Familieregler

Alle foreldre ønsker at barna skal bruke enhetene sine til moro og læring. Det å legge til rette for dette samtidig som barna skjermes mot trusler knyttet til teknologien, er en vanskelig, men nødvendig del av den moderne foreldrerollen.

F‑Secure utviklet Familieregler for å hjelpe. Det er en funksjon i F‑Secure SAFE og TOTAL som gjør det mulig for foreldre å bruke F‑Secure-kontoen til å skape et sunt nettmiljø for barna. Funksjonen omfatter:

Tidsgrenser

Tidsgrenser gjør det mulig for foreldre å velge når det er på tide at barna legger bort enheten sin. Internett og utvalgte apper kan for eksempel deaktiveres klokken åtte om kvelden på ukedager og klokken ti fredag og lørdag kveld.

Appkontroll

Appkontroll gjør det mulig for foreldre å se hvilke apper barna har installert, og bestemme om de skal blokkeres, tillates eller åpnes for tidsbegrenset bruk.

Innholdsblokkering

Med Innholdsblokkering kan foreldre ta beslutninger om innhold som de føler at et barn ikke er gammelt nok til å se.

Finder

Finder gjør det mulig for foreldre å finne enhetene til barn og vise dem på et kart. Funksjonen har også blitt brukt til å finne barn som har gått seg vill på veien hjem fra venner!

Hvis det er ett råd vi kan gi til foreldre som bruker Familieregler, så er det dette: Sitt ned sammen med barnet, lag familiereglene sammen og forbered barnet på å ta kontroll over sitt eget liv på nettet. Til slutt er det ingen vei utenom.

Les mer om F‑Secure SAFE