Sivujen käyttö­ehdot

Huomaa, että käyttämällä F-Securen Web-sivuja osoitat hyväksyväsi seuraavat ehdot.

Vastuunrajoitukset

F-Securen Web-sivujen sisältö tarjotaan sellaisenaan ilman takuita sen käytettävyydestä. F-Secure ei anna mitään takuita näiden sivujen käytettävyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä. Mikäli pakottava lainsäädäntö ei toisin määrää, F-Secure ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat näiden sivujen käyttämisestä tai niiden käytön estymisestä, vaikka F-Securelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Tekijänoikeudet

F-Securen Web-sivuja suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait. © F-Secure 1994 - 2006. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä (kuten kuvia, muotoiluja, logoja, ääni- ja videoleikkeitä ja HTML-koodia) ei saa jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa kokonaan tai osittain missään muodossa ilman F-Securen etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Tekstien, kuvitusten, muotoilujen ja logojen jäljentäminen kokonaan tai osittain millä tahansa tavalla on lainvastaista. Tällaiseen jäljentämiseen tarvitaan F-Securen etukäteen myöntämä kirjallinen lupa. F-Secure suojaa immateriaalioikeutensa kaikin lainsäädännön sallimin tavoin.

"F-Secure" ja kolmiosymboli ovat F-Secure Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja F-Securen tuotteiden nimet, symbolit ja logot ovat joko F-Secure Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut F-Securen Web-sivuilla esiintyvät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki, ja Nokia OK -logo on Nokia Oyj:n tavaramerkki. Nokian tunnistekoodit ovat a00014, a00015 ja a00018.

Symbian ja kaikki Symbian-johdannaiset merkit ja logot ovat Symbian Limitedin tavaramerkkejä.

Tietoturva

F-Secure on sitoutunut turvaamaan tietojesi tietoturvan. F-Secure suojaa verkosta keräämänsä tiedot asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen estämiseksi sekä tietojen tarkkuuden ja tietojen käytön oikeellisuuden varmistamiseksi.

Tietojen lähettäminen

Kaikkien F-Securelle tämän Web-sivuston kautta lähetettyjen tiedotesanomien, ehdotusten, ideoiden, keskustelualueen viestien ja käsitteiden omistusoikeudet siirtyvät F-Securelle pysyvästi. F-Secure ei ole vastuussa sen Web-sivuston kautta välitettävien tietojen luottamuksellisuudesta. Aineiston lähettäminen F-Securen Web-sivustoon on osoitus siitä, että myönnät F-Securelle oikeuden julkaista kyseisen aineiston tuotteissaan ja julkaisuissaan missä tahansa tarkoituksessa, esimerkiksi markkinoinnissa. Suostumalla näihin ehtoihin luovut kaikista lähettämääsi aineistoon liittyvistä vaateista.

Muutokset

F-Secure pidättää oikeuden muokata sivuja tai estää niiden käytön milloin tahansa. Näiden ehtojen muutokset julkaistaan tässä URL-osoitteessa, ja ne tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu. Palaa tälle sivulle myöhemmin ja tutustu uusiin päivityksiin.