Yritys­liike­toimintaa koskeva yksityisyys­käytäntö

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

F-Secure Corporation
Y-tunnus 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, 00180 Helsinki
Puh. +358 9 2520 0700
Faksi +358 9 2520 5001

Euroopan talousalueen ulkopuoliset F-Securen maatoimistot saattavat toimia rekisterinpitäjinä tilapäisesti esimerkiksi aluekohtaisissa toiminnoissa, joiden toteutus ei kuulu koko konsernin myynti- ja markkinointikehykseen. Jos sinulla on kysyttävää tietojenkäsittelykäytännöistä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tietojen keräyksen tarkoitus

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

Keräämme ja käsittelemme tietoja, jotta voimme lähettää organisaatioasemasi mukaan sinulle palveluihin liittyviä tietoja, tehdä asiakaskyselyjä, järjestää kilpailuja, mainostaa ja markkinoida palvelujamme (sekä mukautetusti että kootusti) ja jakaa kyberturvallisuuteen ja palveluihimme liittyvää tietoa ja tietotaitoa. Käytämme kerättyjä tietoja myös markkinatutkimuksiin, tuote- ja palvelukehitykseen sekä yritystarjontamme kehittämiseen.

Jos sinä päätät tai edustamasi organisaatio päättää ryhtyä asiakkaaksemme, yhdistämme tässä myyntiä edeltävässä vaiheessa kerätyt tiedot puolestasi, jos organisaatiosi on tehnyt päätöksen asiakkuudesta. Tällaisissa tapauksissa tietoja käytetään samojen käytäntöjen mukaan kuin yritysasiakkaiden edustajien tietoja.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

 • Asiakassuhteiden hallinta
 • F-Securen tuotteita koskevien teknisten tietojen toimittaminen
 • Liiketoiminnan yhteinen suunnittelu ja kehittäminen
 • Käyttöoikeusvarmenteiden toimitus
 • Laskutus
 • Mukautettu markkinointi
 • F-Securen tuotteita koskevien tietojen jakaminen
 • Tilausten täyttäminen, käyttöoikeuksien ja palvelujen uusiminen + lisä-/ristimyynti
 • Asiakaspalautteen kerääminen
 • Käyttäjien tunnistaminen valikoiduissa järjestelmissä, kuten kumppaniportaalissa

Tietojen keräämisen ja käsittelyn syyt ja lailliset perusteet, kieltäytymisen seuraukset

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

1. Keräämme vaikutusvaltaisissa ja päätöksiä tekevissä asemissa olevien yksityishenkilöiden tietoja yrityksiltä, joiden uskomme hyötyvän palveluistamme. Uskomme, että tällainen toiminta on sekä F-Securen oikeutettu etu toimittajana että työnantajasi oikeutettu etu ostajana.

2. Jotta pystymme keskittämään vuorovaikutuksen palveluihin, joista olet ensisijaisesti kiinnostunut, osa keräämistämme saattaa perustua yrityksemme Web-sivuilla tekemiisi toimiin. Tämä toteutetaan, jos olet antanut suostumuksesi tällaisen tietoliikenteen yhdistämiseen sinuun esimerkiksi täyttäessäsi verkkolomakkeita tai avaamalla jostakin muusta syystä sinulle lähetetyn sähköpostiviestin. Emme tallenna F-Securen sivustojen ulkopuolisia verkkoliikennetietojasi.

Jos et halua, että käytämme sähköpostiosoitettasi tässä tarkoituksessa, voit vapaasti peruuttaa osoitteen käytön tässä tarkoituksessa. Tämä vaikuttaa sinuun siten, että meiltä mahdollisesti saamiesi viestien sisältö ei välttämättä ole niin osuvaa sinun ja työnantajasi kannalta.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

F-Securella on oikeutettu etu käsitellä asiakkaidensa ja kumppaneidensa työntekijöiden henkilötietoja, jotta se voi tarjota ja valmistella kaupallisia palveluja yritysasiakkaille ja kumppaneille. Näihin kuuluvat sovellettavan lainsäädännön sallimat asianmukaiset myynti- ja markkinointitoimet erinäisillä markkinointiin liittyvillä viestintätavoilla.

Tietojen tyypit ja lähteet

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

Hankimme sivustoillamme käyviltä henkilöiltä tiedot heidän käyttämistään laitteista, IP-osoitteista, sivustoon johtaneesta reitistä ja sivustossa tehdyistä toimista sekä kaikki tiedot, jotka lähetetään lomakkeilla. Lisätietoja on sivustoja koskevassa yksityisyyskäytännössä.

F-Secure kerää mahdollisen asiakkaan lomakkeiden kautta lähettämiä tietoja seuraavasti: henkilön ja yrityksen nimi, sähköpostiosoite, maa, toimiala, yrityksen koko, puhelinnumero ja kiinnostava osa-alue tai palvelu.

Jos jokin kolmas osapuoli on määrittänyt sinut päätöksentekijäksi tai muutoin vaikutusvaltaiseksi henkilöksi tai sinut on julkisissa lähteissä määritetty tällaiseksi henkilöksi, hankimme yleensä seuraavat tiedot sinusta ja edustamastasi organisaatiosta: yrityksen nimi, tehtävänimike, nimi, tehtävä, kieli, sähköposti, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, toimiala, liikevaihto ja yrityksen koko.

Saatamme koota tällaiset tiedot yhteen yleisten organisaatiotasi koskevien tietojen kanssa.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

 • Juridinen henkilö, joka on ostanut käyttöoikeuden
 • Nimi
 • Asema/rooli/tehtävänimike
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Katu-/postiosoite
 • Maa
 • Ensisijainen kieli
 • Saatavilla olevat LinkedIn-tiedot
 • Viestiasetukset (millaisia tietoja haluat vastaanottaa)

Nämä tiedot kerätään seuraavista lähteistä:

 • Markkinointiprosessit (ks. yllä)
 • Myynti- ja tilinhallintatoimien kautta
 • Kumppanimyynti- ja asiakashallintatoimien kautta (esim. kumppani tilaa käyttöoikeuden loppuasiakkaalle tai muuttaa loppuasiakkaan tietoja)

Henkilötietosiirtoja säännöllisesti vastaanottavat tahot ja kohteet

Yleiset

F-Secure suojaa mahdollisten ja nykyisten asiakkaidensa sellaisten tietojen tietosuojaa, joita kolmansien osapuolten toimittajat säilyttävät tai käsittelevät tai joita säilytetään ja käsitellään niiden työkaluilla, tarkastamalla kaikkien toimittajien taustat ja laatimalla asiakkaidemme tietosuojaa turvaavia sopimuksia.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa F-Securen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden käyttöön, jos tietoja tarvitaan niiden asianmukaisissa käsittelytarkoituksissa. Tietoja ei luovuteta enempää kuin mitä nämä tarkoitukset edellyttävät. Tietoja luovutetaan erityisesti siksi, että paikalliset maatoimistot voivat hallita asiakastilejään tehokkaasti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös F-Securen kanavakumppaneille, jos tietoja tarvitaan niiden asianmukaisissa käsittelytarkoituksissa. Tietoja ei luovuteta enempää kuin mitä nämä tarkoitukset edellyttävät (kuvattu edellä). Jos esimerkiksi olet kiinnostunut palveluistamme, toimitamme tällaisia tietoja alueella oleville jälleenmyyntikumppaneillemme.

Jotkin F-Securen tytäryhtiöistä, alihankkijoista ja jakelukumppaneista sijaitsevat Euroopan talousalueella (EEA). Jos henkilötietoja siirretään EEA-alueelta EEA-alueen ulkopuolelle, F-Secure suojaa käsittelyn tietoturvan ja tietosuojan toteuttamalla asianmukaiset lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet ja sopimukselliset turvatoimet tällaisille tietojen tuojille (esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymillä tiedonsiirtoa koskevilla lausekkeilla.

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

Henkilötietoja säilytetään fyysisesti ulkoisissa konesaleissa Yhdysvalloissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa sieltä F-Securen tytäryhtiöille ja alihankkijoille siinä laajuudessa, mitä tietojen käsittely edellyttää, etenkin tietojen saatavuuden ja niiden käytön osalta. Tytäryhtiöidemme sijaintipaikat löytyvät täältä.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

Henkilötietoja säilytetään fyysisesti Euroopan unionissa (Irlannissa). Säilytyksestä vastaavat kolmannen osapuolen CRM- ja ERP SaaS -palveluntarjoajat. F-Securen maatoimistoissa voi olla paikallisia, väliaikaisia säilöjä (ks. alla).

Tietojen säilytys

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

Tyhjennämme kaikki sellaisten henkilöiden yhteystiedot markkinointiasiakaskannastamme kuukausittain, jotka eivät ole reagoineet viesteihimme tai käyneet Web-sivuillamme viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana.

Jos ryhdyt asiakkaaksemme/kumppaniksemme, tietoja säilytetään organisaatiosi asiakassuhteen ajan alla kuvatulla tavalla.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

Yritysasiakasrekisterissä olevia käyttäjätietoja säilytetään käyttöoikeuden/tilauksen voimassaolon ajan ja viisi vuotta sen jälkeen, kun asiakkaan tai kumppanin viimeinen resurssi tai tilaus on umpeutunut. Tämän säilytysjakson peruste on se, että F-Secure ja sen kilpailijat myyvät myös pitkäkestoisia käyttöoikeuksia ja tilauksia (3-5 vuotta) ja liiketoiminnan kannalta ensimmäinen mahdollisuus saada asiakas takaisin voi tulla vasta useita vuosia käyttöoikeuden/tilauksen umpeutumisen jälkeen.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus tietoihin, joita olemme keränneet sinusta. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet henkilötietoihisi:

 • Sinulla on oikeus saada kopio tiedoista, jotka voimme yhdistää sinuun tässä kontekstissa. Pyydämme hieman aikaa tietojen keräämiseen. Jos havaitset virheitä (esim. vanhentuneita tietoja) tällaisissa tiedoissa, kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme. Oman käytön lisäksi sinulla on oikeus pyytää useimpien tällaisten tietojen lähettämistä puolestasi jollekin toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja käyttämistä markkinointiin. Jos perut markkinointimateriaaliemme tilauksen, uusien tietojen kerääminen lopetetaan (ellet tee tilausta uudelleen), mutta mahdollisesti evästeiden kautta tässä kontekstissa keräämiämme tietoja ei poisteta.
 • Voit poistaa henkilökohtaiset markkinointiin liittyvät tietosi milloin tahansa markkinointiasetuskeskuksessa, johon pääsee kaikista sinulle lähetetyistä markkinointiin liittyvistä sähköpostiviesteistä. Emme tämän jälkeen enää kerää lisätietoja sinusta emmekä yhdistä selaushistoriaasi henkilötietoihisi. F-Securen sivustoihin liittyvät kiinnostuksen kohteesi pysyvät tallessa. Ne poistetaan 12 kuukauden kuluttua, ellet ole uudelleen yhteydessä meihin tänä aikana.
 • Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja vain säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.
 • Jos et voi käyttää näitä oikeuksia viestiasetustesi määritysten vuoksi, voit toteuttaa oikeuksiasi asiakaspalvelumme kautta.
 • Jos koet, ettemme anna lainmukaisia oikeuksia käyttöösi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Pakottava ja ei-pakottava tarve tietojen keräämiselle, kieltäytymisen seuraukset

Jos työnantajayrityksesi ei ole kumppanimme/loppuasiakkaamme

Jos keräämme tietoja suoraan sinulta (esim. antamasi sähköpostiosoitteen tai sivustojemme selaamisen kautta), teemme niin vain luvallasi. Voit evätä markkinointiin antamasi luvan.

Jos työnantajayrityksesi on kumppanimme/loppuasiakkaamme

F-Securen on käsiteltävä mainittuja tietoja, jotta voimme olla tehokkaasti yhteydessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme edustajiin ja toimittaa sovitut palvelut ja laskuttaa niistä.

Profilointi

Profiloimme sivustossa vierailevia henkilöitä, jotta voimme tunnistaa tarpeesi (mahdollisena) asiakkaana paremmin ja - jos olet antanut sähköpostiosoitteesi - jotta voimme lähettää viestejä sinua aidosti kiinnostavista aiheista, emme pelkkiä yleisiä markkinointiviestejä. Mitä enemmän olet vuorovaikutuksessa ratkaisujemme kanssa ja mitä enemmän kiinnostusta osoitat niitä kohtaan, sitä todennäköisemmin otamme yhteyttä sinuun.

Emme ilmoita tällaisia profiilitietoja ulkoisille osapuolille. Saatamme jakaa yleisiä tietoja osoittamastasi kiinnostuksesta jälleenmyyjällemme (jos olet tehnyt ostoksen jälleenmyyjän kautta), jotta voimme vastata tarpeisiisi paremmin, mutta vain siinä tapauksessa, että olemme todella aloittaneet myyntineuvottelut.

Muutokset

F-Secure pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta aika ajoin, jotta se pysyy laillisten velvoitteiden mukaisena.