Privacybeleid van F-Secure Elements Endpoint Protection

Mei 2021

Kort samengevat

F-Secure Elements Endpoint Protection biedt een combinatie van VPN, beheer van mobiele apparaten, beheer van software-updates en beveiliging van werkstations en servers. Dit wordt allemaal geregeld via de beheerportal. De belangrijkste privacy-aspecten van deze service zijn:

 • het verzamelen van gegevens is op uw apparaat en onze service gericht, niet op u als individu;
 • veel van de verzamelde gegevens zijn voor de IT-beheerder van uw werkgever beschikbaar, zodat zij bedrijfsapparaten en -applicaties beter kunnen beheren;
 • we verzamelen anonieme beveiligingsgegevens om uw apparaat te beschermen.

Door het gebruik van de service kunnen F‑Secure of de IT-beheerder van uw bedrijf niet uw bewegingen volgen, uw foto’s bekijken of zien wie u belt of met wie communiceert. Ook kunnen we niet de websites traceren die u via de service bezoekt.

Uitgebreid

Dit servicespecifieke beleid richt zich op de items die volgens ons het meest relevant voor u zijn. Deze items houden in: 1) het soort persoonlijke en privégegevens dat de service verzamelt, 2) waar we deze voor gebruiken, 3) onze reden, 4) gebruikelijke openbaringen en 5) hoelang we de gegevens opslaan. Meer informatie over dergelijke onderwerpen alsook andere aspecten (gegevensonderwerprechten, contactinformatie, etc.) van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ook beschikbaar via de ingesloten koppelingen.

Gebruikersgegevens

Gegevens over gebruikers op beheerniveau in de beheerportral

Via de service worden de volgende gegevens over beheerdersgebruikers verzameld, die beschikbaar zijn via de beheerportal:

 • Gebruikersnaam
 • Het e-mailadres van de gebruiker
 • Het telefoonnummer van de gebruiker (optioneel)
 • Logboeken van de activiteiten van de gebruiker

Gegevens over andere gebruikers in de beheerportal

Afhankelijk van de software waarvoor u een abonnement hebt, worden via de service mogelijk de volgende gegevens over u, uw apparaat en het gebruik van de service verzameld en beschikbaar gesteld via de beheerportal:

 • Naam en e-mailadres van de gebruiker, apparaatnaam, identificatiemiddelen van het apparaat (bijvoorbeeld IMEI, WINS-naam, IP-adres.) en telefoonnummer, die dienen als identificatiemiddelen voor de gebruikersgegevens in het systeem.
 • Het versienummer van de service, de abonnementscode, de datum en het tijdstip van installatie en updates, geblokkeerde malware (mogelijk inclusief de bestandsnaam en het bestandspad), geblokkeerde toepassingen, geblokkeerde USB-apparaten, besturingssysteem en -versie van het apparaat, de functiestatus.
 • Geïnstalleerde toepassingen als onderdeel van het serviceaanbod.
 • Verbonden USB-apparaten als onderdeel van de functie Apparaatcontrole.
 • Verschillende gegevens (bijvoorbeeld coderingsstatus, gebruikersrechten, wachtwoordbeleidsregels, etc.) die het beveiligingspostuur en gebruik van de bedrijfsapparaten beschrijven om deze beter te beheren.
 • Het model van uw mobiele apparaat, evenals de mogelijke jailbreakstatus of de status van de hoofdmap, servicestatistieken zoals de virtuele locatie per apparaat, de samengestelde hoeveelheid verkeer in de VPN-tunnel, de hoeveelheid gescand verkeer, de schadelijke websites, het aantal geblokkeerde traceringspogingen en tellers voor geblokkeerde websites.
 • Andere vergelijkbare gegevens.

De verzamelde gegevens variëren afhankelijk van welke apparaten en services u gebruikt.

We gebruiken deze gegevens om de services uit te voeren en te beheren (waaronder het identificeren van bevoegde gebruikers, het beheren van licenties en het verzenden van pushmeldingen), de prestaties te meten en om de service verder te ontwikkelen, uit te breiden en te verbeteren. De gegevens kunnen worden gebruikt om ondersteuning te bieden en problemen op te lossen.

Deze gegevens zijn voor vergelijkbare doeleinden zichtbaar voor de IT-beheerder van uw bedrijf. De gegevens zijn ook beschikbaar voor F‑Secure en via de portal. Als het IT-beheer van het bedrijf is uitbesteed, zijn de gegevens ook beschikbaar voor de partner waaraan het beheer is uitbesteed (de ’distributiepartner’ van F‑Secure), zodat zij uw bedrijf ondersteuning kunnen bieden en de bijbehorende IT-services kunnen verlenen.

Gebruikersgegevens in de systemen van F‑Secure

Naast de gegevens die beschikbaar zijn via de portal, verzamelt F‑Secure, rechtstreeks via de service, ook de volgende gegevens. Deze gegevens worden niet gedeeld met het bedrijf van de klant of met distributiepartners.

 • De taal van uw apparaat (zodat de taal van de service dezelfde is als die van het apparaat) en
 • Voor mobiele clients: het batterijniveau, de omvang van het interne geheugen en het SD-kaartgeheugen en een lijst met geïnstalleerde toepassingen.
 • Voor het Password Protection-product slaan we uw wachtwoorden op een versleutelde manier op. Alleen u kent het hoofdwachtwoord. Dit wordt niet opgeslagen door F‑Secure.

Deze gegevens worden gebruikt om de service uit te voeren, problemen op te lossen, de prestaties te meten, statistieken te verzamelen en de service te ontwikkelen.

Sommige jurisdicties vereisen dat we de publieke en privé-IP-adressen van de apparaten van onze gebruikers verzamelen, evenals de start- en einddatum voor de VPN-tunnel. Als we een rechtsgeldige aanvraag ontvangen, kunnen deze gegevens worden gebruikt om te achterhalen welk oorspronkelijk IP-adres is gebruikt om dit op elk moment aan een doel-IP te koppelen. Dit maakt geen inbreuk op de onzichtbaarheid van uw surfverkeer via de service naar F‑Secure of uw IT-beheerder, aangezien we het IP-adres niet aan u koppelen. We verkopen of onthullen uw VPN-gegevens niet aan derde partijen tenzij verplicht onder de wet.

F‑Secure en de partij van de wederverkoper kunnen elk ook een serie aanvullende diagnostische gegevens van het beschermde apparaat initiëren waar nodig om een ondersteuningscasus op te lossen. U wordt hieraan herinnerd voordat u de diagnostische gegevens naar F‑Secure verzendt. Meer informatie over gerelateerde gegevensverzameling is beschikbaar in het privacybeleid van de F‑Secure-ondersteuningstool.

Overdrachten en kennisgevingen

De gebruikersgegevens in de serviceportal zijn zichtbaar voor de IT-beheerder van uw bedrijf, zowel intern als extern. Als het IT-beheer van het bedrijf is uitbesteed, zijn de gegevens ook beschikbaar voor de partner waaraan het beheer is uitbesteed (de ’partner voor distributie/wederverkoop’ van F‑Secure), zodat deze uw bedrijf ondersteuning kan bieden en de bijbehorende IT-services kan verlenen.

F‑Secure maakt aanvullend gebruik van zijn eigen partners en onderaannemers om onze services wereldwijd te kunnen aanbieden.

Meer informatie

Verkoop en levering

Wij delen (zowel sturen als ontvangen) een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (wederverkopers van zakelijke IT-services, providers, webwinkels enzovoort) die onze services promoten, verkopen en distribueren. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een consistente klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantmanagement, serviceondersteuning en het oplossen van problemen, marketing en facturering.

Onze distributiepartners hebben waarschijnlijk een bestaande klantrelatie met u of, in het geval van onze bedrijfsservices, met uw werkgever. Deze partners en bedrijfsklanten verwerken uw persoonlijke gegevens als onafhankelijke identiteit, op basis van hun toepasselijke privacybeleidsregels. Onze distributiepartners en bedrijfsklanten moeten hoe dan ook voldoen aan de overeenkomsten en regelgeving wanneer ze uw persoonlijke gegevens behandelen. Al deze entiteiten zijn standaard onafhankelijk verantwoordelijk voor hun eigen omgang met persoonlijke gegevens, voor eigen doeleinden.

Uitbesteding

We dragen mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens over naar bedrijven van de F‑Secure-groep en uw onderaannemers die ons helpen de services te maken, of maken deze gegevens openbaar.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing-e-mails.) We eisen van onderaannemers dat zij uw gegevens verwerken overeenkomstig onze verklaringen hierover.

Internationale overdrachten

F‑Secure is wereldwijd werkzaam. Sommige van onze partners, onderaannemers, distributeurs en partners zijn dan ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd om het wereldwijde bereik en de beschikbaarheid van onze services te garanderen.

Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen wij dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens volgens de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijnde technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F‑Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De vaste inhoud van deze clausules is hier beschikbaar.

In sommige gevallen accepteren we mogelijk ook andere werkwijzen om een overdracht buiten de EER te rechtvaardigen. Dergelijke andere rechtvaardigingen omvatten het leveren van gegevens aan entiteiten die zijn geregistreerd onder het Amerikaanse Privacy Shield-programma of het leveren van gegevens aan entiteiten die zulke gegevens verwerken in landen met degelijke privacywetgeving die de rechten van het gegevensonderwerp beschermt.

We voeren wereldwijde of grensoverschrijdende gegevensoverdrachten uitsluitend uit om een goede reden en na overweging van de bijbehorende privacyrisico’s.

Wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere gebruiken en bekendmakingen

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

Eén voorbeeld is het naleven van een gerechtelijk bevel of arrestatiebevel uitgegeven door de autoriteiten in de toepasselijke jurisdictie om informatieproductie af te dwingen.

Zo kunnen er ook andere omstandigheden zijn waarbij informatiesets vanwege een gerechtvaardigd rechtmatig belang bekend worden gemaakt aan een derde partij. Voorbeelden van zulke bekendmakingen zijn gevallen waarbij we ons moeten beschermen tegen aansprakelijkheid om of frauduleuze activiteit te voorkomen, gevallen waarbij het noodzakelijk is om een voortdurend probleem op te lossen of te beperken, of gevallen waarbij we moeten voldoen aan de wettelijke informatievereisten van onze verzekeraars of toezichthoudende instanties van de overheid. In zulke gevallen handelen wij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Mogelijk moeten we uw gegevens ook overdragen als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, fusie, spin-off of andere bedrijfsreorganisatie van F‑Secure, waarbij de informatie wordt geleverd aan de nieuwe controlerende entiteit in de gebruikelijke gang van zaken. De F‑Secure-groep maakt gegevens intern openbaar en draagt deze over zoals wordt vereist door ons destijds huidige werkingsmodel. We beperken deze bekendmakingen echter intern tot uitsluitend deze bedrijven, eenheden, teams en individuen in de groep die over deze informatie moeten beschikken voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

We wegen alle vereisten omtrent bekendmakingen zorgvuldig af en houden rekening met de mogelijkheid van dergelijke verzoeken tot openbaring wanneer we besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals providers en handelaars) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via appstores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die u ondersteuning voor onze services hebben geleverd of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van bronnen van derde partijen zijn:

 • informatie over uw aankoop via onze externe webstore.
 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze provider- en wederverkooppartner, zodat we onze service direct aan u kunnen aanbieden.
 • we verzamelen uw contactgegevens van besluitvormende bedrijfsregisters voor marketingdoeleinden en
 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e-mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Derden

Onze services worden in samenwerking met onze partners geleverd en onze services en websites kunnen services van derde partijen insluiten of er samen mee functioneren. Dit privacydocument is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens zolang deze persoonlijke gegevens onder het invloedsbereik van F‑Secure vallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door andere entiteiten voor hun afhankelijke doeleinden, zijn deze andere partijen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier overeenkomstig met hun beleidsregels alsook voor het bevorderen van uw rechten onder wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Webwinkel. Onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F‑Secure, maar de beleidsregelingen van de provider van de webwinkel zijn van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.
 • Verzoeken om locatie van het apparaat. Wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de leverancier van de kaarten de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van publicatie gebruikt F‑Secure Google Maps in onze apparatielocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.

Juridische gronden

Voor zover de gegevens die door F‑Secure binnen de services worden verwerkt persoonlijk identificeerbaar zijn, verwerken de services gegevens om de volgende rechtmatige belangen te beschermen:

 • F‑Secure-services verlenen voor de bescherming van de netwerk- en apparaatbeveiliging van onze klanten evenals de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens daarin;
 • zodat F‑Secure opkomende bedreigingen en relevante beveiligingstrends onder al zijn klanten kan detecteren en zijn services op gelijk niveau met evoluerende bedreigingen kan ontwikkelen;
 • zodat F‑Secure een gecentraliseerd raamwerk voor beveiligingsservices over meerdere continenten kan aanbieden aan een groot aantal klanten en partners.

Analysegegevens van de webportal worden gebruikt om producten van F‑Secure te verbeteren.

Gegevens die niet strikt noodzakelijk zijn voor ons om u de services te verlenen, maar ons wel zouden helpen u op de lange termijn betere services te bieden, verzamelen we alleen met uw toestemming.

Uw werkgever bepaalt onafhankelijk de juridische gronden waarop de verwerking van identificatiemiddelen geschiedt voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

Retentie

De gegevens worden tijdelijk bewaard terwijl de service aan het bedrijf van de klant wordt geleverd en zijn gedurende dezelfde periode zichtbaar in de Elements Endpoint Protection-portal. Na beëindiging van de serviceovereenkomst of licentie met de serviceprovider blijven deze gegevens nog enkele maanden bewaard in het opslagsysteem van F‑Secure, daarna worden ze definitief verwijderd of geanonimiseerd.

In aanvulling op het bovenstaande worden auditlogboeken, waarin staat welke gebruikers zich hebben aangemeld bij de portal, bewaard op een voortschrijdende basis van drie jaar. Servicelogboeken, waarin staat welke handelingen zijn verricht in de portal, worden bewaard op een voortschrijdende basis van één jaar. Deze handelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, abonnementsverlengingen, het aanmaken van gebruikers, profielwijzigingen en de registratie van nieuwe apparaten.

Meer informatie

Deze tekst is een aanvulling op de servicespecifieke bewaartijden. De standaardregel onder de wet is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Bepaalde persoonlijke gegevens moeten echter alsnog langer worden bewaard vanwege verschillende redenen.

Gebruikelijke redenen dat we afwijken van de primaire bewaartijden omvatten de volgende voorbeelden:

 • retentieperioden en back-ups (bv. uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd na het eind van uw abonnement opgeslagen zodat we de gegevens kunnen beschermen tegen onbedoelde verwijdering);
 • van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betaling van onze services bij te houden)
 • om beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een voortdurend geschil of onderzoek)
 • om een terugkerend probleem op te lossen of in te perken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld een ondersteuningsticket dat over een probleem ging dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)
 • om frauduleuze activiteit te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)
 • uw persoonlijke gegevens zijn in andere gegevens opgenomen voor een secundair doeleind (bv. logbestanden behouden);
 • andere vergelijkbare omstandigheden, waarbij er nog steeds rechtmatig behoefte aan de voortdurende opslag van persoonlijke gegevens is.

Het kan even duren voor uw account definitief wordt verwijderd, om te voorkomen dat andere interacties met ons worden verhinderd. Bijvoorbeeld wanneer u een F‑Secure-account hebt (u hebt zich met uw e-mailadres aangemeld voor onze klantservices) en ook i) een F‑Secure Community-account hebt of ii) nog steeds bent abonneneerd op onze marketingberichten. Het beleid omtrent verwijderen van een F‑Secure Community-account is uiteengezet in de servicevoorwaarden. U kunt zich op elk moment afmelden van onze marketingberichten.

Als u de service via een van onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Als we uw informatie hebben ontvangen bij het leveren van technische ondersteuning aan u, wordt deze informatie opgeslagen zolang de betreffende ondersteuningscasus nog niet is opgelost. Zodra de casus is opgelost, wordt de informatie binnen twee jaar geleidelijk verwijderd of geanonimiseerd.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Na de beëindiging van het account kunnen analysegegevens niet worden gekoppeld aan een persoonlijk identificeerbare gebruiker.

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld beveiligingsgegevens en samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nodig en nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Beveiligingsgegevens

De service verzendt query’s over potentiële kwaadaardige activiteiten, kwaadaardige software of ongewenste toepassingen op beschermde apparaten, gegevensverkeer en netwerken naar F‑Secure Security Cloud. Deze query’s, zoals URL’s, bestandsidentificaties en metagegevens van toepassingen, kunnen door F‑Secure niet aan een identificeerbare gebruiker worden gekoppeld. De gegevensverzameling van Security Cloud wordt in meer detail uitgelegd in zijn specifieke privacyverklaring.

De bovenstaande beveiligingsgegevens worden gescheiden van andere gegevens die zijn verzameld over uw gebruik van de service. We behandelen de gegevens anoniem en we vernietigen ze wanneer we ze niet meer nodig hebben voor bovenstaande doelen. Hiermee beschermen we uw privacy.

De portalbeheerders zien alleen een overzicht van het resultaat, bijvoorbeeld of het bestand al dan niet is besmet. Als de service echter malware detecteert, is er een overzicht van de detectie zichtbaar in de portal en kan het aan een individueel apparaat worden gekoppeld door degenen die toegang hebben tot de portal.

Gegevensverzameling voor VPN-onderdeel

Onze richtlijn is dat wij niet de exacte inhoud van uw privécommunicatie inzien. Wij analyseren uw communicatieverkeer om u de service te verlenen en om ervoor te zorgen dat uw gegevensoverdrachten niet besmet raken. Om precies te zijn:

 • wij verwerken bepaalde metagegevens (zoals het verkeervolume, tijdstempels, IP-adressen) van uw verkeer wanneer wij de service aan u verlenen;
 • het doel-IP-adres, de doelpoort of doel-URL van het verkeer dat via de VPN wordt geleid, worden niet opgeslagen op een manier waarmee deze gegevens later aan u kunnen worden gekoppeld;
 • bovendien analyseren wij het verkeer voor verdachte of schadelijke bestanden en bestemmingen (d.z.w. URL’s); en
 • wij screen het verkeer automatisch om gebruik dat tegen ons beleid inzake acceptabel gebruik ingaat, te blokkeren.

Andere diensten

Elements Endpoint Protection-beheercapaciteiten kunnen ook worden gebruikt om bepaalde andere F‑Secure-diensten te beheren. Het verwerken van gegevens gerelateerd aan dergelijke andere diensten is onderworpen aan het respectievelijke privacybeleid.

Analysering

Naast de gegevens die in de portal zijn gevisualiseerd, maakt de service ook gebruik van een subset met verzamelde gegevens voor serviceanalyse. Wij doen dit om services te maken die nuttig voor u en onze andere klanten zijn. F‑Secure verzamelt ook analytische gegevens over de serviceportal om te ontdekken hoe de beheerdersgebruikers de serviceportal gebruiken en de gebruikerservaring van de portal te verbeteren.

Meer informatie

In dit gedeelte worden onze algemene richtlijnen uiteengezet voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor analytische doeleinden.

Wanneer met F‑Secure over gegevensanalyse wordt gesproken, gaat dit om hergebruikte servicegegevens, hergebruikte beveiligingsgegevens en de gegevens die in eerste instantie worden verzameld voor analytische doeleinden.

We willen u een persoonlijkere klantervaring aanbieden en in de toekomst nog betere services leveren. Om dit te kunnen doen, moeten we gebruikspatronen en klantsegmenten volgen, bijvoorbeeld welke functies het meest worden gebruikt, waar de service tekortschiet, welke problemen moeten worden opgelost en hoe u van onze services hebt gehoord.

Wat we verzamelen. De gegevens die we verwerken voor gegevensanalyse bevatten zaken als apparaatidentifiers en de relaties tussen apparaten/gebruikers/gebruikersgroepen, de bewerkingsomgeving, de bewerkingstijd van de service, het licentietype (proefversie of betaalde versie), apparaatstatistieken (zoals het telefoonmodel en het besturingssysteem, de taal), gedeeltelijke IP-adres, servicefouten, problematische bestanden en URL's, serviceprestatiegegevens, hoe u omgaat met onze services (zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak), de domeinnaam van waaruit u verbinding maakt met de service, elementen waarop u hebt geklikt, tijdstempels, regionale locaties, hoe effectief onze in-serviceberichten zijn, serviceactivering (zoals traceren of u de gerelateerde berichten hebt ontvangen en of de installatie is voltooid), installatie- en activatiepaden, serviceprestatie, verbindingen, gegevensroutering, quota en andere gelijksoortige gegevens.

In de praktijk bepaalt uw toestemming, wanneer we daarom vragen in de gebruikersinterface van de service, of de volgende gegevens worden verzonden: i) aanvullende gegevens, zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak, en servicestatistieken, en ii) het aantal kenmerken dat wordt verzonden in een opgegeven gegevensset.

Bovenstaande is gebaseerd op uw gebruik van onze cyberbeveiligingsservices. De gegevensanalyses die worden uitgevoerd op onze websites, worden beschreven in ons websiteprivacybeleid.

Afmelden. We stellen het op prijs als u ons helpt onze services te verbeteren. Als u al het gegevensverkeer richting F‑Secure echter tot een minimum wilt beperken, respecteren we dat. Bij de services die gebruikmaken van aanvullende analyses kunt u kiezen of u hieraan wilt bijdragen. U kunt zich op elk moment afmelden voor verdere verzameling van analytische gegevens die niet essentieel is voor het leveren van onze service.

Als u ervoor hebt gekozen zich af te melden voor de verzameling van analytische gegevens, zijn onze berichten aan u alleen gebaseerd op de verzameling van servicegegevens (de gegevens die wij in elk geval verzamelen om de services te kunnen leveren) en zijn bepaalde berichten waarschijnlijk minder relevant voor u.

Als u niet wilt dat gegevensanalyses van uw online leven (inclusief onze websites) worden verzameld, is een veelgebruikte methode om te voorkomen dat online adverteerders een profiel maken van uw gebruik van uw mobiele apparaat, om de advertentie-identifier af en toe te resetten en de do-not-trackinstelling in uw apparaatinstellingen in te schakelen of om gebruik te maken van ons privacyproduct.

Behoud van analytische gegevens. Bij onze activiteiten omtrent gegevensanalyse combineren we analytische gegevens met de servicegegevens. Deze gecombineerde gegevensset wordt dan verder verwerkt op basis van ’rechtmatig belang’. De eerder verzamelde analytische gegevens worden behouden als onderdeel van de servicestatistieken, aangezien retroactief verwijderen de statistieken zou breken. Wanneer u niet langer geabonneerd bent op onze services (oftewel uw account is verwijderd), worden de analytische gegevens gerelateerd aan uw servicegebruik omgezet in anonieme gegevens en kunnen we deze niet langer aan u koppelen.

Gegevensuitwisseling. Vanwege de technische omgeving (het internet, het ecosysteem van de appstore en sociale media) kunnen we niet alle verzameling en activiteiten omtrent gegevensanalyse zelf uitvoeren. Bepaalde gegevens (zoals ’Android-marketingidentifier’ en andere soortgelijke identifiers) moeten we uitwisselen met onze online analyse- en marketingpartners zodat we onze digitale analyse- en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. De grote meerderheid van de gegevens die we over u hebben, wordt niet met anderen gedeeld.

Sommige van onze onderaannemers die analysefunctionaliteiten voor onze producten aan ons leveren, kunnen ook cumulatieve rapporten maken en publiceren op basis van de verzamelde gegevens. Deze statistieken en cumulatieve rapporten bevatten geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan individuele personen.

We offeren uw privacy niet op. Het punt waarop wij verschillen van de meeste andere bedrijven die dit doen, is dat wij begrijpen hoe het ecosysteem werkt en alles in het werk stellen om onze weinige partners zorgvuldig te kiezen, waarbij we alle gegevens verwijderen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het bovenstaande doel. U kunt u uiteraard te allen tijde afmelden voor de verzameling van analysegegevens via de service-instellingen.

Wanneer we de gegevens verwerken voor analytische of statistische doeleinden, doen we dit met de gegevens onder een pseudoniem. Met andere woorden: onze gegevensanalisten weten niet naar welk individu een bepaalde gegevensset verwijst. Dit wordt alleen teruggedraaid in specifieke gebruikscasussen. Wanneer we met u comminceren, koppelen we bijvoorbeeld de resultaten (niet de volledige gegevens) van onze gegevensanalyse aan uw e-mailadres. Een ander voorbeeld is dat we wanneer we technische ondersteuningsservices aan u leveren, de gegevens kunnen gebruiken om problemen op te lossen die u mogelijk hebt met onze product.

We houden dergelijke toegevoegde analyses ook op de oppervlakte van onze services en houden ze op veilige afstand van de belangrijkste privacygedeeltes van onze services. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van externe analyses in onze security cloud of in het verkeer binnen onze VPN-service.

Beveiliging

Informatie over de beveiligingspraktijken waarmee we uw gegevens veilig houden.

Meer informatie

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden uitgevoerd door F‑Secure of onze partners, waarbij de toegang is beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel.

Uw rechten

Informatie over uw wettelijke rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Meer informatie

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie. U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e-mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.
 • Bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot u anderzijds is gebaseerd op een legitiem belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.
 • Recht om te worden vergeten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.
 • Overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.
 • Toestemming intrekken. In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over serviceanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.
 • Beperking. Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

U kunt uw rechten uitoefenen via onze klantzorgfunctie. In het gedeelte ’Contactinformatie’ vindt u de koppelingen om contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen. Uw bovenstaande rechten zijn ook afhankelijk van de juridische gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Als u het gevoel hebt dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen is dit de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming (www.tietosuoja.fi).

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in onze privacybeleidsregels, kunt u contact opnemen met:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Contact met ons opnemen:

 • Als u een klant bent van onze lijn met consumentenproducten, kunt u contact opnemen via f-secure.com/support.
 • Als u een klant bent van onze lijn met zakelijke producten, kunt u contact opnemen via f-secure.com/corporate-support.
 • U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsagent van F‑Secure door een bericht te sturen naar privacy-office@f-secure.com. Als u uw rechten als gegevensonderwerp wilt uitoefenen, gebruikt u in plaats daarvan bovenstaande koppelingen.

Algemeen

Informatie over definities en wijzigingsbeheer.

Meer informatie

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

’Klant’, ’u’, verwijst naar een privé- of bedrijfsgebruiker of een ander gegevenspersoon die onze services koopt, registreert voor gebruik of gebruikt, wiens apparaten en gegevensverkeer door onze services worden beschermd en die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan ons. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt via het gebruik van onze services, websites, telefoon, e-mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

’Persoonlijke gegevens’ verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e-mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gedrag van beide, die we verwerken bij de levering van onze services.

"Services" verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F‑Secure, inclusief software, weboplossingen, hulpprogramma’s en verwante ondersteuningsservices.

’Website’ verwijst naar de website www.f-secure.com of enige andere website die F‑Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Wijzigingen

Deze versie van het beleid is een verklaring, bijwerking en vervanging van de vorige versie. Om dit document bijgewerkt te houden, blijven we ook in de toekomst wijzigingen en aanvullingen hieraan toevoegen.

Wij publiceren het gewijzigde privacydocument op onze website en op elke andere interactielocatie waar het eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacydocument publiceren.