Visio ja strategia

Markkinatilanne

Tarve tietoturvalle ja yksityisyydensuojalle on suurempi kuin koskaan, koska perinteisten haittaohjelmien lisäksi valtioiden harjoittamasta valvonnasta sekä suoranaisesta vakoilusta on tullut todellisuutta. Samoin kohdennetut hyökkäykset yrityksiä kohtaan ovat yleistyneet sekä muuttuneet entistä salakavalammiksi ja kehittyneemmiksi. Samaan aikaan monipuolistuva laitekanta ja erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan hallinnasta entistä hankalampaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.
 
Kuluttajien tietoturvamarkkinalla merkittävän kasvun aikaansaaminen lyhyellä aikavälillä on haastavaa johtuen PC-keskeisen tietoturvamyynnin laskusta. Markkinaosuuksien valtaaminen kilpailijoilta on kuitenkin mahdollista. Operaattoriliiketoiminnan kannalta keskeinen uusien laajakaista- ja mobiililiittymien myynti on jatkanut laskuaan länsimaissa, mutta samaan aikaan operaattoreiden välinen asiakasvaihtuvuus luo mahdollisuuksia lisäarvopalveluiden (kuten tietoturva) myyjille. Kehittyvissä talouksissa laajakaista- ja erityisesti mobiililiittymien myynti jatkaa nopeata kasvuaan. Suorassa kuluttajamyynnissä sovelluskauppojen merkitys jatkaa kasvuaan, mikä on samalla muuttamassa tapaa, jolla tietoturvaa ostetaan ja markkinoidaan. Kuluttajat ovat tulleet tietoiseksi siitä, että arkaluontoista tietoa heidän yksityiselämästään saattaa levitä verkon ja siihen kytkettyjen laitteiden kautta vääriin käsiin. Modernien yksityisyyssovellusten markkina on tästä huolimatta yhä vasta kehittämässä.
 
Yritysten tietoturvamyynnissä ohjelmistoja myydään enenevässä määrin palveluiden kiinteiden vuosilisenssien sijaan. Tämä yhdessä palveluiden lisääntyvän pilvipohjaisuuden kanssa mullistaa perinteistä tapaa myydä tietoturvaa ja tarjota siihen liittyviä palveluita. Etenkin erityisen tärkeitä tietojärjestelmiä omaavien yritysten osalta kyberturvallisuusuhat ovat yksi suurimmista liiketoimintariskeistä, mikä tekee tähän liittyvästä liiketoiminnasta kiinnostavan kasvualueen tietoturvamarkkinassa.
 
Kokonaisuudessaan tietoturvamarkkinan kooksi arvioidaan jo 21,4 miljardia dollaria (Gartner, maaliskuu 2015). Gartnerin mukaan (Tammikuu, 2014) kuluttajille suunnattujen tietoturvaohjelmistojen markkinoiden arvo kasvaa 6,3 miljardiin dollariin vuoteen 2018 mennessä (2014: 5,3 miljardia). Samoin Gartnerin mukaan tietoturvakonsultointimarkkinan koko oli 16 miljardia dollaria vuonna 2014 ja sen arvellaan kasvavan keskimäärin 9% vuodessa 2015-2019. Vastaavasti IDC:n mukaan tietomurtoihin ja niiden tutkintaan liittyvän markkinan arvo oli 500 miljoona dollaria vuonna 2013 ja sen ennustetaan kasvavan keskimäärin 15% vuodessa 2013-2018.

Pitkän aikavälin tavoitteet ja katsausstrategiaan 2015–2017

F-Secure on päivittänyt strategiaansa, jonka edellinen versio julkistettiin helmikuussa 2014. Yhtiö keskittyy pilvipohjaisiin tietoturvaratkaisuihin. Yhtiön ratkaisut suojaavat kaikkia verkkoon liitettäviä laitteita sekä niitä käyttävien ihmisten ja yritysten yksityisyyttä. Strategia pohjautuu kahteen keskeiseen markkinatrendiin:
 
Laitteet kytkeytyvät toisiinsa: Mobiililaitteiden yleistyminen sekä yhä useampien laitteiden kytkeytyminen toisiinsa (nk. laitteiden internet, eng. Internet of Things) muuttavat nopeasti internetin luonnetta. Uudet kytkökset luovat uusia uhkia. Luottamuksellisen tiedon ja maineen suojelu on tärkeämpää kuin koskaan. Samaan aikaan pitää varjella ihmisten ja yritysten vapautta toimia verkossa.
 
Pilvipalveluiden yleistyminen: Jatkossa suurin osa informaatiosta ei sijaitse fyysisesti enää käyttäjien omilla päätelaitteilla, vaan verkon välityksellä käytettävissä pilvipalveluissa. Tämä tarjoaa käyttäjille ja palveluntarjoaille lukuisia uusia mahdollisuuksia, mutta luo myös uhkia. Pilvipohjaiset tietoturvapalvelut mahdollistavat näiden ongelmen ratkaisun.
 
F-Secure keskittyy pilvipohjaisten yksityisyyttä suojaavien ja tietoturvaratkaisuiden kehittämiseen sekä tuomiseen markkinoille. Yhtiö nojaa vahvaan teknologiseen osaamiseen sekä ymmärrykseen alan kehityksestä ja asiakkaiden tarpeista. Pilvipohjaisia ratkaisuja hyödynnetään jatkuvasti enemmän jo olemassa olevien PC- ja mobiilimarkkinoille suunnattujen tuotteidemme tuottamisessa. Lisäksi tuomme markkinoille aivan uusia pilvipohjaisia tuotteita. Pilviteknologian ansiosta on mahdollista ratkaista toisiinsa verkon kautta kytkettyjen laitteiden luomat tietoturvahaasteet skaalautuvalla tavalla. Suomen yksityisyydensuojan vahva oikeusturva puolestaan vahvistaa yhtiön asemaa luotettavana toimijana tietoturvamarkkinoilla.
 
F-Secure keskittyy kuluttaja- ja yritysasiakasmyynnissä nykyisten kanaviensa hyödyntämiseen entistä tehokkaammin. Yhteistyössä operaattorikumppaniemme kanssa myymme kuluttajille pilvipohjaisia ja perinteisiä tietoturva- sekä muita ratkaisuja. Kasvavan yritysasiakaskunnan palvelun turvaamme laajentamalla jälleenmyyjäverkostoa. Suoramyynnin kanavia hyödynnetään palvelujen myymiseksi kuluttajille ympäri maailmaa.Strategiakehyksen sisällä F-Secure keskittyy yhä enemmän kyberturvallisuuteen ja yritysasiakkuuksiin, kuten nSense-yrityskauppa osoittaa.
 
Strategiajakson 2015-2017 loppua kohden F-Secure tavoittelee käyttäjämäärien kasvua kymmenillä miljoonilla. Liikevaihdon odotetaan kasvavan kaksinumeroisin prosentein. Kasvu tulee pääosin länsimaista sekä kehittyviltä markkinoilta kuten Etelä-Amerikasta sekä Aasian ja tyynenmeren maista (APAC). Vaikka yhtiö investoi kasvuun, odotamme yrityksen suhteellisen kannattavuuden pysyvän ennallaan. Pitkällä aikavälillä kannattavuutta määrittävät kyky kasvattaa liikevaihtoa sekä hyödyntää mittakaavaetuja toiminnassa.