Markkina ja Strategia

Markkinakatsaus

Kasvava ja monimuotoistuva laitekanta sekä erilaiset toisiinsa kytköksissä olevat verkkopalvelut tekevät tietoturvan hallinnasta entistä haasteellisempaa niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Nämä tekijät yhdessä IT-järjestelmien monimutkaisuuden lisääntymisen kanssa kasvattavat kysyntää tietoturvapalveluille. Edistyneet kyberhyökkäykset yleistyvät ja niiden tekijät muuttuvat sinnikkäämmiksi. Samaan aikaan rikolliset pyrkivät hyödyntämään yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia edukseen, ja hyökkäysten kohteena ovat paitsi kaiken kokoiset yritykset myös yksityishenkilöt. Rikollisten lisäksi hallitukset ja haktivistit hyödyntävät haavoittuvuuksia mm. vakoiluun ja seurantaan.

Yrityksiä vastaan tehtyjä hyökkäyksiä ei monesti huomata kuukausiin, mikä lisää kysyntää tietomurtojen havaitsemiseen ja niihin reagointiin liittyville tuotteille ja palveluille. Tällaiset ratkaisut täydentävät päätelaitteiden tietoturvamarkkinaa. Yritykset ja muut organisaatiot käyttävät myös entistä enemmän hallinnoituja tietoturvapalveluita ja pilvipohjaisia ratkaisuja auttamaan niitä hallitsemaan tietoturvaansa. Tämän kehityskulun uskotaan pitkällä aikavälillä siirtävän investointeja pois paikallisista tietoturvaratkaisuista, samalla kun uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy pilvipalvelualustojen turvaamisessa. Etenkin suuret organisaatiot ovat lisäksi kiinnostuneita mobiililaitteidensa turvaamisesta.

Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinoihin vaikuttaa merkittävästi laitekannan muuttuminen, sovelluskauppojen suosion kasvu sekä verkkomyynnin kehitys ylipäänsä. Vaikka PC-myynti on laskenut hieman, kokonaisuudessaan verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kodeissa kasvaa nopeasti, mikä avaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisille tietoturvatuotteille. Lisäksi on mahdollista vallata markkinaa kilpailijoilta myös perinteisillä tietoturvatuotteilla.

Maailmanlaajuisesti tietoturvamarkkinan koko vuonna 2016 oli 80,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 8,0% vuosittain 2016–2021*. Yritysten päätelaitteiden tietoturvamarkkinan koko vuonna 2016 oli 3,3 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 2,5 prosenttia vuosittain 2016–2021*. Kuluttajien tietoturvatuotteiden markkinan koko vuonna 2016 oli 4,7 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan 1,5%:lla vuosittain 2016–2021*. Yritysten ulkoistettujen tietoturvapalveluiden (sisältäen hallinnoidut tietoturvapalvelut) markkinan koko vuonna 2016 oli 15,1 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan 12,0%:lla vuosittain 2016–2021*1.

Lähde: * Gartner, Forecast Information Security, Worldwide, 2015–2021, 1Q17, Ruggero Contu, Christian Canales, Sid Deshpande, Lawrence Pingree, 18.5.2017. Markkinoiden koko on laskettu nykydollareissa, kasvuasteet puolestaan kurssi vakioituna.

Kyseisessä Gartnerin raportissa kuvataan Gartnerin mielipiteitä ja näkemyksiä tutkimuksen pohjalta osana Gartnerin tilauspalvelua. Raportti kuvaa tilannetta raportin alkuperäisenä julkaisuajankohtana (eikä tämän osavuosikatsauksen julkaisuajankohtana) ja Gartnerin näkemykset voivat muuttua.

Strategia 2017–2020

F-Securen tavoitteena on parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää fyysisen maailman ja internetin kytkeytyminen entistä tiiviimmin yhteen. Yhtiön strategiassa heijastuu niin verkkoon kytkettyjen laitteiden määrän nopea kasvuvauhti, liiketoiminnan digitalisaation myötä muuttuneet toimintatavat kuin kyberrikollisuuden lisääntyminen. Strategian toimeenpanon myötä F-Securen muuntautuminen päätelaitekeskeisestä virustorjuntayhtiöstä kyberturvallisuustuotteiden ja –palveluiden monipuolisemmaksi tarjoajaksi nopeutuu entisestään.

Strategian taustalla on yhtiön halu kasvaa. F-Secure jatkaa investointejaan nopeimmin kasvaville yritystietoturvamarkkinoille. Näitä ovat muun muassa uudet pilvialustojen tietoturvatuotteet, jälleenmyyjäkanavan kautta myytävät päätelaitteiden tietoturvapalvelut, tietomurtojen havainnointi- ja niihin reagointipalvelut, sekä kyberturvallisuuspalvelut. Kuluttajaliiketoiminnassa investointeja jatketaan tavoitteena kannattava kasvu. Kasvustrategian toteuttamiseksi F-Secure rekrytoi aktiivisesti kokeneita tietoturva-ammattilaisia, nousevia kyberturvallisuuskykyjä ja hyviä myyjiä. Yhtiö tavoittelee kasvua myös yritysostoilla.

Koska verkkoon kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti niin työelämässä kuin arjessa, ihmiset odottavat palveluiden ja tiedon olevan saatavilla kaikkialla ja kaikilla laitteilla. Verkkoasiointi on monille yhä useammin ensisijainen asiointitapa. Vastaavasti verkkorikollisuus on nykyisin aina läsnä ja maailmanlaajuisesti verkostoitunutta. Kyberuhat kehittyvät nopeasti, vaikuttavat entistä laajemmin ja samalla muuttuvat monimutkaisemmiksi. Ihmisten, organisaatioiden ja uudenlaisen teknologian suojaaminen hyökkäyksiltä vaatii yksittäisten tuotteiden sijaan laajan tietoturvaratkaisujen kirjon hyödyntämistä.

Suuryritykset, joilla on kriittisiä IT-järjestelmiä tai asiakastietoja, ovat kyberturvallisuudessa markkinan edelläkävijöitä. Tällaiset yritykset tarvitsevat viimeisimpiä uhkien torjunta- ja havaitsemisratkaisuita sekä keinoja ennakoida uhkia ja reagoida niihin. F-Secure palvelee jo nykyisin kaikista vaativimpiakin asiakkaita hyödyntäen asiantuntijoidensa osaamista ja ammattitaitoa. Jatkossa yhtiö tavoittelee asemansa vahvistamista tässä vaativassa asiakassegmentissä valikoiduilla toimialoilla. Näitä toimialoja ovat finanssiteollisuus, peli- ja uhkapeliteollisuus, ilmailuteollisuus, puolustusteollisuus, lainvalvonta-ala sekä globaalit bränditalot.

Ajan myötä vaativimpia kyberturvallisuusratkaisuita tullaan hyödyntämään skaalautuvien yritystietoturvatuotteiden kehittämiseksi ja myydään yhtiön vahvan ja laajentuvan jälleenmyyjäkanavan kautta. Loppujen lopuksi sama teknologia kaupallistetaan myös kuluttajamarkkinoille, jossa F-Securen kattava operaattoriverkosto tarjoaa tehokkaan kanavan markkinoille.

F-Secure pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään kaupallisesti yhtiön teknisen osaamisen ja lukuisat myyntikanavat sekä kasvamaan valituilla kohdemarkkinoilla. Näitä ovat kyberturvallisuustarjooma suuryrityksille Euroopassa ja valituilla toimialoilla sekä yrityksille jälleenmyyjäkanavan kautta maailmanlaajuisesti myytävät tietoturvaratkaisut. Kuluttajaliiketoiminnassa F-Secure jatkaa liiketoimintaa olemassa olevien kanaviensa kautta tavoitteena kannattava kasvu.