Whitepaper

What is Cloud Security?

Monilla organisaatioilla ja päättäjillä on edelleen se käsitys, että heidän käyttämien pilvipalveluiden tarjoaja on täysin vastuussa pilvipalvelun turvallisuudesta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä useimmat pilvipalvelut toimivat tietoturvaparadigman alla, josta voidaan käyttää termiä "Jaettu vastuu".

Mitä on ”Jaettu vastuu”?

Jaettu vastuu yksinkertaistaen tarkoittaa sitä, että pilvipalvelutarjoaja on vastuussa vain alustan turvallisuudesta ja tietoturvasta. Heidän vastuullansa ei ole esimerkiksi pilveen tallennetun sisällön suojaaminen ja turvaaminen. Toisin sanoen, asiakkaat ja käyttäjät ovat vastuussa sisällön turvallisuudesta.

Ymmärrä kohtaamasi uhat

Ensimmäinen askel ympäristösi turvallisuuden takaamiseksi on ymmärtää uhkaympäristö ja soveltaa hyviä pilvipalveluiden tietoturvakäytäntöjä uhkien torjumiseksi. Tyypillisiä pilvipalveluihin kohdistuvia uhkia ovat:

  • Tietojenkalastelu
  • Kiristyshaittaohjelmat
  • Sisäpiiriuhat esim. tyytymättömien työntekijöiden kautta
  • Inhimilliset virheet avaten ovia hyökkääjille

Nämä ovat tyypillisiä uhkia, jotka voivat vaikuttaa käyttämiesi pilvipalveluiden ja sitä kautta organisaatiosi turvallisuuteen. Vaikka hyökkääjien käyttämät menetelmät kehittyvät jatkuvasti, hyvä uutinen on kuitenkin tämä: Voit suojata pilviympäristösi neljällä perusvaiheella.

Lataa oppaamme ”What is Cloud Security” saadaksesi lisätietoa uhkakentästä, miten suojata pilviympäristöt ja miten F-Securen ratkaisut ja palvelut voivat auttaa sinua.

Lataa opas pilvipalveluiden turvallisuudesta

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.