F-Secure Radar

Styrk angrepsflaten

Administrer virksomhetskritiske sårbarheter

F-Secure Radar er en komplett plattform for skanning og administrasjon av sårbarheter. Med F-Secure Radar identifiserer og administrerer du både interne og eksterne trusler, rapporterer risikoer og sørger for at virksomheten overholder gjeldende og fremtidige regelverk (som PCI og GDPR). Du kartlegger hele angrepsflaten inkludert skygge-it, og kan enkelt prioritere de mest kritiske sårbarhetene.

Sårbarhetsskanning og administrasjon i én løsning

SECURITY CENTER DASHBOARD

Hold deg oppdatert på sårbarheter og hendelser, generer standard- og skreddersydde rapporter om risiko samt overhold regelverk

INTERNET ASSET DISCOVERY

Identifiser mulige angrepsvektorer med analyse av eksponerte web-tjenester

DISCOVERY SCANS

Kartlegg angrepsflaten din med nettverks- og portskanning

SÅRBARHETSSKANNING

Identifiser kjente sårbarheter i systemer og webapplikasjoner

ADMINISTRASJON AV SÅRBARHETER

Sentral administrasjon av sårbarheter, alarmer og etterforskning

PCI DSS COMPLIANCE

Overhold gjeldende og fremtidige regelverk, og reduser risikoen for tap av data

Vurder sårbarheter på en grundig måte

Nye tjenester og applikasjon som introduseres, både internt og via tjenesteleverandører, medfører nye virksomhetskritiske sårbarheter som fremstår som åpne dører for angripere. Dette krever økt årvåkenhet og overholdelse av regelverk, men mange virksomheter tar fortsatt ikke sikkerhet på alvor.

For nøyaktig vurdering av risiko, minimere sikkerhetstrusler og sikre etterlevelse av lovverk må sikkerhetsansvarlige ha flere tilnærminger til sårbarhetsanalyse. En godt etablert prosess for sårbarhetsanalyse gir bedre innsikt I virksomhetens risko- og sikkerhetstatus.

Den beste måten å hindre angrep på er å forutse de. F-Secure Radar viser alle virksomhetens sårbarheter så disse kan utbedres før de blir utnyttet.

Identifiser og avdekk mulige trusler

I motsetning til andre løsninger for sårbarhetsadministrasjon på markedet i dag bruker F-Secure Radar nettcrawlingsteknologi, kalt Internet Asset Discovery, som også dekker det dype nettet. Med denne løsningen kan du utføre en rekke oppgaver, fra trusselvurderinger til virksomhetsinformasjon. Med Radar kan du med andre ord enkelt se gjennom alle mål og raskt identifisere risikoer og potensielt sårbare tilkoblinger, samt utvide den mulige angrepsflaten utenfor ditt eget nettverk.

Vellykkede bedrifter blir ofte målet for svindel og ondsinnet aktivitet. Slik aktivitet inkluderer merkevarebrudd hvor tredjepart opptrer som din bedrift, phising-nettsteder som har som mål å svindle eller infisere besøkende samt «typosquatting» hvor noen registrerer domenenavn som likner på ditt for å kapre trafikk ved hjelp av lenker som likner på dine. Mange bedrifter er ikke klar over disse utfordringene.

Radars sårbarhetsadministrasjon

 • OPPNÅ BEDRE OVERSIKT Effektiv sikkerhetskartlegging ved hjelp av nøyaktig kartlegging av alle verdier, systemer og applikasjoner, både i og utenfor nettverket.
 • STRØMLINJEFORMET OG EFFEKTIV SIKKERHETSADMINSITRASJON Finn alle sårbarheter og håndter de effektivt. F-Secure Radar overvåker sårbarheter på tvers av flere domener med automatiserte skann. Funnene integreres i virksomhetens prosesser med prioritering og tildeling av alarmer for raskest mulig utbedring.
 • RISIKO-RAPPORTER Generer rapporter med pålitelig informasjon om virksomhetens sikkerhetsstatus, I sanntid og historisk. Vis og bekreft hvordan informasjonssikkerheten sikrer kontinuitet for virksomheten.
 • REDUSER KOSTNADER Sårbarhetsadministrasjon er en mulighet for vesentlig å redusere kostnader forbundet med informasjonssikkerhet. Det er mer kosteffektivt å utbedre sårbarheter enn å håndtere en sikkerhetshendelse. I tillegg vil Radars sky-resurser bidra til å redusere kostnader for virksomheten.

Hva er angrepsflaten din?

En virksomhets angrepsflate er summen av risiko forbundet med eksponerte tjenester. Angrepsflaten dekker hele infrastrukturen, på tvers av nettverk, applikasjoner, både interne og globalt eksponerte webtjenester, og inkluderer en forståelse hvordan infrastruktren henger sammen.

F-Secure Radar identifiserer sårbare systemer sånn at virksomheten raskt kan utbedre disse for å begrense risiko og angrepsflaten.

Med F-Secure Radar vil sikkerhetsavdelingen kartlegge hele virksomhetens angrepsflate:

 • Alle kjente, ukjente og potensielle virksomhetskritiske sikkerhetshull
 • Kontroll på tvers av software, hardware, firmware og nettverk
 • Skygge-IT, feilkonfigurerte eksterne systemer, ondsinnede websider, linker på websider
 • Sikkerhetsfeil hos partnere og leverandører
 • Brudd på merkevarerettigheter og phising
Brudd på merkevarerettigheter Eksterne feilkonfigurasjoner Skygge-IT Ondsinnet programvare og phising Sårbar partnervirksomhet Angrepsflate Angrepsflate Angrepsflate Angrepsflate Dette viste du ikke at du ikke viste om Feilkonfigurasjon Åpne porter Systemer som ikke overholder regelverk Utdatert programvare
INFRASTRUKTUREN DIN ER FULL AV SIKKERHETSHULL - EN ANGRIPER TRENGER BARE ETT
 • Utnyttelse av sårbarheter er fortsatt hovedårsaken til de fleste datainnbrudd
 • Utnyttelse av kjente sårbarheter som ikke er utbedret er den primære angrepsvektoren
 • Komplekse IT-miljøer I stadig endring gir en uoversiktlig angrepsflate

La oss gjør det for deg - Radar levert som tjeneste

Ikke la manglende tid, resurser og spesialkompetanse bli et hinder for sikkerhetsarbeidet. Med F-Secure Radar som tjeneste kan du fokusere på å utvikle forretningen mens våre eksperter fokuserer på din sikkerhet. F-Secure Radar som tjeneste er en kosteffektiv, skreddersydd tjeneste for dine sikkerhetsbehov. F-Secure og våre dedikerte partnere kan bistå med håndtering av en hver situasjon der resurser eller informasjon mangler.

F-Secure Radar som tjeneste kombinerer en rekke avanserte teknologier med vurderinger fra sikkerhets- og sårbarhetseksperter. Våre sikkerhetsanalytikere jobber 24/7 for å beskytte deg mot de siste truslene.

INGEN SKJULTE KOSTNADER – MEN LIKEVEL SKALERBAR

Få oversikt over investeringene med forutsigbare priser og ingen skjulte kostnader. Radar kan skaleres etter din virksomhets behov.

FRA SKYEN

Kjør sårbarhetsskanninger som SaaS samtidig som du kan skanne interne systemer ved hjelp av skannenodene i F-Secure Radar-løsningen

PÅ STEDET

Kjør sårbarhetsskanninger på stedet bak bedriftens brannmur for å sikre at data lagres i samsvar med bedriftens retningslinjer

DETALJER

F-Secure Radar Security Center

Enkel på overflaten, kraftig under panseret

F-Secure Radar Security Center er ditt dashboard for all rapportering, sårbarhetsadministrasjon og feilretting. Høyt automasjonsnivå hjelper deg med å strømlinjeforme arbeidsflyten, automatisere skan og lage detaljerte rapporter som er skreddersydd for alle brukerne dine. I Security Center kan du kontrollere og tildele, følge og administrere alle sikkerhetshull i samarbeid med systemadministratorer, programvareutviklere, testere, kontrollører og sikkerhetsavdelingen din.

 • Sentralisert og enhetlig rapportering av sårbarheter
 • Skreddersydde rapporter i en rekke formater
 • Håndtering av sårbarheter og tildelingsfunksjon
 • API-grensesnitt for integrering mot tredjepart (feks. ServiceNow)
 • Mulighet for å legge til manuelt identifiserte sårbarheter
 • Planlegg skans, og varsling når nye systemer og sårbarheter avdekkes
Discovery Scan

Kartlegg angrepsflaten

Identifiser nye systemer, skan for sårbarheter og overvåk endringer I nettverket.

 • En rask, pålitelig og asynkron portskanner
 • Modus for rask verts-deteksjon for interne nettverk
 • Kartlegging av operativsystem og tjenester
 • Juster skann-hastigheten etter nettverkets kapasitet
System Scan

Identifiser kjente sårbarheter

Identifiser sårbarheter knyttet til feilkonfigurasjon, feil patchadministrasjon og manglende oppdateringer.

 • Identifiserer alle kjente sårbarheter
 • Skanner alle IP-baserte nettverkseneheter
 • Støtter autentisert skan for Windows og Linux
 • Gir høy nøyaktighet, med få falske positive og negative
 • Oppdateres med offentlige sårbarhetsdatabaser, samt sårbarheter og nulldagstrusler oppdaget av F-Secures sikkerhetskonsulenter under sikkerhetstester
Web Scan

Avdekker sårbarheter I webapplikasjoner

 • Skann og identifikasjon av sårbarheter I både kommersielle- og spesialutviklede webapplikasjoner. Tester for en rekke sårbarheter, inkludert OWASP Top 10
 • En webapplikasjonsskanner som kan identifisere sårbarheter i skreddersydde applikasjoner
 • Støtter "form-based" autentisering
 • Støtter "crawling" av web-tjenesten
 • Støtter assistert "crawling" og innsending av skjemaer
 • Skalerer til å støtte skanning av ubegrenset antall webapplikasjoner
Internet Asset Discovery

Oppdag eksterne, sårbare eller feilkonfigurerte systemer

 • Oppdage eksponerte underliggende systemer og tjenester, skygge-IT og identifiser risiko med utilsiktede avhengigheter
 • Oppdag nettsteder som er infisert av ondsinnet programvare
 • Overvåk phishing og brudd på merkevarerettigheter for å beskytte merkevaren og åndsverket ditt
 • Revider tjenesteleverandørenes sikkerhetstiltak der dine egne retningslinjer avviker fra partnernes
PCI Compliance

Overhold gjeldende og fremtidige regelverk

 • Godkjent PCI ASV sårbarhetsskanner
 • EU-basert partner som overholder EU-lovverk
 • Overhold kravene I PCI DSS med en PCI ASV godkjent sårbarhetsskanner
 • Oppnå PCI-godkjenning med F-Secure som Qualified Security Assessor (QSA)
 • Gjennomfør regelmessig tester og identifiser nye sårbarheter
 • Generer brukervennlige rapporter for alle brukere

Finn en autorisert forhandler

Vi samarbeider med utvalgte forhandlere for å tilby sikkerhetsløsningene våre.

Vi tilbyr også

F-Secure Rapid Detection & Response

Overvåk IT-miljøets status og sikkerhet, oppdag raskt målrettede angrep og reager med kontekstmessig synlighet og automatisering.

F-Secure Protection Service for Business

Sky-basert, omfattende og fleksibel endepunktsikkerhet for alle enhetene dine.