Taloustieto

Loading …
Loading …

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä pyrkiä tehokkaaseen pääomarakenteeseen, joka varmistaa liiketoiminnan toimivuuden ja tukee omistaja-arvon kasvattamista.

Osana F-Securen pääoman hallintaa toimii yhtiön omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma. Omien osakkeiden hankinta perustuu yhtiökokouksen valtuutukseen.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön maksamat osakekohtaiset osingot kultakin tilivuodelta edellisen viiden vuoden ajalta.

2018 0,04 EUR
2017

0,06 EUR
0,06 EUR*
*Ylimääräinen osinko 0,06 euroa osakkeelta, yhtiökokous 5.4.2017.

2016 0.06 EUR
0.06 EUR*
*Ylimääräinen osinko 0,06 euroa osakkeelta, yhtiökokous 7.4.2016.
2015 0.06 EUR
0.10 EUR*
*Ylimääräinen osinko 0,10 euroa osakkeelta, yhtiökokous 8.4.2015.
2014 0.06 EUR
2013 0.06 EUR
2012 0.06 EUR
2011 0.06 EUR
2010 0.06 EUR
2009 0.06 EUR
2008 0.07 EUR
0.23 EUR*
*Pääoman palautus 0,23 euroa osakkeelta, ylimääräinen yhtiökokous 28.10.2008.
2007 0.07 EUR
2006 0.02 EUR
2005 0.07 EUR