F-Secure-privacy­beleid voor services

Dit privacybeleid wordt uitgegeven door F-Secure Corporation, een Finse beursgenoteerde onderneming met bedrijfsnummer 0705579-2 ("F-Secure", "we", "onze", "ons"). Het beleid is ook van toepassing op al onze dochterondernemingen.

In dit beleid wordt beschreven hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten verwerken.

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens privé te houden. Alle gegevens die wij verzamelen, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die wordt uitgelegd in dit beleid, in de voorwaarden of kennisgevingen die specifiek zijn voor bepaalde services en in de licentieovereenkomsten en de overeenkomsten tussen u en ons.

Afhankelijk van de services en software van F-Secure die u gebruikt en uw andere interactie met ons, zijn sommige delen van dit privacybeleid mogelijk niet van toepassing op u of zijn ze slechts gedeeltelijk van toepassing.

Definities

Hieronder worden termen beschreven in het privacybeleid die een specifieke betekenis hebben.

"Klant", "u", verwijst naar een privé of bedrijfsgebruiker of een ander gegevenspersoon die onze services kopen, registreren voor gebruik of gebruiken en die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verstrekt aan ons. Deze gegevens zijn mogelijk verstrekt via het gebruik van onze services (waaronder weboplossingen), websites, telefoon, e-mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e-mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en andere gegevens die betrekking hebben op de services en de levering daarvan.

"Services" verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F-Secure, inclusief software, weboplossingen en verwante ondersteuningsservices.

"Website" verwijst naar de website http://www.f-secure.com of enige andere website die F-Secure host of beheert, inclusief de subsites en inhoud.

Juridische basis voor verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door onze services te gebruiken, bent u onze klant. Op basis van toepasselijke wetten hebben wij het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer u onze klant wordt.

We hebben het recht om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en verwerken als u met ons of onze zakelijke partners communiceert met betrekking tot onze services, onze services installeert en gebruikt, een formulier of enquête invult, zich registreert voor het gebruik van onze services, gegevens indient via onze weboplossingen, meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag, uw e-mailadres bij ons registreert of ons e-mailt.

We moeten relevante persoonlijke gegevens automatisch verzamelen en verwerken zodat onze services kunnen functioneren en worden uitgebreid en u kunt profiteren van de services. Aangezien dergelijke verwerking onlosmakelijk is verbonden met de services die we aan u leveren, hebben we een geldige reden en juridische toestemming om dit te doen.

In sommige gevallen vragen we u in een afzonderlijk verzoek om uw toestemming voor de verwerking.

Als u onze websites bezoekt wanneer u zich abonneert op onze services of deze gebruikt, kunnen we persoonlijke gegevens ook verzamelen via onze website, zoals vermeld in het afzonderlijke privacybeleid voor de website.

Welke gegevens verzamelen we?

In dit gedeelte worden de verschillende soorten persoonlijke gegevens beschreven die wij verzamelen.

Persoonlijke gegevens

We kunnen u vragen persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om u te abonneren op onze services.

Dergelijke persoonlijke gegevens zijn onder andere uw contact- en factureringsgegevens, naam en e-mailadres, postadres, telefoonnummer, land, stad, taal en leeftijd, en in sommige gevallen uw geslacht en de naam van uw werkgever. We vragen u wellicht om een wachtwoord te kiezen of we geven u een unieke identificatiecode die u kunt gebruiken voor toegang of beheer van onze services.

De meerderheid van de persoonlijke gegevens die we verwerken, wordt automatisch verzameld door onze services.

Dergelijke informatie die wordt verzameld door onze services, omvat het aantal aangeschafte licenties, apparaten die vallen onder uw licentie, aankoop- en betalingsgeschiedenis, de gebruikte distributiepartner, uw communicatie met onze ondersteuningsservices, apparaatidentificatiegegevens, gegevens over de technische omgeving (bijvoorbeeld het besturingssysteem) van uw apparaat en gegevens over het gebruik van services (bijvoorbeeld de activeringsstatus, het tijdstip van de laatste aanmelding).

Als u zich hebt geabonneerd op onze mobiele producten, worden de IMEI- en IMSI-codes van uw mobiele apparaat ook automatisch verzameld.

Voor locatiegebaseerde services verwerken we ook de locatiegegevens van uw apparaat of die van uw webverkeer om de respectieve servicefuncties in te schakelen.

Wanneer u onze inhoudsbeheerservices gebruikt om uw gegevens en bestanden te beheren, kan de inhoud worden geüpload naar en overgedragen via onze services en servers. In dergelijke gevallen a) verwerken we de inhoud die u beheert via die services, b) verzamelen we automatisch gerelateerde metagegevens, zoals gegevens over de datum, de tijd en het IP-adres van uw laatste aanmelding bij de service, bestandsnamen, geografische locatie van bestanden, apparaatserienummers, verbindings-id's en relaties en bestanden gedeeld tussen klantaccounts en andere vergelijkbare gegevens.

Wanneer u onze services voor sociale media gebruikt, verzamelen we basisinformatie over u zoals verzameld door het platform voor sociale media. Dergelijke informatie omvat uw e-mailadres, hobby's en interesses, geboortedatum, onderwijs en opleidingen, groepen waarvan u lid bent, woonplaats, relatiegegevens, abonnees en abonnementen, werkgeschiedenis, URL van persoonlijke website en andere vergelijkbare informatie die u opgeeft op het platform voor sociale media. Verder moet de service informatie verzamelen over de activiteiten van u en uw vrienden of contacten op het platform voor sociale media, zoals gebruikers-id's die zijn gekoppeld aan uw account, de gebruikers-id's van de account van uw vrienden in uw vriendenlijst, prikbordberichten en nieuwsfeedverhalen, het aantal en type gedeelde koppelingen en de koppelingen zelf, de lijst met bijgewoonde en geplande evenementen, notities, foto's en video's, statusupdates, beschrijvingen van contacten, verjaardagen van contacten, onderwijs en opleidingen van contacten, woonplaatsen van vrienden van uw contacten, werkgeschiedenis van contacten en andere vergelijke informatie die wordt opgegeven op het platform voor sociale media.

Voor het verstrekken ondersteuningsservices moeten we mogelijk relevante gegevens over malware-infectie en e-mailidentificatie verzamelen en verwerken op een manier waarop we deze aan u kunnen koppelen, in gevallen waar u dergelijke gegevens aan ons hebt verstrekt. Indien relevant voor het oplossen van uw ondersteuningsverzoeken hebben we mogelijk ook toegang nodig tot gedeeltelijke logboeken met bestandsactiviteiten en andere dergelijke gegevens die eerder zijn verzameld met betrekking tot uw servicegebruik en gedrag.

Bronnen van persoonlijke gegevens

Hoewel we de meerderheid van de hierboven vermelde gegevens rechtstreeks via u of uw service verzamelen, ontvangen we ook gegevens van onze dochterondernemingen, distributiepartners (zoals providers) en zakelijke entiteiten van wie u de services hebt gekocht. We doen dit om een naadloze klantervaring te leveren en om de benodigde informatie te verzamelen voor het oplossen van ondersteuningsverzoeken.

Dergelijke andere bronnen kunnen verder onderaannemers zijn die u hebben voorzien van ondersteuningsservices, of advertentiepartners die ons hebben ondersteund bij de uitvoering van onze marketingactiviteiten.

Als u uw account voor sociale media gebruikt om te registreren voor onze services, kunnen we ook relevante gegevens (zoals het e-mailadres) uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Technische en beveiligingsgegevens

Naast gegevens die we in identificeerbare vorm verzamelen, verwerken onze services ook technische metagegevens en beveiligingsgerelateerde technische gegevens van uw apparaat en activiteiten. Dit is nodig om onze services zoals bedoeld te laten functioneren.

De 'technische gegevens' en 'beveiligingsgegevens' omvatten gewoonlijk:

 • de grootte, het aantal en type (bijvoorbeeld een digitale foto of tekstdocument) bestanden
 • http-headergegevens
 • de datums van het maken, aanpassen en verwijderen van bestanden
 • automatische zoekwoorden op basis van bestandsinhoud
 • opmerkingen en notities
 • schermresolutie van het apparaat
 • statistische en analysegegevens over mogelijke malware-activiteiten
 • gegevens over toepassingen en technische gebruikersomgeving
 • andere vergelijkbare gegevens

 

Naast de gegevens die hier worden beschreven, moet ons Real-time Protection Network andere beveiligingsgegevens verzamelen. Dit wordt beschreven in een speciale privacyverklaring.

Analysegegevens

Om u betere services te kunnen leveren, verzamelen we ook informatie over hoe u onze services gebruikt. Dit soort gegevens omvat onder meer de internetbrowser die u gebruikt, elementen waarop u hebt geklikt, tijdstempels, locatie, apparaat-id en relaties tussen apparaten/gebruikers/gebruikersgroepen, gebruikstijd van het product, apparaatstatistieken en besturingssysteem, IP-adres (geheel of gedeeltelijk), productfouten, problematische bestanden en gegevens met betrekking tot productprestaties, hoe u omgaat met onze service, de naam van het domein waarmee u verbinding maakt met de service en de servicefuncties die u gebruikt.

Wat doen we met de gegevens?

In dit gedeelte wordt beschreven hoe wij de persoonlijke gegevens gebruiken die wij verzamelen.

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden gebruikt voor:

 • ongeautoriseerde gebruikers identificeren en de kwalificaties van klanten controleren, transacties verwerken en bijhouden zoals facturen afgeven, accounts beheren, verzending, verzameling en verwerking van betalingen en licenties beheren;
 • help en ondersteuning leveren voor onze services;
 • onze services leveren, onderhouden, ontwikkelen en verbeteren;
 • de services bijhouden die u hebt aangeschaft en gebruikt zodat we uw klantrelatie kunnen beheren en met u kunnen communiceren;
 • de functionaliteit van onze services en website beheren en verbeteren;
 • gegevens naar u verzenden over de services, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van nieuwe versies en functies, en verwante services via direct messaging of andere communicatiemethoden;
 • wedstrijden organiseren en enquêtes voor klanttevredenheid uitvoeren;
 • onze andere services aan u adverteren en marketen;
 • frauduleuze activiteiten voorkomen;
 • voldoen aan alle wettelijke of reglementaire vereisten of bepalingen;
 • illegaal of inbreukmakend materiaal verwijderen of het delen van dergelijk materiaal stoppen.

 

Om u te helpen de gevolgen van dergelijke verwerking te evalueren, worden enkele gebruiksscenario's hieronder gedetailleerd beschreven.

Services aanschaffen in de e-store van F-Secure

Wanneer u onze services koopt of zich hiervoor registreert in onze e-store, moeten we uw persoonlijke gegevens en bijbehorende betalings- en factureringsgegevens verwerken om de aankoop uit te voeren en uw account up-to-date te houden. De meeste van deze scenario's zijn van toepassing op persoonlijke gegevens die u op deze manier indient.

Afhankelijk van waar u zich bevindt, wordt de volledige e-store van F-Secure of een deel daarvan mogelijk beheerd door een externe e-store-leverancier of door een van onze distributiepartners. Deel van de aankooptransactie vindt wellicht op de websites van derden plaats, zoals wordt aangeduid in de e-store. De entiteit waarmee u handelt, wordt aangeduid op de webpagina's van onze e-store. In dergelijke gevallen worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt met betrekking tot de aankoop, ook verwerkt volgens de voorwaarden en het privacybeleid van de externe e-store-leverancier of distributiepartner en van toepassing zijnde wetgeving.

Wij bewaren de gegevens van uw betaalkaarten die u verstrekt in onze e-stores van F-Secure niet. Deze gegevens worden verzonden naar de geselecteerd betalingsprovider of distributiepartner, en worden verwerkt volgens het privacybeleid van de die betalingsprovider of distributiepartner.

Locatie

Met betrekking tot onze services die informatie leveren over de locatie van uw apparaat of waar uw webverkeer naartoe wordt geleid, verwerken we de locatiegegevens alleen in identificeerbare indeling om deze te verstrekken voor de doeleinden die u heeft aangevraagd via de services. De locatiegegevens worden uitsluitend verwerkt voor uw gebruik voor een beperkte tijd, waarna we de gegevens verwijderen of anoniem maken.

Metagegevens van de bestanden in uw inhoud kunnen ook bestaan uit locatiegegevens (bijvoorbeeld foto's). In dergelijke gevallen worden de locatiegegevens op dezelfde manier verwerkt als andere metagegevens van bestanden, zoals hieronder beschreven.

Als u onze toepassing voor evenementen gebruikt en hieraan deelneemt, kan uw fysieke aanwezigheid op de locatie van het evenement worden afgeleid van uw deelname aan het evenement. Deze informatie kan zichtbaar zijn voor ons, de organisator van het evenement of andere gebruikers.

In bepaalde gevallen waarin de gegevens of een zichtbaar gedeelte van de service worden geleverd door een derde partij (bijvoorbeeld als uw locatie wordt geleverd via het gebruik van een kaartservice van derden of als zoekmachineservices van derden aan u worden geleverd), gebruikt de provider van de locatiegegevens dergelijke gegevens op basis van zijn eigen voorwaarden, privacyverklaringen en toepasselijke wetgeving. Op de publicatiedatum van dit beleid gebruikt F-Secure Google Maps in onze inhoudsservices, antidiefstalfuncties en functies voor veilig zoeken. Het privacybeleid van Google is van toepassing in overeenstemming met uw gebruik van de functies.

Inhoud

Met sommige van onze services kunt u een back-up van uw gegevens en bestanden maken of deze beheren. We beschouwen de inhoud waarvan u een back-up maakt of die u beheert via onze services als uw privégegevens. We willen uw rechten op uw inhoud niet overnemen en verlenen derden geen licenties voor toegang tot uw inhoud.

Voor de beste bescherming van uw privacy proberen we i) uw accountgegevens, ii) uw daadwerkelijke inhoud en iii) metagegevens en beveiligingsgegevens zo veel mogelijk afzonderlijk van elkaar te verwerken.

We beperken onze toegang tot de daadwerkelijke inhoud van de bestanden ook zo veel mogelijk. We proberen de inhoud van uw bestanden niet te bekijken en willen deze ook niet bekijken. We moeten echter metagegevens en beveiligingsgegevens met betrekking tot uw inhoud verwerken zodat we onze services aan u kunnen leveren. Hiervoor koppelen we ook bepaalde cumulatieve metagegevens aan uw account.

We openen uw specifieke bestandsinhoud alleen waar dit echt nodig is. De meest voorkomende reden hiervoor is wanneer u een ondersteuningsprobleem met betrekking tot uw inhoud indient. In dergelijke gevallen dwingen we een procedure af waarbij alleen ondersteunings- en hostingtechnici op hoog niveau toegang kunnen krijgen tot uw inhoud wanneer het probleem wordt geëscaleerd vanaf het normale ondersteuningsniveau. We hebben mogelijk ook toegang tot uw specifieke inhoud nodig wanneer u onze services gebruikt om inhoud te distribueren die mogelijk onze gebruikersvoorwaarden schendt. In dergelijke gevallen wordt toegang tot de betreffende inhoud alleen verstrekt aan ons personeel voor zover dit noodzakelijk is.

Via de serviceopties mag u uw inhoud natuurlijk zelf beschikbaar maken voor een groter publiek.

We verwerken de benodigde metagegevens uit uw inhoud om onze service in staat te stellen deze inhoud voor u te beheren en kunnen uw inhoud ook scannen op schadelijke software. De privacyaspecten van deze activiteiten zijn opgenomen in het gedeelte met betrekking tot technische gegevens en beveiligingsgegevens.

Toepassingen voor sociale media

We gebruiken de verzamelde gegevens om u een schatting te geven van hoe veilig/privé uw profiel voor sociale media is en om een lijst met kwetsbaarheden en de mogelijke effecten van de vermelde kwetsbaarheden en informatie voor het verhelpen van deze kwetsbaarheden te leveren.

Hiervoor moeten we de verzamelde gegevens analyseren en moeten we uw informatie mogelijk korte tijd opslaan in zoverre dit nodig is voor dit doel.

Technische gegevens en beveiligingsgegevens

Technische gegevens. Aangezien sommige van onze services u helpen de inhoud op uw apparaten te beveiligen en te delen en een back-up van deze inhoud te maken, moeten we de gerelateerde technische gegevens/metagegevens verwerken. Wanneer u bijvoorbeeld uw bestanden opslaat, deelt of synchroniseert als onderdeel van onze services, moeten we de bestanden categoriseren om het opslaan, overzetten, vermelden, afspelen, delen en ophalen van deze bestanden mogelijk te maken. We moeten ook metagegevens over bestanden verzamelen om het kopiëren en synchroniseren van deze bestanden op verschillende apparaten mogelijk te maken en de presentatie van deze bestanden te verbeteren. We beperken onze toegang tot dergelijke metagegevens op basis van het principe dat we alleen cumulatieve metagegevens (zoals de totale grootte van uw inhoud) bijhouden en op bestanden gebaseerde metagegevens alleen automatisch verwerken voor de bovenstaande doeleinden.

Beveiligingsgegevens. Beveiligingsgegevens worden verzameld om onze beveiligingsservices waarop u zich hebt geabonneerd, aan u te leveren en ook om de beveiliging van onze andere services te verbeteren. We moeten beveiligingsgegevens verzamelen met betrekking tot onbekende bestanden, verdacht apparaatgedrag of bezochte URL's. Sommige servicefuncties hebben deze gegevens nodig om te functioneren.

De beveiligingsgegevens die we verzamelen van uw apparaat, worden standaard niet zo aan u gekoppeld dat u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Veel van de beveiligingsgegevens die we verzamelen, worden onherroepelijk anoniem gemaakt. In sommige gevallen moeten we sommige van de verzamelde gegevens zo verwerken dat u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. We doen dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer we onze betreffende services anderszins niet kunnen leveren, bijvoorbeeld bij het oplossen van een ondersteuningsprobleem dat u hebt ingediend. Beveiligingsgegevens worden niet gebruikt voor gepersonaliseerde marketingdoeleinden.

Voor het gebruik van beveiligingsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het Real-time Protection Network, raadpleegt u de bijbehorende privacyverklaring.

F-Secure kan verder enige beveiligingsgegevens vrijgeven of overdragen naar zijn dochterondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners terwijl de anonimiteit van de vrijgegeven of overgedragen beveiligingsgegevens wordt behouden.

Marketingactiviteiten

We kunnen promoties adverteren, verkopen en verlengen en u speciale aanbiedingen en andere marketingberichten sturen op basis van de contactgegevens die u bij ons indient en voor zover wettelijk toegestaan.

Deze berichten zijn van betrekking op onze services en de services van onze distributiepartners. We sturen u alleen dergelijke informatie als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen (u hebt bijvoorbeeld in onze e-store of tijdens deelname aan een wedstrijd aangegeven dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen). Naast uw uitdrukkelijke toestemming staat de toepasselijke wetgeving ons toe u als onze klant dergelijke berichten te sturen, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen. We kunnen onze onderaannemers en partners gebruiken om namens ons marketingactiviteiten uit te voeren.

We zullen de toepasselijke wetgeving strikt naleven wanneer we u informatie sturen en u kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om te worden verwijderd uit onze marketingberichten. U kunt een dergelijk verzoek indieen via elk van onze directe marketingberichten.

Houd er rekening mee dat sommige van onze services advertenties kunnen weergeven of maken als onderdeel van hun werking. Dergelijke weergaven worden niet gebaseerd op inhoud.

Analysegegevens

Wij kunnen het gebruik van onze services, websites en advertenties bijhouden om onze klantervaring te verbeteren en onze services uit te breiden.

Wanneer we gegevens verzamelen voor dit doel, zijn we erin geïnteresseerd in cumulatieve vorm inzicht te krijgen in het gedrag van onze klanten, niet in het identificeren van individuele klanten. Een dergelijke analyse van het gebruikersgedrag wordt gebaseerd op cumulatieve statistieken en/of met behulp van externe providers, wat ons helpt gebruikersprofielen te maken op basis van pseudoniemen en/of aan de hand van andere maatregelen die voorkomen dat u wordt geïdentificeerd. We gebruiken pseudoniemen of combineren gegevens van meerdere individuen om statistieken te genereren, demografische groepen op te bouwen of klantsegmentering te leveren.

Uw identiteit is alleen bij ons bekend in deze context als u uw contactgegevens opgeeft in verband met uw feedback aan ons (bijvoorbeeld wanneer u ons gebruikersfeedback stuurt).

We gebruiken dergelijke gegevens uitsluitend intern voor het verbeteren van onze services, met de volgende uitzonderingen:

 • Onze onderaannemers die analyseservices aan ons leveren, kunnen ook cumulatieve rapporten maken en publiceren op basis van de verzamelde gegevens. De statistieken en cumulatieve rapporten bevatten geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan individuele personen.
 • Als u een klantrelatie hebt met onze providerpartner die onze services aan u heeft geleverd, kan de providerpartner beperkte toegang verlenen tot de relevante gegevens.

 

Persoonlijke gegevens overdragen

Aan wie wij persoonlijke gegevens overdragen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onderaannemers en bedrijven in de F-Secure-groep die services of delen daarvan leveren waarvoor u over een licentie beschikt.

Alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens worden gedeeld met deze bedrijven en de gegevens worden altijd elektronisch overgedragen.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden vrijgegeven aan onze onderaannemers (bijvoorbeeld om een ondersteuningsprobleem op te lossen of om deze gegevens te verzenden naar logistieke partners voor productlevering), vereisen wij, in onze contracten met hun, dat ze dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het leveren van services aan F-Secure, en volgens strenge instructies van F-Secure, en wanneer ze dit doen, zich te gedragen op een manier die overeenkomt met dit privacybeleid, uw overeenkomsten met ons en de verplichte wetten die van toepassing zijn op F-Secure.

Sommige van onze dochterondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners bevinden zich buiten de EEG om de wereldwijde beschikbaarheid van onze services te waarborgen. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen buiten de EEG, beschermen wij de persoonlijke gegevens volgende de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijn technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F-Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie.

We maken uw persoonlijke gegevens openbaar aan onze distributiepartners (zoals providers), die onze services hebben verkocht, aangeboden of gedistribueerd. We geven deze bedrijven toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun overeengekomen activiteiten te leveren. Dergelijke activiteiten bestaan gewoonlijk uit klantbeheer, directe marketing en facturering. Onze distributiepartners moeten ook de overeenkomsten en wetgeving naleven wanneer ze uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven om de beschikbaarheid van de services of de website te waarborgen volgens onze rechten in de van toepassing zijnde overeenkomsten, licentievoorwaarden of van toepassing zijnde wetgeving. Wij kunnen dit ook doen om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid of om frauduleuze activiteiten te voorkomen, of wanneer het noodzakelijk is om een lopend probleem op te lossen of binnen de perken te houden. Bij een dergelijke actie, zullen wij ons houden aan de van toepassing zijnde wetten.

Wij moeten mogelijk ook uw persoonlijke gegevens overdragen als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals de verkoop, fusie, afsplitsing of andere reorganisatie van F-Secure, waarbij de gegevens worden geleverd aan de nieuwe heersende entiteit tijdens de reguliere gang van zaken.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onze verzekeraars en aan regelgevende overheidsinstanties als dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Er zijn omstandigheden die niet worden beschreven in dit privacybeleid waarbij het gebruik of het vrijgeven van persoonlijke gegevens kan worden gerechtvaardigd of toegestaan, of waarbij wij mogelijk verplicht zijn om gegevens vrij te geven zonder uw toestemming te verkrijgen. Hieronder valt het voldoen aan een gerechtelijk bevel of een bevelschrift uitgegeven door de autoriteiten in het relevante rechtsgebied om het leveren van gegevens af te dwingen of om te voldoen aan de regels van de rechtbank.

Aan wie wij geen persoonlijke gegevens overdragen

Met uitzondering van het bovenstaande, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of leasen aan derden.

Wij zullen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of persoonlijke demografische gegevens niet verkopen aan massa-marketeers.

We treffen ook maatregelen om de kans te verkleinen dat uw inhoud onderhevig wordt aan toegangsclaims van informatiediensten van andere landen. De inhoud van onze Europese klanten wordt bijvoorbeeld opgeslagen in Europa.

Bewaarperiode

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in onze databases in overeenstemming met onze beleidsregels voor het bewaren van gegevens en van toepassing zijnde wetgeving.

We kunnen uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan uw klantrelatie met ons duurt, maar alleen zolang als nodig is. Gebruikelijke redenen waarom we uw persoonlijke gegevens langer dan onze klantrelatie bewaren, zijn onder meer:

 

 • om informatie over uw aankoop en betaling van onze services te bewaren
 • om frauduleuze activiteiten te voorkomen
 • om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen toe te passen of schade te beperken die we mogelijk kunnen oplopen
 • om een lopend probleem op te lossen of binnen de perken te houden
 • om over voldoende informatie beschikken om te reageren op toekomstige problemen
 • om overeenkomsten tussen u en ons te handhaven
 • om te voldoen aan de wet

 

Technische gegevens en beveiligingsgegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten, worden bewaard zolang de gegevens nodig zijn en nuttig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gegevensbeveiliging

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen toe om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op veilige servers die zich of op onze kantoren, de kantoren van onze onderaannemers, of op volledig geclassificeerde datacenters bevinden. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens op deze servers. Als de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden vrijgegeven aan onze onderaannemers, eisen wij van hen dat zij de persoonlijke gegevens verwerken en beschermen op een manier die overeenkomt met dit privacybeleid en van toepassing zijnde wetten. Als u contact met ons opneemt via onze website of via e-mail, moet u er rekening mee houden dat gegevens die worden verzonden via internet, mogelijk niet veilig zijn.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens en deze aanpassen

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te houden.

U moet alle wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld een wijziging in adres of e-mailadres, doorvoeren. Op sommige van onze serviceportals kunt u uw huidige gegevens bijwerken. Als u de wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt of om uw toestemming in te trekken. Onze contactgegevens zijn opgenomen in dit beleid. U kunt u afmelden voor het ontvangen van reclameberichten door de instructies te volgen die zijn opgenomen in elk bericht.

U hebt het recht ons te vragen over welke persoonlijke gegevens van u we beschikken.

Services van derden

Onze service kan services van derden insluiten of hiermee samenwerken. In dergelijke gevallen, en waar de service van derden een zichtbaar gedeelte van de gebruikerservaring vormt, zijn de betreffende beleidsregels met betrekking tot gegevensverzameling en privacy van dergelijke services van toepassing in plaats van dit beleid.

Wijzigingen aan het beleid

Om dit privacybeleid actueel en up-to-date te houden, zullen wij zo nu en dan wijzigingen aanbrengen in dit beleid wanneer nodig.

Wij zullen een kennisgeving van enige wijziging in het privacybeleid publiceren op onze website. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte, zoals door een kennisgeving te plaatsen op onze startpagina of door een e-mail te verzenden. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacybeleid op onze website publiceren.

Contactgegevens

Contactgegevens voor zaken in verband met persoonlijke gegevens.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/en/web/home_global/support/contact