F-Secures person­vern­erklæring

Kortfattet

 • Vår viktigste interesse er å sørge for å kundene er trygge med tjenestene våre.
 • For å gjøre det må vi behandle data om deg og om enhetene dine.
 • Vi har en kultur som respekterer personvern.

Våre veiledende personvernprinsipper er her.

Struktur

Denne personvernerklæringen gis av F-Secure Corporation, et finsk, offentlig registrert selskap med forretnings-ID 0705579-2 ("F-Secure", "vi", "vår", "oss"). Alle våre datterselskaper bruker også denne erklæringen.

Datainnsamlingen vår kan grupperes som følger:

 • Kunderelasjonsdata; Dataene vi trenger for å administrere relasjonene våre med kunder og for å markedsføre og selge tjenestene våre til deg eller den juridiske enheten du representerer.
 • Tjenestedata. Dataene som vi automatisk behandler for å levere deg tjenestene du har bedt om. Dette omfatter også dataene som du aktivt sender til oss når du abonnerer på tjenestene våre. Dette er forklart i disse bestemmelsene.
 • Sikkerhetsdata. Anonyme data som vi trenger å samle inn for å holde deg beskyttet. Slike data behandles separat fra andre data i samsvar med vår personvernerklæring for Security Cloud.
 • Analysedata. Anonyme eller pseudonyme data som vi samler inn for å lære om når og hvordan tjenestene våre blir funnet og brukt. Disse er beskrevet her.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler kundenes personopplysninger. Den utfyller også tjenestespesifikke personvernerklæringer samt våre lisensvilkår og andre, kortere merknader om saksspesifikk datainnsamling (som støtteverktøy). Avhengig av hvilke F-Secure-tjenester du bruker og hvor mye du samhandler med oss, kan det hende at deler av denne erklæringen ikke gjelder for deg eller bare delvis gjelder for deg. Hvis det ikke er noen spesifikk policy for en tjeneste eller interaksjon, gjelder denne hovederklæringen.

Definisjoner

Dette er hva vi mener når vi bruker visse referanser innenfor disse bestemmelsene.

"Kunde", "du" refererer til en privatbruker eller bedriftsbruker eller andre som kjøper, registrerer seg for bruk eller bruker våre tjenester og som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester (inkludert webløsninger), nettsteder, telefon, e-post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon om enkeltpersoner og deres personlige kjennetegn eller forhold som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e-post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen mer teknisk informasjon som kan kobles til deg, enheten din eller virkemåten til en av disse, som vi behandler når vi leverer tjenestene til deg.

"Tjenester" refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F-Secure, inkludert programvare, nettløsninger, verktøy og beslektede støttetjenester.

"Nettsted" refererer til nettstedet f-secure.com og alle andre nettsteder som F-Secure driver eller kontrollerer, inkludert undernettsteder og nettleserbaserte tjenesteportaler.

Hva samler vi inn?

Vi må vanligvis spørre om e-postadresse, telefonnummer og navn for å kunne levere tjenestene våre. De enkelte tjenestene samler også inn tilleggsdata både gjennom tjenesten og fra enheten din og beslektet datatrafikk. Ved slik automatisert innsamling er fokuset for datainnsamlingen på tjenestene våre, ikke dine private data.

Tjenesten og interaksjonsspesifikke erklæringer forklarer mer detaljert hvilke personopplysninger som samles inn per tjenestetype.

Hva gjør vi med det?

De tilhørende interaksjons- og tjenestespesifikke personvernerklæringene og interaksjonsspesifikke merknadene angir de spesifikke formålene for bruk av personopplysninger som er innhentet av hver tjeneste eller behandlet i slike aktiviteter. I tillegg til de spesifikke, detaljerte formålene som er angitt der, gjelder følgende tilleggsformål for innhenting av personopplysninger for alle tjenestene våre:

 • Kundereise. For å identifisere uautoriserte brukere og kontrollere kundekvalifikasjoner, behandle og spore transaksjoner som utstedelse av fakturaer, administrasjon av kontoer, levering og administrasjon av lisenser;
 • Levere, fikse og forbedre. For å levere tjenestene våre til deg, vedlikeholde og utvikle tjenester og nettsteder, og levere støtte og hjelp for tjenestene;
 • Analysere. For å spore hvordan tjenestene våre anskaffes og brukes slik at vi kan forbedre tjenestene, administrere kunderelasjonen og kontakte deg med relevante meldinger;
 • Kommunisere. For å sende deg informasjon relatert til tjenestene, gjennomføre kundeundersøkelser, arrangere konkurranser, reklamere for og markedsføre tjenestene våre overfor deg;
 • Forskrifter. For å hindre svindel, fjerne eller stoppe deling av ulovlig eller injurierende materiale og overholde juridiske eller forskriftsmessige krav.

Juridiske årsaker til behandling av data

Kunderelasjonsdata

Ved å bruke tjenestene våre er du vår kunde. Slik databehandling kan skje når du kommuniserer med oss eller våre forretningspartnere i forbindelse med tjenestene våre, installerer og bruker tjenestene våre, fyller ut et skjema eller en spørreundersøkelse, registrerer deg for å bruke tjenestene våre, sender inn informasjon gjennom webløsningene våre, deltar i en konkurranse eller lotterier, registrerer e-postadressen din hos oss eller sender e-post til oss. Det nøyaktige juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er fastslått i tjenestespesifikke personvernbestemmelser.

Vi betrakter deg som en kunde av F-Secure, ikke en kunde av den individuelle tjenesten. Derfor vil data som samles inn av ulike tjenester (f.eks. SAFE) og interaksjoner (f.eks. kontakt med kundestøtte) kombineres i F-Secure-kontoen din. Vi vil imidlertid ikke samle inn data i strid med våre spesifikke løfter om personvern (for eksempel rører vi ikke trafikken din innenfor VPN-tjenesten vår).

Tjenestedata og sikkerhetsdata

Vi trenger å kunne samle inn og behandle relevante data automatisk for at tjenestene våre skal fungere, for å forbedre dem og for å levere dem til deg. På grunn av tjenestenes natur er det umulig å fullstendig unngå datainnsamling uten å hindre tjenestene i å fungere. Fordi slik behandling ikke kan skilles fra tjenestene vi leverer til deg, gir dette oss gyldig grunn til å behandle dataene dine, og juridisk rett til å gjøre det. Vi ønsker imidlertid å gi deg så mye kontroll som mulig. Vi kan for eksempel gi deg mulighet til ikke å delta i innsamling av ikke-kritiske data.

På grunn av dette har vi rett til å behandle relevante personopplysninger. Denne retten foregår typisk i form av "kontraktsgjennomføring", "legitim interesse" eller "samtykke". I enkelte tilfeller foreligger det også en "juridisk forpliktelse" til å behandle data for spesifiserte formål. Det nøyaktige juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er fastslått i tjenestespesifikke personvernbestemmelser.

Analysedata

Når våre tjenester innhenter data som kun er nødvendig for å få større innsikt i hvordan brukerne bruker tjenestene eller hvordan vi kan betjene deg bedre, men som ikke er nødvendige for å levere tjenestene våre, gjør vi det kun etter separat samtykke fra deg. Du har også rett til senere å trekke tilbake samtykket hvis du skulle ønske det. Formålene vi ønsker å oppnå er beskrevet i Analyse-delen i denne erklæringen.

Overføringer

Vi gjør mye selv, men har også partnere som hjelper oss med å levere tjenestene. Dette betyr også at vi må utveksle data med partnerne våre. Når vi gjør det, er vi svært nøye med at vi bare deler de nødvendige personopplysningene.

Nedenfor forklarer vi de to viktigste forekomstene av slik utveksling av personopplysninger.

1) Underleverandører

Vi kan fremlegge noen av dine personopplysninger til underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen som leverer deler av tjenestene våre som du bruker.

Når kundenes personopplysninger må fremlegges for våre underleverandører, krever vi, i kontraktene våre med dem, at de bruker slik informasjon kun for å levere de avtalte tjenestene (for eksempel for å løse en støttesak, sende informasjonen til logistikkpartnere for levering av produktet, eller for å sende markedsføringsmeldinger på vegne av oss). Vi krever at slike underleverandører handler i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldene lover. I den grad det er mulig, anonymiserer vi dataene som sendes.

2) Salg og markedsføring

Vi utveksler (både sender og mottar) noen av dine personopplysninger med våre distribusjonspartnere (forhandlere av IT-tjenester for bedrifter, operatører, nettbutikker osv.) som markedsfører, selger og distribuerer tjenestene våre. Vi gir disse selskapene tilgang til personopplysningene de trenger til de avtalte aktivitetene. Logikken i denne datadelingen er å levere en sømløs opplevelse til kundene. Dette omfatter aktiviteter som kundeadministrasjon, service, støtte og problemløsing, direkte markedsføring og fakturering. Våre distribusjonspartnere må også overholde avtalene og lovgivningen når de håndterer dine personopplysninger.

De fleste av våre distribusjonspartnere kan på forhånd ha et eksisterende kundeforhold til deg og behandler personopplysningene dine som en uavhengig del. I slike tilfeller har både F-Secure og distribusjonspartneren separate kundedataoppføringer om kunderelasjonen, som er underlagt våre respektive erklæringer.

Internasjonale overføringer

Noen av våre tilknyttede selskaper, underleverandører, distributører og partnere er plassert utenfor EEA for å sikre global tilgjengelighet av våre tjenester. Når vi overfører personopplysninger utenfor EEA, sikrer vi personopplysningene i henhold til lovens krav. Det gjør vi ved å bruke passende tekniske og kontraktsmessige sikringer på relevante underleverandører og selskaper i F-Secure-gruppen, for eksempel ved å bruke dataoverføringsklausuler som er godkjent av EU. Vi overfører data globalt eller på tvers av grenser kun når det foreligger god grunn og etter å ha vurdert risikoen for personvernet.

Og viktigere, vi lagrer mer sensitive kundeopplysninger innenfor Finland og EEA-området og sørger for at de er under vår kontroll.

Andre fremlegginger

Det finnes forhold som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan være begrunnet eller tillatt, eller der vi i henhold til gjeldende lover er forpliktet til å fremlegge informasjon uten å innhente samtykke fra deg eller uavhengig av tjenestelevering.

Ett eksempel er å overholde en rettskjennelse eller ordre fra myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen som pålegger produksjon av informasjon. Vi vurderer hvert fremleggingskrav nøye og tar muligheten for slike fremleggingsforespørsler med i beregningen når vi avgjør hvor og hvordan vi lagrer personopplysningene dine.

Fremlegging av personopplysninger kan også begrunnes når vi må beskytte oss selv mot erstatningskrav eller hindre straffbar aktivitet, eller der det er nødvendig for å løse eller avgrense et vedvarende problem. Alle slike handlinger vil bli gjort i samsvar med gjeldende lover.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som et salg, en fusjon eller annen omorganisering av F-Secure, der informasjonen gis til den nye enheten som styrer forretningsdriften.

Vi kan også fremlegge dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og til offentlige forskriftsbyråer hvis det kreves i henhold til gjeldende lover.

Oppbevaring

Standardregelen i henhold til loven er at personopplysninger skal slettes eller anonymiseres straks vi ikke lenger trenger dem for formålet de ble innhentet for. Derfor beholder vi personopplysningene dine slik det er angitt i tjenestespesifikke erklæringer og merknader. Noen data må imidlertid av forskjellige årsaker oppbevares i lengre perioder av varierende lengde. Her er de typiske årsakene til å oppbevare dataene lengre enn det som er fastslått andre steder:

 • For å kommunisere med deg (f.eks. lagre dine personopplysninger i utsettelsesperioden etter at abonnementet er avsluttet, eller sende deg informasjon etter at kundeforholdet er avsluttet hvis du har valgt å motta den).
 • Hvis gjeldende lovgivning krever at vi lagrer dataene (f.eks. for å holde oversikt over kjøp og betaling av tjenestene)
 • For at vi skal kunne forfølge tilgjengelige tiltak eller begrense eventuelle skader vi påføres (f.eks. på grunn av en pågående tvist eller etterforskning)
 • For å løse eller avgrense et tilbakevendende problem eller for å ha nok informasjon til å svare på fremtidige problemer (f.eks. din støttesak relatert til et problem som ikke ble løst permanent i løpet av kundeforholdet)
 • For å opprettholde avtaler mellom deg og oss (f.eks. hvis du fortsetter å abonnere på andre tjenester fra oss)
 • For å hindre straffbar aktivitet (f.eks. for å håndheve et forbud i fellesskapet vårt)

Data som ikke inneholder personopplysninger (f.eks. sikkerhetsdata og sammenslåtte analysedata) beholdes så lenge slike data er nødvendige og nyttige for formålet de ble innsamlet for.

Analysedata som er innhentet med brukerens samtykke, beholdes for statistiske formål og blir ikke slettet når personopplysninger og brukerkontoen blir fjernet. Analysedata anonymiseres, slik at de ikke kan knyttes til en identifiserbar bruker eller konto etter at kontoen er avsluttet.

Hvis du har kjøpt tjenesten via en av våre operatørpartnere, styres slettingen av kontoen av denne operatørpartneren. Når partneren underretter oss om at abonnementet er avsluttet, vil F-Secure fjerne kontoen og slette eller anonymisere personopplysninger knyttet til kontoen.

Datasikkerhet

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplysninger.

Vi lagrer dine personopplysninger på sikre servere som er plassert enten i våre kontorer, i kontorene til våre underleverandører eller i fullt klassifiserte datasentre. Det er kun autorisert personell som har tilgang til informasjonen på disse serverne. I tilfeller der våre kunders personopplysninger må fremlegges for underleverandører, krever vi at de behandler og beskytter personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lover. Hvis du kontakter oss gjennom vårt nettsted eller via e-post, må du være oppmerksom på at informasjon som sendes via Internett, kanskje ikke er sikret.

Dine rettigheter

Du har rettighetene til alle data vi har om deg. Nærmere bestemt har du følgende rettigheter til personopplysningene vi har om deg:

 • Tilgang og korrigering. Du har rett til å spørre om hvilke personopplysninger vi har om deg og om å få en kopi av opplysningene som vi kan knytte til deg i denne sammenhengen. Hvis du finner feil (f.eks. foreldet informasjon) i disse opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundestøtte for å løse problemet. Noen av tjenesteportalene våre gir deg mulighet til å oppdatere kundeinformasjon. I slike tilfeller bør du oppdatere eventuelle endringer i personopplysninger, for eksempel adresseendringer eller en ny e-postadresse. Hvis du ikke får oppdatert endringene selv, kan du informere oss om de nødvendige endringene.
 • Innsigelse. Du har rett til å komme med innsigelser mot bestemte former for behandling av personopplysninger, inkludert for eksempel behandling av personopplysninger for markedsføringsformål eller når vi ellers baserer behandlingen av opplysningene på en lovlig interesse. I det det siste tilfellet må du legge frem en juridisk gyldig begrunnelse for innsigelsen.
 • Rett til å bli glemt. Du har også rett til å be oss om å slutte å lagre og slette personopplysninger om deg. I så fall må du ha en juridisk holdbar begrunnelse for anmodningen.
 • Portabilitet. Du har også rett til å be om personopplysningene du selv har oppgitt - i henhold til en kontrakt eller ditt samtykke. Du kan be om å få opplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og også at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig.
 • Trekke tilbake samtykke. I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst via relevante innstillinger. Når det gjelder identifiserbare produktanalysedata, finner du innstillingene i tjenestens brukergrensesnitt. Du har også rett til å melde deg av markedsføringskommunikasjon via preferansesenteret som lenken gir tilgang til.
 • Begrensning. Hvis du finner ut at opplysningene vi har om deg, er uriktige eller at vi ikke har noen juridisk rett til å bruke dem, kan du be oss om å stanse all videre behandling av personopplysningene og bare oppbevare dem inntil saken er løst.

Vær oppmerksom på at det kan være situasjoner der forpliktelser til fortrolighet, retten til profesjonelt hemmelighold og/eller våre forpliktelser til å yte tjenester (f.eks. til arbeidsgiveren din) kan hindre oss i å utlevere eller slette personopplysninger eller på annen måte hindre deg i å utøve rettighetene dine.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av personopplysningene dine, eller ønsker ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt når som helst.

Hvis du føler at vi ikke legger til rette for de lovbestemte rettighetene dine, har du rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet. I de fleste tilfeller er denne myndigheten den finske personvernombudsmannen (tietosuoja.fi).

Tredjeparter

Tjenestene og nettstedene våre kan bygge inn eller operere sammen med tjenester fra tredjeparter.

De vanligste tilfellene av slikt er følgende:

 • Nettbutikk. Nettbutikken vår drives delvis av en tredjepartsforhandler. Selv om dataene du oppgir i registreringsfasen håndteres i henhold til F-Secures erklæringer, er faktiske kjøp og relaterte aktiviteter underlagt erklæringene til leverandørene av nettbutikken.
 • Stedstjenester. Når du spør om plasseringen av enheten din via våre tjenester, må leverandøren av kart behandle de relaterte geografiske dataene. På publiseringsdatoen for denne erklæringen bruker F-Secure Google Maps i våre funksjoner for enhetsplassering og søk. Googles personvernerklæringer vil derfor gjelde for din bruk av funksjonene.
 • Eksterne funksjoner. Der tredjepartstjenesten er en synlig, merket del av brukeropplevelsen din, skal erklæringene til slike tredjeparter gjelde i stedet for denne erklæringen.

Kilder

Selv om vi samler inn mesteparten av dataene som er nevnt ovenfor, direkte fra deg eller enheten din, mottar vi også data fra våre tilknyttede selskaper, distribusjonspartnere (som operatører) og bedriftsenheter som du har kjøpt tjenestene fra. Slike enheter kan være forhandlerne våre, men inkluderer også eksterne nettbutikk-partnere. Vi innhenter også noen grunnleggende personopplysninger (bestillingsdata ved kjøp) og aggregerte analysedata fra nettbutikker der tjenestene våre selges. Slike andre kilder kan videre inkludere underkontraktører som har levert støttetjenester til deg, eller annonsepartnere som har hjulpet oss med gjennomføring av markedsføringsaktiviteter.

Vi gjør dette for å lage en sømløs kundeopplevelse og for å få nødvendig informasjon for å løse kundestøttesaker.

Typiske eksempler på slik "tredjepartsinnsamling" er:

 • Innsamling av dine data fra registreringsinformasjon som du har sendt til vår eksterne nettbutikk,
 • innhenting av dine kontaktopplysninger fra tidligere påloggingsdata fra vår operatørforhandler som leverer tjenesten til deg, og
 • når du bruker din konto på sosiale medier til å registrere deg for våre tjenester, samler vi inn e-postadressen fra kontoen din slik at vi kan godkjenne registreringen og kontakte deg.

Analyse

Kortfattet

 • For å kunne levere tjenester som kundene våre trenger, analyserer vi måten tjenestene brukes på.
 • Vi ser på trender blant brukerne våre, ikke enkeltbrukere.
 • Vi gjør dette på nettstedet vårt og i produktene våre.
 • Du kan velge om du vil delta.

Fullstendig

Hvorfor vi gjør dette. Vi ønsker å gi deg en mer personlig kundeopplevelse og levere enda bedre tjenester i fremtiden. Da må vi spore bruksmønstre og kundesegmenter i aggregrert form. For eksempel hvilke funksjoner som brukes mest, hvor tjenestene mislykkes, hva som må fikses og hvordan du ble oppmerksom på tjenestene våre.

Hva vi samler inn. Dataanalyse som kjører i tjenestene, inkluderer ting som Internett-leseren du bruker, elementer du klikker på, tidsstempler, generell plassering, enhetsidentifikator og relasjoner mellom enheter/brukere/brukergrupper, tjenestedriftstid, enhetsdata (som telefonmodell og operativsystem, språk), delvis IP-adresse, tjenestefeil, problematiske filer og ytelsesdata for tjenesten, hvordan du samhandler med tjenestene (som hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte de brukes), navnet på domenet som du kobler deg til tjenesten fra, og tjenestefunksjonene du bruker, effekten av reklamen vår, hvor vellykket installasjonen er, installasjons- og aktiveringsbaner, ytelse, driftsmiljø, tilkoblinger, dataruting, kvoter og andre lignende data.

Dataanalyse som kjøres på nettstedene våre, er beskrevet i en egen erklæring.

Hvordan vi behandler slike data. Vi er interessert i hva som er behovene og bruksmåtene til kundene våre som en del av en gruppe, ikke som enkeltbrukere. Når vi analyserer data innenfor F-Secure, overfører vi de innsamlede analysedataene til statistikk, demografi og kundesegmenter. Vi behandler de innsamlede dataene anonymt og har sikringsprosedyrer på plass for å hindre at enkeltkunder kan identifiseres.

Vi lagrer det fulle datasettet på en sikker måte. Vi bruker kun det fulle settet med innsamlede data internt, og vi gir ikke dataene til andre.

Enkelte data utveksles. På grunn av det tekniske miljøet (det vil si Internett, App Store-økosystemet og sosiale medier) er vi ikke i stand til å utføre all innsamling og analyse selv. Vi må utveksle noen pseudonyme data (som "Android-markedsføringsidentifikator" og lignende identifikatorer) med våre analyse- og markedsføringspartnere på nettet. Data om dine handlinger kan bli delt i scenarier som de følgende:

 • Vi bruker dataaggregatorer for at du skal kunne få tilgang til produktet vårt gjennom andre applikasjoner, og for å spore handlingene som følger umiddelbart etter. I slike tilfeller blir dataene som opprettes fra slik aktivitet, delt med de relevante partene.
 • Våre underkontraktører som leverer analysetjenester til oss, kan også opprette og publisere samlerapporter basert på de innsamlede dataene. Statistikken og samlerapportene inneholder ingen data som kan kobles til noen enkeltperson.

Dette er et nødvendig onde i nesten alle analyse- og markedsføringsaktiviteter. Den eneste måten dette er synlig for deg på, er i typen annonser du ser når du surfer eller bruker programmene våre, men det har ingen betydning for mengden annonser du ser.

Vi ofrer ikke personvernet ditt. Vi er forskjellig fra de fleste andre selskaper som gjør dette, ved at vi skjønner hvordan økosystemet fungerer, velger partnerne våre med omhu og fjerner alle data som ikke er absolutt nødvendige for formålet som er nevnt ovenfor. Du kan selvfølgelig når som helst velge å ikke delta i innsamlingen av analysedata. Det gjør du via tjenesteinnstillingene.

Vi begrenser også analysedata til kun overflaten av tjenestene våre, og vi holder dem på en armlengdes avstand fra de viktige personvernområdene i tjenestene våre. Vi har for eksempel ikke noen ekstern analyse i vår Security Cloud eller i trafikken innenfor VPN-tjenesten.

Markedsføring

Kortfattet

 • Vi streber etter å gjøre markedsføringen relevant.
 • Markedsføringstillatelsen kobler de samlede resultatene fra dataanalyse til kontoen din.
 • Du kan justere markedsføringsvalgene i abonnementsportalen.

Fullstendig

Våre markedsføringsaktiviteter

Vi håper at vi sender deg relevante nyheter, råd, tilbud og annen markedsføringsinformasjon. Denne vil hjelpe deg med å få mer ut av tjenestene våre og beskytte ditt elektroniske liv.

For det første vil vi, med ditt samtykke, sende direkte markedsføringsinformasjon til e-postadressen din eller lignende kontaktinformasjon som vi har om deg (f.eks. at du angir at du ønsker å motta nyhetsbrev når du abonnerer på tjenesten eller når du deltar i en konkurranse).

For det andre kan vi, i tillegg til direkte markedsføringsinformasjon, sende informasjon som er relatert til tjenester, med mindre du har bedt om ikke å motta slik informasjon.

For det tredje driver vi markedsføring på Internett, gjennom tredjeparts apper og gjennom andre kanaler.

Vi forsøker å gjøre markedsføringsinformasjonen relevant for deg. Der det er tillatt av tjenesten din og nettleserinnstillingene dine profilerer vi deg basert på din samhandling med tjenestene våre, nettsteder og dataene som samles inn via markedsføringsaktivitetene våre på Internett og i apper. Når vi gjør det, aggregerer vi data, bruker pseudonymer og iverksetter andre tiltak for at markedsføringsanalysen ikke skal være påtrengende.

Når du gir tillatelse til direkte markedsføring, kobler vi resultatene fra dataanalyse til deg slik at vi kan gi deg en bedre tjeneste. Du kan når som helst be om å bli fjernet fra markedsføringskommunikasjonen.

Vi kan bruke våre underkontraktører og partnere til å utføre markedsføringsaktiviteter på vegne av oss. Markedsføringskommunikasjonen vår er i hovedsak relatert til tjenestene våre. I enkelte tilfeller kan den også være relatert til tjenester fra våre distribusjonspartnere som er relatert til våre tjenester. Forretningsmodellen vår er imidlertid ikke basert på salg av dine personopplysninger til tredjeparts massemarkedsførere. For oss er du ikke et produkt. For oss er du en kunde.

Dine valg for analyse og markedsføring

Vi har forsøkt å lage en gjensidig fordelaktig løsning ved å koble ditt nivå av engasjement hos oss med hvor nøyaktig våre analysedata er for din konto.

Som standard blir analysedataene du bidrar med, behandlet som anonyme. Hvis vi imidlertid har din tillatelse til å sende deg "tips og tilbud" om hvordan tjenestene kan brukes på en bedre måte, vil vi koble noe av informasjonen som er utledet fra analysedataene, til deg, slik at vi kan gi deg mer relevante tips og tilbud.

Hvis du velger ikke å motta "tips og tilbud", blir analysedataene du sender, kun brukt til å bygge bedre produkter, men koblingen mellom analysedataene og din kundekonto blir vanskeligere.

Du kan velge fra tjeneste til tjeneste om du vil bidra til analyseaktivitetene våre. Valget for å motta "tips og tilbud" fra oss og få utledet informasjon fra analysedataene koblet til deg, gjelder for alle tjenestene som du har under samme F-Secure-brukerkonto. Du kan justere slike innstillinger ytterligere fra abonnementssenteret ditt, som vi gradvis vil gjøre tilgjengelig for alle tjenestene våre.

Vi setter virkelig pris på at du hjelper oss med å forbedre tjenestene våre. Hvis du imidlertid ønsker å minimere all datatrafikk mot F-Secure, respekterer vi det. De av tjenestene våre som benytter ytterligere analyse, lar deg fravelge påfølgende innsamling av slike ikke-grunnleggende data.

Hvis du har valgt ikke å delta i noen form for datainnsamling, vil informasjonen til deg kun være basert på tjenestedatainnsamlingen (dataene vi uansett samler inn for å kunne levere tjenestene til deg), og tipsene vil sannsynligvis være mindre relevante.

Hvis du er imot innsamlingen av analysedata, vil en mer komplett metode for å hindre nettannonsører i å lage profiler av din mobilenhetsbruk, være å nullstille markedsføringsidentifikatoren fra tid til annen og å slå på ingen-sporing-innstillingen i enhetsinnstillingene eller bruke personvernproduktet vårt.

Endringer

Denne versjonen av erklæringen klargjør, oppdaterer og erstatter den forrige erklæringen. For å fortsette å holde denne erklæringen oppdatert vil vi gjøre endringer og komme med tillegg til denne fra tid til annen, også i fremtiden. De tjenestespesifikke erklæringene og andre saksspesifikke erklæringer blir oppdatert på samme måte.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt eller et annet interaksjonspunkt der den tidligere har vært tilgjengelig. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter, som å legge ut en merknad på hjemmesiden vår eller sende deg en e-postmelding. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen på nettstedet vårt eller et annet interaksjonspunkt.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende denne personvernerklæringen, kan du kontakte:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Hvis du er kunde av vår forbrukerserie med produkter, kan du kontakte oss via f-secure.com/support.

Hvis du er kunde av bedriftsserien vår med produkter, kan du kontakte oss via f-secure.com/en/web/business_global/support.

© F-Secure, juni 2018