Juridische voor­waarden

Let op dat, wanneer u pagina's van het F-Secure World Wide Web opent, u instemt met de volgende voorwaarden.

Disclaimer

De inhoud van F-Secure World Wide Web-pagina's worden "ongewijzigd" en "naar beschikbaarheid". aangeboden. Er wordt geen enkele garantie gegeven, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of de inhoud van deze pagina's. Tot zover de wet toestaat is F-Secure niet aansprakelijk voor eventuele directe, indirecte, onbedoelde of bijkomende schade die voorkomt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze pagina's, zelfs als F-Secure is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Websites van derden

Dit beleid handelt alleen over onze activiteiten van onze servers. Deze website bevat koppelingen naar websites die niet onder ons beheer staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het commentaar of toepassingen van deze websites. Wij bieden deze koppelingen alleen voor uw gemak: het invoegen van deze koppelingen impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde website.

Copyright

De inhoud van F-Secure World Wide Web-pagina's worden beschermd door internationale wetgeving over copyright © F-Secure 1994 - 2006. Alle rechten voorbehouden. Reproductie, overplaatsen, verspreiding of opslag van een gedeelte van of de gehele inhoud, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, ontwerpopmaak, logo, audioclips, videoclips en HTML-codering in enigerlei vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F-Secure is verboden. Elke en alle reproductie(s), volledig of gedeeltelijk van de teksten, illustraties, ontwerpopmaak of logo, ongeacht de middelen daartoe, is onwettig. Een dergelijke reproductie vereist de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van F-Secure. Wij beschermen onze intellectuele eigendomsrechten tot zover de wet dat toelaat.

F-Secure" en het driehoeksymbool zijn geregistreerde handelsmerken van F-Secure Corporation en productnamen en symbolen/logo's van F-Secure zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van F-Secure Corporation. Alle overige handelsmerken die worden genoemd in de F-Secure World Wide Web-pagina's zijn het eigendom van hun respectieve houders.

Nokia is een geregistreerd handelsmerk en het Nokia OK-logo is een handelsmerk van Nokia Corporation. Id-codes van Nokia zijn a00014, a00015 en a00018.

Symbian en alle op Symbian gebaseerde merken en logo's zijn handelsmerken van Symbian Limited.

Beveiliging

F-Secure verplicht zich ertoe om de beveiliging van uw informatie zeker te stellen. Ter voorkoming van onbevoegde toegang of onthulling dient u de nauwkeurigheid van gegevens in stand te houden en ter verzekering van het correcte gebruik van informatie hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de door ons op internet verzamelde informatie te beveiligen en veilige bewaring te houden.

Indieningen

Alle bulletinberichten, voorstellen, ideeën, geposte berichten op bulletinboards of concepten die bij F-Secure zijn ingediend via deze website worden en blijven het eigendom van F-Secure. Bovendien is F-Secure niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van eventuele informatie die is doorgegeven aan onze website. Door materiaal door te geven aan de website van F-Secure stemt u ermee in dat F-Secure het recht heeft het materiaal in producten of publicaties voor enig doel openbaar te maken, inclusief maar niet beperkt tot publicitaire en promotionele redenen. U stemt ermee in om geen legale stappen te ondernemen tegen ons met betrekking tot het materiaal dat u indient.

Aanpassingen

F-Secure behoudt het recht voor om op elk gewenst tijdstip de pagina's aan te passen of toegang ertoe te weigeren. Aanpassingen van dit beleid worden op deze URL gepost en treden hierbij in werking. Bezoek onze website nog eens om deze te controleren op updates.