Administrasjonsportal

Når sikkerhet og produktivitet kombineres

Sikkerhet på en enklere måte

F-Secure Protection Service for Business gjør det enklere å rulle ut, administrere og overvåke sikkerhet for klienter og relaterte tjenester fra én enkel og intuitiv konsoll. Du får sanntidsoversikt over alle enheter og deres sikkerhetsstatus. Omfattende kontrollpaneler med prioritering og alvorlighetsvurderinger for optimalisert administrasjon, tiltak ved hendelser og rettinger.

 • RASK OG SKALERBAR UTRULLING «Like enkelt som å installere iTunes»
 • SIKKERHETSADMINISTRASJON Opprett, tilpass og tildel retningslinjer enkeltvis eller i grupper.
 • SIKKERHETSOVERVÅKING Grafiske kontrollpaneler gir god oversikt over sikkerheten og mulighet til å prioritere.
 • PATCHADMINISTRASJON Synlighet og prioritering av sårbarheter.
Se hva som er nytt
FORBEDRET WINDOWS-BRANNMUR

Nye F-Secure Firewall bruker standard regelmotor i Windows for å kjøre brannmurregler. Dette gir mye bedre kompatibilitet med andre applikasjoner og programmer. F-Secures ekspertregelsett, som inneholder avanserte regler som bekjemper risikoer, for eksempel spredning av ransomware og horisontal bevegelse, kommer i tillegg til standardreglene i Windows.

WINDOWS-KLIENT SOM IKKE KREVER OMSTART

En av de største utfordringene i bedriftsmiljøer er hvordan omstart kan påvirke produktiviteten. I enkelte tilfeller kan det få store ringvirkninger. Med endringer i arkitekturen vil oppgradering av applikasjonen nå sjelden kreve omstart, og i de fleste tilfeller vil dette gjøres helt usynlig for sluttbrukere. Dette gjør det for eksempel mulig å kjøre oppgraderinger uten å måtte planlegge nedetid.

FORBEDRET PROFILADMINISTRASJON

Administrasjonsportalen har blitt mer brukervennlig basert på kundenes ønsker. Dette inkluderer mer omfattende muligheter for å planlegge skanning, profilgruppering, forbedret produktfiltrering og globale unntak for større miljøer.

ENHETSKONTROLL

Device Control kan brukes til å forhindre bruk av maskinvare som USB-minnepinner, CD-ROM-stasjoner, webkameraer og lignende på klienter. Du kan sette opp regler for å tillate en bestemt enhet samtidig som alle andre enheter fra samme klasse blir blokkert.

Strømlinjeformet administrasjon av klientsikkerhet

Det kan være en stor nok utfordring å administrere sikkerheten i moderne flerklientmiljøer for å beskytte dem mot eksterne trusler. Det blir stadig større variasjon i klienter, og det blir også stadig flere måter å bruke dem på utenfor kontorets nettverk. Men det som kanskje er den største utfordringen når det kommer til å opprettholde sikkerheten, er en intern utfordring, nemlig å prioritere bruken av tid og ressurser.

Skybasert sentralisert sikkerhetsadministrasjon

Med F-Secure Protection Service for Business får du sentral utrulling, administrasjon og overvåkning av alle klienter, samt nødvendige sikkerhetsverktøy som patchadministrasjon. Det gjør at du får mindre vedlikehold og lavere administrasjonsutgifter.

 

ENKEL INSTALLASJON

Straightforward and scalable deployment.

 

ENKEL INSTALLASJON

Det er enkelt å distribuere klientsikkerheten. AV-Comparatives beskriver installasjonen som «like enkel som å installere iTunes».

Les mer >

 

ØKT PRODUKTIVITET

Omfattende grafiske kontrollpaneler med prioriteringer og alvorlighetsvurderinger.

ØKT PRODUKTIVITET

Prioriteringer og alvorlighetsvurderinger gjør det enklere for administratorer å fokusere innsatsen der den trengs mest. Det blir også enklere å øke effektiviteten ved hendelsestiltak og rettinger.

IKKE BEHOV FOR SERVERE

Du slipper i investere i maskinvare, programvare eller vedlikehold av servere.

IKKE BEHOV FOR SERVERE

Du slipper å bruke tid og penger på å rulle ut vedlikeholdsservere. Du trenger bare en nettleser for å administrere klientsikkerheten.

LAVERE KOSTNADER

Forenkler og strømlinjeformet sikkerhetsadministrasjonen, noe som reduserer tids- og ressursbruken.

LAVERE KOSTNADER

Takket være kombinert og strømlinjeformet administrasjon, automatisk oppdatering av klienter og database samt automatisk patchadministrasjon.

SIEM/RMM-STØTTE

Kostnadseffektiv og åpen integrasjon med alle sentrale administrasjonsverktøy.

SIEM/RMM-STØTTE

Kan brukes sammen med et større økosystem for sikkerhet administrert via en Security Information and Event Management-løsning (SIEM) eller Remote Monitoring and Management (RMM).

SIKKERHETSVERKTØY

Sentral administrasjon for viktige sikkerhetsverktøy, som patchadministrasjon.

SIKKERHETSVERKTØY

Vitale sikkerhetsverktøy, som patchadministrasjon og administrasjon av mobile enheter, kan administreres og overvåkes sentralt sammen med klientsikkerhet.

INGEN VENTETID

Nå kan du administrere og overvåke sikkerheten uten avbrudd eller forsinkelser.

INGEN VENTETID

Når du slipper forsinkelser som skyldes ventetid, kan du konfigurere, rulle ut og validere endringer og utbedre og rulle ut løsninger umiddelbart.

ENKELT SKALERBAR

Robust, skybasert arkitektur gir god skalerbarhet.

ENKELT SKALERBAR

Med strømlinjeformet administrasjon og robust skybasert arkitektur kan du enkelt skalere og administrere selv store mengder geografisk spredte anlegg.

Sømløs integrasjon med SIEM, RMM og revisjonsverktøy

F-Secure Protection Service for Business kan integreres med alle Security Information and Event Management-løsninger (SIEM) eller Remote Monitoring and Management-verktøy (RMM), samt alle andre tredjepartsverktøy for revisjon, administrasjon og rapportering ved hjelp av bransjestandarden Rest API.

Med en enkelt konsoll som gir sentralisert synlighet og lar deg administrere alle de separate løsningene kan du optimalisere arbeidsflyten og alle investeringer i eksisterende løsninger. Dette gjør det også mulig å sømløst integrere løsningen med mer komplekse sikkerhetsmiljøer.

Detaljer

Sentral utrulling

Enkel og automatisk klientinstallasjon

AV-Comparatives fant at endepunktinstalleringen "ikke var mer komplisert enn å installere iTunes". Vi har gjort det enda enklere med sentralisert distribusjon av alle sikkerhetsklienter for endepunkter fra én portal gjennom en e-postflyt. Abonnementsnøkkelen inkluderes automatisk i lenken eller installereren slik at sluttbrukeren ikke trenger å gjøre annet enn å klikke på lenken for å starte installeringsprosessen.

For større miljøer kan du opprette en MSI-pakke som kan distribueres med dine egne eller våre verktøy for fjerninstallering.

Sikkerhetsløsninger som er i konflikt, fjernes automatisk under installeringen av Windows-klienter for å sikre en enklere og raskere overgang fra én leverandør til en annen.

Sikkerhetsadministrasjon

Skreddersy sikkerhetsoppsettet

Du kan opprette og tilpasse individuelle sikkerhetspolicyer (profiler) og tildele dem enkeltvis eller i grupper til henholdsvis datamaskiner, mobiler og servere.

Konfigurasjonsvalgene er omfattende og enkle å endre slik at de dekker dine behov. Du kan for eksempel:

 • Konfigurere en brannmur
 • Justere innstillingene for de ulike komponentene, som sanntidsskanning og heuristisk analyse
 • Administrere og konfigurere den automatiserte skanningen og installeringen av programvarerettelser fra tredjepart

Du kan angi mange forskjellige Internett-relaterte kontroller og regler, for eksempel:

 • Definere viktige steder, som intranett, for ekstra beskyttelse
 • Filtrere bestemte kategorier, som pornografi
 • Blokkere aktivt nettinnhold, som java-skript, fra ukjente steder
 • Administrere og håndheve policyer for tyveribeskyttelse for mobiler, som krav til tilgangskoder

Alle innstillinger kan håndheves ned til personnivå hvis det er nødvendig, slik at sluttbrukere ikke kan endre dem.

Sikkerhetsovervåking

Følg sikkerhetsstatusen i detalj

Administrasjonsportalen gir deg en komplett oversikt over sikkerhetsstatusen til hele miljøet. Dette inkluderer potensielle sårbarheter i programvare, enheter som er "rooted", manglende sikkerhetsoppdateringer og statusen til sikkerhetsfunksjoner som sanntidsskanning og brannmur.

Du kan for eksempel spore antall blokkerte infeksjoner og se nærmere på enheter som er angrepet mest. Du kan angi automatiske e-postvarsler slik at bestemte infeksjonsparametere får oppmerksomhet først. Hvis du trenger mer informasjon om en bestemt infeksjon, kan du hente den direkte fra sikkerhetsdatabasen vår.

Grafisk rapportering

Intuitive og visuelle rapporter om sikkerhetsstatusen

Administrasjonsportalen har en rekke grafiske rapporter i et intuitivt format slik at det blir enklere og raskere å sammenfatte og forstå data — og enklere å lese for interessenter. Detaljer om enhetssikkerhet kan også eksporteres som CSV-filer hvis det er nødvendig.

Software Updater

Automatisk administrasjon av rettelser

Software Updater er en kritisk sikkerhetskomponent som er helintegrert i administrasjonsportalen, slik at du får automatisk administrasjon av patcher for alle klienter og servere. Du trenger ikke å installere separate agenter, administrasjonsservere eller konsoller. Dette er det første laget med beskyttelse når ondsinnet innhold kommer til klienter, og det kan forebygge inntil 80 % av alle angrep ved å sørge for at sikkerhetsprogramvaren er oppdatert.

Software Updater skanner etter manglende oppdateringer, oppretter en sårbarhetsrapport og laster deretter ned og ruller ut oppdateringene enten automatisk eller manuelt. Sikkerhetspatcher inkluderer Microsoft-oppdateringer og oppdateringer for mer enn 2500 tredjepartsprogrammer, for eksempel Flash, Java, OpenOffice og andre, som ofte brukes som inngangsport ved angrep.

Administratoren kan definere unntak for den automatiske utrullingen. Du kan velge datoer og klokkeslett for automatisk installasjon, og du kan også inkludere en pause før tvunget omstart etter installasjon. Det er ingen slik pauseperiode for programmer som ikke krever omstart. Hvis flere programmer som krever omstart oppdateres samtidig, gjøres alt ved hjelp av én omstart.

Automatiske sikkerhetsoppdateringer

Øk produktiviteten og reduser risiko

Vertsbaserte sikkerhetstjenester har utpregede fordeler. Det er ingen servermaskinvare eller -programvare som skal installeres eller vedlikeholdes, du trenger bare nettleseren. Protection Service for Business oppdaterer automatisk programvare fra tredjepart når det mangler sikkerhetsrettelser, så det er ikke nødvendig med manuell oppdatering. Sikkerhetsklienter på endepunkter vil også automatisk motta oppdateringer fra sikkerhetsdatabasen slik at du sparer enda mer tid på sikkerhetsvedlikehold.

Ved å benytte trusselintelligens i sanntid via F-Secure Security Cloud beskyttes du automatisk mot alle nye og fremvoksende trusler.

Management API

Klar for fullstendig integrasjon

Management API er et integreringsgrensesnitt som gjør det mulig å integrere PSB-administrasjonsplattformen med tredjeparts administrasjonssystem. Alle operasjoner som er tilgjengelige i administrasjonsportalen, er også tilgjengelige via Management API. Dette inkluderer ikke bestillinger, som gjøres via partnerportalen.

Integreringen lar deg dra nytte av organisasjonens eksisterende investeringer og av fordelene med sentraliserte administrasjonssystemer, for eksempel ved å strømlinjeforme administratorens sikkerhetsrelaterte oppgaver.

I tillegg kan du lage ekstra automasjon og tilpassede arbeidsflyter og rapporter, for å nevne noe, slik at du kan redusere arbeidsbelastningen ytterligere samtidig som du optimaliserer administrasjonsopplevelsen og fordelene for din bedrifts unike behov.

Device Control

Slipper kun gjennom godkjent maskinvare

Device Control sørger for at trusler ikke kan spres til systemet via maskinvare som USB-minnepinner, CD-ROM-stasjoner og webkameraer. Dette forhindrer også datalekkasje ved for eksempel å kun tillate lesetilgang.

Når en forbudt enhet kobles til, vil Device Control deaktivere den slik at brukeren ikke får tilgang. Du kan blokkere tilgang til enheter ved hjelp av forhåndsdefinerte regler, og du kan også lage regler som tillater enkelte enheter, mens alle andre enheter fra samme klasse blokkeres. Du kan for eksempel:

 • Forby kjøring av programmer fra USB / CD / andre stasjoner, deaktivere automatisk kjøring, utilsiktet kjøring eller lasting av moduler fra eksterne stasjoner.
 • Blokker type enheter.
 • Definere lesetilgang til USB / CD / andre stasjoner.
 • Blokkere enhetsklasser med unntak av enkelte enheter.
Firewall

Bedre sikkerhet og kompatibilitet

Nye F-Secure Firewall bruker standard regelmotor i Windows for å kjøre brannmurregler. Dette gir mye bedre kompatibilitet med andre applikasjoner og programmer. F-Secures ekspertregelsett, som inneholder avanserte regler som bekjemper risikoer, for eksempel spredning av ransomware og horisontal bevegelse, kommer i tillegg til standardreglene i Windows.

Administratoren kan utvide F-Secures regelsett med regler for bedrifts- og kontekstspesifikke trusler. I tillegg kan administratoren bruk regler for automatiske valg for å definere profiler som tilpasses sikkerhetsbehovene i ulike nettverk.

Finn en autorisert forhandler

Vi samarbeider med utvalgte forhandlere for å tilby sikkerhetsløsningene våre.