Live Security

En helhetlig tilnærming til cybersikkerhet

Cybersikkerhet handler om å forutse og forebygge brudd på sikkerheten, avdekke brudd som oppstår og deretter gjennomføre smarte tiltak for å minimere skadene.

Det krever en kombinasjon av menneskelig ekspertise og skalerbar programvare.

Du kan ikke få bedre cybersikkerhet hvis du ikke bruker de beste løsningene. Og du kan ikke skalere kunnskapen uten smart programvare.

Vår Live Security-tilnærming kombinerer avansert teknologi og den nyeste informasjonen som vårt team av cybersikkerhetsspesialister innhenter fra ekte hendelser. Det betyr at vi kontinuerlig forbedrer tjenestene våre innenfor fire viktige områder: Forutse, forebygge, avdekke og respondere.

merged brain and machine

En 360 graders tilnærming til cybersikkerhet

Live Security Forutse Forebygge Respondere Avdekke

Forutse

Forstå angrepsflaten

Logikken er enkel: jo mer du vet om angrepsflaten, desto bedre forstår du risikoen.

Men infrastrukturen vokser og utvikler seg, noe som gjør det stadig vanskeligere for sikkerhetsledere å se alle klienter i nettverket. Du må kjenne sikkerhetsproblemene for å kunne minimere risikoene.

Å forstå risikoene (og planlegge hvordan de kan minimeres) starter med å få oversikt over angrepsflaten – på tvers av systemer, infrastruktur og til og med hos tredjepart – og regelmessig skanne den for å avdekke sikkerhetsproblemer. Se mer, bli sikrere.

Forebygge

Minimer angrepsflaten

Du utsettes ikke bare for nye metoder og målrettede angrep – du trues også av vilkårlig ondsinnet programvare, virus og trojanere.

Det er det som gjør at du trenger veldokumenterte verktøy for klientbeskyttelse. Du må sikre systemer, konfigurere brannmurer, analysere omdømme, bruke kontrolløsninger, skanne etter virus og bruke automatisert patchadministrasjon. Med moderne verktøy for klientbeskyttelse får du smartere muligheter for forebygging. Adferdsanalyse gjør det til og med mulig å blokkere ukjent ondsinnet programvare.

Disse verktøyene og fremgangsmåtene danner grunnlaget for god cybersikkerhet.

Avdekke

Gjenkjenne hendelser og brudd på sikkerheten

Angrepsmetodene og teknikkene utvikles i en rasende fart, og du må alltid ta utgangspunkt i at det vil oppstå brudd på sikkerheten. Det du ikke vil, er at det faktisk skal oppstå brudd på sikkerheten som du ikke får kjennskap til.

Tommelfingerregelen er at jo lenger de er på nettverket ditt, desto mer skade kan de gjøre. Utfordringen er at mange bedrifter bruker flere måneder (i gjennomsnitt 200 dager) på å oppdage hendelser og brudd på sikkerheten.

For å unngå denne dvaletiden trenger du teknologi (både enkel og avansert) som overvåker angrepsflaten og på en helhetlig måte avdekker, blokkerer og isolerer mistenksom oppførsel.

Men det handler også om å bruke menneskelig ekspertise for å avdekke falske varsler, forstå teknikker som brukes og vurdere overvåkningsløsningene dine.

Respondere

Reagere på hendelser og brudd på sikkerheten

De fleste bedrifter har en tydelig og velformulert kriseplan for brann, som alle i bedriften forstår. Men ikke alle bedrifter har en kriseplan for brudd på cybersikkerheten.

For det første trenger man IT-ekspertise for å forstå hvordan angriperne tok seg inn og hvilke systemer og hvilken informasjon som ble rammet.

Man trenger også erfaring for å vite hvordan man skal reagere, ta tak i problemet, isolere maskinene, ta seg av kommunikasjonen og utbedre skadene.

Ingen liker å tenke på disse tingene Men vi har erfart at det er mye bedre å ha en kriseplan man aldri bruker, enn å ikke ha en kriseplan når man virkelig trenger det.

Beskytt bedriften din

Teori er viktig. Men hvis du vil se praksisen, kan du ta en titt på løsningene og programvaren vår

Les mer

Bli smartere

Hvis du vil lese flere nyheter og få mer informasjon om cybersikkerhet, kan du ta en titt på Business Security Insider

Les mer