Security Cloud privacy­beleid

Dit document beschrijft Security Cloud, een online service van F-Secure Corporation, waarbij schone toepassingen en website worden geïdentificeerd en tegelijkertijd bescherming wordt geboden tegen malware en websitemisbruik.

Wat is Security Cloud?

Security Cloud is een online service die een snelle oplossing biedt tegen de meest recente dreigingen op het internet.

Als bijdrager staat u Security Cloud toe gegevens te verzamelen die ons helpen uw bescherming te verbeteren tegen nieuwe en opkomende dreigingen. Security Cloud verzamelt informatie over bepaalde onbekende, schadelijke of verdachte toepassingen en niet-geclassificeerde websites. Deze informatie is anoniem en wordt verzonden naar F-Secure Corporation voor gecombineerde gegevensanalyse. We gebruiken de geanalyseerde informatie om uw bescherming te verbeteren tegen de nieuwste dreigingen en schadelijke bestanden.

Hoe Security Cloud werkt

Security Cloud verzamelt informatie over onbekende toepassingen en websites, en over schadelijke toepassingen en pogingen tot misbruik op websites. Security Cloud volgt uw webactiviteiten niet, verzamelt geen gegevens over websites die al eerder zijn geanalyseerd en verzamelt geen gegevens over schone toepassingen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Als u deze gegevens niet wilt indienen, verzamelt Security Cloud geen informatie over geïnstalleerde toepassingen of bezochte websites. Het product moet echter op de F-Secure-servers de reputatie van toepassingen, websites, berichten en andere objecten navragen. Het navragen wordt gedaan met een cryptografische controlesom waarbij het gevraagde object zelf niet wordt verzonden naar F-Secure. Wij houden geen gegevens bij per gebruiker; alleen de teller van het bestand of de website wordt verhoogd.

Het is onmogelijk om al het netwerkverkeer naar Security Cloud te stoppen, aangezien dit een wezenlijk deel uitmaakt van de bescherming die het product biedt.

Voordelen van Security Cloud

Met Security Cloud heeft u de beschikking over snellere en meer nauwkeurige bescherming tegen de meest recente bedreigingen en u ontvangt geen onnodige waarschuwingen voor verdachte toepassingen die niet kwaadaardig zijn.

Als bijdrager aan Security Cloud kunt u ons helpen nieuwe en niet-gedetecteerde malware te vinden en mogelijke fout-positieven in de beoordelingen te verwijderen.

Alle deelnemers aan Security Cloud helpen elkaar. Als Security Cloud een schadelijke toepassing vindt, profiteert u van de analyseresultaten als dezelfde toepassing al door iemand anders is gevonden. Security Cloud verbetert de algehele prestaties, omdat het geïnstalleerde beveiligingsproduct geen toepassingen hoeft te scannen die al zijn geanalyseerd en goedgekeurd door Security Cloud. Daarnaast wordt informatie over schadelijke websites en ongewenste bulkberichten gedeeld via Security Cloud en kunnen we u voorzien van nauwkeurigere bescherming tegen misbruik op websites en spamberichten.

Hoe meer mensen bijdragen aan Security Cloud, hoe beter individuele deelnemers worden beschermd.

Welke gegevens u bijdraagt

Als bijdrager staat u Security Cloud toe informatie te verzamelen over toepassingen die u hebt geïnstalleerd en de websites die u bezoekt zodat Security Cloud betere bescherming kan bieden tegen de nieuwste schadelijke toepassingen en verdachte websites.

Bestandsreputatie analyseren

Security Cloud verzamelt alleen gegevens van toepassingen waarvan de reputatie onbekend is en van bestanden die verdacht zijn of waarvan bekend is dat ze malware zijn.

Alleen informatie over (uitvoerbare) bestanden van toepassingen wordt verzameld, niet over andere bestandstypen.

Afhankelijk van het product, kan de verzamelde informatie het volgende bevatten:

  • het bestandspad van de toepassing (uitgezonderd persoonlijk identificeerbare informatie),
  • de grootte van het bestand en wanneer het is gemaakt of aangepast,
  • bestandkenmerken en rechten,
  • handtekeninginformatie van het bestand,
  • de huidige versie van het bestand en het bedrijf dat het bestand heeft gemaakt,
  • de herkomst van het bestand of de download-URL (uitgezonderd persoonlijk identificeerbare informatie),
  • F-Secure DeepGuard en antivirusanalyseresultaten van gescande bestanden en
  • andere vergelijkbare informatie.

 

Security Cloud verzamelt nooit informatie over uw persoonlijke documenten, tenzij deze zijn geïnfecteerd. Van elk type schadelijk bestand worden de naam van de infectie en de desinfectiestatus van het bestand verzameld.

Bestanden indienen voor analyse

In sommige producten kunt u ook verdachte toepassingen verzenden naar Security Cloud voor analyse.

U kunt afzonderlijke verdachte toepassingen handmatig opgeven wanneer het product hier om vraagt, of u kunt de optie voor het automatisch uploaden van verdachte toepassingen inschakelen in de productinstellingen. Security Cloud uploadt nooit uw persoonlijke documenten.

De reputatie van een website analyseren

Security Cloud houdt uw activiteit op internet niet bij. Het controleert of bezochte websites veilig terwijl u op internet surft. Wanneer u een website bezoekt, controleert Security Cloud of deze veilig is en wordt een melding weergegeven als de site wordt beoordeeld als verdacht of schadelijk.

Om de service te verbeteren en hoge nauwkeurigheid van beoordelingen te behouden, verzamelt Security Cloud wellicht informatie over bezochte websites. Informatie wordt verzameld als de site die u bezoekt schadelijke of verdachte inhoud bevat of een bekende poging tot misleiding, of als de inhoud op de site nog niet is beoordeeld of geclassificeerd. Verzamelde informatie os de URL en metagegevens met betrekking tot het bezoek en de website.

Security Cloud heeft strenge regels om te voorkomen dat er geen persoonlijke gegevens worden verzonden. Het aantal verzamelde URL's is beperkt. Alle ingediende gegevens worden gefilterd op informatie met betrekking tot privacy voordat ze worden verzonden en alle bestanden die mogelijk informatie bevatten die kan worden gekoppeld aan u op een persoonlijk identificeerbare manier, worden verwijderd. Security Cloud beoordeelt of analyseert webpagina's op particuliere netwerken en verzamelt nooit gegevens over particulieren netwerkadressen of aliassen.

De systeeminformatie analyseren

Security Cloud verzamelt de naam en versie van uw besturingssysteem, informatie over de internetverbinding en de gebruiksstatistieken van Security Cloud (bijvoorbeeld, het aantal keer dat de reputatie van een website wordt gevraagd en de gemiddelde tijd waarin het resultaat van de navraag wordt opgehaald). Hierdoor kunnen we de service controleren en verbeteren.

Hoe wij uw privacy beschermen

We dragen gegevens veilig en automatisch over en verwijderen alle persoonlijke informatie die de gegevens mogelijk bevatten.

De verzamelde informatie wordt niet individueel verwerkt; de informatie wordt gebundeld met informatie van andere bijdragers aan Security Cloud. Alle gegevens worden statistisch en anoniem verwerkt, wat betekent dat er geen gegevens aan u kunnen worden gekoppeld.

Alle informatie waardoor u mogelijk persoonlijk kunt worden herkend, wordt niet opgenomen in de verzamelde gegevens. Security Cloud verzamelt geen persoonlijke IP-adressen of uw persoonlijke informatie, zoals e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden. Hoewel we al het mogelijke doen om alle persoonlijk herkenbare gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat er persoonlijk herkenbare gegevens achterblijven in de verzamelde gegevens. In dergelijke gevallen zullen wij niet proberen om dergelijke onbedoelde gegevens te gebruiken om u te identificeren.

We passen strenge veiligheidsmaatregelen en fysieke, administratieve en technische voorzorgsmaatregelen toe om de verzamelde gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt. Informatie wordt opgeslagen op beveiligde locaties en op servers die worden beheerd door ons. Deze bevinden zich in onze kantoorgebouwen of in de kantoorgebouwen van onze onderaannemers. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de verzamelde gegevens.

F-Secure kan de verzamelde gegevens delen met zijn dochterondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners, maar altijd in een niet persoonlijke herkenbare, anonieme indeling.

Vragen over Security Cloud

Contactgegevens voor vragen over Security Cloud.

Als u verdere vragen hebt over Security Cloud, neemt u contact op met:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/support

De nieuwste versie van dit beleid is altijd beschikbaar op onze website.