Personvernpolicy for F-Secure Elements Endpoint Protection

Mai 2021

Kortfattet

Elements Endpoint Protection kombinerer VPN, administrasjon av mobilenheter og programvareoppdateringer og arbeidsstasjons- og serversikkerhet, som alt sammen styres via administrasjonsportalen. De viktigste personvernaspektene ved denne tjenesten er:

 • fokuset når det gjelder datainnhenting, er på enheten din og tjenesten vår, ikke på deg som enkeltperson;
 • mange av de innsamlede dataene er tilgjengelige for arbeidsgivernes IT-administratorer slik at de kan administrere bedriftens enheter og programmer på en bedre måte;
 • vi innhenter anonyme sikkerhetsdata for å beskytte enheten din.

Tjenesten gjør det ikke mulig for F‑Secure eller IT-administratoren i selskapet ditt å følge bevegelsene dine, se bildene dine eller se hvem du ringer til eller kommuniserer med, og vi kan heller ikke spore nettstedene du besøker gjennom tjenesten.

Fullstendig

Denne tjenestespesifikke erklæringen fokuserer på ting vi tror er mest relevante for deg. Slik ting er spesielt 1) typen personlige og private data som tjenesten samler inn, 2) hva vi bruker dem til, 3) vår begrunnelse, 4) typiske utleveringer og 5) hvor lenge vi oppbevarer dataene. Mer informasjon om slike emner samt andre aspekter (rettigheter til datasubjekter, kontaktinformasjon og så videre) ved behandlingen av dine personopplysninger er også tilgjengelig via de innebygde koblingene.

Brukerdata

Data om brukere på administratornivå i administrasjonsportalen

Tjenesten innhenter følgende data, som er tilgjengelig via administrasjonsportalen for administratorer:

 • Brukernavn
 • Brukerens e-postadresse
 • Brukerens telefonnummer (valgfritt)
 • Logger over brukerens handlinger

Data om andre brukere i administrasjonsportalen

Avhengig av programvaren du har abonnement på, innhenter tjenesten følgende data om deg, enheten din og bruken av tjenesten, og gjør dette tilgjengelig via administrasjonsportalen:

 • Brukerens navn, brukerens e-postadresse, enhetsnavn, enhetsidentifikatorer (f.eks. IMEI, WINS-navn, IP-adresse) og telefonnummer som fungerer som identifikatorer for brukerdata i systemet.
 • Tjenestens versjonsnummer, abonnementsnøkkel, dato og klokkeslett for installering og oppdatering, blokkerte skadeprogrammer (kan inkludere filnavn og bane), blokkerte programmer, blokkerte USB-enheter, enhetens operativsystem og versjon, funksjonsstatus.
 • Installerte programmer som del av tjenestetilbudet.
 • Tilkoblede USB-enheter som del av Enhetskontroll-funksjonen.
 • Diverse data (f.eks. krypteringsstatus, brukerrettigheter, passordregler osv.) beskriver sikkerhetsholdningen og bruken av selskapets enheter med tanke på bedre administrasjon.
 • Mobilenhetens modell og eventuell "jailbreaking"- eller "rooting"-status, tjenestestatistikk per enhet, for eksempel virtuell posisjon, aggregerte tall for trafikk i VPN-tunnelen, hvor mye trafikk som er skannet, skadelige nettsteder og tellere for antall blokkerte sporingsforsøk og blokkerte nettsider.
 • Andre betydelig like data.

De innhentede dataene varierer etter hvilke enheter og tjenester du bruker.

Vi bruker disse dataene til å drive tjenestene, administrere dem (inkludert å identifisere godkjente brukere, administrere lisenser og sende push-varsler), måle ytelsen og til å utvikle og forbedre tjenesten ytterligere. Dataene kan brukes til å gi støtte- og problemløsingstjenester.

Slike data er synlige for selskapets IT-ansvarlige for liknende formål. Dataene er også tilgjengelig for F‑Secure og via portalen. Hvis selskapets IT-administrasjon har blitt satt ut til eksterne leverandører, er dataene også tilgjengelige for den eksterne partneren (F‑Secures "distributørpartner"), slik at de kan yte selskapet støtte og tilhørende IT-tjenester.

Brukerdata i F‑Secure-systemer

I tillegg til dataene som gjøres tilgjengelige i portalen, innhenter F‑Secure også følgende data direkte via tjenesten. Disse dataene deles ikke med kundens selskap eller distribusjonspartner.

 • Din enhets språk slik at tjenestespråket er i samsvar med enhetsspråket; og
 • Når det gjelder mobilenheter, batterinivået, størrelsen på internminne og SD-kortminne, og en liste over installerte programmer.
 • Når det gjelder Password Protection-produktet, oppbevarer vi passord for deg i kryptert form. Hovedpassordet er det bare du som kjenner, og det blir ikke lagret av F‑Secure.

Disse dataene brukes til å drive tjenesten, problemløsing, måling av ytelse, statistikk og tjenesteutvikling.

Enkelte domsmyndigheter krever at vi innhenter offentlige og private IP-adresser for brukerenheter, i tillegg til start- og sluttidspunkt for VPN-tunnelen. Hvis vi får en rettsgyldig anmodning, kan slike data bli brukt til å avdekke hvilken opphavelige IP-adresse som ble brukt til å koble seg til en mål-IP-adresse på et gitt tidspunkt. Dette kompromitterer ikke usynligheten til nettlesertrafikken via tjenesten i forhold til F‑Secure eller bedriftens IT-ansvarlige fordi vi ikke kobler IP-adressen til deg. Vi selger ikke eller utleverer VPN-data til noen tredjepart hvis ikke loven pålegger oss dette.

F‑Secure og forhandlerpartneren kan også starte innhenting av ytterligere diagnostikkdata fra den beskyttede enheten når det er nødvendig for å løse en kundestøttesak. Du vil bli varslet før slike diagnostikkdata blir sendt til F‑Secure. Mer informasjon om relatert datainnsamling er tilgjengelig i personvernerklæringen for F‑Secures støtteverktøy.

Overføring og utlevering

Dataene som presenteres i tjenesteportalen er synlige for selskapets IT-ansvarlige, intern eller ekstern. Hvis selskapets IT-administrasjon har blitt satt ut til en tredjepart, er dataene også tilgjengelige for denne partneren (F‑Secures "distributør- eller forhandlerpartner"), slik at de kan yte selskapet støtte for tjenestene våre og tilhørende IT-tjenester.

F‑Secure har videre sine egne tilknyttede selskaper og underleverandører slik at vi kan levere tjenestene våre globalt.

Finn ut mer

Salg og levering

Vi utveksler (både sender og mottar) enkelte personopplysninger med våre distribusjonspartnere (forhandlere av IT-tjenester for bedrifter, operatører, nettbutikker osv.) som markedsfører, distribuerer, administrerer og støtter tjenestene våre. Vi gir disse selskapene tilgang til personopplysningene de trenger til avtalte aktiviteter. Logikken i denne datadelingen er å gi kundene en sømløs brukeropplevelse. Dette omfatter aktiviteter som kundeadministrasjon, servicestøtte, håndtering av hendelser og problemløsing, direkte markedsføring og fakturering.

Våre distribusjonspartnere har sannsynligvis et allerede eksisterende kundeforhold med deg — eller for bedriftstjenestene våre — med arbeidsgiveren din. Slike partnere og bedriftskunder behandler personopplysningene dine som en uavhengig enhet, basert på deres aktuelle personvernerklæringer. Uansett må våre distribusjonspartnere og bedriftskunder også overholde avtalene og lovgivningen når de behandler dine personopplysninger. Hver slik enhet er som standard ansvarlig for sin egen behandling av personopplysninger, for sine egne formål.

Underleverandører

Vi kan overføre eller fremlegge noen av personopplysningene dine til F‑Secure-gruppen med selskaper og våre underleverandører som hjelper oss med å lage tjenestene.

Når kundenes personopplysninger må fremlegges for våre underleverandører, krever vi, i kontraktene våre med dem, at de bruker slik informasjon kun for å levere de avtalte tjenestene (for eksempel for å løse en støttesak, sende informasjonen til logistikkpartnere for levering av produktet, eller for å sende markedsføringsmeldinger på vegne av oss). Vi krever at slike underleverandører behandler data som gjelder deg, på en måte som er i samsvar med erklæringene i dette dokumentet.

Internasjonale overføringer

F‑Secure driver virksomhet globalt. Derfor er noen av våre datterselskaper, underleverandører, distributører og partnere lokalisert utenfor EØS-området for å sikre global rekkevidde og tilgjengelighet av tjenestene våre. Du finner lokalitetene til våre datterselskaper på F‑Secures offentlige nettsider.

Når vi overfører personopplysninger utenfor EØS, sikrer vi personopplysningene i henhold til lovens krav. Det gjør vi ved å bruke passende tekniske og kontraktsmessige sikringer på relevante underleverandører og selskaper i F‑Secure-gruppen, for eksempel ved å bruke dataoverføringsklausuler som er godkjent av EU. Det faste innholdet i slike klausuler er tilgjengelig her.

Global dataoverføring eller overføring over grenser gjøres bare hvis det foreligger en god grunn og etter vurdering av personvernrisiko.

Vi lagrer mer sensitive kundeopplysninger innenfor Finland og EØS-området og sørger for at de er under vår kontroll.

Annen bruk og fremlegging

Det finnes forhold som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan være begrunnet eller tillatt, eller der vi i henhold til gjeldende lover er forpliktet til å fremlegge informasjon uten å innhente samtykke fra deg eller uavhengig av tjenestelevering.

Ett eksempel er å overholde et rettslig pålegg eller en fullmakt som er utstedt av myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen, om å produsere informasjonen.

På samme måte kan det være andre forhold der det er en begrunnet og legitim interesse for å fremlegge begrensede sett med informasjon til en tredjepart. Eksempler på slik fremlegging omfatter saker der vi må beskytte oss selv mot erstatningsansvar eller hindre straffbar aktivitet, der vi analyserer bruken av produkene våre for å sikre at produktene fungerer som forventet og at vi er i stand til å reagere på negative opplevelser, der det er nødvendig for å løse eller isolere et aktivt problem, eller der vi må oppfylle legitime informasjonsforespørsler fra dem som forsikrer oss eller fra offentlige tilsynsorganer. I slike tilfeller vil vi handle i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som salg, sammenslåing, oppdeling eller annen omorganisering av F‑Secure, der informasjonen gis til den nye styrende enheten i den alminnelige forretningsdriften. F‑Secure-gruppen fremlegger og overfører data internt slik det kreves av gjeldende driftsmodell. Vi begrenser imidlertid fremleggingene internt til bare de gruppeselskapene, enhetene, teamene og enkeltpersonene som har et behov for å kjenne til slik informasjon for de påtenkte formålene med behandling.

Vi vurderer hvert fremleggingskrav nøye og tar hensyn til slike fremleggingsforespørsler når vi avgjør hvor og hvordan vi skal oppbevare personopplysningene dine.

Kilder

Selv om vi samler inn mesteparten av dataene som er nevnt ovenfor, direkte fra deg eller enheten din, mottar vi også data fra våre tilknyttede selskaper, distribusjonspartnere (som operatører og forhandlere) og bedriftsenheter som du har kjøpt tjenestene fra. Slike enheter kan være forhandlerne våre, men inkluderer også eksterne nettbutikk-partnere. Vi innhenter også noen grunnleggende personopplysninger (bestillingsdata ved kjøp) og aggregerte analysedata fra nettbutikker der tjenestene våre selges. Slike andre kilder kan videre inkludere underkontraktører som har levert støttetjenester til deg, eller annonsepartnere som har hjulpet oss med gjennomføring av markedsføringsaktiviteter.

Vi gjør dette for å lage en sømløs kundeopplevelse og for å få nødvendig informasjon for å løse kundestøttesaker.

Typiske eksempler på slike tredjepartskilder er:

 • informasjon om kjøpet ditt i vår eksterne nettbutikk
 • innhenting av din legitimasjon fra tidligere påloggingsdata fra vår operatørforhandler slik at vi kan levere tjenesten til deg direkte
 • vi innhenter kontaktinformasjonen din fra beslutningstakerregistre for markedsføringsformål, og
 • når du bruker din konto på sosiale medier til å registrere deg for våre tjenester, samler vi inn e-postadressen fra kontoen din slik at vi kan godkjenne registreringen og kontakte deg

Tredjeparter

Tjenestene våre leveres i samarbeid med partnerne våre, og våre tjenester og nettsteder kan bygge inn eller interoperere med tjenester fra tredjepart. Denne personvernerklæringen gjelder bare for personopplysninger så lenge de dataene er innenfor F‑Secures påvirkningsområde. Når personopplysningene behandles av andre enheter for deres uavhengige formål, er en slik annen part ansvarlig for å behandle personopplysningene dine på en begrunnet måte i samsvar med deres policyer samt ivareta dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen.

De vanligste tilfellene av slikt er følgende:

 • Nettbutikk. Nettbutikken vår drives delvis av en tredjepartsforhandler. Selv om dataene du oppgir i registreringsfasen håndteres i henhold til F‑Secures erklæringer, er faktiske kjøp og relaterte aktiviteter underlagt erklæringene til leverandørene av nettbutikken.
 • Stedstjenester. Når du spør om plasseringen av enheten din via våre tjenester, må leverandøren av kart behandle de relaterte geografiske dataene. På publiseringsdatoen for denne erklæringen bruker F‑Secure Google Maps i våre funksjoner for enhetsplassering og søk. Googles personvernerklæringer vil derfor gjelde for din bruk av funksjonene.

Juridisk grunnlag

I den grad opplysninger som behandles av F‑Secure i tjenestene, kan identifisere en enkeltperson, behandler tjenestene opplysningene for å sikre følgende berettigede interesser;

 • levere F‑Secure-tjenester for å sikre kundenes nettverk og enheter samt konfidensialiteten og tilgjengeligheten av data på enhetene
 • sette F‑Secure i stand til å oppdage kommende trusler og sikkerhetsrelaterte trender blant alle sine kunder, slik at tjenestene våre kan være på høyde med nye trusler som er under utvikling
 • sette F‑Secure i stand til å levere et sentralisert sikkerhetsrammeverk på tvers av flere kontinenter til et stort antall kunder og partnere

Det etableres i tillegg nettportalanalyser for å forbedre F‑Secure-produkter.

Når det gjelder data som strengt tatt ikke er nødvendige for å yte deg tjenestene, men som vil hjelpe oss med å tilby deg bedre tjenester på lang sikt, innhenter vi slike data bare med ditt samtykke.

Arbeidsgiveren din etablerer helt uavhengig det juridiske grunnlaget for å behandle identifikatorene for formålene som er beskrevet ovenfor.

Oppbevaring

Dataene oppbevares så lenge vi leverer tjenesten til kundens selskap, og vil være synlige i Elements Endpoint Protection-portalen like lenge. Når tjenesteavtalen eller lisensen hos tjenesteleverandøren opphører, blir disse dataene oppbevart hos F‑Secure i et begrenset antall måneder før det skjer en endelig sletting eller anonymisering.

I tillegg til det ovennevnte oppbevares revisjonslogger, som viser hvilke brukere som har brukt portalen, i tre år rullerende. Tjenestelogger som viser hvilke handlinger som har funnet sted i portalen, oppbevares i ett år rullerende. Disse handlingene inkluderer, men er ikke begrenset til, abonnementsfornyelse, oppretting av brukere, profilendringer og registrering av nye enheter.

Finn ut mer

Denne teksten utfyller de tjenestespesifikke oppbevaringstidene. Standardregelen i henhold til lovgivningen er at personopplysninger skal slettes eller anonymiseres så snart de ikke lenger er nødvendig for formålet de ble innsamlet for.

Noen personopplysninger må imidlertid av ulike årsaker oppbevares i perioder av varierende lengde.

Typiske årsaker til hvorfor vi avviker fra standard oppbevaringsperioder kan inkludere følgende eksempler:

 • henstandsperioder og sikkerhetskopiering (for eksempel oppbevare personlige data i en angitt tidsperiode etter at abonnementet er avsluttet slik at vi kan sikre dataene mot feilaktig sletting)
 • gjeldende lovgivning krever at vi lagrer dataene (f.eks. for å holde oversikt over kjøp og betaling av tjenestene)
 • forfølge tilgjengelige tiltak eller begrense eventuelle skader vi påføres (f.eks. på grunn av en pågående tvist eller etterforskning)
 • løse eller avgrense et tilbakevendende problem eller for å ha nok informasjon til å svare på fremtidige problemer (f.eks. din støttesak relatert til et problem som ikke ble løst permanent i løpet av kundeforholdet)
 • hindre straffbar aktivitet (f.eks. for å håndheve et forbud i fellesskapet vårt)
 • personopplysningene dine legges inn i andre data for sekundære formål (f.eks. beholde logger)
 • andre lignende situasjoner der det fortsatt et et legitimt behov for fortsatt lagring av personopplysninger.

Den endelige fjerningen av kontoen kan utsettes for å unngå å forstyrre de andre interaksjonene du har med oss. Dette er tilfelle når du har en F‑Secure-konto (for eksempel hvis du har abonnert på våre forbrukertjenester med e-postadressen din) og også i) har en F‑Secure Community-konto eller ii) du fortsetter å abonnere på markedsføringsmeldinger fra oss. Policyen for sletting av F‑Secure Community-konto er fastsatt i tjenestevilkårene. Du kan når som helst fravelge markedsføringsmeldinger.

Hvis du har kjøpt tjenesten via en av våre operatørpartnere, styres slettingen av kontoen av denne operatørpartneren. Når partneren underretter oss om at abonnementet er avsluttet, vil F‑Secure fjerne kontoen. Denne fjerningen fører til sletting eller anonymisering av alle personopplysninger knyttet til kontoen.

Hvis vi har mottatt informasjonen din i forbindelse med levering av teknisk støtte til deg, oppbevares informasjonen så lenge den aktuelle støttesaken er uløst. Når den løses, blir informasjonen gradvis slettet eller anonymisert i løpet av to år fra saksavslutningen.

Analysedata som er innhentet med brukerens samtykke, beholdes for statistiske formål og blir ikke slettet når personopplysninger og brukerkontoen blir fjernet. Analysedata anonymiseres, slik at de ikke kan knyttes til en identifiserbar bruker eller konto etter at kontoen er avsluttet.

Data som ikke inneholder personopplysninger (f.eks. sammenslåtte analysedata) beholdes så lenge slike data fortsetter å være nyttige for formålet de ble innsamlet for.

Sikkerhetsdata

Tjenesten sender spørringer om potensielt skadelige aktiviteter eller beskyttede enheter og nettverk til F‑Secure Security Cloud. F‑Secure Security Cloud er et skybasert system for analyse av nettrusler som driftes av F‑Secure. Med Security Cloud kan F‑Secure opprettholde en oppdatert oversikt over det globale trussellandskapet og beskytte kundene våre mot nye trusler i samme øyeblikk som de blir oppdaget. Vi begrenser behandling av informasjon som kan anses som sensitive av brukerne våre, men vi samler inn et minimum av bruker- og organisasjonsinformasjon for å kunne levere beskyttelse av høy kvalitet til brukerne våre. De innsamlede dataene kan inneholde:

 • Filer som er blokkert av F‑Secure av sikkerhetsårsaker, og relaterte metadata. Metadataene inkluderer for eksempel fil-hash-kode, filnavn og filbane. Vi må analysere filene og e-postmeldingene for å se etter skadelig innhold og virkemåte for å beskytte deg. Filene behandles i et trygt miljø for å fange opp skadelig virkemåte. Innsamling av disse dataene hjelper F‑Secure å vedlikeholde et globalt trusselkart som muliggjør hurtig reaksjon på nye trusler.
 • Nettadresser som du har forsøkt å gå til, men som har blitt blokkert av F‑Secure av sikkerhetsårsaker eller som utviser potensielt skadelig virkemåte, og relaterte metadata. Metadataene inkluderer for eksempel svarhoder. Et nettsted kan bli blokkert basert på valgte beskyttelsesinnstillinger og foreldrekontrollårsaker. Den innsamlede informasjonen muliggjør også beskyttelse mot phishing- og løsepengevirusangrep.

Portaladministratorer vil bare se et sammendrag av resultatet, for eksempel om en fil er infisert eller ikke. Hvis tjenesten oppdager skadelig programvare, vil imidlertid et sammendrag av oppdagelsen være synlig i portalen og kan knyttes til en enkeltenhet av dem som har tilgang til portalen.

Datainnhenting for VPN-komponent

Vårt ledende prinsipp er at vi ikke ønsker å spionere på innholdet i din private kommunikasjon. Vi analyserer kun kommunikasjonstrafikken for å kunne levere tjenesten til deg og sørge for at dataoverføringene er rene. Mer spesifikt betyr dette:

 • Vi må behandle en del metadata (som trafikkvolum, tidsstempler, IP-adresser) for trafikken din når vi leverer tjenesten til deg;
 • IP-adressen, porten eller URL-adressen til målet for trafikk som videresendes gjennom VPN, blir ikke lagret på en måte som senere kan knyttes til deg;
 • vi analyserer også trafikken for å finne mistenkelige eller skadelige filer og destinasjoner (f.eks. URL-adresser); og
 • vi skanner automatisk trafikken for å hindre bruk som er i strid med vår policy for akseptabel bruk.

Andre tjenester

Administrasjonsfunksjoner i Elements Endpoint Protection kan også brukes til å administrere visse andre F‑Secure-tjenester. Databehandlingen som er knyttet til slike andre tjenester, er gjenstand for de respektive personvernpolicyene.

Analyse

I tillegg til data som er visualisert i portalen, bruker tjenesten også et delsett av innhentede data til analyse av tjenesten. Vi gjør dette for å kunne lage tjenester som er av verdi for deg og våre andre kunder. F‑Secure innhenter også analysedata om tjenesteportalen for å finne ut hvordan administrative brukere bruker tjenesteportalen, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen av portalen.

Finn ut mer

Denne delen skisserer den generelle praksisen vår for innsamling og behandling av data for analyseformål.

Når det gjelder F‑Secures dataanalyse, består den av både gjenbrukte tjenestedata, gjenbrukte sikkerhetsdata og dataene som samles inn til analyseformål fra starten av.

Vi ønsker å gi deg en mer personlig kundeopplevelse og levere enda bedre tjenester i fremtiden. Da må vi spore bruksmønstre og kundesegmenter i aggregert form. For eksempel hvilke funksjoner som brukes mest, hvor tjenestene mislykkes, hva som må fikses og hvordan du ble oppmerksom på tjenestene våre.

Hva vi samler inn. Data vi samler inn for analyseformål inkluderer slike ting som enhetsidentifikator og relasjoner mellom enheter/brukere/brukergrupper, driftsmiljø, tjenestedriftstid, lisenstype (prøveversjon eller betalt versjon), enhetsinformasjon (som telefonmodell og operativsystem, språk), delvise IP-adresser, tjenestefeil, problematiske filer og URL-adresser, data om tjenestens ytelse, hvordan du samhandler med tjenestene våre (som hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte), navnet på domenet du kobler til tjenesten fra, elementer som klikkes på, tidsstempler, regional plassering, effektiviteten til kommunikasjon innenfor tjenesten, tjenesteaktivering (som å spore at du har mottatt de relaterte meldingene og at installasjonen var vellykket), installasjons- og aktiveringsbaner, tjenesteytelse, tilkoblinger, dataruting, kvote og andre lignende data.

Rent praktisk, når vi ber om samtykke fra deg i brukergrensesnittet til tjenestene våre, avgjør det om følgende data sendes: i) Tilleggsdata, som hvilke funksjoner som brukes og hvor ofte, og tjenestemetrikk, og ii) antall attributter som sendes i et gitt datasett.

Det ovenstående gjelder din bruk av cybersikkerhetstjenester. Dataanalyse som kjører på nettstedene våre, er beskrevet i vår personvernpolicy for nettsted.

Fravelge. Vi setter virkelig pris på at du hjelper oss med å forbedre tjenestene våre. Hvis du imidlertid ønsker å minimere all datatrafikk mot F‑Secure, respekterer vi det. De av tjenestene våre som benytter ytterligere analyse, lar deg velge om du vil bidra. Du kan når som helst fravelge påfølgende innsamling av analysedata som ikke er grunnleggende viktig for vår levering av tjenesten.

Hvis du har valgt ikke å delta i noen form for datainnsamling, vil informasjonen til deg kun være basert på tjenestedatainnsamlingen (dataene vi uansett samler inn for å kunne levere tjenestene til deg), og noe av informasjonen vil sannsynligvis være mindre relevant.

Hvis du er imot innsamlingen av data fra livet ditt på nettet (inkludert nettstedene våre), vil en mer komplett metode for å hindre nettannonsører i å lage profiler av din mobilenhetsbruk, være å nullstille markedsføringsidentifikatoren fra tid til annen og å slå på ingen-sporing-innstillingen i enhetsinnstillingene eller bruke personvernproduktet vårt.

Oppbevaring av analysedata. I analyseaktivitetene våre kombinerer vi analysedata med tjenestedata. Dette kombinerte datasettet fortsetter så å bli behandlet basert på en "legitim interesse". De tidligere innsamlede analysedataene beholdes som en del av tjenestestatistikken siden retroaktiv fjerning ville føre til brudd i statistikken. Når du ikke lenger abonnerer på tjenestene våre (det vil si når kontoen din slettes), blir analysedataene som er relatert til din bruk av tjenesten, anonymisert, og vi kan ikke lenger knytte dem til deg.

Datautveksling. På grunn av det tekniske miljøet (internett, økosystemet med nettbutikker og sosiale medier) kan vi ikke foreta all innsamling og alle aktiviteter relatert til dataanalyse selv. Vi må utveksle noen data (som "Android-markedsføringsidentifikator" og andre slike identifikatorer) med våre partnere for nettanalyse og markedsføring for å muliggjøre vår digitale analyse og markedføringsaktivitetene. Størstedelen av dataene som vi har om deg, blir ikke delt med andre.

Noen av underkontraktørene våre som leverer analysetjenester til oss, kan også opprette og publisere samlerapporter basert på dataene som de har samlet inn. I slike tilfeller vil ikke statistikken og samlerapportene inneholde data som kan kobles til noen enkeltperson.

Vi ofrer ikke personvernet ditt. Vi er forskjellig fra de fleste andre selskaper som gjør dette, ved at vi skjønner hvordan økosystemet fungerer, velger partnerne våre med omhu og fjerner alle data som ikke er absolutt nødvendige for formålet som er nevnt ovenfor. Du kan selvfølgelig når som helst velge å ikke delta i innsamlingen av analysedata. Det gjør du via tjenesteinnstillingene.

Når vi behandler dataene for analyse- eller statistikkformål, pseudonymiserer vi dataene. Det betyr at dataanalytikerne våre ikke vet hvilken enkeltperson et bestemt datasett henviser til. Pseudonymiseringen reverseres kun i spesifiserte brukstilfeller. Når vi for eksempel kommuniserer med deg, kobler vi resultatene — ikke det fulle datasettet — av dataanalysen til e-postadressen din. Et annet eksempel er at vi kan bruke dataene til å løse problemer du måtte ha med produktet vårt, når vi leverer tekniske støttetjenester.

Vi begrenser også analysedata til kun overflaten av tjenestene våre, og vi holder dem på en armlengdes avstand fra de viktige personvernområdene i tjenestene våre. Vi har for eksempel ikke noen ekstern analyse i vår Security Cloud eller i trafikken innenfor VPN-tjenesten.

Sikkerhet

Informasjon om sikkerhetspraksisen vår for å holde dataene dine sikre.

Finn ut mer

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplysninger.

Alle personopplysninger lagres på sikre servere som driftes av F‑Secure eller våre partnere, og tilgang er begrenset til kun autorisert personell.

Dine rettigheter

Informasjon om dine lovfestede rettigheter og hvordan du kan kontakte oss.

Finn ut mer

Du har rettighetene til alle data vi har om deg. Nærmere bestemt har du følgende rettigheter til personopplysningene vi har om deg:

 • Tilgang og korrigering. Du har rett til å spørre om hvilke personopplysninger vi har om deg og om å få en kopi av opplysningene som vi kan knytte til deg i denne sammenhengen. Hvis du finner feil (f.eks. foreldet informasjon) i disse opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundestøtte for å løse problemet. Noen av tjenesteportalene våre gir deg mulighet til å oppdatere kundeinformasjon. I slike tilfeller bør du oppdatere eventuelle endringer i personopplysninger, for eksempel adresseendringer eller en ny e-postadresse. Hvis du ikke får oppdatert endringene selv, kan du informere oss om de nødvendige endringene.
 • Innsigelse. Du har rett til å komme med innsigelser mot bestemte former for behandling av personopplysninger, inkludert for eksempel behandling av personopplysninger for markedsføringsformål eller når vi ellers baserer behandlingen av data på en lovlig interesse. I det det siste tilfellet må du legge frem en juridisk gyldig begrunnelse for innsigelsen.
 • Rett til å bli glemt. Du har også rett til å be oss om å slutte å lagre og slette personopplysninger om deg. I så fall må du ha en juridisk holdbar begrunnelse for anmodningen.
 • Portabilitet. Du har også rett til å be om personopplysningene du selv har oppgitt — i henhold til en kontrakt eller ditt samtykke. Du kan be om å få opplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og også at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig.
 • Trekke tilbake samtykke. I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst via relevante innstillinger. Når det gjelder identifiserbare tjenesteanalysedata, finner du innstillingene i tjenestens brukergrensesnitt. Du har også rett til å melde deg av markedsføringskommunikasjon via preferansesenteret som lenken gir tilgang til.
 • Begrensning. Hvis du finner ut at opplysningene vi har om deg, er uriktige eller at vi ikke har noen juridisk rett til å bruke dem, kan du be oss om å stanse all videre behandling av personopplysningene og bare oppbevare dem inntil saken er løst.

Du kan utøve rettighetene dine via vår kundestøttefunksjon. Koblinger for å kontakte oss finner du i delen Kontaktinformasjon.

Vær oppmerksom på at det kan være situasjoner der forpliktelser til fortrolighet, retten til profesjonelt hemmelighold og/eller våre forpliktelser til å yte tjenester (f.eks. til arbeidsgiveren din) kan hindre oss i å utlevere eller slette personopplysninger eller på annen måte hindre deg i å utøve rettighetene dine. Rettighetene dine ovenfor avhenger også av det juridiske grunnlaget som vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på.

Hvis du har innvendinger mot måten vi behandler personopplysningene dine på, eller hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss når som helst. Hvis du mener vi ikke ivaretar dine lovfestede rettigheter, har du rett til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet. I de fleste tilfeller er denne tilsynsmyndigheten den finske Data Protection Ombudsman (www.tietosuoja.fi).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende personvernerklæringene våre, kan du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Slik kontakter du oss:

 • Hvis du er kunde på våre forbrukerprodukter, kan du kontakte oss via forbrukerstøttekanalene.
 • Hvis du er kunde på våre firmaprodukter, kan du kontakte oss via bedriftsstøttekanalene.
 • Du kan kontakte F‑Secures Data Protection Officer ved å sende en melding til privacy@f-secure.com. Hvis du vil utøve rettighetene dine som datasubjekt, bruker du i stedet koblingene ovenfor.

Generelt

Informasjon om definisjoner og endringsstyring.

Finn ut mer

Definisjoner

Dette er hva vi mener når vi bruker visse referanser innenfor disse bestemmelsene.

"Kunde", "du" refererer til en privatbruker eller bedriftsbruker eller andre som kjøper, registrerer seg for bruk eller bruker våre tjenester, og som har enheter eller datatrafikk som beskyttes av våre tjenester, eller som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester, nettsteder, telefon, e-post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon om enkeltpersoner som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e-post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen mer teknisk informasjon som kan kobles til deg, enheten din eller virkemåten til en av disse, som vi behandler når vi leverer tjenestene til deg.

"Tjenester" refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F‑Secure, inkludert programvare, nettløsninger, verktøy og beslektede støttetjenester.

"Nettsted" refererer til nettstedet f-secure.com og alle andre nettsteder som F‑Secure driver eller kontrollerer, inkludert undernettsteder og nettleserbaserte tjenesteportaler.

Endringer

Denne versjonen av personvernerklæringen klargjør, oppdaterer og erstatter forrige versjon. For fortsatt å holde dette dokumentet oppdatert vil vi gjøre endringer og tilføyelser fra tid til annen, også i fremtiden.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt eller et annet interaksjonspunkt der den tidligere har vært tilgjengelig. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen.