Visio ja strategia

Markkinakatsaus

Kasvava ja monimuotoistuva laitekanta sekä erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan hallinnasta entistä haasteellisempaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Nämä yhdessä IT-järjestelmien monimutkaisuuden lisääntymisen kanssa kasvattavat kysyntää tietoturvapalveluille.

Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa yhä merkittävästi laitekannan muuttuminen. PC-myynnin ennustetaan laskevan yhdellä prosentilla vuonna 2016 (Gartner, tammikuu 2016) ja tämän oletetaan vaikuttavan lievästi negatiivisesti tietoturvatuotteiden myyntiin kuluttajille. Markkinaosuuksien valtaaminen kilpailijoilta on kuitenkin mahdollista. Samaan aikaan verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti. On arvioitu, että kodeissa tulee globaalisti olemaan yli miljardi verkkoon kytkettyä laitetta vuoteen 2018 mennessä (Gartner, marraskuu 2015), mikä avaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille tietoturvatuotteille. Kehittyvät taloudet ovat jatkossakin merkittävä uusasiakaskasvun ajuri, vaikkakin taloudellinen epävarmuus on kasvanut etenkin latinalaisessa Amerikassa.

Yritysten ja valtiollisten organisaatioiden osalta kohdennetuista hyökkäyksistä on tulossa aiempaa kehittyneempiä ja yleisempiä. Vuonna 2015 raportoitujen tietomurtojen määrä kasvoi nopeammin kuin koskaan (+38%, PwC). Yritykset etsivät entistä enemmän ulkoistettuja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja auttamaan niitä hallitsemaan tietoturvaansa. Suuremmat organisaatiot ovat kiinnostuneita myös mobiililaitteidensa turvaamisesta ja niiden kysyntä tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin vastaamiseen pysyy korkeana.

Maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko oli 21,4 miljardia dollaria (Gartner, maaliskuu 2015). Yritysten osalta tietoturvakonsultoinnin (information security consulting) markkinan koko oli 18,2 miljardia dollaria ja sen odotettiin kasvavan 8,3 % vuosittain 2016-2019 (Gartner, joulukuu 2015). It-ulkoistuksen osalta (sisältäen ulkoistetut tietoturvapalvelut) markkinan koko oli 15,6 miljardia dollaria kasvuvauhdin odotetaan olevan 14,7% vuosittain 2016-2019 (Gartner, joulukuu 2015). Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinan koko on 5,1 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 3,2 % vuosittain 2016-2019 (Gartner, joulukuu 2015). Kaikki arvioidut kasvuvauhdit on laskettu dollarin kurssi vakioituna.

Strategia 2016–2018

F-Secure on päivittänyt strategiaansa, jotta yhtiö voi parhaalla mahdollisella tavalla hyötyä fyysisen maailman ja internetin kytkeytymisestä entistä tiiviimmin yhteen. Yhtiön strategiassa heijastuu niin verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän nopea kasvuvauhti, liiketoiminnan digitalisaation myötä muuttuneet toimintatavat kuin kyberrikollisuuden lisääntyminen. Strategian toimeenpanon myötä F-Securen muuntautuminen virustorjuntayhtiöstä kyberturvallisuuden johtavaksi yritykseksi nopeutuu entisestään.

Strategiamuutoksen taustalla on yhtiön halu kasvaa. F-Secure jatkaa investointejaan nopeimmin kasvaville yritystietoturvamarkkinoille. Näitä ovat muun muassa jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät päätelaitteiden tietoturvapalvelut sekä kyberturvallisuuspalvelut. Kuluttajaliiketoiminnassa investointeja jatketaan tavoitteena kannattava kasvu. Kasvustrategian toteuttamiseksi F-Secure rekrytoi aktiivisesti kokeneita tietoturva-ammattilaisia, nousevia kyberturvallisuuskykyjä ja hyviä myyjiä. Yhtiö tavoittelee kasvua myös yritysostoilla.

Nykyään palveluiden ja datan oletetaan olevan aina käytettävissä paikasta ja laitteesta riippumatta. Tämä on seurausta internetiin kytkettyjen laitteiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta niin yrityksissä kuin kodeissakin. Verkkoliiketoiminnasta on tullut valtavirtaa, mutta samaan aikaan verkkorikollisuus on aina läsnä ja myös verkostoituu kansainvälisesti. Kyberuhat yleistyvät nopeasti, niiden mittakaava kasvaa ja monimutkaisuus lisääntyy. Jotta ihmisiä ja organisaatioita voidaan varjella uuden tyyppisiltä hyökkäyksiltä sekä uutta teknologiaa ja liiketoimintaa suojata, täytyy yksittäisten ratkaisujen sijasta tietoturvaa tarkastella kokonaisvaltaisesti.

Kyberturvallisuudessa F-Secure pitää markkinoiden edelläkävijöinä yrityksiä, joilla on liiketoiminnalle kriittisiä IT-järjestelmiä tai jotka hallinnoivat mittavia määriä asiakasdataa. Niillä on tarvetta niin kehittyneimmille uhkien ehkäisy- ja havaitsemisratkaisuille kuin ratkaisuille, jotka mahdollistavat hyökkäyksiin vastaamisen ja niiden ennakoinnin. F-Secure palvelee jo nyt markkinoiden vaativimpia asiakkaita hyödyntäen osaamistaan. Jatkossa aiomme kasvattaa markkinaosuuttamme etenkin tietyillä toimialoilla. Näihin kuuluvat ainakin finanssiala, peli- ja vedonlyöntiala, lentoteollisuus, poliisi- ja puolustusvoimat sekä tietyt suuret globaalit brändit.

Ajan mittaan nämä kehittyneemmät kyberturvallisuusratkaisut tullaan muokkaamaan helpommin skaalautuviksi tuotteiksi, jotka liitetään osaksi yhtiön yritystietoturvatarjomaa ja joita myydään F-Securen vahvan ja laajentuvan jälleenmyyjäkanavan kautta. Lopulta samoja teknologioita voidaan kaupallistaa myös kuluttajatuotteiksi, joiden jakeluun F-Securen operaattorikumppanit tarjoavat houkuttelevan kanavan.

F-Secure pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiön teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat sekä kasvamaan valituilla kohdemarkkinoillaan. Näitä ovat suuryrityksille myytävät kyberturvallisuuspalvelut ja -tuotteet Pohjois-Euroopassa ja valituilla toimialoilla sekä yrityksille jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät tietoturvaratkaisut Euroopassa ja Japanissa. Kuluttajaliiketoiminnassa F-Secure pyrkii olemassa olevien kanaviensa kautta kannattavaan kasvuun. Yhtiön strategisena päätavoitteena on tulla Euroopan johtavaksi kyberturvallisuusyhtiöksi.