Avansert sikkerhet for organisasjonen din

Cybersikkerhet er i stadig endring. På utsiden endres trusselbildet kontinuerlig. Inne i bedriften, er din egen infrastruktur dynamisk og distribuert. Verdier har blitt mer sårbare for cyberangrep.

Det er avgjørende å ha riktig cybersikkerhet. For å sørge for at bedriften er sikker og at virksomheten ikke skades, må organisasjoner gå fra å bruke tradisjonell beskyttelse til å bruke en proaktiv tilnærming.

Live Security -

En ustoppelig tilnærming til cybersikkerhet

Riktig cybersikkerhet er en kontinuerlig forbedringsprosess som utvikles og tilpasses like raskt som angrepene. Den er helhetlig og tar seg av trusler i alle trinn, på en rask og god måte. Og den hjelper bedriften med å oppnå de strategiske målsetningene.

Vi kaller denne tilnærmingen Live Security.

Beskytt bedriften din

Cybersikkerheten utvikler seg i en rasende fart. For å kunne forutse, forebygge, avdekke og håndtere problemer, trenger man en kombinasjon av menneskelig ekspertise og teknologi som stadig forbedres.

Planlegg for risikoene, og kjenn motstanderne dine

Reager på brudd, og bekjemp angrep

Respondere Avdekke Forebygge Forutse

Minimer angrepsflaten, og forebygg hendelser

Gjenkjenn relevante hendelser og trusler

Forutse

Planlegg for risikoene, og kjenn motstanderne dine

Forebygge

Minimer angrepsflaten, og forebygg hendelser

Avdekke

Gjenkjenn relevante hendelser og trusler

Respondere

Reager på brudd, og bekjemp angrep

Test sikkerheten din

Alle forbedringer starter med en egenvurdering. Ta vår stresstest for cybersikkerhet for å finne ut om din tilnærming til cybersikkerhet er så god som du tror (og håper) at den er.

Brikkene du trenger for å få god cybersikkerhet

Administrert avdekking og tiltak

Våre administrerte tjenester for bedrifter avdekker, vurderer og samler bevis i forbindelse med avanserte angrep. Når vi avdekker et angrep, blir du varslet innen 30 minutter.

Les mer

Håndtering av sikkerhetshull

Våre kraftige og skalerbare tjenester for sårbarhetsskanning og administrasjon gjør det enkelt å avdekke og utbedre kjente sikkerhetsproblemer, uavhengig av plattform eller nettapplikasjon.

Les mer

Klientbeskyttelse

Klientbeskyttelse er hjørnesteinen i cybersikkerhet. Våre produkter for klientsikkerhet har benyttet seg av neste generasjons teknologi, for eksempel adferdsanalyse og maskinlæring, i over ti år.

Les mer

Vurdering av cybersikkerhet

Les mer

Rådgivning i forbindelse med risiko og sikkerhetshåndtering

Les mer

Tjenester for programvaresikkerhet

Les mer

Tiltaksplan og avdekking av hendelser

Les mer