Policy Manager

Administrer og kontroller bedriftens sikkerhet

Ta kontakt

Skalerbar sentralisert sikkerhetsadministrasjon for alle organisasjoner

Den beste sikkerhetsprogramvaren for bedrifter består av flerlagsbeskyttelse som er enkel å administrere og kontrollere. Policy Manager, det sentrale administrasjonsverktøyet for, gir deg avansert, lokal klientsikkerhet for krevende IT-miljøer, kombinert med automasjon. Du kan administrere alle sikkerhetsproduktene fra samme sted, definere og distribuere retningslinjer for sikkerhet, overvåke bedriftens sikkerhet og kontrollere sluttbrukeres oppførsel på bedriftens nettverk.

 • Automatiske oppdateringer sørger for at alle nivåer av IT-infrastrukturen er beskyttet.
 • Definer og distribuer sikkerhetsretningslinjer sentralt, og overvåk bedriftens totalsikkerhet.
 • Administrer både fysiske og virtuelle miljøer fra samme verktøy.
 • Kontroller nett-tilgang for å beskytte nettverket og øke produktiviteten.
 • Blokker egendefinert innhold fra ukjente nettsteder, og nekt ekstern kontroll av sårbare verdier.
 • La sluttbrukere bruke nettbank og andre virksomhetskritiske funksjoner på en sikker måte.
 • Reduser nettverkstrafikken og øk skalerbarheten med F-Secure Proxy.
 • Automatisk patchadministrasjon med Software Updater.

Policy Manager er utformet for å gi deg kontroll over alle aspekter av IT-sikkerheten din. Det gjør det både enkelt og fleksibelt å administrere sikkerheten.

Fordeler

Automasjon er nøkkelen til sikkerhet og effektivitet

Policy Manager er utformet for å gi deg kontroll over alle aspekter av IT-sikkerheten din. Det gjør det både enkelt og fleksibelt å administrere sikkerheten. Med Policy Manager får du en enklere og smartere måte å administrere IT-sikkerheten på fra samme sted – selve navet i F-Secure Business Suite. Det er et meget skalerbart og automatisert sentralt sikkerhetsverktøy som gir overlegen kontroll i krevende IT-miljøer.

 • Avanserte administrasjonsfunksjoner selv for komplekse miljøer.
 • Enkel kontroll over alle IT-verdier og brukeroppgaver for forbedret sikkerhet.
 • Redusert administrasjon takket være automatisering av daglige oppgaver.
 • Delt administrasjonsverktøy for fysiske, virtuelle, kombinerte og hybride miljøer.
 • Sikkerhetsadministrasjon fra klient til gateway.

Egenskaper

Sikkerhetsadministrasjon

Administrer sikkerhetsinnstillinger, og skreddersy sikkerhetsprofiler.

Sentral utrulling

Distribuer oppdateringer for installasjon.

F-Secure Proxy

Betydelig lavere nettverkstrafikk.

Synkronisering med Active Directory

Automatisk synkronisering med Active Directory.

MySQL-støtte

Skaler databasestøtten for forbedret rapportering, overvåking og sikkerhetskopiering.

Sikkerhetsovervåking

Se den totale sikkerhetsstatusen, og lag detaljerte rapporter.

Rapportering

Lag planlagte rapporter per domene.

Administrasjonshierarki

Definer administratorvisninger og administrasjonsrettigheter.

Syslog-støtte

Videresender varsler til tredjeparts Syslog- og SIEM-servere.

Software Updater

Sørger for at Windows® og tredjeparts programvare holdes oppdatert.

Device Control

Forhindrer ondsinnet programvare som spres via USB.

Web Content Control

Gir høyere sikkerhet og produktivitet med styrt tilgang til nettsteder.

Connection Control

Øk sikkerheten for kritiske aktiviteter, som bruk av nettbank.

Avansert beskyttelse

Få avansert beskyttelse mot utvalgte filtyper fra ukjente nettsteder

Browsing Protection

Sikrer trygg og effektiv bruk av nettet.

Botnet Blocker

Stopp ekstern kontroll av sårbare verdier, blokker ransomware og avanserte trusler.

Serveradministrasjon

Sentralt administrert serversikkerhet som gir detaljert oversikt over sikkerhet og status.

Detaljer

Sentral sikkerhetskontroll

Administratorer kan distribuere sikkerhetsretningslinjer fra Policy Manager for å administrere klientsikkerhet for arbeidsstasjoner individuelt eller i grupper. Samtidig sikrer digitale signaturer oppdateringenes integritet.

 • Administrer sikkerhetsinnstillinger fra ett og samme sted
 • Opprett og skreddersy individuelle sikkerhetsretningslinjer.
 • Tildel personavhengige retningslinjer til valgfri datamaskin eller til en gruppe av datamaskiner.
 • Gjennomfør flere parallelle administrasjonsøkter.
 • Definer hvilke innstillinger og funksjoner sluttbrukere har lov til å endre.

Kontroller oppdateringer av F-Secure-databasen

F-Secure Proxy gjør det enkelt å kontrollere oppdateringer av database og programvare. Med F-Secure Proxy får du:

 • Betydelig lavere nettverkstrafikk.
 • Økt skalerbarhet ved at lasten distribueres fra Policy Manager til Proxy-servere.
 • Muligheten til å kontrollere og distribuere signaturoppdateringer og oppdateringer av tredjeparts programvare.
 • Støtte for en eller flere Proxy-hendelser, som konfigurert i retningslinjen.

Automatisk administrasjon av patcher

Mer enn 80 % av alle cyberangrep skyldes utdatert programvare. Software Updater sørger for at programvaren din og Windows oppdateres automatisk. Siden den er integrert, blir det enkelt å unngå angrep som skyldes kjente sikkerhetsproblemer.

 • Mulighet til å skanne datamaskiner etter manglende sikkerhetsoppdateringer for å sikre at både Microsoft Windows, programmer og tredjeparts applikasjoner er oppdatert for å sikre dem mot sikkerhetsproblemer.
 • Definer og distribuer sikkerhetsretningslinjer sentralt, og overvåk bedriftens totalsikkerhet.
 • Definer unntak fra automatisk modus basert på programvarenavn eller bulletin-ID-er.
 • Filtrer unntak fra konsollgrensesnittet for å unngå rot.
 • Oppdateringer av Proxy-programvare for å minimere nettrafikken.

Automatisk synkronisering med Active Directory.

Nå kan Policy Manager synkroniseres automatisk med Active Directory, oppdage endringer i strukturen i Active Directory og finne ikke-administrerte verter.

 • Hold domenetreet i Policy Manager automatisk oppdatert med Active Directory.
 • Varsle administratorer når det avdekkes ikke-administrerte verter.
 • Støtte for flere Active Directory-servere.

Øk sikkerheten og produktiviteten.

Med Web Content Control kan du begrense uproduktiv og uønsket nettbruk og administrere hvilket innhold brukere skal ha tilgang til fra bedriftens nettverk.

 • Reduser produktivitetstap, bruk av båndbredde og juridiske risikoer knyttet til uønsket nettinnhold.
 • Innfør restriksjoner av nettbruk basert på innholdskategorier som er forhåndsdefinert i Policy Manager.
 • Øk sikkerheten med et ekstra beskyttelseslag.

Trygge nettbaserte transaksjoner

Connection Control forhindrer trojanere fra å stjele sensitiv informasjon når du bruker nettbank. Det gjøres ved å automatisk stenge nettverkstilkoblinger til ukjente nettsteder og forhindre nye tilkoblinger ved virksomhetskritiske oppgaver som bruk av nettbank. Du kan aktivere Connection Control for nettsteder som støtter HTTPS.

 • Forbedret sikkerhet ved hjelp av kontrollert og trygg tilgang til virksomhetskritiske verdier.
 • Beskytt nettleseren, det svakeste leddet i virksomhetskritiske økter.
 • Tillat kun tilkoblinger til nettsteder som er definert som trygge av F-Secure mens du bruker nettbank eller gjør andre kritiske oppgaver.
 • Forebygg økonomiske tap på grunn av tyveri av påloggingsinformasjon til nettbank.
 • Forebygg at forretningshemmeligheter stjeles via skybasert CRM-tilgang.

Blokker utvalgt innhold fra ukjente nettsteder.

Med Web Traffic Scanning Advanced Protection kan du blokkere utvalgt innhold fra ukjente nettsteder slik at medarbeiderne kan arbeide trygt og effektivt når de er på nett.

 • Blokker innhold som Flash, Silverlight, Executables, Java og ActiveX-komponenter fra ukjente nettsteder.
 • Blokker alle Java-applets fra usikre kilder, samt ondsinnet Windows-programvare.
 • Åpne opp for kjente nettsteder
 • Med Botnet Blocker kan du forebygge nettverksaktivitet knyttet til kjente botnet ved å blokkere DNS-forespørsler på vertsnivå.

Sentral sikkerhetskontroll

Administratorer kan distribuere sikkerhetsretningslinjer fra Policy Manager for å administrere klientsikkerhet for arbeidsstasjoner individuelt eller i grupper. Samtidig sikrer digitale signaturer oppdateringenes integritet.

 • Administrer sikkerhetsinnstillinger fra ett og samme sted
 • Opprett og skreddersy individuelle sikkerhetsretningslinjer.
 • Tildel personavhengige retningslinjer til valgfri datamaskin eller til en gruppe av datamaskiner.
 • Gjennomfør flere parallelle administrasjonsøkter.
 • Definer hvilke innstillinger og funksjoner sluttbrukere har lov til å endre.