F-SECURE AUTTAA ORGANISAATIOITA KYBERMITTARIN HYÖDYNTÄMISESSÄ

Kehitä kykyjäsi suojautua kyberuhilta F-Securen tietoturva-asiantuntijoiden avulla

F-Securella on ollut avainrooli Kybermittarin kehittämisessä ja pilotoinnissa eri sektoreiden organisaatioissa, joten tunnemme mittarin ja sen soveltamisen yksityiskohtaisesti. Kybermittarin käytön helpottamiseksi F-Secure tarjoaa palvelukokonaisuuksia Kybermittarin käyttöönottoon, tulosten analysointiin ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun sekä tunnistettujen kehitystoimenpiteiden toteutustukea halutussa laajuudessa.

Kybermittari* on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä kansallinen kyberturvallisuuden arviointimalli, joka luo yhtenäisen lähestymistavan kyberturvallisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Malli on koottu kansallisista ja kansainvälisistä käytänteistä ja sen avulla voidaan arvioida kokonaisvaltaisesti yrityksen, toimialan ja yhteiskunnan kyberturvallisuuden tila ja tunnistaa potentiaaliset kehityskohteet. 

Yrityksille, järjestöille ja julkisille toimijoille Kybermittarin hyötyjä ovat esimerkiksi:

  • Avoin ja vapaasti käytettävissä oleva malli kyberturvallisuuden arviointiin ja kehitystoiminnan pitkäjänteiseen ohjaamiseen
  • Kypsyystason vertailu muihin suomalaisiin toimijoihin ("benchmarking") ja parhaiden käytäntöjen jakaminen toimijoiden kesken
  • Yhteinen malli kyberturvallisuuden viestintään, arviointiin ja kehittämiseen organisaation sisällä ja yhdessä alihankkijoiden tai viranomaisten kanssa

Jätä yhteydenottopyyntö

Käsittelemme meille jakamiasi henkilötietojasi yritysliiketoiminnan tietosuojakäytäntömme mukaisesti.