Støtteverktøy

En samling av støtteverktøy som er nyttige for spesifikke produktproblemer

Avinstallerings­verktøy for Windows
Avinstallerings­verktøy for Windows

Et program som du kan bruke til å fjerne F‑Secure-produkter fra datamaskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstalleringsmetoden.

Viktig-fil

Avinstallerings­verktøy for Mac
Avinstallerings­verktøy for Mac

Et skript som du kan bruke til å fjerne F-Secure Anti-Virus for Mac og F-Secure Mac Protection fra Mac-maskinen. Dette verktøyet må kun brukes som en siste utvei når du ikke kan fjerne produktet gjennom den vanlige avinstalleringsmetoden.

Viktig-fil

Rescue CD
Rescue CD

Bruk Rescue CD til å starte opp en PC som du tror er infisert eller der sikkerhetsprogramvaren er kompromittert.

Instruksjoner

FSAUA-nullstillings­verktøy
FSAUA-nullstillings­verktøy

Et verktøy som nullstiller F-Secure automatisk oppdateringsagent (FSAUA).

fsdbupdate for Windows
fsdbupdate for Windows

fsdbupdate-verktøyet (fsdbupdate.exe) opp­daterer alle databaser (antivirus, spion­programmer, søppelpost, foreldrekontroll osv.) for F-Secure-produkter som kjører på Windows.

Instruksjoner

fsdbupdate for Linux
fsdbupdate for Linux

fsdbupdate-verktøyet (fsdbupdate9.run) opp­daterer alle databaser for F-Secure-produkter som kjører på Linux.

Instruksjoner

Støtteverktøy (FSDIAG)
Støtteverktøy (FSDIAG)

Hvis du har tekniske problemer med sikkerhets­produktet, kan du opprette og sende en FSDIAG-fil til den tekniske brukerstøtten. Denne filen inneholder informasjon som brukes til å feilsøke og løse problemer som er spesifikke for din datamaskin.

Instruksjoner

Støtteverktøy (FSDIAG) for Mac
Støtteverktøy (FSDIAG) for Mac

Hvis du har tekniske problemer med sikkerhets­produktet på Mac, kan du opprette og sende en FSDIAG-fil til den tekniske brukerstøtten. Denne filen inneholder informasjon som brukes til å feilsøke og løse problemer som er spesifikke for din datamaskin.

Instruksjoner

Støtteverktøy (FSDIAG) for Linux
Støtteverktøy (FSDIAG) for Linux

Hvis du har tekniske problemer med sikkerhets­produktet på Linux, kan du opprette og sende en FSDIAG-fil til den tekniske brukerstøtten. Denne filen inneholder informasjon som brukes til å feilsøke og løse problemer som er spesifikke for din datamaskin.

Instruksjoner

Vit hva som truer

DB-sporer
DB-sporer

Siste databaseoppdateringer

Trusselbeskrivelser
Trusselbeskrivelser

Tekniske detaljer om ondsinnede trusler som er identifisert av Labs.

Instruksjoner for fjerning
Instruksjoner for fjerning

Tekniske detaljer og instruksjoner for fjerning av ondsinnede trusler som er identifisert av Labs.

Klassifisering av trusler
Klassifisering av trusler

Informasjon om hvordan F-Secure klassifiserer trusler.