Familieregler

Familieregler er funksjoner i F‑Secure SAFE og TOTAL som hjelper foreldre å skape et sunt online miljø for barna deres, ved hjelp av følgende verktøy:

Tidsgrenser

Tidsgrenser gjør det mulig for foreldre å velge når det er på tide at barna legger bort enheten sin. Internett og utvalgte apper kan for eksempel deaktiveres klokken åtte om kvelden på ukedager og klokken ti fredag og lørdag kveld.

Appkontroll

Appkontroll gjør det mulig for foreldre å se hvilke apper barna har installert, og bestemme om de skal blokkeres, tillates eller åpnes for tids­begrenset bruk.

Innholdsblokkering

Med innholds­blokkering kan foreldre ta beslutninger om innhold som de føler at et barn ikke er gammelt nok til å se.

Hvis det er ett råd vi kan gi til foreldre som bruker familie­regler, så er det dette: Sitt ned sammen med barnet, lag familie­reglene sammen og forbered barnet på å ta kontroll over sitt eget liv på nettet. Til slutt er det ingen vei utenom.