Veebisaidi teenuse­tingimused

Pange tähele, et F-Secure'i veebilehele juurdepääsemisel ja selle kasutamisel kehtivad järgmised tingimused.

Lahtiütlus

F-Secure'i veebilehtede sisu pakutakse olemasoleval kujul ja saadavuse kohaselt. Lehtede saadavaloleku, täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu suhtes ei esitata ühtki otsest ega kaudset garantiid. Seadusega lubatud ulatuses ei vastuta F-Secure otseste, kaudsete ega tegevuse tulemusest johtuvate kahjude eest, mis tulenevad lehtede kasutamisest või kasutusvõimaluse puudumisest.

Kolmanda osapoole saidid

Eeskiri kehtib vaid meie serverites toimuvale tegevusele. Meie veebisait hõlmab linke muudele saitidele, mis ei ole meie kontrolli all. Me ei vastuta kolmanda osapoole veebisaitide sisu, kommentaaride ega rakenduste eest. Esitame linke vaid mugavuse huvides ja linkide esitamine ei tähenda, et kiidaksime lingitud veebisaidi heaks.

Omandus

F-Secure'i veebilehtede sisu on kaitstud rahvusvaheliste autorikaitseseadustega. Kõik õigused on kaitstud. Sisu või selle osade, muuhulgas piltide, kujundusvormingu, logo, heli- ja videoklippide ning HTML-koodi mis tahes kujul reprodutseerimine, edastamine, levitamine või talletamine ning ka tekstide, illustratsioonide, kujundusvormingu või logo või nende osade volitamata reprodutseerimine ilma F-Secure'i eelneva kirjaliku loata on keelatud. Kaitseme oma intellektuaalse omandi õigusi seadusega lubatud ulatuses. "F-Secure" ja F-logo on F-Secure Corporationi registreeritud kaubamärgid. F-Secure'i toodete ja tehnoloogiate nimed ning F-Secure'i logod on F-Secure'i korporatsiooni kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud siin viidatud tootenimed ja logod on asjakohaste ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Turvalisus ja privaatsus

F-Secure on pühendunud teie teabe privaatsuse kaitsmisele. Volitamata juurdepääsu ja avalikustamise vältimiseks, andmete täpsuse säilitamiseks ja teabe sobiva kasutamise tagamiseks rakendame asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisega seotud protseduure võrgus kogutava teabe kaitsmiseks ja alalhoidmiseks. Meie privaatsustavade kohta leiate teavet siit.

Esildised

Mis tahes teated, soovitused, ideed, teadetetahvlile lisatud postitused ja mõisted, mis saadetakse F-Secure'ile meie veebisaitide kaudu, on F-Secure'i mitteainuõiguslik omand. F-Secure ei vastuta meie veebilehtedele saadetud teabe konfidentsiaalsuse eest. F-Secure'i veebisiaidile materjale edastades nõustute, et F-Secure'il on õigus avaldada materjali toodetes või väljaannetes mis tahes eesmärgil, muuhulgas toodete/teenuste arendamise, reklaamimise ja müügikampaaniate raames. Nõustute mitte rakendama meie vastu meetmeid seoses teie saadetud materjaliga. Kogukonna veebisaidi kaudu F-Secure'ile saadetavad teated, soovitused, ideed, teadetetahvlile lisatud postitused ja mõisted (materjalid) on jäädavalt F-Secure'i omand.

Parandused

Tingimused ei ole kõikehõlmavad ja kehtida võivad täiendavad sisu, teenuste või funktsioonidega seotud tingimused. F-Secure jätab endale õiguse igal ajal lehti muuta ja vajadusel neile juurdepääs keelata. Privaatsuspoliitika parandused postitatakse sellele URL-ile ja need jõustuvad postitamisel. Uuendustega tutvumiseks külastage meid taas.