Visio ja strategia

Markkinakatsaus

Kasvava ja monimuotoistuva laitekanta sekä erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan hallinnasta entistä haasteellisempaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Nämä tekijät yhdessä IT-järjestelmien monimutkaisuuden lisääntymisen kanssa kasvattavat kysyntää tietoturvapalveluille. Kohdennetut kyberhyökkäykset yleistyvät ja kehittyvät koko ajan. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät hyödyntämään yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia edukseen, ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi kaiken kokoiset yritykset myös yksityishenkilöt. Puhtaan rikollisuuden lisäksi hallitukset ja haktivistit hyödyntävät haavoittuvuuksia mm. vakoiluun ja seurantaan.

Yritykset ja muut organisaatiot etsivät entistä enemmän ulkoistettuja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja auttamaan niitä hallitsemaan tietoturvaansa. Etenkin suuret organisaatiot ovat kiinnostuneita myös mobiililaitteidensa turvaamisesta. Kysyntä tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen pysyy korkeana, koska hyökkäysten havaitseminen saattaa usein kestää kuukausia.

Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa yhä merkittävästi laitekannan muuttuminen. PC-myynti laski 5,2% vuoden 2016 toisella neljänneksellä (Gartner, heinäkuu 2016), minkä ennakoidaan heijastuvan tietoturvaohjelmistojen markkinaan. Markkinaosuuksien valtaaminen kilpailijoilta on kuitenkin yhä mahdollista. Samaan aikaan verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti. On arvioitu, että kuluttajamarkkinoilla on globaalisti yli neljä miljardia verkkoon kytkettyä laitetta vuoden 2016 loppuun mennessä (Gartner, marraskuu 2015), mikä avaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille tietoturvatuotteille.

Maailmanlaajuisesti tietoturvaohjelmistojen markkinan koko vuonna 2015 oli 22,9 miljardia dollaria. Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinan koko vuonna 2015 oli 5,1 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 2,8 %:lla vuosittain 2015-2020. Yritysten tietoturvapalveluiden markkinan koko vuonna 2015 oli 49,6 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 9,9 %:lla vuosittain 2015-2020. It-ulkoistuksen osalta (sisältäen ulkoistetut tietoturvapalvelut) markkinan koko vuonna 2015 oli 15,6 miljardia dollaria ja kasvuvauhdin odotetaan olevan 14,9% vuosittain 2015-2020. Kaikki arvioidut kasvuvauhdit on ilmoitettu dollarin kurssi vakioituna. (Gartner, toukokuu 2016)

Strategia 2016–2018

F-Securen tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää fyysisen maailman ja internetin kytkeytyminen entistä tiiviimmin yhteen. Yhtiön strategiassa heijastuu niin verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän nopea kasvuvauhti, liiketoiminnan digitalisaation myötä muuttuneet toimintatavat kuin kyberrikollisuuden lisääntyminen. Strategian toimeenpanon myötä F-Securen muuntautuminen päätelaitekeskeisestä virustorjuntayhtiöstä kyberturvallisuustuotteiden ja –palveluiden monipuolisemmaksi tarjoajaksi nopeutuu entisestään.

Strategian taustalla on yhtiön halu kasvaa. F-Secure jatkaa investointejaan nopeimmin kasvaville yritystietoturvamarkkinoille. Näitä ovat muun muassa jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät päätelaitteiden tietoturvapalvelut sekä kyberturvallisuuspalvelut. Kuluttajaliiketoiminnassa investointeja jatketaan tavoitteena kannattava kasvu.

F-Secure pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiön teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat sekä kasvamaan valituilla kohdemarkkinoilla. Näitä ovat kyberturvallisuustarjooma suuryrityksille Pohjois-Euroopassa ja valituilla toimialoilla (ml. finanssiala, peli- ja vedonlyöntiala, ilmailuala, poliisi- ja puolustusvoimat sekä tietyt globaalit brändit) sekä yrityksille jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät tietoturvaratkaisut Euroopassa ja Japanissa. Kuluttajaliiketoiminnassa F-Secure jatkaa liiketoimintaa olemassa olevien kanaviensa kautta yhdessä operaattoreiden sekä perinteisten ja verkossa toimivien jälleenmyyjäkumppaneiden kautta.

Kasvustrategian toteuttamiseksi F-Secure rekrytoi aktiivisesti kokeneita tietoturva-ammattilaisia, nousevia kyberturvallisuuskykyjä ja hyviä myyjiä. Yhtiö tavoittelee kasvua myös yritysostoilla.

Yhtiön strategisena päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi kyberturvallisuusyhtiöksi.