F-Secure Elements EPP for Servers

Tämän ratkaisun nimi oli aiemmin Server Protection

Kun tietoturva on liiketoiminnan jatkuvuuden elinehto

F-Secure Elements EPP for Servers

Palvelimien tietoturva on elintärkeää

Palvelimet ovat kriittisiä yhteydenpidolle, yhteistyövälineille sekä tietovarannoille. F-Secure Elements EPP for Servers tuottaa huipputason turvaa palvelimillesi haittaamatta niiden suorituskykyä.

 • KEHITTYNYT HAITTAOHJELMIEN TORJUNTA Palkintoja voittanut teknologia (AV-Test) takaa suojauksen korkeimman tason.
 • PÄIVITYSTENHALLINTA Päivitykset yli 2 500 palvelin- ja kolmannen osapuolen ohjelmistoille kuten Apache, BizTalk, SQL, Flash jne.
 • HALLITTU PALOMUURI Kehittynyt palomuuri parantaa Windows palomuurin turvallisuuttya.
 • SOVELLUSHALLINTA PREMIUM Estää tai rajoittaa luvattomien sovellusten käynnistämisen.
 • TAUSTALLA TAPAHTUVA PÄIVITYS Ei tarvetta käyttäjän toimille tai liiketoiminnan katkoksille.

Suojatut palvelinalustat

F-Secure Elements Endpoint Protection tarjoaa äärimmäisen tietoturvan Windows-, Linux- ja Citrix-palvelinympäristöille, pitäen ne toiminnassa ja suorituskykyisinä. Hyödynnä tarvittaessa valinnaisia, kuten Exchange- ja SharePoint-palvelimille suunnattuja komponentteja.

 • Windows Server -suojaus Palkittua suojausta sekä päivitystenhallintaa Windows-pääte- ja tiedostopalvelimille.
 • Citrix-suojaus Citrix-Ready-sertifioitu. Täysi Citrix-tuki, sisältäen päivitystenhallinnan julkaistuille sovelluksille.
 • Linux-suojaus Tarjoaa Linux-ytimen eheystarkistuksen, ja lisäksi tietoturvan Linux-päätteille.

Älä pelaa uhkapeliä palvelimien tietoturvalla

Korkean profiilin hyökkäykset ovat osoittaneet, että palvelimet ovat edelleen kriittinen osa kokonaistietoturvaa. Ja koska niillä on kriittinen rooli, ne ovat myös kaikkien kohdistetuimpia hyökkäysten maalitauluja.

Riittävien määritysten lisäksi tarvitaan tietoturvaratkaisu joka hyödyntää reaaliaikaista uhka-arviointia, ajanmukaisia teknologioita kuten heuristinen analyysi, sekä työkaluja kuten päivitysten automaattinen hallinta. Näin yritykset varmistuvat, että niiden järjestelmien suojaus on ajanmukaisella tasolla uhkaympäristöön nähden.

Todellista tietoturvaa palvelimille

F-Secure Elements Endpoint Protection tarjoaa tehokkaan ja nykyaikaisen tietoturvan palvelinympäristöille. Se hyödyntää F-Secure Security Cloud -palvelun tuottamaa reaaliaikaista uhka-arviointia sekä työkaluja kuten automaattinen päivitystenhallinta.

PÄIVITYSTENHALLINTA

Pitää ohjelmistot ajan tasalla automaattisesti ja ehkäisee 80 % hyökkäyksistä.

 

PÄIVITYSTENHALLINTA

80 % yrityksen järjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä on mahdollista ehkäistä pitämällä ohjelmistot aina ja automaattisesti ajan tasalla.

PARASTA TIETOTURVAA

AV-TEST myönsi F-Securen arvostetulla Best Protection Award -palkinnolla korkeimman suojaustason tarjoamisesta koko vuoden 2020 aikana..

PARASTA TIETOTURVAA

F-Secure on alan ainoa toimija, joka on voittanut AV-TEST Best Protection palkinnon 7 kertaa viimeisen 10 vuoden aikana, mikä on alan yhtenäisin tulos.

PARAS TIETOTURVAN KOKONAISRATKAISU

Tehokas ja kilpailukykyinen yrityksen päätelaitesuojaus yhdessä paketissa takaa rahoille vastineen.

PARAS TIETOTURVAN KOKONAISRATKAISU

Liittämällä koko päätelaitesuojauksen yhteen kokonaispakettiin, toimitamme yrityksellesi parempaa, laajempaa ja kustannustehokkaampaa suojaa.

TIETOTURVAPILVI

Pilvipohjainen uhkien analysointijärjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaisen kuvan globaalista uhkaympäristöstä.

 

TIETOTURVAPILVI

Tämä pilvipohjainen järjestelmä on jatkuvasti yhteydessä päätelaitejärjestelmiin ja tunnistaa uusia uhkia heti kun ne alkavat levitä, tuottaen samalla suojan niitä vastaan minuuteissa.

Tiedot

Software Updater

Integroitu korjauspäivitysten hallinta

Software Updater on korjaustiedostojen hallintaominaisuus, joka on integroitu F-Securen palvelintuotteisiin. Se ei vaadi erillisten agenttiohjelmien, hallintapalvelimien tai konsoleiden asentamista, toisin kuin perinteiset korjauspäivitysten hallintaratkaisut.

Se tarkistaa puuttuvat päivitykset julkaistuista sovelluksista ja palvelinohjelmistoista ja luo niistä haavoittuvuusraportin. Raportin perusteella järjestelmänvalvojat voivat päivittää haavoittuvaiset ohjelmistot tarpeen mukaan. Software Updater voi myös hoitaa päivitykset automaattisesti, ja tällöinkin järjestelmänvalvoja voi valita, jätetäänkö jotain asentamatta.

Software Updater kattaa yli 2 500 palvelinohjelmistoa ja kolmansien osapuolten sovellusta, kuten muun muassa Apache, BizTalk, Microsoft SQL, Flash ja Java. Se voi ehkäistä jopa 80 % hyökkäyksistä estämällä haavoittuvuuksien hyödyntämisen.

DeepGuard 6

Heuristiikka- ja käyttäytymisanalyysi

DeepGuard yhdistää F-Securen kehittyneimpiä tietoturvatekniikoita. Se on viimeinen ja tärkein kerros uusia uhkia vastaan - myös niitä, jotka kohdistuvat aiemmin tuntemattomiin haavoittuvuuksiin.

DeepGuard seuraa sovellusten toimintaa ja ehkäisee mahdollisesti haitallisen toiminnan ennakoivasti, ennen kuin vahinko ehtii tapahtua. Kun torjunnan painopiste on siirretty tunnisteista haitallisen toiminnan seurantaan, DeepGuard voi tunnistaa ja estää haittaohjelmat jo ennen näytteen hankintaa ja tutkintaa.

Kun tuntematon tai epäilyttävä ohjelma käynnistetään ensimmäisen kerran, DeepGuard viivyttää sen suorittamista tilapäisesti, jotta tiedostojen maine ja esiintymistiheys voidaan tarkistaa. Sitten ohjelma suoritetaan eristetyssä ympäristössä ja lopuksi sille tehdään käyttäytymisanalyysi ja hyödyntämisyritysten esto.

Lisätietoja DeepGuard-toiminnoista ja -eduista on teknisessä artikkelissa.

DataGuard

Suojaa tietoja kiristysohjelmilta

F-Secure DataGuard ottaa valitut, korkeariskiset tai kriittiset tiedostokansiot edistyneen valvonnan ja tunnistustoimintojen piiriin. Se vahvistaa niiden suojausta merkittävästi kiristyshaittaohjelmia vastaan, sekä ehkäisee tuntemattomien, haitallisten sovellusten pääsyn käsiksi tietoihin tai tuhoamaan niitä. Korkeariskisiin ja kriittisiin tiedostokansioihin kuuluvat esimerkiksi latauskansiot (webbilataukset), dokumenttikansiot, väliaikaiset tiedostot (sähköpostiliitteet) sekä muut tietosäilöt.

DataGuardin tunnistustoiminnot lisäävät merkittävästi kiristyshaittaohjelman ja sen kryptausprosessien tunnistuksen tarkkuutta ja nopeutta. Data Access -moduuli varmistaa, että näissä kansioissa oleviin tietoihin ei pääse käsiksi esimerkiksi haittaohjelma, kuten kiristyshaittaohjelma. Data Access -moduulin muiden hyötyjen lisäksi se mahdollistaa tietojen palautuksen onnistuneen kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen sattuessa, sillä ohjelma ei pysty salaamaan moduulin suojissa olevien kansioiden tiedostoja.

F-Secure DataGuard on mukana in F-Secure Elements EPP for Servers Premium for Windows servers -tuotteessa.

Device Control

Vain hyväksyttyjen laitteiden käyttö

Laitehallinta ehkäisee hyökkäysten pääsyn yrityksen järjestelmiin eri laitteiden kuten USB-tikkujen, CD-ROM-asemien tai webkameroiden välityksellä. Tämä ehkäisee myös tietovuotoja - esimerkiksi sallimalla vain lukuoikeudet tiedostoihin.

Kun estettyä laitetta yritetään käyttää, laitehallinta kytkee sen pois päältä, estäen käyttäjän yrityksen. Laitteiden käyttöä voi rajoittaa etukäteismäärityksin, tai luomalla määrityksen jolla sallitaan tietyt laitteet kun taas toiset, saman ryhmän laitteet ovat estettyjä. Esimerkiksi:

 • Ohjelmien suorittamisen estäminen USB/CD/muulta asemalta: estä automaattinen asennus, vahingossa tapahtuva asennus tai ohjelmistomodulien lataaminen siirrettäviltä asemilta.
 • Estä laitteen toiminta täysin
 • Määritä vain lukuoikeudet tiedostoille, jotka sijaitsevat USB/CD/muilla ulkoisilla medioilla.
 • Estä laiteryhmän toiminta muuten paitsi sallimalla tietyt laitteet

Laitehallinta on mukana in F-Secure Elements EPP for Servers for Windows servers -tuotteessa.

Sovellushallinta

Estää ohjelmien suorittamisen

Sovellushallinta estää komentosarjojen suorittamisesta aiheutuvat uhat, vaikka ne olisivat läpäisseet muut tietoturvatasot päästäkseen koneeseesi. Tämä vähentää haitallisten, laittomien ja luvattomien ohjelmien aiheuttamaa riskiä yritysympäristössä.

Sovellushallinnan avulla voit:

 • Tunnistaa ja hallita sovellukset, joiden käyttö sallitaan ympäristössäsi
 • Tunnistaa luotettavat ohjelmistot automaattisesti
 • Estää kaikki muut sovellukset, olivatpa ne sitten haitallisia, epäluotettavia tai yksinkertaisesti ei-toivottuja
 • Poistaa tuntemattomat ja ei-toivotut sovellukset ympäristöstäsi vähentäen monimutkaisuutta ja riskiä
 • Valvoa kaikkia sovelluksia, jotka toimivat päätelaiteympäristössä

Sovellushallinnan avulla voit myös estää sovelluksia käyttämästä komentosarjoja, esimerkiksi:

 • Estää kaikki Microsoft Office -sovellukset käyttämästä PowerShell-komentosarjoja
 • Estää kaikki Microsoft Office -sovellukset käyttämästä muita komentosarjoja

Sovellushallinnan toiminta perustuu F-Securen asiantuntijoiden määrittämiin sääntöihin, jotka kattavat hyökkäyssektorit, joita käytetään kun murtaudutaan yritysympäristöihin. Vaihtoehtoisesti pääkäyttäjä voi määrittää sääntöjä eri kriteereihin, kuten ohjelman nimeen tai versioon.

Sovellushallinta on mukana in Server Protection Premium for Windows servers -tuotteessa.

Tietoturvapilvi

Reaaliaikaiset uhkatiedot

F-Securen tietoturvapilvi on pilvipohjainen uhka-analyysijärjestelmä. Se käyttää Big Dataa ja koneoppimista täydentääkseen digitaalista uhkatietokantaamme. Security Cloud on jatkuvasti yhteydessä asiakasjärjestelmiin tunnistaen uudet uhkat heti niiden ilmetessä ja varmistaen suojauksen muutamassa minuutissa.

 Pilvipohjaisella uhka-analyysipalvelulla on monia etuja perinteisiin tapoihin verrattuna. Keräämme tietoja sadoista tuhansista asiakaskoneista ja laadimme reaaliaikaisen kuvan maailmanlaajuisesta uhkatilanteesta. Käytämme näitä tietoja asiakkaidemme suojaamiseen, eikä tähän kulu aikaa kuin muutama minuutti.

Esimerkiksi jos DeepGuardin heuristiikka-  ja käyttäytymisanalyysi tunnistaa nollapäivähyökkäyksen, tiedot jaetaan kaikille suojatuille laitteille F-Securen tietoturvapilven kautta. Näin tämä pitkälle kehittynyt hyökkäys on harmiton jo muutamassa minuutissa sen tunnistamisen jälkeen.

Lisätietoja F-Securen tietoturvapilven toiminnoista ja eduista on teknisessä artikkelissa.

Monia ohjelmia hyödyntävä haittaohjelmien torjunta

Ylivertainen haittaohjelmasuojaus

Palvelinten tietoturvakomponenttimme käyttää useisiin moottoreihin perustuvaa haittaohjelmien tunnistusta ja torjuntaa sekä paikallisesti että päätekäytössä. Sen suojaus on ylivertainen perinteisiin tunnistepohjaisiin tekniikkoihin verrattuna:

 • Se tunnistaa aiempaa laajemman valikoiman haitallisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja suuntauksia, mikä parantaa tunnistuksen luotettavuutta ja tarkkuutta myös uusien haittaohjelmavarianttien osalta.
 • Tekemällä reaaliaikaisia hakuja F-Secure tietoturvapilvestä se reagoi nopeasti uusiin ja tuleviin uhkiin resursseja maltillisesti kuluttaen.
 • Emuloinnin avulla voidaan tunnistaa haittaohjelmat, jotka käyttävät hämäämistekniikoita. Se lisää tietoturvakerroksen, jota hyödynnetään ennen tiedoston suorittamista.
Selauksen suojaus

Ennakoiva verkkosuojaus

Selauksen suojaus on tärkeä tietoturvakerros, joka estää käyttäjiä avaamasta haitallisia sivustoja. Tämä on erityisen tehokas ratkaisu, sillä vaarojen ehkäisy vähentää yleistä altistumista haitalliselle sisällölle ja näin ollen hyökkäyksille.

Selauksen suojaus suojaa käyttäjiä esimerkiksi huijauksilta, joissa aidolta vaikuttava sivusto onkin tietojenkalastelusivusto, sähköpostilinkin kautta avattavien haitallisten sivustojen käytöltä tai tartunnoilta, joita tulee haitallisista kolmansien osapuolten mainoksista muutoin kelvollisista sivustoista.

Toiminto tekee mainetarkistuksen sivustoista  ja niiden tiedostoista F-Securen tietoturvapilvestä. Tiedot perustuvat erilaisiin tekijöihin, kuten IP-osoitteisiin, URL-avainsanoihin ja sivuston toimintaan.

Selauksen suojaus toimii kaikissa selaimissa, sillä se toimii verkkotasolla. Tämä takaa, että suojaus toimii, vaikka loppukäyttäjä ei käyttäisi yrityksen käyttöön määräämiä selaimia.

SharePoint-suojaus

Suojattua yhteistyötä ja jakamista

F-Secure tuo lisää tietoturvaa SharePoint-palvelimiin. Varmistamme että tiedostojen jakaminen sujuu turvallisesti intranetissä ja extranetissä toimivissa SharePoint-palvelimissa riippumatta siitä, siirretäänkö tiedostoja palvelimiin vai ladataanko niitä palvelimista. Saat yleiskuvauksen tarkistetuista tiedostoista ja niiden luokittelun.

Ratkaisu käyttää useisiin moottoreihin perustuvaa haittaohjelmien torjuntaa. Siten suojaus on ylivertainen perinteisiin tunnistepohjaisiin tekniikkoihin verrattuna:

 • Se tunnistaa aiempaa laajemman valikoiman haitallisia ominaisuuksia, toimintamalleja ja suuntauksia, mikä parantaa tunnistuksen luotettavuutta ja tarkkuutta.
 • Emuloinnin avulla voidaan tunnistaa haittaohjelmat, jotka käyttävät hämäämistekniikoita. Se lisää tietoturvakerroksen, jota hyödynnetään ennen tiedoston suorittamista.
Citrix-suojaus

Lisäsuojaus Citrix-ympäristöille

Citrix-suojaus sisältää samat suojausominaisuudet mitkä sisältyvät Windows-palvelimienkin suojaukseen, ja sen lisäksi Citrix-komponentti laajentaa päivitystenhallinnan julkaistuihin sovelluksiin. Tuote on Citrix-Ready-sertifioitu mikä varmistaa, että se toimii virheettömästi kaikissa Citrix-ympäristöissä.

Linux-suojaus

Linux-laitteiden suojauksen perusta

Linux-suojauksen avulla yritys varmistaa, että sen Linux-laitteilla on tietoturvan perusta kunnossa: monimoottorinen haittaohjelmien torjunta ja sisäänrakennettu palomuurihallinta, sekä lisäksi olennainen ytimen eheyden tarkistus. Suojaus on suunniteltu tunnistamaan ja ehkäisemään sekä Windows- että Linux-pohjaisia hyökkäyksiä, mikä tekee siitä erityisen käyttökelpoisen komponentin sekaympäristöissä, joissa suojaamaton Linux-laite voi muodostua helpoksi hyökkäysalustaksi.

Maksuton 30 päivän kokeilujakso

F-Secure Elements

Kokeile F‑Secure Elementsiä 30 päivää. Voit aloittaa kahdella palkitulla F‑Secure Elements -ydinkomponentilla: F‑Secure Elements Endpoint Protection ja F‑Secure Elements Endpoint Detection and Response.

 • Toimialan johtava Windows-, Mac- ja Linux-työasemien tietoturva ja suojaus haittaohjelmilta, troijalaisilta sekä takaovilta
 • Saat IT-ympäristösi tilanteen heti näkyviin ja voit havaita kyberhyökkäykset ja IT-ongelmat muutamassa minuutissa
 • Reagoi uhkiin automaatiolla ja opastetusti tai pyydä F-Securelta apua hankalien uhkatunnistusten kanssa
 • Yritystiedot
 • Yhteystiedot

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Keskisuuret yritykset entistä useammin hyökkäysten kohteina

Tehosta tietoturvaasi kokeneen kyberturvallisuuskumppanin avulla

Vahva puolustus edellyttää automaatiota, mutta myös ihmisten asiantuntemusta. Voit ostaa F-Secure Elementsin kattavasti hallinnoituna tilauspalveluna joltakin sertifioidulta kumppaniltamme. Saat näin kokonaisen tiimin maailmanluokan kyberturvallisuusasiantuntijoita tueksesi.

Hallinta

Päätelaitteiden suojaus

Uhkien havainnointi ja reagointi

Haavoittuvuuksien hallinta

Microsoft 365 -tietoturva

yhdestä tietoturvakonsolista

F-Secure Elements Endpoint Protection on osa F‑Secure Elementsiä, modulaarista, kaikenkattavaa alustaa, joka sisältää koko tietoturvan arvoketjun kattamiseen tarvittavat neljä elementtiä. Voit käyttää F‑Secure Elements Endpoint Protectionia itsenäisesti tai muodostaa siitä kokonaisvaltaisen tietoturvaratkaisun lisäämällä siihen kyberuhkien havainnoinnin ja niihin reagoinnin, Microsoft 365 -suojauksen ja haavoittuvuuksien hallinnan – kaikki yhdestä, helposti hallinnoitavasta tietoturva-alustasta

F-Secure Elements EPP for Servers

Tämän ratkaisun nimi oli aiemmin Server Protection