Kyberhyökkäysriskin kvantifiointi: 7 yleistä riskiskenaariota

Kyberrikollisuuden aiheuttamien vuosittaisten kustannusten on arvioitu kasvavan 8 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä. Tänä päivänä mikä tahansa yritys voi joutua maailman kehittyneempien ja hyvin rahoitettujen rikollisjärjestöjen kohteeksi.

Onneksi yritysjohtajat ovat heräämässä tähän todellisuuteen. Hiljattain tekemässämme tietoturvajohtajille suunnatussa kyselyssämme selvisi, että 78% tietoturvajohtajista uskoo yritysten hallitusten prioriteettien ja asenteiden tietoturvaa kohtaan parantuneen.

Positiivinen asenne ei kuitenkaan ole sama asia, kuin olla valmis investoimaan nykyaikaiseen tietoturvajärjestelmään. Tietoturvajohtajien täytyy oppia kommunikoimaan taloudellisten riskien hallinnasta ja niiden minimoimisesta saadakseen käyttöönsä tarvitsemansa budjetin tietoturvaa varten.

Tietoturvainvestoinnin tuotto-odotus (ROI) on yleensä avainkysymyksenä, johon tietoturvajohtajat joutuvat vastaamaan pyytäessään budjettia uusiin järjestelmähankintoihin.

Yksinkertaisin tapa ajatella tietoturvainvestoinnin tuomaa tuottoa, on ajatella se mahdollisten tappioiden kautta, jotka tietoturvan avulla voidaan estää. Näiden laskeminen voi kuitenkin olla haastavaa.

Suorat kustannukset, kuten laitteiston vahingoittumiset ja kasvaneet vakuutuskustannukset on helppo laskea, mutta hyökkäyksen aiheuttamien laajempien vaikutusten, kuten liiketoiminnan keskeytymisen ja mainehaittojen tuomat tappiot ovat vaikeammin mitattavissa.

Me F-Securella olemme rakentaneet omille ratkaisuillemme ROI laskurin, jonka tekovaiheessa ilmeni seitsemän eri riskiskenaariota, joiden uskomme kattavan yritysten yleisimmin kohtaamat tilanteet:

 • Luvaton pääsy toimitusketjuun
 • Määräysten laiminlyönti
 • Ohjelmistojen haavoittuvuus
 • Haittaohjelmien leviäminen
 • Kiristysohjelmien aiheuttama liiketoiminnan häiriintyminen
 • Järjestelmiin tunkeutuminen
 • Tietomurrot

Mikäli asiakkaamme harkitsee ratkaisumme käyttöönottoa, voimme auttaa heitä arvioimaan:

 1. Mitkä näistä skenaarioista olisivat mahdollisia heidän liiketoiminnassaan
 2. Kuinka todennäköisiä ne olisivat
 3. Kuinka paljon ne maksaisivat yritykselle
 4. Kuinka paljon kustannuksia voitaisiin välttää ratkaisujemme avulla

Tämä laskuri mahdollistaa meille omien ratkaisujemme tarjoaman tuotto-odotuksen arvioinnin käyttäen apunaan yrityksen omia taloudellisia tietoja sekä vuosien kokemustamme hyökkäysten aiheuttamista kustannuksista.

Aina tulee olemaan riskejä, joita tällaisen mallin avulla ei voida ottaa huomioon, mutta uskomme laskurimme tarjoavan tietoturvajohtajille oivan ja helppokäyttöisen työkalun kvantifioimaan ja kommunikoimaan liiketoimintansa kohtaamia riskejä. Sekä laskemaan säästöjä, joita investoimalla kyberpuolustukseen voidaan saavuttaa.

Jos olet kiinnostunut lukemaan lisää ROI laskuristamme ja näkemään käytännön esimerkkejä sen käytöstä, lataa oppaamme: Quantify and Communicate: The ROI of cyber security.