Visio ja strategia

Markkinatilanne

Ohjelmistoala on murroksessa. Ohjelmistoja palveluna (SaaS) ja pilvipohjainen jakelu ovat muuttamassa nopeasti perinteisiä liiketoimintamalleja. Muutokset ovat havaittavissa myös laitemarkkinoilla. Vaikka PC:n rooli on edelleen merkittävä erityisesti yrityskäytössä, valtaosa laitemyynnistä tulee mobiililaitteista, kuten tableteista, älypuhelimista ja muista internettiä käyttävistä laitteista. Henkilökohtaisten ja julkisten pilvipalveluiden käyttö on nopeasti lisääntymässä. Gartnerin ennusteen mukaan PC:n valtakausi alkaa lähestyä loppuaan ja vuonna 2014 henkilökohtainen pilvi korvaa tietokoneenkäyttäjän digitaalisen elämän keskiönä.
Maailmanlaajuiset PC -toimitukset ovat vähentyneet seitsemän edellisen neljänneksen aikana. Kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään tabletteja ja mobiililaitteita perinteisten tietokoneiden sijan, mikä on johtanut tietokoneiden määrän laskuun sekä kypsillä että kehittyvillä markkinoilla. IDC:n ( joulukuu 2013) tutkimuksen mukaan tabletit ja älypuhelimet dominoivat laitemarkkinoita, vaikka niiden nopein kasvu alkaakin olla ohi. Jatkuvasti kasvava erilaisten nettiyhteydessä olevien laitteiden määrä aiheuttaa haasteita sekä yrityksille että kuluttajille. Mahdolliset uhat ovat muuttuneet huomaamattomammiksi ja mahdollisuudet joutua hyökkäyksen kohteeksi ovat kasvaneet ja kehittyneet huomattavasti. Sosiaalinen media ja mobiililaitteet tekevät käyttäjien turvallisuudesta ja yksityisyydestä helpommin haavoittuvan. Perinteisten haittaohjelmien lisäksi valtioiden harjoittama valvonta ja verkkovakoilu on tosiasia. Snowdenin paljastusten jälkeen kuluttajat mutta erityisesti yritykset ovat ymmärtäneet tietoturvan tarpeen.
Tietoturvateknologian markkinat ovat kokonaisuudessaan noin 20 miljardia dollaria ja kasvussa, kuluttajatietoturvamarkkinat kasvavat noin 6 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä (4,3 miljardia dollaria 2012)ja mobiilitietoturvaohjelmistojen markkinat kasvavat lähes 40 % vuodessa seuraavat neljä vuotta (Gartner, tammikuu 2013). Tietoturvan markkinatilanne on kuitenkin muuttumassa. Useiden markkina-analyytikoiden arvioiden mukaan
Tietoturvaa palveluna -liiketoimintakonsepti (SaaS) jatkaa vahvaa kasvuaan ja saavuttaa korkeamman markkinaosuuden kuin perinteinen lisenssimyynti. Vuoteen 2015 mennessä 10 prosenttia yritysten IT-tietoturvatuotteista toimitetaan pilvestä käsin (Gartner huhtikuu 2013). Gartner arvioi pilvipohjaisten tietoturvapalveluiden markkinat kasvavat 4,2 miljardiin dollariin vuoteen 2016 mennessä. Nykyään kuluttajat ja yritykset haluavat helppokäyttöisiä, käyttäjäystävällisiä ja mielenkiintoisia tuotteita, jotka pitävät käyttäjän tiedot turvassa. Henkilökohtaiset pilvipalvelumarkkinat ovat kasvussa. Forrester arvioi jo vuonna 2011 markkinoiden saavuttavan 12 miljardin dollarin rajan vuoteen 2016 mennessä. Arvio pohjautui käyttäjämäärän kasvuun ja uusiin liiketoimintakonsepteihin. F-Securella on yli 25 vuoden kattava kokemus tietoturvasta.
Tämä antaa yhtiölle hyvän pohjan pärjätä kasvavilla tietoturva- ja pilvipohjaisilla tallennusmarkkinoilla. Yhtiön vankkumaton periaate suojata asiakkaidensa yksityisyys ja tallennetut tiedot juontuu suomalaisista juurista. Suomessa yksityisyyden suoja on tarkoin varjeltu perusarvo.

Pitkän aikavälin tavoitteet ja katsausstrategiaan 2014–2016

F-Secure on päivittänyt strategiansa uudelle strategiakaudelle. Yhtiö keskittyy pilvipohjaisiin ratkaisuihin suojatessaan ihmisten identiteettiä, tietoa ja laitteita uudessa monipuolisessa mobiililaitemaailmassa. Strategia perustuu kolmeen trendiin, jotka muovaavat tietoturvamarkkinoita:
Uudet laitteet ja käyttötapojen muutos. Uusien laitteiden käyttäjämäärien nopea kasvu muuttaa internetin käyttötapoja. Jatkossa henkilökohtaisen sisällön, digitaalisten muistojen ja maineen suojaaminen ja siihen käytetty aika on tärkeämpää kuin fyysisen laitteen turvaaminen.
Pilviteknologia. Tulevaisuudessa suurin osa tiedosta ja palveluista sijaitsee yhdessä tai useammassa pilvessä. Kuluttajilla ja yrityksillä on käytössä useita pilvipalveluita, minkä johdosta yhä käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia pilvipalveluita tullaan tarvitsemaan. Myös tietoturva siirtyy pilveen.
Kuluttajat ja omat laitteet. Sovellukset, joista kuluttajat pitävät, päätyvät jatkossa yhä useammin myös yrityskäyttöön. Tämä tulee asettamaan erilaisen vaatimustason käyttäjäystävällisyydessä myös yrityskäyttöön suunnitelluille sovelluksille. Sekä ohjelmistoille että laitteille asetetaan samat vaatimukset huolimatta siitä, ovatko ne yksityisessä vai ammatillisessa käytössä.
Yhtiö jatkaa uusien ja innovatiivisten tuotteiden ja liiketoimintakonseptien luomista vahvan teknologiseen osaamiseen, omaan tulevaisuuden näkemykseen ja asiakkaiden palautteeseen pohjalta. Yhtiö nojautuu entistä enemmän pilviteknologian hyödyntämiseen sekä uusissa että olemassa olevissa tuotteissaan. Pilvi on skaalautuva tapa tuottaa tietoturvapalveluita yhä kasvavalle määrälle internettiä käyttäviä laitteita. F-Secure on jo lanseerannut ensimmäisen uuden sukupolven tietoturvatuotteen Freedomen sekä henkilökohtaisen pilvipalvelutuotteen younitedin, joka mahdollistaa käyttäjälle oman digitaalisen elämän hallinnan.
Yhtiö keskittyy erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä suoraan kuluttajamyyntiin käyttäen olemassa olevia myyntikanaviaan. F-Securella on vahva osaaminen operaattorien kanssa toimimisesta. Yli 200 operaattoriasiakkaan kautta yhtiö tavoittaa satoja miljoonia kuluttajia ja tuhansia yrityksiä yli 40 maassa. Laajan jälleenmyyjäverkoston kautta yhtiö tarjoaa palveluitaan yrityksille. F-Secure on rakentanut suoraa yhteyttä kuluttajiin saadakseen palautetta loppukäyttäjiltä ja kasvattaakseen brändinsä tunnettuutta kansainvälisesti.
Yhtiö kasvattaa myynti- ja markkinointi-investointejaan vahvistaakseen brändiään ja läsnäoloaan globaalisti. Investoinnit kohdistuvat etenkin kuluttajille suunnattuihin toimiin, kuten sosiaaliseen mediaan, viraalikampanjointiin ja myyntiin. Tämän uskotaan vahvistavan brändi- ja tuotetunnettuutta ja antavan hyvän pohjan kasvulle pienten ja keskisuurten yritysten suuntaan. F-Secure myös laajentaa kumppaniverkostoaan.
Yhtiö tavoittelee strategiakauden 2014–2016 aikana kymmenien miljoonien kasvua käyttäjämäärissä ja liikevaihdon kiihtyvää kasvuvauhtia. Käyttäjämäärien kasvu tukee brändin tunnettuutta ja liikevaihtoa. Kasvun odotetaan tulevan länsimaista ja tietyiltä kasvavilta markkinoilta, kuten Latinalaisesta Amerikasta sekä Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Yhtiön investoidessa kasvuun kannattavuus pysyy suhteellisesti nykyisellä tasolla ja pitkän aikavälin kannattavuus on sidonnainen liikevaihdon kasvuun ja skaalautuviin toimintoihin.