F-secure Rapid Detection & Response

Bescherm uw organisatie tegen gerichte cyberaanvallen

Contact opnemen Meld een datalek

Maak snel korte metten met beveiligingsincidenten door geautomatiseerde opsporing van bedreigingen

De brancheleidende endpoint detection and response (EDR)-oplossing van F-Secure biedt u inzicht in uw bedrijfsbrede beveiliging, compleet met contextuele informatie. Onze functionaliteit voor het automatisch opsporen van bedreigingen stelt uw IT-afdeling of managed service provider in staat om gerichte aanvallen snel en efficiënt te detecteren en blokkeren.

Belangrijkste voordelen

Verkrijg direct inzicht in de status van uw IT-omgeving en beveiliging

Bescherm uw bedrijfsvoering en gevoelige informatie door snelle detectie van beveiligingsincidenten

Reageer snel en profiteer van vakkundige begeleiding als uw organisatie wordt aangevallen

Hoe werkt F-Secure Rapid Detection & Response?

Sensoren Uw organisatie Gebeurtenissen Real-time gedragsanalyse Broad context detection Detecties ! Geautomatiseerde acties Aanbevelingen voor incidentrespons
  1. Niet-belastende sensoren bewaken alle endpoints op activiteiten van hackers en streamen informatie over verdachte gedragspatronen in real time naar onze cloud.
  2. Onze mogelijkheden voor gegevensanalyse en Broad Context DetectionTM-mechanismen filteren alle data om snel daadwerkelijke cyberaanvallen uit te lichten.
  3. Als een beveiligingsincident wordt gedetecteert, begeleidt onze oplossing u snel tijdens alle stappen die nodig zijn om de bedreiging in te dammen en verhelpen.

Geautomatiseerde incidentrespons en vakkundige aanbevelingen tijdens cyberaanvallen

Ons platform voor gedragsanalyse en artificial intelligence is door de cybersecurity-experts van F-Secure getraind op het detecteren van alle bekende en onbekende bedreigingen. Onze technologie voor machine learning verbetert de detectieprestaties voortdurend door het herkennen van nieuwe aanvalstactieken en de daarmee gepaarde activering van processen, netwerkverbindingen en applicaties.

Als daadwerkelijke bedreigingen worden gedetecteerd, worden die direct geblokkeerd door onze EDR-oplossing. Deze biedt daarnaast een visuele weergave van de aanval, compleet met alle getroffen endpoints, en aanbevelingen voor het indammen en verhelpen van de bedreiging. Dankzij de ondersteuning van de gecertificeerde EDR-dienstverleners en experts in cybersecurity van F-Secure beschikt u over voldoende capaciteit om op eigen kracht snel en efficiënt op cyberaanvallen te reageren.

Meer informatie

De bredere context van gerichte aanvallen wordt direct weergegeven op een timeline met alle betrokken endpoints, relevante gebeurtenissen en aanbevolen acties. De EDR-oplossing maakt gebruik van real-time gedragsanalyse, reputatieanalyse, big data-analyse en machine learning om gedetecteerde incidenten automatisch in een bredere context te plaatsen, met inbegrip van het risiconiveau, het belang van de betrokken endpoints en informatie over het actuele bedreigingslandschap.
Dankzij een uitgebreid overzicht op uw IT-omgeving en cloud-diensten kunt u de blootstelling aan geavanceerde bedreigingen en kans op datalekken terugdringen. Onze EDR-oplossing biedt u in een oogwenk een overzicht van alle actieve processen op endpoints binnen uw netwerk om ongewenste, onbekende en schadelijke applicaties uit te lichten. U kunt potentieel schadelijke applicaties en cloud-diensten eenvoudig blokkeren om te voorkomen dat er datalekken optreden.
Er kunnen 24/7 automatische tegenmaatregelen worden getroffen om de gevolgen van gerichte cyberaanvallen af te zwakken wanneer de risiconiveaus hoog genoeg zijn. De automatisering op basis van vooraf gedefinieerde planningen is speciaal bedoeld om ondersteuning te bieden aan teams die alleen tijdens kantoortijden actief zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met het niveau van ernst van gedetecteerde incidenten.
Onze niet-belastende sensoren voor alle computers met Windows of Mac OS binnen uw organisatie verzamelen op de achtergrond gedragsinformatie op basis van gedocumenteerde mechanismen. De sensoren kunnen worden ingezet in combinatie met elke oplossing voor endpoint bescherming, zoals de EDP-oplossingen van F-Secure. Ze bieden beveiliging op basis van één client en maken deel uit van een overkoepelende beheerinfrastructuur.
De bredere context van gerichte aanvallen wordt direct weergegeven op een timeline met alle betrokken endpoints, relevante gebeurtenissen en aanbevolen acties. De EDR-oplossing maakt gebruik van real-time gedragsanalyse, reputatieanalyse, big data-analyse en machine learning om gedetecteerde incidenten automatisch in een bredere context te plaatsen, met inbegrip van het risiconiveau, het belang van de betrokken endpoints en informatie over het actuele bedreigingslandschap.

Contact