Hallintaportaali

Tietoturva ja tuottavuus yhdistyvät

Tietoturvaa helposti

F-Secure Protection Service for Business on helppo tapa ottaa käyttöön, hallita ja valvoa päätelaitteiden tietoturvaa ja siihen liittyviä palveluita yhdeltä, intuitiiviselta konsolilta. Se antaa reaaliaikaisen näkymän kaikkiin laitteisiin ja niiden suojauksen tilaan. Laajat raportit optimoivat hallinnointia priorisoimalla vakavuusasteen, hyökkäyksiin vastaamisen ja korjaustoimenpiteet.

 • NOPEA JA SKAALAUTUVAT KÄYTTÖÖNOTTO "Ei sen vaikeampaa kuin iTunesin asentaminen"
 • TIETOTURVAN HALLINTA Luo, räätälöi ja aseta käytäntöjä yksilöllisesti tai ryhmissä
 • VALVONTA Graafiset raportit mahdollistavat yleiskuvan ja priorisoinnin
 • PÄIVITYSTENHALLINTA Haavoittuvuuksien näkyvyys ja priorisointi
Tutustu uusiin ominaisuuksiin
PARANNETTU WINDOWS-PALOMUURI

F-Secure-palomuuri hyödyntää määrityksiin Windowsin palomuurin oletusmäärityksiä. Tämä lisää merkittävästi yhteensopivuutta muiden sovellusten käytön kanssa. F-Securen asiantuntijamääritykset, jotka huomioivat monistuvat kiristysohjelmat ja laajentumaan pyrkivät hyökkäykset, ovat lisättynä Windowsin omien perus palomuurimääritysten päälle.

PÄIVITYKSET WINDOWS-PÄÄTTEISIIN ILMAN UUDELLEENKÄYNNISTYSTÄ

Yksi yritysympäristöjen suurista ongelmista on uudelleenkäynnistysten heikentävä vaikutus tuottavuuteen. Joissain tapauksissa vaikutus voi olla vakava. Järjestelmäarkkitehtuurimuutosten jälkeen itse sovelluksen päivittäminen enää harvoin vaatii uudelleenkäynnistystä, ja useimmiten se on täysin huomaamaton käyttäjille. Tyypillisesti alasajotilanne vaatii erillisen aikaikkunan päivitykselle, mutta ilman uudelleenkäynnistystä tehtävät päivitykset voidaan ajaa milloin vaan.

PARANNETTU PROFIILIENHALLINTA

Hallintaportaalin uudistuksessa olemme ottaneet huomioon käytettävyyteen liittyviä parannusehdotuksia joita olemme saaneet asiakkailtamme. Uusia ominaisuuksia ovat muun muassa entistä laajemmat aikataulutusmahdollisuudet skannauksille, käyttäjäprofiilien ryhmittelyt sekä suuremmille ympäristöille parantuneet mahdollisuudet lajitella näkymiä tuoteryhmittäin.

LAITEHALLINTA

Laitehallinnan avulla voidaan estää eri oheislaitteiden, kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden käyttö laitteissa. Sen avulla voidaan myös sallia jonkin tietyn laitteen käyttö, vaikka muiden saman laiteryhmän laitteiden käyttö olisikin estetty.

Suoraviivaista päätelaitehallintaa

On riittävän haastavaa hallita tietoturvaa tämän päivän uhkaympäristössä, ja nykyaikaisessa monilaiteympäristössä. Päätelaitteiden kirjo vain kasvaa, ja niin kasvavat myös tavat käyttää niitä toimiston verkkojen ulkopuolella. Mutta ehkä suurin haaste tietoturvan ylläpidossa onkin sisäinen - miten priorisoida rajallista aikaa ja resursseja.

Pilvipohjainen, keskitetty hallinta

F-Secure Protection Service for Business tarjoaa keskitetyn käyttöönoton, hallinnan ja valvonnan kaikille päättelaitteille, kuten myös tarvittavat työkalut kuten päivitysten hallinta, joiden avulla yritykset voivat vähentää ylläpito- ja hallinnointityötä.

HELPPO ASENTAA

Suoraviivainen ja skaalautuva käyttöönotto.

 

HELPPO ASENTAA

Päätelaitesuojaus on helppo ottaa käyttöön. AV-Comparatives kuvasi asennusta näin: "ei sen vaikeampaa kuin iTunesin asentaminen."

Lue lisää >

 

LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Laajat graafiset raportit, joista löytyy sekä prioriteetti- että vakavuusmittarit

LISÄÄ TUOTTAVUUTTA

Priorisointi- ja vakavuusmittarit auttavat hallinnoijaa keskittämään resurssit sinne missä niitä eniten tarvitaan. Tämä lisää hyökkäyksiin vastaamisen ja korjaavien toimien tehokkuutta.

EI VAADI PALVELIMIA

Ei tarvetta investoida palvelinlaitteisiin, -ohjelmistoihin tai niiden ylläpitoon.

EI VAADI PALVELIMIA

Ei tarvetta käyttää aikaa ja rahaa palvelinten käyttöönottoon ja hallintaan - selain on ainoa asia minkä tarvitset päätelaitesuojauksen hallinnoimiseen.

VÄHEMMÄN YLLÄPITOA

Yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa hallintaa, mikä vähentää niin ajan kuin resurssien tarvetta.

VÄHEMMÄN YLLÄPITOA

Kiitos tästä kuuluu konsolidoidulle, suoraviivaistetulle hallinnalle, automaattisille laite- ja tunnistepäivityksille sekä automatisoidulle päivitysten hallinnalle.

SIEM/RMM-TUKI

Kustannustehokas, avoin integroitavuus mihin tahansa keskitettyyn hallintatyökaluun.

SIEM/RMM-TUKI

Voidaan käyttää osana suurempaa tietoturvan ekosysteemiä ja hallita Security Information and Event Management (SIEM) - tai Remote Monitoring and Management (RMM) -ratkaisulla.

TYÖKALUT

Keskitetty hallinta olennaisille työkaluille, kuten päivitystenhallinnalle.

 

TYÖKALUT

Keskitetyn hallinan kaikki olennaiset työkalut, kuten päivitystenhallinta ja mobiililaitteiden hallinta, ovat käytettävissä yhdessä muun päätelaiteturvan kanssa.

EI ENÄÄ ODOTTELUA

Hallinnoi ja valvo tietoturvaa ilman keskeytyksiä ja viiveitä.

EI ENÄÄ ODOTTELUA

Vastausten odottamiset eivät enää aiheuta viiveitä - tämä tarkoittaa, että voit ottaa käyttöön, konfiguroida ja arvioida muutoksia, ja tehdä niihin tarvittavat korjaukset välittömästi.

HELPOSTI SKAALAUTUVA

Vankka, pilvipohjainen arkkitehtuuri varmistaa skaalautuvuuden.

HELPOSTI SKAALAUTUVA

Suoraviivaisen hallinnan ja vankan, pilvipohjaisen arkkitehtuurin turvin voit tehokkaasti skaalata ja hallita jopa useampia, maantieteellisesti hajallaan olevia yksiköitä.

Saumaton integrointi SIEM-, RMM- ja auditointityökaluihin

Protection Service for Business integroituu mihin tahansa Security Information and Event Management (SIEM) -ratkaisuun sekä Remote Monitoring and Management (RMM) -työkaluun, kuten mihin tahansa kolmannen osapuolen auditointi-, hallinta- tai raportointityökaluun API-rajapinnan avulla.

Se optimoi työnkulut ja investoinnit jo olemassa oleviin ratkaisuihin hyödyntämällä keskitettyä konsolia, jolta on näkyvyys ja hallittavuus koko kokonaisuuteen. Ja se mahdollistaa saumattoman integraation myös monimutkaisiin tietoturvaympäristöihin.

Tiedot

Keskitetty käyttöönotto

Helppo, automaattinen päätelaiteasennus

AV-Comparatives totesi, että ratkaisumme päätelaiteasennus on "yhtä helppoa kuin iTunesin asentaminen". Olemme helpottaneet asennusta entisestään lisäämällä toiminnon, jonka avulla päätelaitesuojauksen käyttöönotto on mahdollista suorittaa yhdestä portaalista sähköpostin välityksellä. Tilauskoodi lisätään automaattisesti linkkiin tai asennusohjelmaan, joten loppukäyttäjän tarvitsee vain napsauttaa linkkiä, ja asennusprosessi alkaa automaattisesti.

Suuremmissa ympäristöissä voi luoda MSI-paketin, jota voi käyttää joko omilla etäasennustyökaluilla tai F-Securen työkaluilla.

Ristiriitoja aiheuttavat tietoturvaratkaisut poistetaan automaattisesti Windows-asennuksen yhteydessä, mikä takaa sujuvan ja nopean siirtymisen toimittajasta toiseen.

Tietoturvan hallinta

Määrittele itse tietoturva-asetuksesi

Voit luoda ja muokata yksittäisiä tietoturvakäytäntöjä (profiileja) ja määrittää niitä joko yksittäin tai ryhmissä tietokoneille, mobiililaitteille ja palvelimille.

Asetusvaihtoehtoja on kattavasti, ja niitä on helppo muokata tarpeiden mukaan. Voit esimerkiksi:

 • määrittää palomuurin asetukset
 • säätää reaaliaikaisen tarkistuksen, käyttäytymisanalyysin ja muiden komponenttien asetuksia
 • hallita kolmansien osapuolten ohjelmistojen korjauspäivitysten automaattista tarkistusta ja asennusta

Voit tehdä useita erilaisia Web-määrittelyjä ja sääntöjä, kuten:

 • määritellä tärkeimmät sivustot, joita on suojattava erityisen tarkasti (esimerkiksi intranet)
 • suodattaa tietynlaista sisältöä, esimerkiksi pornograafian
 • estää tuntemattomien sivustojen aktiivisen Web-sisällön, kuten JavaScript-komentosarjat
 • hallita mobiililaitteiden varkaudenestokäytäntöjä, kuten tunnuskoodivaatimuksia, ja pakottaa ne käyttöön.

Kaikki asetukset ja käytännöt voidaan pakottaa käyttöön tarvittaessa jopa yksilötasolla, jolloin loppukäyttäjät eivät voi mitenkään muuttaa niitä.

Tietoturvan seuranta

Tietoturvan tilaa voi seurata yksityiskohtaisesti

Hallintaportaali tarjoaa kattavan yleiskuvan koko laiteympäristön tietoturvan tilasta. Tämä sisältää mahdolliset ohjelmistohaavoittuvuudet, poistetut root-suojaukset, puuttuvat tietoturvapäivitykset ja tietoturvatoimintojen tilan.

Voit seurata esimerkiksi estettyjen tartuntojen määrää ja keskittyä laitteisiin, joihin on kohdistunut eniten hyökkäyksiä. Voit määrittää automaattisia sähköposti-ilmoituksia, jotta voit kiinnittää enemmän huomiota tiettyihin tartuntaparametreihin. Jos tarvitset lisätietoja jostakin tietystä tartunnasta, saat tietoja suoraan F-Securen tietoturvatietokannasta.

Graafiset raportit

Intuitiiviset, visuaalisesti miellyttävät raportit tietoturvan tilasta

Hallintaportaalissa on laaja valikoima selkeitä graafisia raportteja, mikä helpottaa ja nopeuttaa tietojen hahmottamista - ja tekee niistä kiinnostavampia lukea. Myös laitteiden suojausta koskevat tiedot ovat tarvittaessa saatavilla CSV-tiedostoina.

Software Updater

Automaattinen korjauspäivitysten hallinta

Software Updater on kriittinen osa tietoturvaa ja se on täysin integroitu mukaan hallintaportaaliin. Se tarjoaa automatisoidun päivitystenhallinnan kaikille päätelaitteille ja palvelimille. Se poistaa tarpeen asentaa erillisiä agentteja, hallintapalvelimia tai konsoleita. Se on tietoturvan ensimmäinen suojauskerros, joka ottaa vastaan ja ehkäisee jopa 80 % päätelaitteisiin kohdistuvasta haitallisesta liikenteestä yksinkertaisesti pitämällä ohjelmistot ajan tasalla.

Software Updater työskentelee etsimällä puuttuvia päivityksiä, luomalla haavoittuvuusraportin ja lopulta lataamalla ja asentamalla puuttuvat päivitykset - joko automaattisesti tai manuaalisesti. Päivitystenhallinta sisältää Microsoft-päivitykset sekä yli 2 500 kolmannen osapuolen sovellusta kuten Flash, Java, OpenOffice sekä muita jotka tunnetusti toimivat hyökkäysvektoreina.

Pääkäyttäjällä on mahdollisuus määritellä poikkeuksia automaatioon. Hän voi asettaa päiviä ja kellonaikoja automaattisille asennuksille, ja määrittää asennuksen jälkeen ajan ennen pakotettua uudelleenkäynnistystä. Sovelluksille, jotka eivät vaadi uudelleenkäynnistystä, tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Jos useampi sovellus vaatii uudelleenkäynnistuksen, hoituu kaikki yhdellä uudelleenkäynnistyksellä monen yksittäisen sijaan.

Automaattiset tietoturvapäivitykset

Parempaa tuottavuutta ja vähemmän vaaroja

Isännöidyillä tietoturvapalveluilla on selkeitä etuja puolellaan. Ne eivät vaadi palvelinlaitteistojen tai ohjelmistojen asentamista ja ylläpitoa - tarvitset vain selaimen. Protection Service for Business päivittää kolmansien osapuolten ohjelmistot automaattisesti, kun tietoturvan korjauspäivityksiä puuttuu, joten manuaalisia päivityksiä ei tarvitse tehdä. Lisäksi päätelaitteiden tietoturvaohjelmat saavat niille tarkoitetut tunnistepäivitykset; automaattisesti, mikä vähentää ylläpitoon kuluvaa aikaa entisestään.

Hyödyntämällä F-Secure Security Cloud -ratkaisua pysyt automaattisesti suojattuna uusilta ja tulevilta uhkilta.

Hallinta-API

Täydellisesti integroitavissa

Hallinta-API mahdollistaa PSB-hallintaympäristön integroinnin kolmannen osapuolen hallintajärjestelmien kanssa. Tilausten tekemistä lukuunottamatta, kaikkia hallintaportaalin toimintoja voidaan käyttää myös hallinta-API:n kautta.

Integroinnin avulla voit hyödyntää organisaatiosi nykyisiä järjestelmiä ja keskitettyjen hallintajärjestelmien etuja, esimerkiksi tietoturvaan liittyvien tehtävien hoitaminen.

Lisäksi voit luoda automatisoituja toimintoja kuten mukautettuja prosesseja ja raportteja. Niiden avulla voit vähentää työmäärää ja optimoida hallintaratkaisua juuri oman organisaatiosi tarpeiden mukaan.

Laitehallinta

Vain hyväksyttyjen laitteiden käyttö

Laitehallinta ehkäisee hyökkäysten pääsyn yrityksen järjestelmiin eri laitteiden kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden välityksellä. Tämä ehkäisee myös tietovuotoja - esimerkiksi sallimalla vain lukuoikeudet tiedostoihin.

Kun estettyä laitetta yritetään käyttää, laitehallinta kytkee sen pois päältä, estäen käyttäjän yrityksen. Laitteiden käyttöä voi rajoittaa etukäteismäärityksin, tai luomalla määrityksen jolla sallitaan tietyt laitteet kun taas toiset, saman ryhmän laitteet ovat estettyjä. Esimerkiksi:

 • Ohjelmien suorittamisen estäminen USB/CD/muulta asemalta: estä automaattinen asennus, vahingossa tapahtuva asennus tai ohjelmistomodulien lataaminen siirrettäviltä asemilta.
 • Estä laitteen toiminta täysin
 • Määritä vain lukuoikeudet tiedostoille, jotka sijaitsevat USB/CD/muilla ulkoisilla medioilla.
 • Estä laiteryhmän toiminta muuten paitsi sallimalla tietyt laitteet.
Palomuuri

Parempi turva ja yhteensopivuus

Uusi F-Secure-palomuuri hyödyntää Windowsin perus palomuurimäärityksiä. Tämä parantaa yhteensopivuutta muiden sovellusten kanssa. F-Securen asiantuntijamääritykset tuovat perus palomuurin päälle edistyneitä ominaisuuksia, jotka ottavat huomioon monistuvat kiristyshaittaohjelmat sekä laajentumaan pyrkivät hyökkäykset.

Pääkäyttäjä voi muokata F-Secure-palomuurin määrityksiä torjuakseen yritykseen erityisesti kohdistuvia tai sen toimintaympäristöön erikoistuneita uhkia. Lisäksi automaattisesti valittavat määritykset mahdollistavat useiden eri verkkojen tietoturvaprofiilimääritysten tekemisen.

Osta valtuutetulta jälleenmyyjältä

Tarjoamme suojausratkaisujamme yhteistyössä valikoitujen jälleenmyyjien kanssa.