F-Securen tieto­suoja­lausunto

Tiivistelmä

 • Keskeisin tavoitteemme on pitää asiakkaamme turvassa palvelujemme avulla.
 • Jotta pystymme tähän, meidän täytyy käsitellä tietoja sinusta ja laitteistasi.
 • Yksityisyytesi kunnioittaminen on osa yrityskulttuuriamme.

Perustavat yksityisyysperiaatteemme voi lukea täältä.

Rakenne

Tämän yksityisyyskäytännön on laatinut F-Secure Corporation, suomalainen julkisesti noteerattu yritys, jonka yritystunnus on 0705579-2 ("F-Secure", "me"). Käytäntö koskee myös kaikkia F-Secure Corporationin tytäryhtiöitä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Asiakassuhteen tiedot eli tiedot, jotka tarvitsemme asiakassuhteidemme hallinnoimiseksi sekä palvelujemme markkinoimiseksi ja myymiseksi sinulle tai edustamallesi oikeushenkilölle.
 • Palvelutiedot eli tiedot, joita käsittelemme automaattisesti antaessamme pyytämäsi palvelut sinulle. Näihin tietoihin kuuluvat lisäksi tiedot, jotka tietoisesti annat meille tilatessasi palvelujamme. Tämä tiedonkeruuprosessi selitetään tässä käytännössä.
 • Suojaustiedot eli nimettöminä kerättävät tiedot, joita tarvitsemme voidaksemme pitää sinut turvassa uhilta. Nämä tiedot käsitellään erillään kaikista muista tiedoista ja niiden käsittelyyn sovelletaan Security Cloudimme yksityisyyskäytäntöä.
 • Analyysitiedot eli lisätiedot, joka eivät sisällä käyttäjien nimiä tai joissa käyttäjien nimet on korvattu valenimillä. Keräämme tällaisia tietoja tässä käytännössä kuvatulla tavalla, jotta voimme selvittää, miten palvelumme löydetään ja miten niitä käytetään.

Tässä tietosuojalausunnossa määritetään, miten käsittelemme asiakkaidemme henkilökohtaisia tietoja. Käytäntö täydentää palvelukohtaisia yksityisyyskäytäntöjämme ja lisenssiehtojamme sekä muita, lyhyempiä tapauskohtaisten (esimerkiksi tukityökalujen avulla tehtävien) tietojen keräämiseen liittyviä tiedotteita. Kaikki tämän käytännön osiot eivät ehkä koske sinua tai koskevat sinua vain osittain sen mukaan, mitä F-Securen palveluja käytät ja miten olet yhteydessä meihin. Palvelut tai vuorovaikutukset, joille ei ole omaa käytäntöä, seuraavat tätä pääasiallista tietosuojalausuntoa.

Määritelmät

Tässä ovat määritelmät tässä käytännössä käyttämistämme termeistä.

"Asiakas" tai "sinä" viittaa yksityiseen käyttäjään tai yrityskäyttäjään tai johonkin muuhun tietoja välittävään tahoon, joka ostaa palvelujamme, rekisteröi niitä käytettäväksi tai käyttää niitä ja joka on saattanut lähettää henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja meille. Nämä tiedot on saatettu lähettää käyttämällä palvelujamme, Web-sivustojamme, puhelinta, sähköpostia, rekisteröintilomakkeita tai muita vastaavia kanavia.

"Henkilökohtaiset tiedot" tai "henkilötiedot" viittaa yksityisiä henkilöitä ja heidän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan tai olosuhteitaan koskeviin tietoihin, jotka ovat yhdistettävissä heihin tai heidän perheensä tai taloutensa jäseniin. Näitä tietoja voivat olla nimet, sähköposti- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, laskutus- ja tilitiedot sekä muut palveluiden tarjoamisen yhteydessä käsitellyt tekniset tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjään tai hänen käytökseensä, laitteeseensa tai laitteensa käytökseen.

"Palvelut" viittaa F-Securen valmistamaan tai jakelemaan palveluun tai tuotteeseen, ohjelmistot, Web-ratkaisut, työkalut ja niihin liittyvät tukipalvelut mukaan lukien.

"Web-sivusto" viittaa sivustoon f-secure.com tai mihin tahansa muuhun Web-sivustoon, jota F-Secure isännöi tai hallinnoi, niiden alasivustot ja selainpohjaiset palveluportaalit mukaan lukien.

Mitä tietoja keräämme?

Meidän on yleensä pyydettävä vähintään sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi ja nimeäsi, jotta voimme tarjota palvelujamme. Yksittäiset palvelut keräävät myös lisätietoja sekä palvelustamme että laitteestasi ja siihen liittyvästä tietoliikenteestä. Jos tällaista automaattista tietojenkeruuta tehdään, se painottuu palveluihimme, ei henkilökohtaisiin tietoihisi.

Palvelutyyppikohtaisesti kerätyt henkilötiedot on kuvattu tarkemmin palvelu- ja vuorovaikutuskohtaisissa käytännöissä.

Miten käsittelemme keräämiämme tietoja?

Viereiset vuorovaikutus- ja palvelukohtaiset tietosuojakäytännöt ja vuorovaikutuskohtaiset tiedonannot erittelevät, mihin nimenomaiseen tarkoitukseen käytetään kunkin palvelun käytössä kerättyjä tai käsiteltyjä henkilökohtaisia tietoja. Niiden määrittelemien yksityiskohtaisten käyttötarkoitusten lisäksi henkilökohtaisia tietoja saatetaan kerätä kaikissa palveluissamme myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakaskokemus. Tarkoitus on tunnistaa valtuutetut käyttäjät ja tarkistaa asiakkaiden oikeudet, käsitellä ja seurata tapahtumia, kuten tilien hallinnointia, toimituksia, laskutusta ja käyttöoikeuksien hallintaa.
 • Toimittaminen, korjaaminen ja parantaminen. Tarkoitus on toimittaa palvelujamme sinulle, ylläpitää ja kehittää palvelujamme ja Web-sivustojamme ja toimittaa palveluihin liittyviä ohjeita ja tukea.
 • Analysointi. Tarkoitus on seurata palvelujemme hankinta- ja käyttötapoja, mikä auttaa meitä parantamaan palveluja, hallinnoimaan asiakassuhteita ja lähettämään asiakkaille asiaankuuluvia viestejä.
 • Viestintä. Tarkoitus on lähettää sinulle palveluihin liittyviä tietoja, toteuttaa asiakaskyselyjä, järjestää kilpailuja ja mainostaa ja markkinoida palvelujamme.
 • Säännöstenmukaisuus. Tarkoitus on estää petokset, poistaa laiton tai loukkaava materiaali tai estää sen jakaminen ja noudattaa lakimääräyksiä ja säännöksiä.

Tietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Asiakassuhdetiedot

Palvelujemme käyttäminen tekee sinusta asiakkaamme. Tähän liittyvää tietojen käsittelyä voi tapahtua, kun otat yhteyttä meihin tai liikekumppaneihimme palveluihimme liittyen, asennat ja käytät palvelujamme, täytät lomakkeen tai kyselyn, rekisteröidyt palvelujemme käyttäjäksi, lähetät tietoja verkkoratkaisumme kautta, osallistut kilpailuun tai arvontaan, rekisteröit sähköpostiosoitteesi tai lähetät meille sähköpostia. Tarkat oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelyllemme määritetään palvelukohtaisissa tietosuojakäytännöissä.

Olet meille nimenomaan F-Securen - et yksittäisen palvelun - asiakas. Täten eri palveluista (esim. SAFE) ja toimenpiteistä (esim. yhteydenotto tukeen) keräämämme tiedot kootaan F-Secure-tilillesi. Emme kuitenkaan kokoa tietoja määrättyjen tietosuojalupauksiemme vastaisesti (emme esimerkiksi kerää tietoja VPN-palvelujemme sisällä välitetystä tietoliikenteestä).

Tekniset tiedot ja suojaustiedot

Meidän on kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja automaattisesti, jotta voisimme tuottaa palvelujamme, kehittää niitä ja tarjota niitä sinulle. Palvelujemme luonteesta johtuen emme voi välttää tietojen keräämistä, koska palvelumme eivät muutoin toimisi. Koska tällaista tietojen käsittelyä ei voida erottaa tarjoamistamme palveluistamme, tietojesi käsitteleminen on välttämätöntä ja oikeudellisesti perusteltua. Pyrimme kuitenkin antamaan sinulle mahdollisimman suuren vapauden hallita tietojesi käyttöä. Voimme esimerkiksi pyytää sinulta erikseen lupaa joidenkin tietojen keräämiseen ja voimme antaa sinulle mahdollisuuden kieltää muiden kuin välttämättömien tietojen keräämisen.

Tämän johdosta meillä on oikeus käsitellä asiaankuuluvia henkilötietoja. Tämä oikeus perustuu tyyppillisesti sopimusvelvotteiden suorittamiseen, oikeudelliseen perusteeseen tai suostumukseen. Joissakin tapauksissa meillä on myös oikeudellinen velvollisuus käsitellä tietoja tiettyjä tarkoituksia varten. Tarkat oikeudelliset perusteet henkilötietojen käsittelyymme määritetään palvelukohtaisissa tietosuojakäytännöissä.

Analyysitiedot

Mikäli palvelumme keräävät sellaisia tietoja, joita tarvitaan vain sen seuraamiseen, miten palvelujamme käytetään ja miten voisimme parantaa palvelujamme, mutta joita ei varsinaisesti tarvita palvelujemme järjestämiseen, keräämme tällaisia tietoja vain nimenomaisella suostumuksellasi. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus myöhemmin, mikäli haluat tehdä niin. Tavoitteemme tällaiselle tietojen keräämiselle on määritetty tämän lausunnon Analytiikka-osiossa.

Siirrot

Teemme paljon itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat meitä palvelujemme toteutuksessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa. Pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja.

Alla on kuvaus kahdesta huomattavimmasta syystä siirtää tällaisia henkilötietoja.

1) Alihankinta

Joitakin henkilötietoja saatetaan ilmoittaa käyttämiesi palvelujen osia toimittaville alihankkijoille ja F-Secure-konsernin yrityksille.

Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heidän kanssaan tekemissämme sopimuksissa, että he käyttävät tällaisia tietoja ainoastaan palvelujen toimittamiseen (esimerkiksi tukitapauksen ratkaisemiseksi tai sen lähettämiseksi logistiikkakumppaneille tuotteen toimittamista varten tai markkinointiviestien lähettämiseksi). Edellytämme, että alihankkijat toimivat tämän yksityisyyskäytännön ja sovellettavien lakien mukaisesti. Lähetetyt tiedot muutetaan aina nimettömiksi, jos mahdollista.

2) Myynti ja markkinointi

Vaihdamme (ilmoitamme ja vastaanotamme) joitakin henkilötietojasi sellaisten jakelukumppaneidemme (kuten IT-yrityspalvelujen jälleenmyyjien, operaattoreiden ja Web-kauppojen) kanssa, jotka ovat markkinoineet, myyneet tai jaelleet palvelujamme. Annamme näiden yritysten käyttää tällaisia henkilötietoja sovittujen toimien toteuttamiseksi. Tietojen jakamisen tarkoituksena on saumattoman asiakaskokemuksen takaaminen. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi asiakashallinta, palvelutuki ja ongelmanratkaisu, suoramarkkinointi ja laskutus. Jakelukumppaneidemme on myös noudatettava sopimuksia ja lainsäädäntöjä, kun he käsittelevät henkilötietojasi.

Useimmilla jakelukumppaneillamme saattaa olla aiemmin muodostettu asiakassuhde kanssasi, ja näin ollen he jo käsittelevät henkilötietojasi itsenäisesti. Tällaisissa tapauksissa sekä F-Securella että jakelukumppanilla on omat asiakassuhdettasi koskevat asiakastietomerkinnät, joita kummankin tahon erilliset käytännöt koskevat.

Kansainväliset siirrot

Jotkin tytäryhtiöistämme, alihankkijoistamme, jakelijoistamme ja kumppaneistamme sijaitsevat Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä takaa, että palvelumme ovat saatavilla maailmanlaajuisesti. Kun siirrämme henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, suojaamme henkilötietojen siirron lain edellyttämällä tavalla. Toteutamme tämän määräämällä asianmukaiset tekniset ja sopimukselliset turvaohjeet asiaankuuluville alihankkijoille ja F-Secure-konsernin yrityksille esimerkiksi Euroopan unionin hyväksymiä tiedonsiirtoa koskevia lauseita käyttämällä. Teemme maailmanlaajuisia tai valtionrajoja ylittäviä datasiirtoja vain hyvästä syystä ja niiden aiheuttaman tietosuojariskin arvioinnin jälkeen.

Korostamme, että säilytämme arkaluonteisia asiakastietoja Suomessa ja Euroopan talousalueella ja pidämme niitä hallinnassamme.

Tietojen muu ilmoittaminen

Tämä yksityisyyskäytäntö ei kata kaikkia tilanteita, joissa henkilötietojen käyttö tai ilmoittaminen ilman lupaasi tai palvelun toteutuksesta erillään on oikeutettua tai sallittua tai joissa niiden ilmoittamista edellytetään meiltä sovellettavan lain mukaan.

Esimerkkejä ovat tuomioistuimen tai viranomaisen asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella antama määräys ilmoittaa tietoja. Kaikkiin ilmoitusvaatimuksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne huomioidaan henkilötietojen tallennuspaikassa ja -tavassa.

Henkilötietojesi ilmoittaminen voi olla oikeutettua myös silloin, kun meidän on suojattava itseämme vastuilta, estettävä petollista toimintaa tai ratkaistava jatkuva ongelma tai pidettävä se kurissa. Tällaisissa tilanteissa toimimme sovellettavien lakien mukaisesti.

Meidän on ehkä myös siirrettävä henkilökohtaisia tietoja osana yritystapahtumaa, kuten myyntiä, yrityskauppaa, yhtiöittämistä tai muuta F-Securen yrityssaneerausta, jossa tiedot toimitetaan uudelle hallinnoivalle taholle osana normaalia liiketoimintaa.

Voimme ilmoittaa henkilökohtaisia tietoja myös vakuutuksenantajillemme ja valtionhallinnon virastoille, jos sovellettavissa laeissa näin sallitaan.

Tietojen säilytys

Lähtökohtaisesti laki määrää poistamaan henkilökohtaiset tiedot tai muuttamaan ne nimettömiksi, kun niitä ei enää tarvita kerättyä käyttötarkoitusta varten. Näin ollen säilytämme henkilökohtaiset tietosi kuten palvelukohtaisissa tietosuojakäytännöissä ja tiedonannoissa on määritelty. Erinäisistä syistä joitakin tietoja saatetaan kuitenkin joutua säilyttämään pituudeltaan vaihtelevia, tavallista pidempiä aikoja. Tässä ovat tyypillisimmät syyt säilyttää tietoja pidempään kuin muualla on määritelty:

 • sinulle viestiminen (esim. henkilötietojesi säilyttäminen tilauksen päättymisen jälkeisen säilytysajan verran tai viestien lähettäminen sinulle asiakkuutesi päättymisen jälkeen, jos olet valinnut tämän vaihtoehdon)
 • tietojen säilyttäminen sovellettavien lakien edellyttämällä tavalla (esim. ostostesi ja palveluistamme tehtyjen maksujen seuraamiseksi)
 • oikaisuvaihtoehtojen tutkiminen tai meille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen rajoittaminen (esim. keskeneräisestä kiistasta tai tutkimustyöstä johtuen)
 • toistuvan ongelman ratkaiseminen tai kurissa pitäminen tai riittävän tiedon kerääminen tulevien ongelmien käsittelemiseksi (esim. tekemäsi tukipyyntö, joka liittyy asiakkuutesi aikana ratkaisematta jääneeseen ongelmaan)
 • välistemme sopimusten ylläpitäminen (esim. jos tilaat edelleen muita palvelujamme)
 • petosten estäminen (esim. yhteisömme käyttökiellon valvominen)

Tietoja, jotka eivät sisällä henkilökohtaisia tietoja (esim. tietoturvatiedot ja kootut analyysitiedot), säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan ja niiden katsotaan olevan hyödyllisiä käyttötarkoituksessaan.

Käyttäjän luvalla kerättyjä analytiikkatietoja säilytetään tilastointimielessä, eikä niitä poisteta henkilökohtaisten tietojen ja käyttäjätilin poiston yhteydessä. Analytiikkatiedot muutetaan nimettömiksi siten, että niitä ei voida yhdistää tilin lopettamisen jälkeen mihinkään käyttäjään eikä tiliin.

Jos olet ostanut palvelun operaattorikumppaniltamme, kumppani vastaa tilin poistamisesta. Kun kumppani ilmoittaa meille, että tilauksesi on päättynyt, F-Secure poistaa tilin ja kaikki siihen liittyvät tiedot tai muuttaa ne yksilöimättömään muotoon.

Tietoturva

Noudatamme tiukkoja turvatoimia suojataksemme henkilökohtaisten tietojesi luottamuksellisuuden ja eheyden, kun siirrämme, tallennamme ja käsittelemme niitä.

Käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilökohtaisten tietojesi hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jotka sijaitsevat joko toimistoillamme, alihankkijoidemme toimistoilla tai täyden luokituksen saaneissa tietokeskuksissa. Vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Jos asiakkaidemme henkilökohtaiset tiedot on ilmoitettava alihankkijoillemme, edellytämme heitä käsittelemään ja suojaamaan henkilökohtaisia tietoja tämän yksityisyyskäytännön ja sovellettavien lakien mukaisesti. Jos otat yhteyttä meihin Web-sivustomme kautta tai sähköpostitse, huomaa, että kaikki Internetin kautta lähetetyt tiedot eivät välttämättä ole suojattuja.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus päästä sinua koskeviin tietoihin, joita säilytämme. Sinulla on erityisesti seuraavat oikeudet säilyttämiimme henkilötietoihisi:

 • Pääsy ja oikaisu. Sinulla on oikeus kysyä, mitä henkilötietojasi säilytämme, ja pyytää kopiota tiedoista, joiden tiedämme koskevan sinua tässä kontekstissa. Jos havaitset kyseisissä tiedoissa virheitä (esim. vanhentuneita tietoja), kehotamme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Voit päivittää asiakastietojasi myös itse joissakin palveluportaaleissamme. Päivitä niihin kaikki henkilötietojesi muutokset, kuten osoitteenmuutos tai sähköpostiosoitteen vaihto. Jos et voi tehdä päivityksiä itse, voit ilmoittaa meille tarvittavista muutoksista.
 • Vastalause. Sinulla on oikeus esittää vastalause tietyille henkilötietojen käsittelytoimille, kuten markkinointitarkoituksissa tehtävälle käsittelylle tai muutoin laillisin perustein tehtävälle käsittelylle. Jälkimmäisessä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet vastalauseellesi.
 • Oikeus tulla unohdetuksi. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi säilyttäminen ja poistamaan ne. Tässä tapauksessa sinun on esitettävä laillisesti kelvolliset perusteet pyynnöllesi.
 • Siirrettävyys. Sinulla on myös oikeus pyytää itse antamiasi henkilötietoja, joita käsitellään sopimuksen tai antamasi suostumuksen mukaisesti. Voit pyytää tietoja rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös pyytää, että tiedot siirretään jollekin toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • Suostumuksen peruminen. Jos käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus perua se milloin tahansa asiaankuuluvien asetusten kautta. Henkilöön yhdistettävissä olevien tuoteanalytiikkatietojen asetukset ovat palvelun käyttöliittymässä. Sinulla on myös oikeus peruuttaa markkinointiviestien tilaus oletusasetuskeskuksessa, johon voi siirtyä linkin kautta.
 • Rajoittaminen. Jos havaitset, että sinua koskevat tiedot ovat virheellisiä tai että meillä ei ole laillista oikeutta käyttää niitä, voit pyytää meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn ja pelkästään säilyttämään tietoja, kunnes ongelma on ratkaistu.

Huomaa, että joissakin tilanteissa luottamuksellisuuteen liittyvät velvoitteemme, oikeutemme pitää ammattisalaisuuksia ja/tai velvoitteemme toimittaa palvelujamme (esim. työnantajallesi) saattavat estää meitä julkaisemasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muutoin estää sinua käyttämästä oikeuksiasi.

Voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa, jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä tai tarvitset lisätietoja.

Jos koet, etteivät lainmukaiset oikeutesi täyty, sinulla on oikeus tehdä valitus asiasta valvovalle viranomaiselle. Useimmissa tapauksissa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi).

Kolmannet osapuolet

Palvelumme ja verkkosivustomme saattavat sisältää kolmansien osapuolten palveluja tai toimia yhdessä niiden kanssa.

Tällaisia tilanteita ovat yleensä seuraavat:

 • Web-kauppa. Web-kauppamme toteutus on osittain kolmannen osapuolen jälleenmyyjän vastuulla. Rekisteröintivaiheessa antamiasi tietoja käsitellään F-Securen käytäntöjen mukaisesti, mutta itse ostotoimenpiteeseen ja siihen liittyviin toimiin sovelletaan Web-kauppamme toimittajien käytäntöjä.
 • Laitteen sijaintikyselyt. Jos pyydät laitteen sijaintia palvelujemme kautta, karttapalvelun tarjoajan on käsiteltävä maantieteellisiä tietoja. Tämän käytännön julkaisuhetkellä F-Secure käyttää Googlen karttapalveluja laitteen sijainti- ja hakupalveluissa. Näitä ominaisuuksia käytettäessä sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöjä.
 • Ulkoiset ominaisuudet. Jos kolmannen osapuolen palvelu on näkyvä, eri tuotemerkillä erottuva osa käyttökokemusta, tällaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä sovelletaan tämän käytännön sijasta.

Lähteet

Keräämme suurimman osan edellä kuvatuista tiedoista suoraan sinulta tai laitteestasi, mutta voimme saada tietoja myös tytäryhtiöiltämme, jakelukumppaneiltamme (kuten operaattoreilta) ja yrityksiltä, joilta olet ostanut palveluja. Nämä toimijat voivat olla jälleenmyyjiämme tai ulkoisia verkkokauppakumppaneitamme. Lisäksi saamme joitakin henkilökohtaisia tietoja (ostoksiin liittyviä tilaustietoja) ja koostettuja analyysitietoja sovelluskaupoilta, joissa tuotteitamme myydään. Lähteinämme voivat toimia myös alihankkijamme, jotka tarjoavat sinulle tukipalveluja, ja mainoskumppanimme, jotka auttavat meitä markkinointimme toteuttamisessa.

Toimimme näin, jotta voisimme tarjota saumattoman asiakaskokemuksen ja jotta käytettävissämme olisi aina tiedot, joita tarvitsemme tukipalvelujen antamisessa sinulle.

Tietojasi kerätään näin kolmansien osapuolten toimesta esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • saamme tietosi ulkoisessa verkkokaupassamme antamistamme rekisteröintitiedoista
 • saamme yhteystietosi palvelumme sinulle tarjoavalle operaattorikumppanillemme aiemmin antamistasi kirjautumistiedoista
 • kun käytät sosiaalisen median tiliä palveluihimme rekisteröitymiseen, saamme tilitiedoistasi sähköpostiosoitteen, jotta voimme todentaa rekisteröintisi ja olla yhteydessä sinuun.

Analytiikka

Tiivistelmä

 • Analysoimme sitä, miten palvelujamme käytetään, jotta voisimme tarjota asiakkaillemme heidän tarvitsemiaan palveluja.
 • Emme seuraa yksittäisten käyttäjien palvelujen käyttöä vaan asiakkaidemme toimintaa yleisesti.
 • Teemme tätä Web-sivustollamme ja tuotteissamme.
 • Voit valita, haluatko osallistua näiden tietojen keräämiseen.

Täysimittainen lauseke

Perusteet tietojen keräämiselle. Haluamme tarjota sinulle henkilökohtaisen asiakaskokemuksen ja entistä parempia tuotteita tulevaisuudessa. Jotta onnistuisimme siinä, meidän on seurattava palvelujemme käyttöä ja eri asiakassegmenttiemme toimintaa. Seuraamme esimerkiksi sitä, mitä toimintoja asiakkaamme käyttävät eniten, milloin palveluissa ilmenee vikatilanteita, mitä korjattavaa palveluista löytyy ja miten asiakkaamme löytävät palvelumme.

Kerättävät tiedot. Palvelujemme käytön yhteydessä kerättäviä analyysitietoja ovat esimerkiksi käyttämäsi Internet-selain, käyttämäsi käyttöliittymän elementit, aikaleimatiedot, yleinen sijaintisi, laitteesi tunnus ja laitteiden/käyttäjien/käyttäjäryhmien väliset suhteet, palvelun käyttöaika, laitteen tiedot (esimerkiksi puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä ja siinä käytetty kieli), osittainen IP-osoite, palvelussa ilmenneet virheet, ongelmalliset tiedostot, palvelun suorituskykytiedot, palvelujemme käyttötiedot (esimerkiksi se, mitä toimintoja käytetään ja miten usein niitä käytetään), sen toimialueen nimi, josta muodostat yhteyden palveluun, käyttämäsi palvelun toiminnot, mainostemme tehokkuus, asennusten onnistumistiedot, asennus- ja aktivointipolut sekä suorituskyky-, käyttöjärjestelmä-, yhteys-, tietoreititys- ja kiintiötiedot ja muut vastaavat tiedot.

Web-sivustoillamme käytettävät tietoanalyysiratkaisut on kuvattu erillisessä käytännössä.

Tietojen käsittelytapamme. Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme tarpeista ja toiminnasta ryhmänä, emme yksittäisten asiakkaidemme nimistä. F-Securen sisäisissä tietoanalyyseissa kerätyt analyysitiedot muunnetaan tilastotiedoiksi, väestötilastoiksi ja asiakassegmenttitiedoiksi. Kerätyt analyysitiedot käsitellään nimettöminä, ja käsittelyssä käytetään suojausmenetelmiä, jotka estävät yksittäisten asiakkaiden tunnistamisen tiedoista.

Pidämme kaikki tiedot turvassa. Käytämme keräämäämme tietokokoelmaa vain sisäisesti emmekä luovuta sitä muille.

Osittainen tiedonvaihto. Teknisen ympäristön (eli Internetin, sovelluskaupan ja sosiaalisen median yhdistelmän) rajoitusten takia emme pysty tekemään kaikkea analyysitietojen keräämistä ja käsittelyä itse. Siksi joudumme vaihtamaan joitakin tietoja muutetuilla nimillä (Android-markkinointitunnisteilla ja vastaavilla tunnisteilla) analyysi- ja markkinointikumppaniemme kanssa. Tietoja palvelujesi käytöstä voidaan jakaa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Käytämme tietojen koostajia, jotta voisit käyttää tuotteitamme muiden sovellusten kautta niin, että saamme tietoja tällaista käyttöä seuraavista toimista. Tällaisissa tapauksissa kerätyt tiedot jaetaan niitä tarvitseville osapuolille.
 • Alihankkijamme, jotka toimittavat meille analytiikkapalveluita, saattavat myös luoda ja julkaista koottujen tietojen raportteja, jotka perustuvat kerättyihin tietoihin. Tällaiset tilastotiedot tai yhdistettyjen tietojen raportit eivät sisällä tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Tällainen toiminta on välttämätöntä lähes kaikessa digitaalisessa analysoinnissa ja markkinoinnissa. Sinulle tämä näkyy todennäköisesti vain siinä, minkä tyyppisiä mainoksia näet, kun selaat tai käytät sovelluksiamme, mutta näkemiesi mainosten määrä ei muutu millään tavoin.

Emme vaaranna yksityisyyttäsi. Poikkeamme useimmista muista tietoanalyysia käyttävistä yrityksistä siinä, että ymmärrämme, miten tämä ekosysteemi toimii, valitsemme käyttämämme kumppanit huolellisesti ja poistamme jakamistamme tiedoista kaikki osat, joita kumppanit eivät tarvitse. Voit milloin tahansa kieltää analyysitietojen keräämisen muuttamalla palveluasetuksia.

Rajoitamme myös tällaisen lisäanalyysin vain palvelujemme pintakerroksiin; emme tee mitään analyyseja palvelujemme yksityisyyteen liittyvistä osista. Esimerkiksi tietoturvapilveemme ja VPN-palvelumme sisäiseen tietoliikenteeseen liittyviä toimia ei analysoida lainkaan yrityksemme ulkopuolella.

Markkinointi

Tiivistelmä

 • Pidämme markkinointimme asiallisena.
 • Jos annat meille luvan markkinointiin, tilisi yhdistetään tietoanalyysimme koostetuloksiin.
 • Voit muuttaa markkinointivalintoja tilausportaalissasi.

Täysimittainen lauseke

Markkinointitoimet

Pyrimme lähettämään sinulle vain itseäsi kiinnostavia uutisia, neuvoja, tarjouksia ja muita markkinointiviestejä, jotka auttavat sinua käyttämään palvelujamme tehokkaasti ja suojaamaan online-elämäsi.

Ensinnäkin, jos annat siihen luvan (esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeemme palveluumme rekisteröityessäsi tai kilpailuun osallistuessasi), lähetämme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköpostiosoitteeseesi tai vastaavaan tiedossamme olevaan yhteysosoitteeseesi.

Lisäksi voimme lähettää sinulle palveluihin liittyviä viestejä, ellet ole kieltänyt sitä.

Myös Internet-markkinointi kolmansien osapuolten sovellusten ja muiden kanavien kautta on mahdollista.

Pyrimme varmistamaan, että lähettämämme markkinointiviestit ovat mahdollisimman kiinnostavia itsellesi. Jos palvelu- ja selainasetuksesi sallivat sen, laadimme sinusta palvelujemme ja Web-sivustojemme käyttösi sekä verkossa ja sovelluksissa keräämiemme tietojen perusteella profiilin. Profiilin luomisessa käytämme vain koostetietoja, käsittelemme tietojasi valenimillä ja pyrimme kaikin keinoin varmistamaan, että analyysista ei aiheudu haittaa sinulle.

Jos annat luvan suoramarkkinointiin, yhdistämme tietoihisi tietoanalyysimme tulokset, jotta voimme tarjota sinulle palveluja entistä tehokkaammin. Voit peruuttaa lupasi markkinointiviestien lähettämiseen milloin tahansa halutessasi.

Saatamme käyttää alihankkijoita ja kumppaneita markkinointitoimien tekemiseen puolestamme. Markkinointiviestimme liittyvät pääsääntöisesti palveluihimme. Joissakin tapauksissa voimme tiedottaa myös palveluihimme liittyvistä jakelukumppaniemme palveluista. Liiketoimintamalliimme ei missään tapauksessa kuulu henkilökohtaisten tietojesi myyminen kolmansien osapuolten massamarkkinoijille, sillä meille et ole tuote vaan asiakas.

Analysointiin ja markkinointiin liittyvät valinnanmahdollisuutesi

Olemme pyrkineet luomaan molempia osapuolia hyödyttävän järjestelmän yhdistämällä palvelujemme käyttösi tiliäsi koskevien analyysitietojemme tarkkuuteen.

Oletusarvoisesti sinulta kerätyt analyysitiedot käsitellään nimettömästi. Voit kuitenkin antaa meille luvan lähettää sinulle vinkkejä ja tarjouksia siitä, miten voit tehostaa palvelujemme käyttöä. Jos teet näin, yhdistämme osan sinuun liittyvistä analyysitiedoista saaduista tuloksista henkilöllisyyteesi, jotta voimme antaa tällaisia vinkkejä ja tarjouksia.

Jos et tilaa meiltä vinkkejä ja tarjouksia, kaikkia analyysitietosi käytetään vain tuotteidemme kehittämiseen eikä analyysitietojasi yhdistetä millään tavoin asiakastiliisi.

Voit määrittää analyysitietojen keräämisluvan palvelukohtaisesti. Valintasi toimiesi perusteella kerättävien analyysitietojen perusteella annettavien vinkkien ja tarjousten vastaanottamisesta koskee kaikkia samalla F-Secure-käyttäjätilillä käyttämiäsi palveluja. Voit muuttaa näitä asetuksia myös tilauskeskuksessa, jonka lisäämme vaiheittain kaikkiin palveluihimme.

Olemme kiitollisia, jos päätät auttaa meitä kehittämään palvelujamme, mutta ymmärrämme myös, jos haluat minimoida F-Securelle välitettävät tiedot, ja kunnioitamme päätöstäsi. Palveluissamme, joihin liittyen tehdään lisäanalyyseja, voit kieltää muiden kuin välttämättömien tietojen keräämisen.

Jos olet kieltänyt kaiken analyysitietojen keräämisen, viestintämme sinulle perustuu vain kerättyihin palvelutietoihin (tietoihin, joita keräämme tarjotessamme palveluja sinulle) ja antamamme vinkit ovat todennäköisesti epätarkempia kuin analyysitietojen perustella annetut vinkit.

Jos analyysitietojen kerääminen ei ole mieleesi, voit estää online-mainostajia profiloimasta mobiililaitteesi käyttöä kattavasti nollaamalla mainostunnisteen säännöllisin väliajoin ja ottamalla seurannankieltoasetuksen käyttöön laiteasetuksista tai käyttämällä yksityisyystuotettamme.

Muutokset

Tämä lausunto selventää ja päivittää lausunnon edellistä versiota ja korvaa sen. Teemme ajoittain muutoksia ja lisäyksiä myös tästä eteenpäin, jotta lausunto pysyy ajantasalla. Palvelukäytännöt ja muut tilannekohtaiset käytännöt päivitetään samalla tavalla.

Julkaisemme muutetun yksityisyyskäytännön Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä, jossa se on aiemmin ollut saatavilla. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme ilmoittaa niistä myös muilla keinoin, kuten julkaisemalla ilmoituksen kotisivullamme tai lähettämällä sähköpostia. Kaikki muutokset otetaan käyttöön sinä päivänä, jolloin julkaisemme uusitun yksityisyyskäytännön Web-sivustollamme tai muussa vuorovaikutuspisteessä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tähän tietosuojalausuntoon liittyen, ota yhteyttä:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Suomi

Jos olet kuluttajille suunnattujen tuotteiden käyttäjä, ota yhteyttä osoitteessa f-secure.com/support.

Jos olet yrityksille suunnattujen tuotteiden käyttäjä, ota yhteyttä osoitteessa https://www.f-secure.com/fi_FI/web/business_fi/support.

© F-Secure, kesäkuu 2018