tjenesteportal
 • Security Cloud
 • Analyser
 • Juridisk grunnlag
 • Fremlegging og overføring av data
 • Kommunikasjon
 • Oppbevaring
 • Samsvarsmerknad

Brukerdata

Personlig identifikasjon

Når tjenestebrukeridentiteten administreres av F‑Secure, spør vi etter ditt og andre brukeres navn, brukernavn, e-postadresse og telefonnummer.

Når tjenestebrukeridentiteten administreres av en partner, kan partneren gi oss den samme informasjonen (e-postadresse, navn og telefonnummer), eller en alternativ identifikator, direkte fra sine systemer når du abonnerer på våre tjenester.

Tekniske brukerdata

Tjenesten innhenter også automatisk følgende data om deg, enheten din og tjenesten:

 • lisensieringstidspunkt, antall kjøpte lisenser og tjenestetypene som brukeren abonnerer på;
 • språk;
 • enhetsmodell, navn, operativsystem og versjon, i tillegg til unike identifikatorer, inkludert mobilenhetens IMEI- og MSISDN-kode;
 • enhetens posisjon for stedsbaserte tjenester hvis brukeren trenger å lokalisere enheten;
 • tjenestestatistikk per enhet, f.eks. hvor mange ganger brukeren har låst eller låst opp enheten eller hva slags innstillingsprofiler brukeren har aktivert eller opprettet;
 • andre enhets- og tjenestedata av omtrent samme slag.

Slike data brukes til:

 • levere tjenestene til deg (inkludert identifikasjon av autoriserte brukere og administrasjon av lisenser);
 • sørge for hjelp og kundestøtte til deg;
 • vedlikeholde, utvikle og forbedre tjenestene og kundeopplevelsen, og sørge for problemløsing og ytelsesmålinger;
 • forbedre funksjonaliteten til tjenestene og tilhørende nettsteder;
 • spore tjenestene som du har kjøpt og brukt, slik at vi kan administrere kundeforholdet og kommunisere med deg;
 • sende deg informasjon om tjenestene, for eksempel for å informere deg om lisenser som utløper, nye versjoner og funksjoner, digital sikkerhet generelt og beslektede tjenester, og for å arrangere konkurranser og foreta kundetilfredshetsundersøkelser.

Tjenesteportal

Følgende data om enhetene og brukerne et abonnement dekker, er synlige for dem som deler abonnementet, for at vi skal kunne hjelpe til med å administrere abonnementer og innstillinger og være bedre i stand til å hjelpe deg hvis det oppstår problemer: bruker- eller enhetsnavn, profilnavn, fornavn, etternavn.

Du kan bruke tjenesteportalen til å finne forlagte enheter. I slike tilfeller blir posisjonsdata behandlet bare til ditt bruk i et begrenset tidsrom. Deretter vil vi enten slette dataene eller gjøre dem anonyme. Posisjonsdata fra tidligere forespørsler blir bare lagret for forespørsler som er synlige i tjenesten. En bruker kan bare finne sin egen enhet eller enhetene til barna hvis familieregler brukes, ikke andre registrerte brukeres enheter.

Når du forsøker å lokalisere enheten din ved bruk en tredjeparts karttjeneste, bruker leverandøren av posisjonsdata slike data basert på egne vilkår, personvernerklæringer og aktuell lovgivning. Da denne erklæringen ble publisert, brukte F‑Secure Google Maps til å vise posisjonen til ettersøkte enheter, slik at Googles personvernregler vil gjelde for slik bruk. Slike data vil ikke være tilgjengelig for andre tredjeparter og brukes ikke til andre verdiøkende tjenester.

Security Cloud

Kjernen i tjenesten er Security Cloud, som tjenesten sender spørringer til angående potensielt skadelig aktivitet på enheten. Disse spørringene, for eksempel URL-adresser og filidentifikatorer, kan ikke knyttes til enkeltbrukere. Security Clouds innhenting av data blir forklart i nærmere detalj i egen personvernerklæring.

Analyser

Tjenesten innhenter også analysedata om tjenesten og bruk av nettstedet (for eksempel hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte). Vi gjør dette slik at vi kan lage tjenester som er nyttige for deg og andre kunder. Interessen vår er knyttet til behovene og atferden til brukerne som gruppe, ikke til navnet på de enkelte brukerne. Analysene våre blir forklart i nærmere detalj i analyseavsnittet i personvernerklæring.

Juridisk grunnlag

F‑Secure behandler dine data, slik at vi kan yte deg de tjenestene du har inngått en avtale om, eller som du er i ferd med å inngå avtale om. Slike avtaler kan enten inngås direkte med oss eller med en annen juridisk enhet (som nettbutikken vår eller en operatørpartner) som har tilbudt tjenestene våre til deg. Tilbudet av tjenester kan skje i form av et kjøp eller være kostnadsfritt.

Når det gjelder data som strengt tatt ikke er nødvendige for å yte deg tjenestene, men som vil hjelpe F‑Secure med å tilby deg bedre tjenester på lang sikt, innhenter vi slike data bare med ditt samtykke.

Brukergrensesnittet til tjenesten kan også inneholde andre innstillinger, slik at du stille inn preferansene dine.

Fremlegging og overføring av data

Hvis du har abonnert på tjenesten via en av våre partnere, for eksempel en teleoperatør, kan partneren stå for noen av aktivitetene som er beskrevet ovenfor, i vårt sted (som brukergodkjenning og kommunikasjon). Vi utveksler også noe innhentede data etter behov (f.eks. status for abonnement, installeringsresultat, data innhentet for å løse tekniske kundestøttesaker) med partneren. Vi gjør dette for å gi deg en god kundeopplevelse og kundestøttetjenester, og for å kommunisere med deg på en konsistent måte.

Med tillatelse fra deg kan partneren også få tilgang til kontoen din for å kunne yte kundestøtte.

For å kunne levere tjenesten benytter F‑Secure datterselskaper og underleverandører basert på prinsippene som er beskrevet under "Overføringer" i selskapets personvernerklæring.

Kommunikasjon

Vi arbeider for å gi deg relevant informasjon. Du kan tilpasse hva slags meldinger du mottar fra oss, i markedsføringsvalgportalen for tjenesten.

Oppbevaring

Personlig identifiserbare brukerdata beholdes så lenge et aktivt tjenesteabonnement varer. Denne oppbevaringsperioden utvides med seks måneder for at kunder skal kunne gjenoppta et utløpt abonnement. Etter den beskrevne oppbevaringsperioden settes kundekontoen på en tidsplan for fjerning.

Hvis du har vært i kontakt med oss på flere områder, blir fristen for endelig fjerning av kontoen forlenget, slik at dette ikke forkludrer annen interaksjon. Dette – sammen med unntak fra sletting og anonymisering av data - blir beskrevet nærmere under "Oppbevaring" i F‑Secures personvernerklæring.

Hvis du har kjøpt tjenesten via en av våre operatørpartnere, styres slettingen av kontoen av denne operatørpartneren. Når partneren underretter oss om at abonnementet er avsluttet, vil F‑Secure fjerne kontoen og slette eller anonymisere personlige data knyttet til kontoen.

Analysedata beholdes for statistiske formål og blir ikke slettet ved fjerning av personopplysninger og brukerkontoer.

Samsvarsmerknad om databeskyttelse

F‑Secure bruker alltid strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten i dine personopplysninger.

Rettigheter som enhetsadministrator er påkrevd for at programmet skal kunne utføres, og F‑Secure bruker de respektive tillatelsene i fullt samsvar med Google Play-regler og med aktivt samtykke fra sluttbrukeren. Rettigheter som enhetsadministrator brukes til Finder og Foreldrekontroll-funksjoner, nærmere bestemt:

 • Fjernutløsing av alarmer, sletting og lokaliseringsfunksjonalitet i Finder-funksjonen
 • For å hindre at barn fjerner programmet uten veiledning fra foresatte
 • Nettleserbeskyttelse

Desember 2018