Tietoa osakkeesta

Osakemonitori
Osakkeen perustiedot
Osakkeenomistajat
Suurimmat osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien jakauma
Liputukset Sisäpiiri

3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, "MAR") seurauksena, F-Securen velvollisuus ylläpitää julkista rekisteriä sisäpiiriomistuksista lakkasi 2.7.2016, eikä yhtiö enää päivitä tätä osiota sivustolla. Tieto yksittäisistä johdon tekemistä kaupoista julkaistaan erillisinä pörssitiedotteina, jotka ovat saatavilla tällä verkkosivustolla.

Omistusten historiallinen tilanne 2.6.2016 on nähtävillä alla olevan linkin kautta. Lista säilyy saatavilla ainakin 2.7.2017 asti.

Sisäpiiriläisten omistukset 2.6.2016 (ei päivitetä)

Osinko

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön maksamat osakekohtaiset osingot ja pääomanpalautukset.

Vuosi Osinko Ylimääräinen osinko Pääoman­palautus Lisätiedot
2021 0,04 €      
2020        
2019        
2018 0,04 €      
2017 0,06 € 0,06 €   Ylimääräinen osinko yhtiökokouksen 5. 4. 2017 päätöksellä.
2016 0,06 € 0,06 €   Ylimääräinen osinko yhtiökokouksen 7. 4. 2016 päätöksellä.
2015 0,06 € 0,10 €   Ylimääräinen osinko yhtiökokouksen 8. 4. 2015 päätöksellä.
2014 0,06 €      
2013 0,06 €      
2012 0,06 €      
2011 0,06 €      
2010 0,06 €      
2009 0,06 €      
2008 0,07 €   0,23 € Pääomanpalautus ylimääräisen yhtiökokouksen 28. 10. 2008 päätöksellä.
2007 0,07 €      
2006 0,02 €      
2005 0,07 €      

04.11.2019 11:42:35

Omat osakkeet

F-Secure Oyj on ostanut omia osakkeitaan varsinaisten yhtiökokouksien antamien valtuutusten nojalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti markkinahintaan. Yhtiön omat osakkeet hankitaan yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista, käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Ajantasainen tieto omien osakkeiden ostoista on nähtävillä päivittäin Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sivuilla kohdassa Uutiset.

Optio-ohjelmat

Yhtiöllä ei ole käynnissä olevaa optio-ohjelmaa.

Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen F-Secure Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, "MAR") mukaisia F-Secure Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa: Ilmoitukset on tehtävä F-Secure Oyj:lle välittömästi ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa sekä Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä!

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

 • Lomake löytyy osoitteesta  täältä
 • Lomake pitää ladata tietokoneelle ennen täyttämistä, jotta se näkyy oikein.
 • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

F-Secure Oyj:n LEI-tunnus

743700ATXLT0MFCHXT16

F-Secure Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus

FSC1V

F-Secure Oyj:n osakkeen ISIN-koodi

FI0009801310

Ilmoitusnumero (notification reference)

Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

 • Älä lähetä lomaketta postitse määräajan (3 työpäivää) lyhyyden vuoksi!
 • Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:
  • Lähetys F-Secure Oyj:lle (kahden päivän kuluessa):
   • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@f-secure.com
   • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli F-Securella tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
  • Lähetys Finanssivalvonnalle (kolmen päivän kuluessa):
 • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen investor-relations@f-secure.com.

Pörssitiedotteet johdon liiketoimista

F-Secure Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx.