Støttede produkter

Vi oppfordrer deg til alltid å bruke den nyeste versjonen av produktene. De gir den mest omfattende beskyttelsen og støtten for din bedrift.

Policy for produktlivssyklus

Oversikt

Produkter når slutten på levetiden av mange årsaker. Disse årsakene kan være endringer i behov, teknologiinnovasjon og endringer i konkurranselandskapet, eller produktene eldes ganske enkelt over tid og blir erstattet av nye. Selv om dette er en etablert del av den totale produktlivssyklusen, forstår F-Secure at slutt-på-levetid-milepæler ofte fører til at kunder gjennomgår måten slike milepæler påvirker F-Secure-produkter i deres miljøer.

Med tanke på dette har vi etablert F- Secures Slutt på levetid-policy for å hjelpe kunder med bedre administrasjon av slutt-på-levetid-overganger og til å forstå hva F-Secure kan gjøre for å hjelpe dem med overgang til alternative F-Secure-produkter og -løsninger.

Risikoer som er forbundet med å bruke produkter etter levetidsdatoen (EoL - End of Life)

Trussellandskapet er i kontinuerlig utvikling. Det betyr også endringer i beskyttelsen som F-Secure tilbyr. Gamle produkter kan ikke svare på alle nye trusler.

Sikkerhetsrettelser og andre rettelser leveres ikke for produktversjoner som ikke støttes. Virusdefinisjonsoppdateringer blir ikke testet med produkter som har nådd EoL-datoen. Dette kan redusere beskyttelsen og påliteligheten fra gamle produkter og for eksempel forårsake feilfunksjon i produktet, konflikter med tredjeparts programvare, falske positiver og negativer.

Policy for bedriftsprodukter

Produktlivssyklusen fastsettes for produktserier. Flere produktserier kan være aktive samtidig. Produktserier defineres med produktets hovedversjonsnummer, f.eks. 9-serien og 10-serien av F-Secure Client Security.

Lengden på produktets livssyklus er tre år fra generell tilgjengelighet av en hovedversjon i hver produktserie, eller inntil ett år etter utgivelsen av en etterfølgende hovedversjon, det som er lengst. (Gjelder ikke for Messaging Security Gateway.)

For Protection Service for Business er lengden på produktets livssyklus tre år fra generell tilgjengelighet av en hovedversjon i hver produktserie, eller inntil ett år etter utgivelsen av en etterfølgende hovedversjon, det som er kortest.

Innenfor en produktserie vil ikke individuelle produktutgivelser gå utover lengden på levetiden. En produktutgivelse kan være en mindre produktutgivelse eller en utgivelse med en sikkerhetsrettelse eller annen rettelse.

Sikkerhetsrettelser gjøres på gjeldende versjon og én versjon før den i hver støttede produktserie.

Andre rettelser gjøres på gjeldende versjon i hver støttede produktserie.

Service Pack-utgivelser gjøres på gjeldende versjon i hver støttede produktserie.

F-Secure kunngjør slutt på levetid på siden Kunngjøringer om slutt på levetid. Vi oppfordrer deg til å besøke dette stedet jevnlig siden det inneholder nyttig informasjon om F-Secures slutt-på-levetid-program.

For å informere kundene våre i god tid på forhånd om en kommende slutt-på-levetid-milepæl for et produkt mottar kundene et elektronisk varsel, første 180 dager og så 90 dager før produktets levetidsslutt.

F-Secure kan etter egen bedømmelse endre produktets livssyklus eller tid til noe annet enn det som er definert i denne policyen. Det kan skyldes at en operativsystemleverandør endrer sin levetid for produktstøtte, eller fordi F-Secure beslutter å stoppe salg, produksjon og støtte av et produkt av forretningsmessige årsaker.

F-Secure forbeholder seg retten til å endre denne policyen uten forutgående varsel, og gjøre en ny policy tilgjengelig på siden Støttede produkter.