Yritystietoturvan tulevaisuus on nyt all-in-one

F-Securen vuoden 2020 markkinatutkimuksessa selvisi, että yritykset käyttävät keskimäärin 3.3:n palveluntarjoajan kyberturvapalveluita yhtä aikaa. Suuremmilla yrityksillä tämä luku voi olla vieläkin korkeampi. Samaan aikaan 82 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä vastasi haluavansa kokonaisvaltaisen kyberturvaratkaisun. Tässä voidaan havaita selkeä ristiriita. Yhtenä syynä ongelmaan on kokonaisvaltaisen, hyvin toimivan kyberturvaratkaisun toteuttamisen haastavuus.

Uhkaympäristön kasvettua yhä monimutkaisemmaksi, yritykset ovat joutuneet lisäämään tasoja puolustukseensa, mutta useimmissa tapauksissa jokainen lisätty taso on toteutettu erillisenä ratkaisuna. Tämä on johtanut eri palveluntarjoajien määrän kasvamiseen yksittäisen yrityksen kohdalla.

Tämänkaltaisen suojauksen järjestäminen oli aiemmin perusteltua, mutta se ei toimi enää nykyisessä toimintaympäristössä johtuen seuraavista syistä:

 • Hallinnointi on epätehokasta. Uhkien lisääntymisen myötä myös vaadittujen ratkaisujen määrä kasvaa samassa suhteessa. Tietyssä pisteessä näiden irrallisten ratkaisujen hallinnointi muuttuu epätehokkaaksi.
 • Keskitetyt ratkaisut ovat nyt huippuluokkaa. Edelleen saattaa tulla tilanteita, joissa räätälöityjä ratkaisuja tarvitaan, mutta valtaosa yleisimmistä yritysten tarpeista voidaan nyt kattaa yhdellä tuoteperheellä, yhden palveluntarjoajan toimesta.
 • Automaattinen tiedon jakaminen. Kehittyneet all-in-one ratkaisut jakavat tietoa eri komponenttien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän hyödynnetään all-in-one paketin eri moduuleita, sitä tehokkaampi kokonaisuus saadaan. Erillään olevat toiminnot vaativat monimutkaisia ja kalliita integraatioita toimiakseen vastaavalla tavalla, ja tarvitsevat todennäköisesti silti manuaalista hallinnointia.
 • Heikompi tilannekohtainen tietoisuus. Erillään olevat ratkaisut tarkoittavat sitä, että IT-henkilöstön täytyy tarkkailla useita eri hallintajärjestelmiä, eivätkä he siitä syystä välttämättä pysty havaitsemaan tilannetta, jossa tapaukset sijoittuvat eri alustoille. All-in-one ratkaisu tarjoaa paremman näkyvyyden, sillä kaikkea tietoa voidaan tarkastella yhdessä portaalissa. Tämän ansiosta tapauksiin voidaan reagoida nopeammin.
 • Kynnys uusien ratkaisujen käyttöönottoon on korkeampi. All-in-one ratkaisulla on helppo lisätä moduuleita tarpeiden kasvaessa, eikä tarvitse enää käyttää aikaa etsien muita sopivia palveluntarjoajia, ja miettiä, kuinka integroida heidän ratkaisunsa jo olemassa oleviin järjestelmiin.

Haasteet

Nämä edellä mainitut ovat osa syistä, joiden vuoksi me F-Securella uskomme tulevaisuuden olevan all-in-one ratkaisuissa. Siitä huolimatta paljon töitä on vielä tehtävänä.

Päällimmäinen syy sille, miksi yritykset ovat olleet hitaita ottamaan käyttöön all-in-one ratkaisuja on se, että kyberturvan tarjoajat eivät ole tuottaneet niitä. Koska suurin osa kyberturvayrityksistä on perustanut toimintansa tietyn tuotteen tai palvelun pohjalle, on niillä ollut taipumus siirtyä kohti all-in-one ratkaisuja erinäisten lisäysten kautta. Tämänkaltaiset hybridiratkaisut eivät aina ole huippuluokkaa.

Edelleen markkinoilla on puutetta oikeasti täydellisistä ratkaisuista. Uskommekin, että F-Secure Elements on ensimmäinen all-in-one ratkaisu, joka tarjoaa kokonaisvaltaiset, luokkansa parhaat EPP-, EDR-, Vulnerability- ja Patch Management -ratkaisut sekä Microsoft 365 -suojauksen.

F-Secure Elements: Solutions diagram

Kuvio 1: F-Secure Elements Solutions

Ratkaisumme

Kun aloitimme Elementsin suunnittelun, halusimme varmistaa, että se vastaa kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin ja hyödyntää täysivaltaisesti kaikkia uusimman teknologian kyberturvalle tarjoamia mahdollisuuksia.

Tavoitteenamme oli yksinkertaistaa tarjoamaa palveluidemme käyttäjien ja kumppaneidemme näkökulmasta, samalla nostaen turvallisuuden ja joustavuuden tasoa. Tässä keskeisimmät ominaisuudet, jotka kehitimme vastaamaan tavoitteeseemme:

 • Parempia yhdessä. Koko projektimme keskeinen idea oli, että ratkaisujemme tulisi toimia paremmin yhdessä. Tämä tarkoittaa, että käytämme Elements -ratkaisuissamme samoja datamalleja. Tämä on ensiarvoisen tärkeää all-in-one ratkaisuille ja tarjoaa myös monia muita toissijaisia hyötyjä.
 • Yksi käyttöliittymä. Suurin hyöty kaikkien ratkaisujen yhdistämisessä on se, että keskitetty hallintajärjestelmä on helppo toteuttaa. Yksi käyttöliittymä helpottaa huomattavasti ratkaisujen käyttöönottoa, päivittäistä toimintaa ja hallinnointia.
 • Helppo integrointi. Huolimatta vahvasta uskomuksestamme, että all-in-one ratkaisuissa on tulevaisuus, elämme kuitenkin todellisuudessa ja ymmärrämme, että kumppanimme tulevat jatkamaan myös muiden palveluntarjoajien ratkaisujen käyttämistä. Tämän vuoksi teimme kaikkien Elements ratkaisujen lisäämisen hallintajärjestelmään mahdolliseksi yhden integraation kautta.
 • Välittömät päivitykset. Uusien ratkaisuiden ja palveluiden lisääminen hoituu minimaalisilla resursseilla. Käyttöönotto on äärimmäisen helppoa ja nopeaa, ja parantaa välittömästi suojaustasoa sekä päivittyy automaattisesti.
 • Joustavat laskutusmahdollisuudet. Käyttöönoton yksinkertaisuutta on parannettu käyttöperusteisen laskutuksen avulla. Enää uuden palvelumoduulin käyttöönotto ei vaadi erillisen tilauksen tekemistä, vaan sen voi aktivoida hallintakeskuksesta, ja se lisätään automaattisesti kuukausiveloitukseen.
 • Laajennusvalmius. Elements on rakennettu perustuen ajatukseen, että lisäsovelluksia voidaan helposti lisätä uhkaympäristön tuomien vaatimusten mukaan. Emme voi vielä tässä kohtaa paljastaa tulevia suunnitelmia, mutta kehotamme pysymään kuulolla!

F-Secure Elementsin modulaarisuus tarkoittaa sitä, että sen ydinkomponentit ovat saatavilla kaikenkokoisille yrityksille. Tämä on meille erittäin tärkeää, sillä PK-yritykset ovat yhä enenevissä määrin hyökkäysten kohteena.

Teknologian kehitys tarjoaa meille mahdollisuuden tarjota parempia ja edullisempia ratkaisuja, mutta samalla se mahdollistaa myös hyökkäysten kohdistamisen laajemmalle sektorille.

Tästä syystä EDR on nykyään välttämättömyys jokaiselle, ja lähivuosina tulemme varmasti tarvitsemaan lisää uusia tehokkaita tuotteita, joista niistäkin tulee välttämättömiä. All-in-one ratkaisu, kuten F-Secure Elements, kykenee kehittymään teknologian mukana, jonka vuoksi pidämmekin sitä kyberturvallisuuden tulevaisuutena.